Затверджено: Наказ ректора двнз криворізький національний icon

Затверджено: Наказ ректора двнз криворізький національний
Скачати 182.64 Kb.
НазваЗатверджено: Наказ ректора двнз криворізький національний
Дата23.06.2013
Розмір182.64 Kb.
ТипДокументиЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ ректора ДВНЗ "Криворізький національний
університет"
від 29 травня №216ТАРИФИна основні платні освітні послуги ДВНЗ "Криворізький національий університет"
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр у 2013-2014 навчальному році.Шифр Найменування Код Назва спеціальності спеціаліст магістр


галузі знань
підготовки денна заочна денна заочна

0101 Педагогічна 7.01010101 Дошкільна освіта 7650 5950 х х


освіта
Спеціалізація: іноземна мова (англійська) 2300 -

7(8).01010201 Початкова освіта 7750 5900 8100 х
Додаткова спеціальність:
Практична психологія 2200 - 2200

Початкова освіта 7650 - 8000 х
Спеціалізація:
Іноземна мова (англійська) 2300 - 2300

Початкова освіта 8500 - х х
Спеціалізація: фізична культура7(8).01010301 Технологічна освіта(автосправа) 9500 - 10000 х
Спеціалізація: інфроматика
Технологічна освіта (конструюван-ня та моделювання одягу) 9500 - 10000 х
Спеціалізація: основи домашнього господарювання
-

7(8).01010401 Професійна освіта (за профелем) 8170 5270 8920 6400

0202 Мистецтво 7(8).02020401 Музичне мистецтво* 8990 5900 9500 х
Спеціалізація: художня культура7(8).02020501 Образотворче мистецтво* 10500 5950 10950 х
Спеціалізація:декоративне мистецтво

0203 Гуманітарні 7(8).02030201 Історія 9300 5900 9500 х


науки
Додаткова спеціальність: географія
Історія 7750 х 7950 х
Спеціалізація: правознавство 2240 х 2300 х7(8).02030301 Українська мова та література* 9000 5900 9500 х
Спеціалізація: українознавство
-


Українська мова та література* 9000 х 9500 х
Спеціалізація: редагування освітніх видань -


Українська мова та література* 7550 х 8100 х
Додаткова спеціальність:
Мова і література (англійська) 2400 - 2400 х7(8).02030302 Мова і література (російська)* 7550 5900 7680 х
Додаткова спеціальність:
Мова і література (англійська) 2400 - 2400 х7(8).02030302 Мова і література (англійська)* 10200 х 10800 х
Додаткова спеціальність:
Мова і література (німецька)7(8).02030302 Мова і література (німецька)* 10200 х 10800 х
Додаткова спеціальність:
Мова і література (англійська)

0301 Соціально політичні науки 7.03010301 Практична психологія 10140 5900 х х

0304 Право 7.03040101 Правознавство 9200 х х х

0305 Економіка та підприємництво 7(8).03050201 Економічна кібернетика 8850 6250 9410 7230


7(8).03050301 Міжнародна економіка 8970 6520 9960 х7(8).03050401 Економіка підприємства 9120 6330 9900 72507(8).03050701 Маркетинг 8580 6370 9780 72007(8).03050801 Фінанси і кредит 9090 6330 9830 70007(8).03050802 Банківська справа 9090 6280 9960 68157(8).03050901 Облік і аудит 9120 6330 9900 7100
Спеціалізація: контроль і ревізія 8970 6520 9960 7400

0306 Менеджмент і адміністрування 7(8).03060101 Менеджмент організацій і адміністрування 8370 6440 9410 72007(8).03060104 Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності 8450 6380 9410 6960

0401 Природничі 7(8).04010101 Хімія* 9070 х 9570 х


наук
Спеціалізація: інформатика
- - -7(8).04010201 Біологія* 7700 5900 8200 х
Додаткова спеціальність:
Практична психологія 2200 х 2200 х7(8).04010301 Геологія 7440 4300 9120 54507(8).04010401 Географія* 8900 5900 9990 х
Спеціалізація: краєзнавчо-туристична робота
- - -7(8).04010601 Екологія, охорона навколишнього середовища 8320 5900 9780 7300

0402 Фізико-математичні науки 7(8).04020101 Математика* 8790 х 9090 х


7(8).04020301 Фізика* 8500 х 9030 х

0403 Системні науки та кібернетика 7(8).04030201 Інформатика 9480 х 9550 х

0501 Інформатика та обчислювальна техніка 7(8).05010201 Компютерні системи та мережі 8350 6270 9300 6960


7(8).05010301 Програмне забезпечення систем 7690 5800 9310 7300

0502 Автоматика та управління 7(8).05020101 Компютерізовані системи управління та автоматика 8300 6100 9660 60307(8).05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами х 5620 х 6030

0503 Розробка корисних копалин 7(8).05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалинСпеціалізації:
Підземна розробка корисних копалин 8240 5680 9700 6570
Відкриті гірничі роботи 7950 5650 9420 6500
Охорона праці в гірничому виробництві 7800 6075 8640 6070
Шахтне і підземне будівництво 8420 6130 9400 6800
Макшейдерська справа 8570 6250 9180 6200
Збагачення корисних копалин 8080 5100 9260 6400
Експлуатація машин та електроустаткування гірничого виробництва 8460 6050 9890 7100

0504 Металугрія та матеріалознавство 7(8).05040101 Металургія чорних металів 7170 4500 9500 6200


7(8).05040104 Обробка металів тиском 7500 4600 8650 62007(8).05040201 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів 7300 4500 8360 6200
6200


7(8).05040304 Металознавство х 4500 х 6200
6200


7(8).05040305 Термічна обробка металів 8570 4500 х 6200
6200
0505 Машинобудування та матеріалообробка 7(8).05050201 Технології машинобудування 8350 5550 9500 6600


7(8).05050301 Металорізальні верстати та системи 8600 5550 9500 66007.05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 7030 х х х7(8).05050309 Гірничі машини та комплекси 8360 6260 9500 66007(8).05050311 Металургійне обладнання 7820 4500 9400 6500

0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 7(8).05060101 Теплоенергетика 8300 5060 9600 6500

0507 Електротехніка та електромеханіка 7(8).05070103 Електротехнічні системи електроспоживання 7810 5600 9270 6770


7.05070203 Електричний транспорт 8690 х х х7(8).05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривід 8450 5550 9270 67707(8).05070207 Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 8140 6020 9500 6880

0513 Хімічна технологія та інженерія 7(8).05130105 Хімічні технологіі палива та вуглецевих матеріалів 7850 4700 9800 6200

0601 Будівництво та архитектура 7(8).06010101 Промислове і цивільне будівництво 8970 6620 9800 69007(8).06010103 Міське будівництво та господарство 8380 6070 9600 66007(8).06010104 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 8550 5920 9480 67207(8).06010107 Теплогазопостачання і вентиляція 8330 5480 9400 66007.06010108 Водопостачання та водовідведення 8460 4690 х х

0701 Транспорт та транспортна інфраструктура 7(8).07010601 Автомобілі та автомобільне господарство 7860 5620 9200 6800

0801 Геодезія та землеустрій 7(8).08010101 Геодезія 7570 5110 9820 6400

1801 Спецефічні категорії 7.18010013 Управління проєктами 7880 х х х


8.18010018 Адміністративний менеджмент х х 8960 х

і навчальної роботиВ. І. Вербицький

Проректор з науково-педагогічної
роботиЯ. В. Шрамко

Проректор з науково-педагогічної
і навчально-виховної роботиМ. І. Стрюк

Проректор з фінансово-економічної
роботиВ. Т. Шпилька

В.о. директора КЕІА. М. Турило

В.о. директора КМІВ. И. Засельський

Начальник ПЕВО. В. Тюганова

Завідувач НМВГ. Х. ОтверченкоСхожі:

Затверджено: Наказ ректора двнз криворізький національний iconЗатверджено наказ ректора двнз «Криворізький національний університет» №273 від 30. 05. 2012 р. Тарифи на основні платні освітні послуги двнз «Криворізький національний університет»

Затверджено: Наказ ректора двнз криворізький національний iconЗатверджено наказ ректора двнз «Криворізький національний університет» №273 від 30. 05. 2012 р. Тарифи на основні платні освітні послуги двнз «Криворізький національний університет»
move to 1453-6243
Затверджено: Наказ ректора двнз криворізький національний iconЗатверджено: Наказ ректора двнз криворізький національний

Затверджено: Наказ ректора двнз криворізький національний iconЗатверджено: Наказ ректора двнз криворізький
Двнз "Криворізький національий університет" по перепідготовці фахівців у 2013-2014 навчальному році
Затверджено: Наказ ректора двнз криворізький національний iconХvі. Наказ про зарахування 16 Накази про зарахування на навчання видаються ректором двнз «Криворізький національний університет»
Накази про зарахування на навчання видаються ректором двнз «Криворізький національний університет» на підставі рішення приймальної...
Затверджено: Наказ ректора двнз криворізький національний iconХvі. Наказ про зарахування 16 Накази про зарахування на навчання видаються ректором двнз «Криворізький національний університет»
Накази про зарахування на навчання видаються ректором двнз «Криворізький національний університет» на підставі рішення приймальної...
Затверджено: Наказ ректора двнз криворізький національний iconНаказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році
України «Про закордонних українців» та з метою упорядкування механізму конкурсного відбору на навчання на основі здобутих освітніх...
Затверджено: Наказ ректора двнз криворізький національний iconНаказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році
На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (наказ монмсу №1179...
Затверджено: Наказ ректора двнз криворізький національний iconНаказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році
На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (наказ монмсу №1179...
Затверджено: Наказ ректора двнз криворізький національний iconV. Порядок прийому заяв І документів для вступу до двнз «Криворізький національний університет» Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до двнз «Криворізький національний університет»
Двнз «Криворізький національний університет» в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи