Звіт про науково-дослідну роботу феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни (заключний) Керівник ндр докт юрид наук, професор Пацурківський П. С. 2010 icon

Звіт про науково-дослідну роботу феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни (заключний) Керівник ндр докт юрид наук, професор Пацурківський П. С. 2010
НазваЗвіт про науково-дослідну роботу феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни (заключний) Керівник ндр докт юрид наук, професор Пацурківський П. С. 2010
Сторінка1/9
Дата14.12.2012
Розмір1.37 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


УДК ­­­­­­ 340. 134

N держреєстрації 0106U008492
Інв.N

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЧНУ імені Юрія Федьковича

58012 м.Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел.(0372)58-47-08

факс (0372) 58-48-18, nd-office@chnu.edu.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор з наукової роботи

д.фіз.-мат.наук, проф.

______________О.Г.Ушенко

__________________2010 р.


ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ


ФЕНОМЕНОЛОГІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТВИНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ УКРАЇНИ

(заключний)


Керівник НДР

докт. юрид. наук, професор Пацурківський П.С.


2010

^ СПИСОК АВТОРІВ

д.ю.н., професор ___________________Пацурківський П.С.


(1.12.2010) (§ 4.4.)


К.ю.н., доцент ___________________ Гаврилюк Р.О.

(1.12.2010) (§ 4.6.)


К.ю.н., доцент ___________________ Струтинська-Струк Л.В.

(1.12.2010) (§ 3.1)


К.ю.н., доцент ____________________ Хохуляк В.В.

(1.12.2010) (§ 4.1.)


К.ю.н., доцент ____________________ Федорук Н.С.

(1.12.2010) (§ 2.3.)


К.ю.н., доцент ____________________ Бабін І.І.

(1.12.2010) (§ 4.7.)


К.ю.н., доцент ____________________ Вакарюк Л.В.

(1.12.2010) (§ 4.5.)


К.ю.н., доцент ____________________ Білоскурська О.В.

(1.12.2010) (§ 1.2.)


К.ю.н., доцент ____________________ Щербанюк О.В.

(1.12.2010) (§ 1.1.)Асистент ____________________ Вдовічен В.А.

(1.12.2010) (§ 4.8.)


Асистентка ____________________ Вдовіченa Л.І.

(1.12.2010) (§ 4.9.)


Асистент ____________________ Григораш О.І.

(1.12.2010) (§ 2.2.)


Асистент ____________________ Колосюк В.В.

(1.12.2010) (§ 4.11.)


Асистент ____________________ Ковбас І.В.

(1.12.2010) (§ 2.1.)Асистент ____________________ Костя Д.В.

(1.12.2010) (§ 4.10)


Аспірант ____________________ Худик А.М.

(1.12.2010) (§ 4.3. )


Аспірант ____________________ Пацурківський В.П.

(1.12.2010) (§ 4.2.)


Аспірант ____________________ Тесліцький А.М.

(1.12.2010) (§ 1.3.)

Нормоконтроль Холодницька Л.М.


РЕФЕРАТ

Звіт по НДР: с. 91 , 22 дж.

Об’єкт дослідження – природа, онтологія, зміст та методологія феноменології конституційного, адміністративного і фінансового права постсоціалістичної України.

^ Мета наукового дослідження полягала в тому, щоб з’ясувати феноменологічну сутність конституційного, адміністративного і фінансового права постсоціалістичної України, обґрунтувати на основі цього практичні рекомендації законодавцю та правозастосовчим органам.

^ Методологічну основу дослідження склали класичні наукові принципи об’єктивності та історизму, а також системний та структурно-функціональний методи правопізнання.

^ Результатом наукового дослідження стали: а)розробка феноменологічних аспектів конституційного, адміністративного та фінансового права; б) розроблено концепцію егалітарної доктрини податкового права; в) проведено дослідження на основі структурно-функціонального аналізу юридичної конструкції податку; г) здійснено дослідження інститутів бюджетного права; ґ) досліджено правову природу природо-ресурсних платежів; д) досліджено місце теорії управління в правознавстві; е) досліджено феноменологічність публічно-владних послуг; є) досліджено феноменологію конституційних обов’язків людини та громадянина в Україні, ж)дослідження правових засобів забезпечення збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

В процесі НДР захищено: 3 кандидатські дисертації, опубліковано 3 монографії, 2 навчальних посібника, опубліковано спільно з вченими інших країн три випуски матеріалів міжнародних круглих столів «Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы», «Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах» та міжнародного симпозіуму « Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики».

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА, ФЕНОМЕНОЛОГІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА, ФЕНОМЕНОЛОГІЯ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА, ЕГАЛІТАРНА ДОКТРИНА ПОДАТКОВОГО ПРАВА, ПРАВОВА ПРИРОДА ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ; ЮРИДИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ПОДАТКУ; ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ.


ЗМІСТ

Вступ…........................................................................................................

7

Розділ 1.Феноменологія конституційного права постсоціалістичної України..............................................................................................

9

§ 1.1. Феноменологічні аспекти конституційно-правової організації та здійснення судової влади в Україні…….…………………………………………………….

9

§ 1.2. Феноменологічні аспекти конституційно-правових обов’язків людини і громадянина в Україні …………………..
12

§ 1.3. Феноменологія статусу та діяльності громадських об'єднань в Україні…………………………………………….

14

Розділ 2. Феноменологія адміністративного права, теорії управління та екологічного права у постсоціалістичній Україні…………………………………………………………...

16

§ 2.1 Феноменологічний аспект публічно владних послуг як форма реалізації діяльності держави по забезпеченню прав людини …………………………………………………………

16

§ 2.2. Феноменологія дослідження суб'єктивних публічних прав громадян…………………………………………………..

18

§ 2.3. Феноменологічність теорії управління в правознавстві……………………………………………………

22

Розділ 3 Феноменологія екологічного права постсоціалістичної України………………………………………………………….

24

§ 3.1. Феноменологія дослідження правових засобів забезпечення збереження біологічного та ландшафтного різноманіття…………………………………………………….

24

Розділ 4 Феноменологія фінансового права постсоціалістичної України…………………………………………………………..

26

§ 4.1. Феноменологія науки фінансового права………………..

26

§ 4.2. Феноменологічність пострадянської науки фінансового права……………………………………………………………...

29

§ 4.3. Феноменологічні аспекти конституціоналізації публічних фінансів………………………………………………

33

§ 4.4. Феноменологія бюджетного права………………………

36

§ 4.5. Феноменологія бюджетного права як підгалузі фінансового права………………………………………………

41

§ 4.6. Феноменологічні аспекти егалітарної доктрини податкового права……………………………………………….

43

§ 4.7. Феноменологія юридичної конструкції податку…………………………………………………………...

52

§ 4.8. Податково-правовий компроміс платника податків і держави, як правовий феномен………………………………………………………….

56

§ 4.9. Феноменологічність принципу адекватності у запобіганні міжнародному подвійному оподаткуванню…………………………………………………..

58

§ 4.10. Феноменологія природоресурсних платежів…………..

61

§ 4.11. Громадянин – як суб’єкт обов’язкового особистого страхування……………………………………………………...

64

Висновки….……………………………………………………………....

66

Перелік посилань…………………………………………………………

77


Додаток (основні публікації з проблематики, видані кафедрою)…….

79
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Звіт про науково-дослідну роботу феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни (заключний) Керівник ндр докт юрид наук, професор Пацурківський П. С. 2010 iconЗвіт про науково-дослідну роботу дослідження кон’юктури інвестиційного ринку України (заключний) Керівник ндч к ф. м н. Д. І. Курбатов Керівник ндр канд екон наук, доц. І. М. Кобушко 2011
М. Кобушко Відповідальний виконавець, стар наук співроб., канд екон наук, доцент
Звіт про науково-дослідну роботу феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни (заключний) Керівник ндр докт юрид наук, професор Пацурківський П. С. 2010 iconЗвіт про науково-дослідну роботу теорія та синтез вентильних двигунів постійного струму ("вент") (проміжний або заключний) Керівник ндр (підпис) зав кафедри ХХХ

Звіт про науково-дослідну роботу феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни (заключний) Керівник ндр докт юрид наук, професор Пацурківський П. С. 2010 iconЗвіт про науково дослідну роботу еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов Керівник ндр
Мета роботи – розвиток науково-методичних основ формування екологічно-збалансованих територіальних соціально-економічних систем
Звіт про науково-дослідну роботу феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни (заключний) Керівник ндр докт юрид наук, професор Пацурківський П. С. 2010 iconЗвіт про науково дослідну роботу управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу (проміжний) Керівник ндч к-т фіз мат наук Д.І. Курбатов Керівник ндр
Об’єкт дослідження: принципи, методи, інструменти та економічний механізм управління соціально-економічним розвитком на регіональному...
Звіт про науково-дослідну роботу феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни (заключний) Керівник ндр докт юрид наук, професор Пацурківський П. С. 2010 iconЗвіт про науково дослідну роботу теоретичні І методичні питання оцінки І прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем (заключний) Начальник ндч к т. н., доцент В. А. Осіпов
Результати цієї роботи розглянуто науковою радою Сумду протокол №12 від 2010. 06. 24
Звіт про науково-дослідну роботу феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни (заключний) Керівник ндр докт юрид наук, професор Пацурківський П. С. 2010 iconМета наукового дослідження – розробити спеціалізований програмний продукт «Фінансово-аналітичний калькулятор»
Звіт про науково-дослідну роботу (заключний): с. 108, рис. 37, 62 літературних джерела
Звіт про науково-дослідну роботу феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни (заключний) Керівник ндр докт юрид наук, професор Пацурківський П. С. 2010 iconЗвіт про науково-дослідну роботу фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням (проміжний) Етап 2 розробка фінансового механізму управління інноваційними процесами начальник ндч
В. М. Боронос Відповідальний виконавець, стар наук співроб., канд екон наук, ст викладач
Звіт про науково-дослідну роботу феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни (заключний) Керівник ндр докт юрид наук, професор Пацурківський П. С. 2010 iconЗвіт про науково-дослідну роботу патогенетичне обгрунтування вибору тактики та об’єму оперативних втручань при гострій та хронічній хірургічній патології (заключний) Керівник ндр
Патогенетичне обгрунтування вибору тактики та об’єму оперативних втручань при гострій та хронічній хірургічній патології
Звіт про науково-дослідну роботу феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни (заключний) Керівник ндр докт юрид наук, професор Пацурківський П. С. 2010 iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу феноменологія конституційного, адміністратвиного та фінансового права постсоціалістичної україни (заключний) Керівник ндр докт юрид наук, професор Пацурківський П. С. 2010 iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2001 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи