Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання icon

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Скачати 359.87 Kb.
НазваПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Дата13.10.2014
Розмір359.87 Kb.
ТипДокументи


Додаток 8 до правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Найменування галузі знань

Найменування спеціальності

Ліцензовані

обсяги

Нормативні

терміни

навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

0101

Педагогічна освіта

8.01010201

Початкова освіта

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.01010301

Технологічна освіта

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.01010401

Професійна освіта

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0202

Мистецтво

8.02020401

Музичне мистецтво

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.02020501

Образотворче мистецтво

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0203

Гуманітарні науки

8.02030201

Історія

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.02030301

Українська мова і література

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.02030302

Мова і література (англійська)

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.02030302

Мова і література (німецька)

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.02030302

Мова і література (російська)

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0305

Економіка та підприємництво

8.03050201

Економічна кібернетика

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.03050301

Міжнародна економіка

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.03050401

Економіка підприємства

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.03050701

Маркетинг

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.03050801

Фінанси і кредит

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.03050802

Банківська справа

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.03050901

Облік і аудит

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0306

Менеджмент і адміністрування

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.03060104

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0401

Природничі науки

8.04010101

Хімія

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.04010201

Біологія

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.04010301

Геологія

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.04010401

Географія

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0402

Фізико−математичні науки

8.04020101

Математика

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.04020301

Фізика

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0403

Системні науки та кібернетика

8.04030201

Інформатика

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0501

Інформатика та

обчислювальна техніка

8.05010201

Компютерні системи та мережі

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.05010301

Програмне забезпечення систем

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.05020101

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0503

Розробка корисних копалин

8.05030101

Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування)

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.05030102

Шахтне і підземне будівництво

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.05030104

Маркшейдерська справа

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.05030301

Збагачення корисних копалин

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0504

Металургія та

матеріалознавство

8.05040101

Металургія чорних металів

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.05040104

Обробка металів тиском

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.05040201

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0505

Машинобудування та

матеріалообробка

8.05050201

Технологія машинобудування

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.05050301

Металорізальні верстати та системи

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.05050309

Гірничі машини та комплекси

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.05050311

Металургійне обладнання

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

8.05060101

Теплоенергетика

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0507

Електротехніка та

електромеханіка

8.05070103

Електротехнічні системи електроспоживання

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.05070204

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.05070207

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0513

Хімічна технологія та інженерія

8.05130105

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0601

Будівництво та архітектура

8.06010101

Промислове і цивільне будівництво

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.06010103

Міське будівництво та господарство

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.06010104

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

8.06010107

Теплогазопостачання і вентиляція

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0701

Транспорт і транспортна

інфраструктура

8.07010601

Автомобілі та автомобільне господарство

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0801

Геодезія та землеустрій

8.08010101

Геодезія

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

1801

Специфічні категорії

8.18010018

Адміністративний менеджмент

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік


Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

^ Найменування галузі знань

Найменування спеціальності

Ліцензовані

обсяги

Нормативні

терміни

навчання.

Код

Назва

Код

Назва

Денна

форма

навчання

Денна

форма

навчання

0101

Педагогічна освіта

7.01010101

Дошкільна освіта

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.01010201

Початкова освіта

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.01010301

Технологічна освіта

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.01010401

Професійна освіта

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0202

Мистецтво

7.02020401

Музичне мистецтво

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.02020501

Образотворче мистецтво

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0203

Гуманітарні науки

7.02030201

Історія

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.02030301

Українська мова і література

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.02030302

Мова і література (англійська)

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.02030302

Мова і література (німецька)

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.02030302

Мова і література (російська)

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0301

Соціально-політичні науки

7.03010301

Практична психологія

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0304

Право

7.03040101

Правознавство

У межах загального

ліцензованого обсягу

1рік

0305

Економіка та

підприємництво

7.03050201

Економічна кібернетика

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.03050301

Міжнародна економіка

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.03050401

Економіка підприємства

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.03050701

Маркетинг

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.03050801

Фінанси і кредит

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.03050802

Банківська справа

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.03050901

Облік і аудит

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0306

Менеджмент і

адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.03060104

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0401

Природничі науки

7.04010101

Хімія

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.04010201

Біологія

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.04010301

Геологія

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.04010401

Географія

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0402

Фізико−математичні науки

7.04020101

Математика

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.04020301

Фізика

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0403

Системні науки та кібернетика

7.04030201

Інформатика

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0501

Інформатика та

обчислювальна техніка

7.05010201

Комп’ютерні системи та мережі

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.05010301

Програмне забезпечення систем

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0502

Автоматика та управління

7.05020101

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0503

Розробка корисних копалин

7.05030101

Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування)

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.05030102

Шахтне і підземне будівництво

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.05030104

Маркшейдерська справа

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.05030301

Збагачення корисних

копалин

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0504

Металургія та

матеріалознавство

7.05040101

Металургія чорних металів

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.05040104

Обробка металів тиском

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.05040201

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0505

Машинобудування та

матеріалообробка

7.05050201

Технологія машинобудування

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.05050301

Металорізальні верстати та системи

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.05050308

Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.05050309

Гірничі машини та комплекси

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.05050311

Металургійне обладнання

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

7.05060101

Теплоенергетика

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0507

Електротехніка та

електромеханіка

7.05070103

Електротехнічні системи електроспоживання

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.05070203

Електричний транспорт

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.05070204

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.05070207

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0513

Хімічна технологія та інженерія

7.05130105

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0601

Будівництво та архітектура

7.06010101

Промислове і цивільне будівництво

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.06010103

Міське будівництво та господарство

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.06010104

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.06010107

Теплогазопостачання і вентиляція

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

7.06010108

Водопостачання та водовідведення

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0701

Транспорт і транспортна

інфраструктура

7.07010601

Автомобілі та автомобільне господарство

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

0801

Геодезія та землеустрій

7.08010101

Геодезія

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік

1801

Специфічні категорії

7.18010004

Управління проектами

У межах загального

ліцензованого обсягу

1 рік


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

^ Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані

обсяги

Нормативні

терміни

навчання

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна

форма

навчання

Денна

форма

навчання

0101

Педагогічна освіта

6.010101

Дошкільна освіта

У межах загального

ліцензованого обсягу

4роки

6.010102

Початкова освіта

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.010103

Технологічна освіта

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.010104

Професійна освіта

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0202

Мистецтво

6.020202

Хореографія

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.020204

Музичне мистецтво

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.020205

Образотворче мистецтво

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.020207

Дизайн

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0203

Гуманітарні науки

6.020302

Історія

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.020303

Філологія. Українська мова та література

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.020303

Філологія. Мова і література (англійська)

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.020303

Філологія. Мова і література (російська)

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.020303

Філологія. Мова і література (німецька)

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0301

Соціально-політичні науки

6.030103

Практична психологія

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0304

Право

6.030401

Правознавство

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0305

Економіка та підприємництво

6.030502

Економічна кібернетика

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.030503

Міжнародна економіка

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.030504

Економіка підприємства

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.030507

Маркетинг

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.030508

Фінанси і кредит

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.030509

Облік і аудит

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0401

Природничі науки

6.040101

Хімія

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.040102

Біологія

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.040103

Геологія

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.040104

Географія

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0402

Фізико−математичні науки

6.040201

Математика

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.040203

Фізика

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0403

Системні науки та

кібернетика

6.040302

Інформатика

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0501

Інформатика та

обчислювальна техніка

6.050102
^

Комп’ютерна інженерія


У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.050103

Програмна інженерія

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0502

Автоматика та управління

6.050201

Системна інженерія

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0503

Розробка корисних копалин

6.050301

Гірництво

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.050303
^

Переробка корисних копалин


У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0504

Металургія та

матеріалознавство

6.050401

Металургія


У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.050402

Ливарне виробництво

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0505

Машинобудування та

матеріалообробка

6.050502
^

Інженерна механіка


У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.050503

Машинобудування


У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601

Теплоенергетика

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0507

Електротехніка та

електромеханіка

6.050701

Електротехніка та електротехнології

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.050702

Електромеханіка

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0513

Хімічна технологія і інженерія

6.051301

Хімічна технологія

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0601

Будівництво та архітектура

6.060101

Будівництво


У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0701

Транспорт і транспортна

інфраструктура

6.070101

Транспортні технології

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

6.070106

Автомобільний транспорт

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 роки

0801

Геодезія та землеустрій

6.080101

Геодезія, картографія та землеустрій

У межах загального

ліцензованого обсягу

4 рокиСхожі:

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Додаток 8 до Правил прийому до Національного університету "Острозька академія" в 2013 році
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання iconДодаток 8 до Правил прийому до хепу в 2013 році Прийом іноземців та осіб без громадянства до Харківського економіко-правового університету
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців...
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання iconДодаток 8 до Правил прийому до хепу в 2013 році Прийом іноземців та осіб без громадянства до Харківського економіко-правового університету
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців...
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання iconЛіцензовані обсяги та нормативні терміни навчання сумду освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання до сумду(...
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання iconЛіцензовані обсяги та нормативні терміни навчання сумду освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання до сумду(...
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи