Наказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році icon

Наказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році
Скачати 53.46 Kb.
НазваНаказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році
Дата18.07.2013
Розмір53.46 Kb.
ТипНаказМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАКАЗ

______________________ м. Кривий Ріг № ____________


Про затвердження змін до Правил прийому

до ДВНЗ «Криворізький національний університет»


у 2013 році


На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту», статті 9 Закону України «Про закордонних українців» та з метою упорядкування механізму конкурсного відбору на навчання на основі здобутих освітніх (освітньо-кваліфікаційних) рівнів, а також процедури встановлення квоти прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» в межах обсягів державного замовлення

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2013 році згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №502, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 29.05.2013р. за №825/23357

2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної і навчальної роботи Вербицького В.І.


В.о. ректора М.І. Ступнік


Проректор з науково-педагогічної

і навчальної роботи В.І. Вербицький


Відповідальний секретар

приймальної комісії Г.М. Віняр


Заступник відповідального секретаря

приймальної комісії по роботі

з правового забезпечення М.І. Ан


Додаток

до Правил прийому ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2013 році зі змінами згідно з наказом

Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. №502, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 29.05.2013р. за №825/23357


1.1. У розділі ІІ:

пункт 2.4 доповнити абзацом такого змісту:

«ДВНЗ «Криворізький національний університет» зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI цих Правил прийому.».

доповнити розділ пунктом 2.6 такого змісту:

«2.6. ДВНЗ «Криворізький національний університет» має право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому.»

1.2. Абзац другий пункту 6.9 розділу VI викласти в такій редакції:

«Результат екзамену на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури; на основі базової середньої освіти – за 12-бальною шкалою і зараховується замість балів вступного випробування з української мови.».

1.3. Розділ ІУ доповнити пунктом 4.5, 4.6:

«4.5. Для іноземних громадян прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДВНЗ «Криворізький національний університет», конкурсний відбір та зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» проводиться в такі строки (табл. 4.4):


Таблиця 4.4


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів

30 жовтня 2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесіди

3 липня 2013 року

23 серпня 2013 року

29 жовтня 2013 року

Терміни зарахування вступників

5 липня 2013 року

25 серпня 2013 року

31 жовтня 2013 року


«4.6. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття вищої освіти на основі раніше здобутої вищої освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня проводиться в такі строки (табл. 4.5):


Таблиця 4.5


Етапи вступної кампанії

Вступники на основі повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2013 року


1.4. Розділ VI доповнити пунктом 6.11:

«6.11. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової (повної) вищої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), конкурсним балом є середній бал додатка до диплома про вищу освіту, який обчислюються за 5-бальною шкалою з округленням до сотих бала.

При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються всі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, диференційованих заліків, практик, оцінки за державну атестацію.»

1.5. Розділ ХІ пункт 11.1 доповнити абзацом 8 такого змісту:

«особи, які на основі базової (повної) вищої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) і мають стаж практичної роботи за фахом не менше 1 року.»

1.6. У розділі XVII:

доповнити перше речення пункту 17.2 після слів «за державним замовленням» словами «за наявності посвідчення закордонного українця.»;

пункт 17.4 викласти у такій редакції:

«17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до ДВНЗ «Криворізький національний університет» за результатами співбесіди з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств.».

1.7. У тексті Правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» слова «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України» замінити словами «Міністерство освіти і науки України» у відповідних відмінках.


Відповідальний секретар

приймальної комісії Г.М. Віняр


Міністрові освіти і науки України

Д.В. Табачнику


Шановний Дмитре Володимировичу!


На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 14.05.2013р. №502 надсилаємо «Додаток до Правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2013 році зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 14.05.2013р. №502, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 01.04.2010 за № 267/17562».

Додаток: на 1 арк.


З повагою


В.о. ректора М.І. Ступнік


Виконавець: Віняр Г.М

(0564) 74-16-16

Схожі:

Наказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році iconНаказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році
На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (наказ монмсу №1179...
Наказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році iconНаказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році
На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (наказ монмсу №1179...
Наказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році iconПро затвердження положення про порядок зарахування вступників
На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (наказ монмсу №1179...
Наказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році iconПро затвердження положення про порядок зарахування вступників
На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (наказ монмсу №1179...
Наказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році iconНаказ №260 Про затвердження Положення про зарахування на навчання для здобуття другої вищої освіти
Умовами прийому до вищих навчальних закладів зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки України від 07. 05. 2014р....
Наказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році iconПро затвердження Положення про організацію прийому на навчання до
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України...
Наказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році iconПоложення про приймальну комісію двнз «Криворізький національний університет»
З метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до двнз «Криворізький національний університет» та на виконання наказу...
Наказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році iconЗатверджено: Наказ ректора двнз криворізький
Двнз "Криворізький національий університет" по перепідготовці фахівців у 2013-2014 навчальному році
Наказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році iconV. Порядок прийому заяв І документів для вступу до двнз «Криворізький національний університет» Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до двнз «Криворізький національний університет»
Двнз «Криворізький національний університет» в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто...
Наказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році iconДодаток 9 до правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до двнз «Криворізький національний університет»
Освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752, визначає механізм подання вступником заяви...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи