Положення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» icon

Положення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
НазваПоложення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Дата13.10.2014
Розмір116 Kb.
ТипПоложення
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
19 червня м. Кривий Ріг № 261
Про затвердження положення

про порядок зарахування вступників

до ДВНЗ «Криворізький національний університет»

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за №1855/24387, Умовами прийому до вищих навчальних закладів зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014р. №553, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 23.05.2014р. за №531/25308, та Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2014 році

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок зарахування вступників до ДВНЗ «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Затверджено

наказом в.о. ректора

261 від 19 червня

Положення

про порядок зарахування вступників

до ДВНЗ «Криворізький національний університет»

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
1. Приймальна комісія у своїй роботі керується Законом України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-Ш, Положенням про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65, Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за №1855/24387, Умовами прийому до вищих навчальних закладів зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014р. №553, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 23.05.2014р. за №531/25308, і Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2014 році.

2. Кількість місць для подальшого навчання молодших спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» щорічно визначається встановленими Міністерством освіти і науки України обсягами підготовки фахівців за рахунок видатків Державного бюджету та ліцензованими обсягами за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної та заочної форм навчання.

3. Фінансування підготовки фахівців проводиться:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

4. Університет приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання – на вакантні місця), третій курс (з нормативним терміном навчання, денна та заочна форма навчання, – на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.11.2012р. № 4.4-19/4396 «Рекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста» та листа Міністерства освіти і науки України від 10.06.2014 року №1/11-8820.

5. Вступники особисто подають до Приймальної комісії:

- заяву на ім'я ректора про вступ до університету, у якій вказують обраний освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям підготовки (спеціальність), факультет та форму навчання.

До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатком (за особистим вибором оригінал або завірену копію);

- медичну довідку за формою № 086-о (оригінал або її завірену копію);

- 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, інших документів.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

6. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності) підготовки, вступних екзаменів, наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних у Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної державної електронної бази з питань освіти про недостовірність інформації, поданої вступником, до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

7. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДВНЗ «Криворізький національний університет», конкурсний відбір та зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст» проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від

виробництва

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2014 року

11 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

о 18.00 годині

24 липня 2014 року

о 18.00 годині

24 липня 2014 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

25 липня – 01 серпня 2014 року

25 липня – 01 серпня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години

02 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години

04 серпня 2014 року

перший – не пізніше 12 години

02 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години

04 серпня 2014 року

Закінчення строку вибору місця навчання вступниками

перший – о 17 годині

03 серпня 2014 року;

другий – о 17 годині

05 серпня 2014 року

перший – о 17 годині

03 серпня 2014 року;

другий – о 17 годині

05 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 15 години 06 серпня

2014 року;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 18 серпня 2014 року

за державним замовленням –

не пізніше 15 години 06 серпня

2014 року;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 18 серпня 2014 року8. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі скороченим терміном підготовки, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів фахового випробування, середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та бали результатів фахового випробування обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів за фахове випробування складає не менше 4 балів.

Оцінки з документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються всі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, диференційованих заліків, практик, оцінки за державну атестацію.

9. Для проведення фахового випробування науково-педагогічні працівники випускових кафедр складають Програми фахового випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у двох примірниках. Програма узгоджується рішенням кафедри, вченої ради факультету (інституту), затверджується головою Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів, та розміщується на інформаційному сайті університету. Один примірник Програм фахового випробування зберігається у Приймальній комісії, а інший – на випусковій кафедрі. Програми конкурсного фахового випробування представлені дисциплінами фахового спрямування освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Фахове випробування проводиться у формі тестування, яке триває 1,5 години. Виконання завдання оцінюється за 12-бальною шкалою.

10. Для проведення фахового випробування створюються фахові атестаційні комісії, діяльність яких регламентується Положенням про приймальну комісію ДВНЗ «Криворізький національний університет», затвердженого наказом ректора від 31.01.2013 р. № 43.

11. Вступники, які не з’явилися на фахове випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у конкурсі на зарахування не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

12. Апеляційну заяву вступника щодо оцінки, отриманої на фаховому випробуванні, розглядає апеляційна комісія ДВНЗ «Криворізький національний університет», яка створюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, від 29 жовтня 2013 року № 1510, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за №1855/24387.

Прийом заяв вступників до апеляційної комісії на результат фахового випробування здійснюється до 12 години наступного робочого дня після оголошення результатів випробування.

Апеляційна комісія починає роботу після закінчення прийому заяв вступників на апеляцію. Апеляційні заяви розглядаються в день їх подання.

На засідання апеляційної комісії запрошується лише вступник. Особи, які супроводжують вступника, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

Додаткове опитування при розгляді апеляції не допускається.

13. Зараховуються поза конкурсом до ДВНЗ «Криворізький національний університет»:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • інваліди I і II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

 • діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

Кількість місць для осіб, визначених цим пунктом, установлюється на рівні 20 відсотків від обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), але не менше одного місця.

Зарахування осіб, визначених цим пунктом, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

14. Право на першочергове зарахування до ДВНЗ «Криворізький національний університет» мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 №849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

 • вступники, які мають документ з відзнакою державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ;

 • особи, які мають більш високий середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста при вступі на навчання для здобуття ОКР бакалавра;

15. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

- вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

- вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ДВНЗ «Криворізький національний університет». Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті університету. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 16.1 розділу XVI Правил прийому.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що й у списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 14.4 розділу XІV Правил прийому.

16. Особи, які подали до Приймальної комісії копії документа про освіту, медичну довідку та які в установлений термін після оприлюднення результатів конкурсу не подали оригінали документів до Приймальної комісії, втрачають право на зарахування на навчання. На звільнені при цьому місця проводиться зарахування за конкурсом осіб, які виконали умови зарахування.

17. Рішення Приймальної комісії університету про зарахування до складу студентів приймається на її засіданні й оформляються протоколом, у якому вказуються умови зарахування. На підставі рішення Приймальної комісії університету ректор видає наказ про зарахування до складу студентів.

18. Договір про надання освітніх послуг при вступі на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб укладається після наказу до зарахування.
Схожі:

Положення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Положення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 020202 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
України та їх репертуар; практичний показ вступником підготовленої хореографічної композиції
Положення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Усе це є необхідним підґрунтям загальної творчо-мистецької підготовки вступника
Положення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Положення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 04030201 «Інформатика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Положення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Положення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Положення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 030502 "Економічна кібернетика". на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Положення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань...
Положення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи