Закон України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170 icon

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170
Скачати 36.05 Kb.
НазваЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170
Дата14.12.2012
Розмір36.05 Kb.
ТипЗакон


Нормативні акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.133.

 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI із змінами та доп. // ВВР, 2010. - № 50-51. – Ст.572.

 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами від 15.08.2012 // zakon1/rada/gov/ua.

 4. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.97 № 280/97-ВР із змін. від 12.09.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 5. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 № 2017-III в ред. від 07.04.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 48. – Ст. 409.

 6. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 № 2591-VІ в ред. від 04.07.2012 // Відомості Верховної Ради України, 2011. - № 9. – Ст.58.

 7. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 5 квітня 2001 р. із змінами від 07.08.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

 8. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. із змінами від 08.01.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

 9. Закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
  від 23.02.2012 № 4452-VI.- Ст.79 // режим доступу: zakon2/rada/gov/ua.

 10. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 р. із змінами від 12.08.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28. – Ст. 205. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80

 11. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. із змінами від 17.08.2012 // ВВРУ. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 12. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. в ред. від 12.06.2012 // ВВРУ, 2011. - № 2-3. – Ст.11.

 13. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. із змінами від 19.08.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5 – 6. - Ст.30.

 14. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» Верховна рада України; Закон, Бюджет, № 4282-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-17

 15. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня 1994 р. в ред. від 01.06.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

 16. Указ Президента України «Про застосування штраф­них санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» в редакції Указу від 24.09.2001 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 19.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України 08.12.2010 р. № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1149-2010-%D0%BF

 18. Декрет КМУ „Про державне мито” від 21/01/1993р. №7- 93 остання редакція від 21.09.2012 р. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/7-93

 19. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. із змінами від 01.06.2012 // ВВР України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

 20. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” від 28.02.2002 № 228 (остання редакція від 30/03/2012р.) // Офіційний вісник України. – 2002. - № 9. – Ст. 414.

 21. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі» від 14.12.2001 № 574. в ред.. від 24.11.2010 р.

 22. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 02.08.2010р. №805// Офіційний вісник України. – 2010. - № 52. – ст. 1671.

 23. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174 із змінами від 27.01.2012 // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11

 24. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 24 січня 2004 р. № 22. із змінами від 21.06.2012 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13 – Ст. 908.

 25. Постанова правління Національного банку України „Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 30.05.2007 із змінами від 27.06.2012 // Офіційний вісник України вiд 02.07.2007 - 2007 р., № 46, стор. 81.

 26. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 №308 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11

 27. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1149 «Про деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» із змінами від 29.12.2011. – Ст.27. – Режим доступу: news.yurist-online.com/laws/33054

 28. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України» від 21.09.2007 № 338 і змінами від 20.08.2012 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1220-07

 29. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп» від 20.06.2012 № 254 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1178-12

 30. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок» від 17.07.2001 № 276 із змінами від 22.09.2012 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1113-12

Схожі:

Закон України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170 iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою
У статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №24, ст. 170)
Закон України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170 iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Закон України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170 iconЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України. 1996....
Закон України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170 iconЗакон України „Про бюджетну систему" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Тема 5
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170 iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170 iconЗакон України від 20. 12 1990 "Про міліцію"//Відомості Верховної Ради 1991- № Ст. 20; Закон України від 11. 1991 "Про прокуратуру"//Відомості Верховної Ради України. 1991. №53
Тема № досудове розслідування: поняття, зміст, форми та загальні положення (2 год.)
Закон України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170 icon1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Закон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України....
Закон України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170 iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Закон України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170 iconЗакон України №2533-ш від 21. 06. 2001 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"//Урядовий кур'єр. 2001. №120
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р //Відомості Верховної Ради України.— 19%.— № зо
Закон України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170 iconЗакон україни від 20 листопада 2003 р. №1316-iv м. Київ Про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» Верховна Рада України постановляє
Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №2–3, ст. 20; 2000 р., №28, ст. 223; 2002 р., №12–13, ст. 92, №30, ст. 205; 2003 р., №10–11,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи