Закон України \"Про цінні папери та фондовий ринок\" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268 icon

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268
Скачати 490.56 Kb.
НазваЗакон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268
Сторінка1/4
Дата14.12.2012
Розмір490.56 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

Список рекомендованої літературиНормативні акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV із змінами від 18.08.2012 // ВВРУ. - 2003. – № 11. – Ст. 144.

 3. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 № 3480-IV із змінами від 15.08.2012 // ВВРУ. – 2006.- N 31. - Ст.268.

 4. Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10 грудня 1997 р. із змінами. від 07.08.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 15. – Ст. 67.

 5. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. із змінами від 17.08.2012 // ВВРУ. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 6. Закон України “Про обіг векселів в Україні від 05.04.2001 № 2374-III із змінами від 07.08.2011 // ВВРУ.- 2001.- N 24. - Ст.128.

 7. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. із змінами від 14.01.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.

 8. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. із змінами від 19.08.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5 – 6. - Ст.30.

 9. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 5 квітня 2001 р. із змінами від 07.08.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

 10. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. із змінами від 08.01.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

 11. Закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
  від 23.02.2012 № 4452-VI.- Ст.79 // режим доступу: zakon2/rada/gov/ua.

 12. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в ред. від 19.11.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 12. – Ст. 100.

 13. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22 травня 2003 р. Із змінами від 04.02.2009 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36 – Ст. 276.

 14. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36 – Ст. 275.

 15. Закон України “Про іпотеку” від 5 червня 2003 р. із змінами від 08.08.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.

 16. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19 червня 2003 р. із змінами від 07.08.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1. – Ст. 1.

 17. Закон України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” від 18 листопада 2003 р. із змінами від 16.10.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 11. – Ст. 140.

 18. Закон України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо нагляду на консолідованій основі» від 19.05.2011 № 3394-VI // ВВР України, 2011.- № 47. – Ст.533.

 19. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 р. із змінами від 12.08.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28. – Ст. 205. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80

 20. Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23 червня 2005 року в ред. від 07.08.2011 р.// Відомості Верховної ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 421.

 21. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня 1994 р. в ред. від 01.06.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

 22. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. із змінами від 01.06.2012 // ВВР України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

 23. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 24 січня 2004 р. № 22. із змінами від 21.06.2012 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13 – Ст. 908.

 24. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174 із змінами від 27.01.2012 // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11

 25. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 № 360 із змінами від 21.06.2012 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06

 26. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492. із змінами від 17.08.2012 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51 – (частина 1). – Ст. 2707.

 27. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 № 373, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026”

 28. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368 із змінами від 03.08.2012 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40 – Ст. 1813.

 29. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків у гривнях, затверджене постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 р. № 118 із змінами від 27.06.2012 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-98

 30. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14 травня 2003 р. № 189 із змінами від 22.04.2011 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 22 – Ст. 992.

 31. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затверджене постановою Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 р. № 514. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52 (частина 1). – Ст. 2831.

 32. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 №308 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11

 33. Постанова правління Національного банку України „Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 30.05.2007 із змінами від 27.06.2012 // Офіційний вісник України вiд 02.07.2007 - 2007 р., № 46, стор. 81.

 34. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 р. № 516 із змінами від 26.12.2011 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 1 – Ст. 8.

 35. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 № 306 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11

 36. Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп,, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.04.2012 № 134 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11

 37. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 № 259 із змінами від 27.06.2012 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0410-09

 38. Постанова Правління Національного банку України "Про набрання чинності стандартами з управління інформаційною безпекою в банківській системі України" від 28.10.2010 № 474 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0474500-10

 39. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" від 12.11.2003 № 492 із змінами від 17.08.2012 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1186-12

 40. Постанова Правління Національного банку України Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 01.09.2010 № 405, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.09.2010 за № 835/18130 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0835-10

 41. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Правил сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банків" від 16.07.2010 № 342, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.08.2010 за № 607/1790 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0607-10

 42. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України" від 13.07.2010 № 327, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.07.2010 за № 540/17835 із змінами від 26.12.2011 // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0540-10

 43. Постанова Правління Національного банку України "Про зняття позначки “Не для друку” з деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 30.06.2010 № 305, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.07.2010 за № 517/17812 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0517-10

 44. Постанова Правління Національного банку України "Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів" від 30.04.2010 № 223 із змінами від 04.01.2011, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.07.2010 за № 474/17769 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0474-10

 45. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України" від 18.06.2003 № 254 із змінами від 27.06.2012 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0559-03

 46. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 09.06.2010 № 273 із змінами від 21.05.2012, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.07. 2010 за № 471/17766 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0471-10

 47. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України" від 19.03.2003 № 124 із змінами від 02.07.2012 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0353-03

 48. Постанова про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України від 08.06.2012 № 225 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1006-12/paran2#n2

 49. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення зміни до Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик" від 03.03.2010 № 104, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 231/17526 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-10

 50. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України» від 13.07.2010 № 327 із змінами від 26.12.2011, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 р.за N 540/17835 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0540-10

 51. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем" від 25.09.2007 № 348 із змінами від 15.02.2010 // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1173-07

 52. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України» від 21.09.2007 № 338 і змінами від 20.08.2012 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1220-07

 53. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні» від 16.03.2006 № 91 із змінами від 28.08.2012 // Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1220-07

 54. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства. Затверджено Постановою НБУ № 369 від 28.08.2001 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2001 р. в ред. від 29.07.2011.

 55. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці від 17.06.2006 № 67 із змінами від 7.08.2012 // Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1220-07

 56. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» від 25.01.2012 № 23 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12

 57. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп» від 20.06.2012 № 254 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1178-12

 58. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок» від 17.07.2001 № 276 із змінами від 22.09.2012 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1113-12Спеціальна література

Основна:

 1. Агафонова Н. В. Правове регулювання документарних акредитивів // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні та політичні нау­ки. - К.: їн-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спі­лка юристів України. - 2001. - Вип. 7. - С. 312-319.

 2. Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні. – Харків.: Ксилон. – 326 с.

 3. Арбузов С., Щербакова О. Стан і перспективи розвитку грошово-кредитного ринку України. - Вісник НБУ - квітень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 4. Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. - 384 с.

 5. Блідченко В. Окремі проблеми застосування норм іпотечного зако­нодавства // Вісник Національного банку України. - Січень 2005. - С40-44.

 6. Банківський нагляд: підручник / Міщенко В.І., Науменкова С.В. – К.: ЦНД НБУ, 2011. – 498 с.

 7. Банківські операції: підручник / Міщенко В.І., Славянська Н.Г., Коренєва О.Г. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2007. – 796 с.

 8. Банківська справа: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Лютий І.О., Криклій А.С., Міщенко В.І. За заг.ред. І.О. Лютого. – К.: Вид.-полігр. центр «Київс. ун-т», 2009. – 384 с.

 9. Ващенко ІО. В. Поняття та правова природа клірингу // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. — 532 с — С. 329 — 334.

 10. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

 11. Герасименко В. Ризики вкладників банку: їх запобігання та міінімізація. - Вісник НБУ - лютий, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 12. Гетманцев Д.О. Проблеми визначення поняття банківської таємни­ці в законодавстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2001. - № 44. - С 25-28.

 13. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України. – К.: Центр учбової л-ри, 2007. – 344 с.

 14. Гриценко Р. Фінансова привабливість областей України для банківської діяльності. - Вісник НБУ - січень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 15. Грищенко Р. Теоретичні аспекти організації банківського нагляду в сучасних умовах // Вісник НБУ. - Квітень 2005 року. - С. 57-59.

 16. Грищук Н. Правове регулювання іпотечного кредитування та іпоте­чних ринків в Україні // Вісник Національного банку України. - Кві­тень 2005. - С 15-19.

 17. Донченко Л. Штрихи до історії розвитку кредитної системи Російсь­кої імперії // Вісник НБУ. - 2001. - № 8. - С 49-53.

 18. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. – Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Алеута; КНТ, 2006. – 376с.

 19. Заверуха І.Б. Банківське право: Посібник для студ. юрид. та економ. спец. вищ. навч. заклад. – Л.: Астролябія, 2002. – 222 с.

 20. Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: Монография – М.: РАП, Эксмо, 2008. – С.124-138.

 21. Іванський А.Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз: монографія / А.Й. Іванський. – Одеса: Юридична література, 2008. – 504 с.

 22. Качан О. О. Банківське право: Навч. посіб. — К.: Школа, 2004. — 320 с

 23. Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняль­но-правовий аналіз відповідності законодавства України та Євро­пейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. — К.: Реферат, 2004. - 288 с.

 24. Коваль І, Гаврилюк В. Система електронних міжбанківських пере­казів НБУ // Вісник Національного банку України. - 2005. - № 1. - С 8-10.

 25. Козьменко С., Школьник І., Савченко Т. Реформа національної системи гарантування вкладів: ключові положення та перспективи розвитку.- Вісник НБУ - квітень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 26. Комаринська 3. Правове регулювання діяльності деяких банківських установ Києва (XIX-поч. XX століття) // Вісник НБУ. - Листопад 2004 р. -С 51-53.

 27. Костюченко А.О. Банківське право: Підручник. – К.: Атіка, 2008. – 332 с.

 28. Кравченко Л. М. Особливості банківського валютного контролю як функції державного управління // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: 36. наук, праць. - К., 2003. - С. 242-245.

 29. Кравченко І., .Багратян Г., Мазіна Є. Банківська система та проблеми стратегічного розвитку. - Вісник НБУ - січень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 30. Кротюк С.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре». – 248 с.

 31. Кротюк В.Л., Селіванов А.О. Банківські вклади фізичних осіб та їх державне гарантування: Нормат.-прав. джерела, що регулюють відносини у сфері гарантування вкладів населення в Україні: Темат. зб. (на матеріалах України та Рос.Федер.) / В.Л. Кротюк, А.О. Селіванов; За заг. ред. А.О. Селіванова. – К.: Логос, 2006. – 88 с.

 32. Кузнецов Н. Г., Барашян М. М., Дружинин Д. Н., Рукавишнико­ва И. В. Банковское право: Учеб. пособие. - Ростов-на-Дону: Рост. гос. экон. универ., 2003.

 33. Крохина Ю.А. Финансовое право России / Ю.А. Крохина. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2008. – 720 с.

 34. Латковська Т.А. Фінансово-правові питання формування центральних та державних банків в Україні, країнах центральноєвропейської та англосаксонської систем права. Монографія. – Одеса, «Юридична література», 2007. – 278 с.

 35. Лукашев О.А. Категорія «фінанси» та «фінансова діяльність» у фінансово-правовову регулюванні. – Актуальні питання науки фінансового права: монографія / за ред. М.П.Кукчерявенка. – Х.: Право, 2010. – С.4-46.

 36. Міщенко В. І., Кротюк В. Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. - К.: Т-во «Знання», КВО. - 2004. - 372 с.

 37. Міщенко С. Протиріччя сучасних грошових систем і шляхи їх подолання. - Вісник НБУ - серпень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 38. Набок Р. Трансформація підходів до банківського нагляду: від складного – до надійного. - Вісник НБУ - травень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 39. Науменкова С.В., Міщенко В.І. Валюта і валютна політика. – К.: Знання, 2010. – 84 с.

 40. Науменкова С., Міщенко С. Основні напрями координації грошово-кредитної
  та бюджетно-податкової політики. - Вісник НБУ - травень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 41. Нуртдинов А.А. Государственная казна как финансово-правовая категория / под. ред.. докт.юрид.наук, проф. Н.А. Саттаровой. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 144 с.

 42. Орлюк О.П. Фінансове право. Акад. курс: підручник / О.П.Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

 43. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації. — К.: Юрінком Інтер, 2003. - 240 с.

 44. Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. — К.: Юрінком Інтер, 2003. - 104 с.

 45. Паливода К. Проблеми іпотечного кредитування під заставу житла та програми фінансування масового будівництва житла в Україні // Віс­ник Національного банку України. -Листопад 2003. - С 44-49.

 46. Половко С М. Поняття і визначення валютних операцій за законо­давством України // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. - № 1 (19). - 2003. - С 242-246.

 47. Половко С. М. Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні // Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., Київський націо­нальний університет імені Тараса Шевченка, 2004. - 13 с.

 48. Половко С. М. Режим ліцензування валютних операцій // Право України. —2003. —№ П. —С 41—45.

 49. Раєвський К, Зубок М. Ліквідація банків. Організація процедури. - Вісник НБУ. - Квітень 2003 р. - С 11-14.

 50. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / Науменкова С.В., Міщенко В.І. – К.: Знання, 2010. – 532 с.

 51. Савченко А., Бургіна Є. Виконання Базових принципів системно ва­жливих платіжних систем у Системі електронних міжбанківських пере­казів НБУ // Вісник Національного банку України. - Серпень 2003 р. - С 38-41.

 52. Савченко І. Реєстрація банків: проблеми нового законодавства // Вісник НБУ. — Січень 2005.- С. 14-15.

 53. Смерічевський С., Клімова О. Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб. - Вісник НБУ - лютий, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 54. Стельмах В.С. Д'яконова I.I, Сало I.В., Сенищ П.М., Соколенко Т.І. Фінансово-кредитна система України - Росії (XVIII - XX ст.). - Суми: Слобожанщина, 2000.

 55. Степаненко А. Теорія і практика реорганізації та реструктуризації банків // Вісник НБУ. - Березень 2004 р. - С. 4-7.

 56. Терещенко О. Нові підходи до оцінки кредитоспроможності позичальників – юридичних осіб. -Вісник НБУ - січень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 57. Ткаченко О. А., БілявськаА. Б. Правове регулювання діяльності Державного банку у XX ст. // Вісник Української академії банківської справи. - 2001. - №1. - С 11-15.

 58. Ткаченко О., Заруцька О. Проблеми розвитку іпотечного кредиту­вання в Україні // Вісник Національного банку України. - Листопад 2004. – С. 26-28.

 59. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. М.В. Карасева. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2009. – 604 с.

 60. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. – 4-е изд., перер. и доп. – М.: НОРМА, 2008. – 768 с.

 61. Финансовое право: учебник / И.Н. Барциц, Г.В. Петрова. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 424 с.

 62. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1094 с.


Додаткова:

  1. Агарков М. М. Основы банкового права: Курс лекцій. Изд. 2-е. Уче­ние о ценных бумагах: научное исследование. Изд. 2-е. – М.: Изд-во БЕК, 1994. –350 с.

  2. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471 с.

  3. Банковское дело / Под ред. Ю. А. Бабичевой. - М.: Экономика, 1994. - 397 с.

  4. Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий І.О., Скороход О.В. Банківське право: українське та європейське: Навч. посібник / За ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1999. – 400 с.

  5. Бухвальд Бруно. Техника банковского дела. - М.: 1994. - 315 с.

  6. Венгерсъка В. Утворення та діяльність банківських установ на Пра­вобережній Україні у другій половині XIX ст. - К., 1997.

  7. Винсет П. Полицатто. Разумное регулирование и банковский над­зор. Создание институциональных рамок для банков. - Вашингтон: Институт экономического развития. Мировой банк. - 1992. - 68 с.

  8. Воронова Л. К. Правовое регулирование кредитно-расчетных отно­шений в народном хозяйстве. - К.: Вища школа, 1988. - 216 с.

  9. Гуревич И.С. Очерки советского банковского права. – Л. 1952.

  10. Дзюблюк О. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту // Вісник НБУ. - 1999. - №4. - С. 60-62.

  11. Ерпылева К Ю. Международное банковское право: Учеб. пособие. - М.: Форум-Инфра-М, 1998. - 264 с.

  12. Ефимова Л. Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. — М.: Изд-во БЕК, 1994. - 360 с.

  13. Литвин П. Правові аспекти регулювання валютних операцій комер­ційних банків в Україні // Вісник НБУ. - листопад 1999. - С 18-21.

  14. Мусієнко Т. Особливості валютного регулювання в Україні // Вісник НБУ. — Травень 1999. - С. 22-24.

  15. Поляков В. П., МосковкинаЛ. А. Структура и функции центральних банков. Зарубежный опыт. - М.: ИНФРА-М, 1996.

  16. Порошенко П., Селіванов А. Національний банк і стратегія грошово-кредитної політики // Голос України. — 1999. — 6 квітня.

  17. Роберт С. Портер. Введение в регулирование, надзор и анализ бан­ковской деятельности. - Вашингтон: Институт экономического разви­тия. Мировой банк, 1992. - 122 с.

  18. Соханъ П. Становлення банківської системи України (1991— 1994 рр.) // Банківська справа. - 1996. - № 3. - С.34-36.

  19. Справочная книга для заемщиков Київського Земельного банка, со­ставленная на основании устава и постановлений общих собраний ак­ционеров банка. — Киев, 1913. - 144 с.

  20. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. Банковское право Рос­сийской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. Ред. акад. Б.Н. Топорнина. — М.: Юристь, 1999. - 448 с.

  21. Уставъ Киевского Частного Коммерческого банка. - Киевъ, 1899. - 23 с.

  22. Цалик С. Киевские банки 100 лет назад...// Мир денег. - 2002. - № 2. - С. 66-70.

  23. Чухась А., Бобер Г. Селянський поземельний банк Російської імперії // Вісник НБУ. - 2002. - № 4. - С. 60-61.Теми і плани семінарських занять


Модуль І

НЕ 1.1 Банківське право в системі права України


План

 1. Поняття та особливості банківського права.

 2. Проблеми правової природи банківського права.

 3. Поняття та характерні риси банківського законодавства.

 4. Предмет і метод банківського права.

 5. Банківська діяльність та банківська справа як системоутворюючі категорії банківського права.

 6. Поняття та класифікація банківських операцій.

 7. Принципи банківського права.


Контрольні питання:

 1. Які суспільні відносини складають предмет банківського права?

 2. Що таке банківська діяльність?

 3. Які операції у сукупності можуть здійснювати лише комерційні банки?

 4. Розкрийте співвідношення понять: «банківські операції», «банківські угоди» та банківські послуги.

 5. У чому полягають особливості методу банківського права?

 6. Яке місце норм, що регламентують банківську діяльність, в системі права України?

 7. Які види банківських правовідносин ви можете визначити? На підставі яких критеріїв?

 8. Наведіть класифікацію джерел банківського права.

 9. Які норми Конституції України стосуються банківської діяльності в Україні?

 10. Яке місце в системі джерел банківського права займають нормативно-правові акти Національного банку України?


Індивідуальне науково-дослідне завдання:

«Відносини в сфері банківської діяльності як складова предмету фінансового права: поняття, особливості, види».


Законодавство:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV із змінами від 18.08.2012 // ВВРУ. - 2003. – № 11. – Ст. 144.

 3. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. із змінами від 17.08.2012 // ВВРУ. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. із змінами від 19.08.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5 – 6. - Ст.30.


Література:

 1. Банківські операції: підручник / Міщенко В.І., Славянська Н.Г., Коренєва О.Г. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2007. – 796 с.

 2. Банківська справа: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Лютий І.О., Криклій А.С., Міщенко В.І. За аг.ред. І.О. Лютого. – К.: Вид.-полігр. центр «Київс. ун-т», 2009. – 384 с.

 3. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. Посібник. ­­­­– К.: Центр навчальної літертури, 2006. – 344 с.

 4. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України. – К.: Центр учбової л-ри, 2007. – 344 с.

 5. Гриценко Р. Фінансова привабливість областей України для банківської діяльності. - Вісник НБУ - січень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 6. Заверуха І. Б. Банківське право: Посібник. — Львів: Астролябія, 2002. – С.9-18.

 7. Костюченко А.О. Банківське право: Підручник. – К.: Атіка, 2008. – 332 с.

 8. Науменкова С., Міщенко С. Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики. - Вісник НБУ - травень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 9. Орлюк О.П. Фінансове право. Акад.курс: підручник / О.П.Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – С. 619-625.

 10. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.

 11. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред.акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 2003. – С. 15-118, 135-139.

 12. Тосунян Г.А. Теория банковского права: В 2 т. – М.: Юристъ, 2002. – Т.1. – С.13-28.


НЕ 1.2 Джерела банківського права

План

 1. Поняття та ознаки банківського законодавства.

 2. Місце банківського законодавства в системі законодавства України.

 3. Поняття та види джерел банківського права.

 4. Місце міжнародних правових актів та звичаїв в системі джерел банківського права.


Контрольні питання:

 1. В чому полягають особливості банківського законодавства?

 2. Поясніть, в чому полягає комплексність банківського законодавства.

 3. Наведіть класифікацію джерел банківського права.

 4. Розкрийте зміст норм Конституції України, що стосуються банківської діяльності.

 5. Яке місце в системі джерел банківського права займають нормативно-правові акти Національного банку України?

 6. Проаналізуйте зміст базових законів, що регулюють банківську діяльність. Наведіть приклади.

 7. Проаналізуйте зміст спеціальних законів, що регулюють банківську діяльність. Назвіть приклади.

 8. В чому полягає суть локальних актів як джерела банківського права?

 9. Проаналізуйте роль міжнародних звичаїв у регулюванні банківських відносин.

 10. Наведіть приклади та проаналізуйте зміст міжнародних банківських правил та стандартів.


Законодавство:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV із змінами від 18.08.2012 // ВВРУ. - 2003. – № 11. – Ст. 144.

 3. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 № 3480-IV із змінами від 15.08.2012 // ВВРУ. – 2006.- N 31. - Ст.268.

 4. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. із змінами від 17.08.2012 // ВВРУ. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. із змінами від 14.01.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.

 6. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. із змінами від 19.08.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5 – 6. - Ст.30.

 7. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 5 квітня 2001 р. із змінами від 07.08.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

 8. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. із змінами від 08.01.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.


Література:

 1. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. Посібник. ­­­­– К.: Центр навчальної літертури, 2006. – 344 с.

 2. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України. – К.: Центр учбової л-ри, 2007. – 344 с.

 3. Заверуха І. Б. Банківське право: Посібник. — Львів: Астролябія, 2002. – С.9-18.

 4. Костюченко А.О. Банківське право: Підручник. – К.: Атіка, 2008. – 332 с.

 5. Науменкова С., Міщенко С. Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики. - Вісник НБУ - травень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 6. Орлюк О.П. Фінансове право. Акад.курс: підручник / О.П.Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – С. 619-625.

 7. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.

 8. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / Науменкова С.В., Міщенко В.І. – К.: Знання, 2010. – 532 с.НЕ 1.3 Банківська діяльність та банківська система України

План

 1. Поняття, завдання та функції банківської системи України.

 2. Види банківських систем.

 3. Принципи функціонування банківської системи України.

 4. Структура банківської системи України.

 5. Інституціональний (функціональний) підхід до побудови банківської системи.

 6. Дворівневий характер банківської системи.

 7. Правовий статус банківських груп.

 8. Правовий механізм банківської системи України.


Контрольні питання:

 1. Дайте визначення банківської системи.

 2. Які форми банківських систем ви знаєте?

 3. Охарактеризуйте основні види та типи банківських систем.

 4. У чому полягають особливості складу банківської системи України?

 5. У чому полягають відмінності між однорівневою та дворівневою банківськими системами?

 6. Розкрийте основні етапи розвитку банківської системи України.

 7. Що таке комерційний банк? Які види комерційних банків ви знаєте?

 8. У чому полягають відмінності між універсальними та спеціалізованими банками? Які приклади спеціалізованих банків ви знаєте?

 9. Що таке системоутворюючий банк? Наведіть приклади системоутворюючих банків в Україні.

 10. Що таке банківська група? Які види банківських груп ви знаєте?


Законодавство:

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. із змінами від 19.08.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5 – 6. - Ст.30.

 2. Закон України “Про іпотеку” від 5 червня 2003 р. із змінами від 08.08.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.

 3. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. із змінами від 01.06.2012 // ВВР України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

 4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368 із змінами від 03.08.2012 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40 – Ст. 1813.

 5. Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп,, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.04.2012 № 134 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11

 6. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Правил сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банків" від 16.07.2010 № 342, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.08.2010 за № 607/1790 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0607-10

 7. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці від 17.06.2006 № 67 із змінами від 7.08.2012 // Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1220-07

 8. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп» від 20.06.2012 № 254 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1178-12


Література:

 1. Арбузов С., Щербакова О. Стан і перспективи розвитку грошово-кредитного ринку України. - Вісник НБУ - квітень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 2. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. Посібник. ­­­­– К.: Центр навчальної літертури, 2006. – 344 с.

 3. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України. – К.: Центр учбової л-ри, 2007. – 344 с.

 4. Костюченко А.О. Банківське право: Підручник. – К.: Атіка, 2008. – 332 с.

 5. Кравченко І., .Багратян Г., Мазіна Є. Банківська система та проблеми стратегічного розвитку. - Вісник НБУ - січень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 6. Міщенко С. Протиріччя сучасних грошових систем і шляхи їх подолання. - Вісник НБУ - серпень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 7. Орлюк О.П. Фінансове право. Акад.курс: підручник / О.П.Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – С. 619-625.

 8. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 376 с.НЕ 1.4 Правовий статус Національного банку України

План

 1. Правові засади діяльності Національного банку України.

 2. Завдання та функції Національного банку України.

 3. Національний банк України як «банк банків» та як центральний орган державного управління.

 4. Керівні органи та структура Національного банку України.

 5. Правовий статус Ради Національного банку України.

 6. Національний банк України в системі державних органів.


Контрольні питання:

 1. У чому полягає подвійна правова природа Національного банку України?

 2. Які функції Національного банку України ви знаєте?

 3. Вкажіть, яким чином Національний банк України реалізує функцію «банку банків»?

 4. Які ви знаєте керівні органи Національного банку України?

 5. У чому полягає принципова відмінність у повноваженнях Ради Національного банку України та Правління Національного банку України?

 6. Охарактеризуйте правовий статус Голови Національного банку України?

 7. Визначте правовий статус та особливості реалізації повноважень філій (територіальних управлінь) Національного банку України.

 8. Вкажіть, у чому полягає економічна незалежність Національного банку України?

 9. Яке місце займає Національний банк України в системі органів влади України?

 10. Яким чином взаємодіють Кабінет Міністрів України та Національний банк України?


Законодавство:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. із змінами від 17.08.2012 // ВВРУ. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. із змінами від 14.01.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.

 4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. із змінами від 19.08.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5 – 6. - Ст.30.

 5. Закон України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо нагляду на консолідованій основі» від 19.05.2011 № 3394-VI // ВВР України, 2011.- № 47. – Ст.533.

 6. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці від 17.06.2006 № 67 із змінами від 7.08.2012 // Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1220-07


Література:

 1. Банківський нагляд: підручник / Міщенко В.І., Науменкова С.В. – К.: ЦНД НБУ, 2011. – 498 с.

 2. Банківські операції: підручник / Міщенко В.І., Славянська Н.Г., Коренєва О.Г. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2007. – 796 с.

 3. Банківська справа: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Лютий І.О., Криклій А.С., Міщенко В.І. За аг.ред. І.О. Лютого. – К.: Вид.-полігр. центр «Київс. ун-т», 2009. – 384 с.

 4. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

 5. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України. – К.: Центр учбової л-ри, 2007. – 344 с.

 6. Костюченко А.О. Банківське право: Підручник. – К.: Атіка, 2008. – 332 с.

 7. Кравченко І., .Багратян Г., Мазіна Є. Банківська система та проблеми стратегічного розвитку. - Вісник НБУ - січень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 8. Латковська Т.А. Фінансово-правові питання формування центральних та державних банків в Україні, країнах центральноєвропейської та англосаксонської систем права. Монографія. – Одеса, «Юридична література», 2007. – 278 с.

 9. Міщенко В. І., Кротюк В. Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. - К.: Т-во «Знання», КВО. - 2004. - 372 с.

 10. Міщенко С. Протиріччя сучасних грошових систем і шляхи їх подолання. - Вісник НБУ - серпень, 2012 - 73 с. // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/913863/

 11. Селіванов А.О. НБУ: роль і місце в системі органів держави // Вісник Національного банку України. –1996.- №1.- С. 58-61.


НЕ 1.5 Правовий статус комерційних банків

План

 1. Поняття, ознаки та види комерційних банків.

 2. Організаційно-правова структура банку.

 3. Правове регулювання створення та діяльності банків.

 4. Порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій.

 5. Правове регулювання припинення діяльності банків.


Контрольні питання:

 1. Дайте визначення банку як інституту фінансово-кредитної системи.

 2. Визначте особливості правового статусу комерційних банків в Україні.

 3. Який порядок реєстрації та ліцензування діяльності комерційних банків?

 4. Розкрийте співвідношення понять: «банківська ліцензія», «письмовий дозвіл», «ліцензія на виконання окремих операцій».

 5. Що таке організаційно-функціональна структура комерційного банку?

 6. Які вимоги до банківського менеджменту містяться у законодавстві України? Наскільки вони є досконалими, на вашу думку?

 7. Який порядок застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства?

 8. Визначте спільні та відмінні риси у правовому статусі філій, представництв та відділень комерційного банку.

 9. Який порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійснення нагляду?

 10. Вкажіть способи реорганізації та ліквідації комерційного банку. Який порядок ліквідації комерційного банку?  1   2   3   4

Схожі:

Закон України \"Про цінні папери та фондовий ринок\" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268 iconЗакон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50
Біржова діяльність [Текст] : навч посіб. / В. І. Крамаренко, Б. І. Холод, Ю. Н. Воробйов, А. П. Дудар. – К. Цул, 2003. – 264 с
Закон України \"Про цінні папери та фондовий ринок\" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268 iconЗакон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18. 06. 1991р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України "Про систему оподаткування" в редакції від 18. 02. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України Про цінні папери та фондову біржу” від 18. 06. 1991р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України \"Про цінні папери та фондовий ринок\" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268 iconПро затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
З змінами, внесеними згідно з Постановами км n 1601 від 29. 11. 2001 n 281 від 13. 03. 2002 n 1547 від 17. 11. 2004 n 1000 від 19....
Закон України \"Про цінні папери та фондовий ринок\" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268 iconЗакон україни про видавничу справу Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України від 7 лютого 2002 року n 3047-iii
Через п'ять років після вступу України до Світової організації торгівлі до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України...
Закон України \"Про цінні папери та фондовий ринок\" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268 iconНаказ № н 213 «30» березня 2006 р по науково-дослідній частині
Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 р. №172 та від 30 серпня 2003 р. №1298 І наказів Міністерства освіти І науки України...
Закон України \"Про цінні папери та фондовий ринок\" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268 iconПро затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та ноуково педагогічним працівникам:...
Закон України \"Про цінні папери та фондовий ринок\" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268 iconПро затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та ноуково педагогічним працівникам:...
Закон України \"Про цінні папери та фондовий ринок\" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268 iconДо Інструкції про порядок складання річного фінансового звіту в банках України
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком...
Закон України \"Про цінні папери та фондовий ринок\" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268 iconЗакон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р зі змінами та доповненнями. Закон України "Про банки І банківську діяльність" від 20 березня 1991 року.
Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р зі змінами та доповненнями
Закон України \"Про цінні папери та фондовий ринок\" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268 iconЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
move to 0-11788151
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи