Список наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни icon

Список наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни
Скачати 114.59 Kb.
НазваСписок наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни
Дата08.06.2013
Розмір114.59 Kb.
ТипДокументи

Список

наукових та навчально-методичних праць

Кравченко Наталії Василівни


№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (с)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

^ I. Наукові та навчально – методичні праці

1.

Управленческий потенциал работника в системе производственного управления

друк.

Вільна економічна зона – як форма регіонального розвитку. Тези міжнародної науково – практичної конференція.- Чернівці: ЧДУ. – Ч.2.- 1994. - С. 39 - 40

2

Якубенко Н.Т.

2.

Владні відносини в системі управління фірмою

друк.

Влада в Україні: історія та сучасність. Тези доповідей Всеукраїнської науково – практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДГАУ, 1994. - С. 80-81

2

---

3.

Про деякі аспекти управлінського потенціалу навчально -науково – виробничих комплексів

друк.

Шляхи підвищення ефективності роботи навчально – науково- виробничих комплексів. Матеріали Всеукраїнської науково – методичної конференції. – Кривий Ріг: КТУ, 1995. - С. 16-17.

2

---

4.

Місце і роль управлінського потенціалу працівника у формуванні мотиваційної поведінки суб’єктів господарювання

друк.

Збірник наукових праць. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 1999.- Вип. 23. - С.41-44

4

---
1

2

3

4

5

6

5.

Экономико – правовые аспекты регулирования социально- трудовых отношений на микроуровне

друк.

Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.- № 9. - С.25 -27.

3

---

6.

Принципи формування ефективного власника у процесі ринкових перетворень

друк.

Академічний огляд.- 1999.-№2. - С.24-27.

4

---

7.

Світові тенденції і національні особливості трансформації відносин між управлінням і працею в господарських організаціях

друк.

Збірник наукових праць.- К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.-2000.- Вип. 25. – С. 36-39

4

---

8

Соціально – економічні аспекти формування адаптивної моделі підприємництва в умовах трансформаційної економіки

друк.

Українська наука: минуле, сучасне,майбутнє.- Вип. 6.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2003.- С.145-151

7

---

9

Трансформація соціально – трудових відносин в процесі формування постіндустріального способу виробництва

друк.

Соціокультурний і постіндустріальний розвиток Кривбасу. Матеріали міжвузівської науково-методичної конференція. - Кривий Ріг: Мінерал, 2003. - С. 328 - 330

3

---
1

2

3

4

5

6

10

Національна модель соціально - трудових відносин у стратегії відродження України

друк.

Проблеми економічної освіти і науковий прогрес. Матеріали міжвузівської науково - методичної конференції. Кривий Ріг: Мінерал, 2003. - С.59- 61

3

---

11.

Соціалізація інвестиційних стратегій в умовах транзитивної економіки

друк.

Вісник Криворізького технічного університету. - 2004. - Вип. 4. - С. 103 - 105.

3

Покалюк І.О., Аксьонова Т.К.

12

Трансформація відносин між працею і капіталом у процесі формування соціальної економіки

друк.

Соціально - економічні трансформації в умовах глобалізації. Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції. - Т.2. -Полтава: Скайтек, 2005. - С. 105 - 109.

5

Полєтаєв

Д. В.

13

Соціальний ресурс у стратегії інноваційного економічного зростання

друк.

Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково - практичний збірник. - 2006. - № 1 - С. 151-155

5

Осецький

В. Л.

14

Освіта у системі соціогуманітарних складових економічного прогресу

друк.

Проблеми економічної освіти і науковий прогрес. Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції. - Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2006. - С.67 - 68.

2

---

15

Мотиваційний аспект у формуванні та розвитку людського капіталу

друк.

Економічна політика України в умовах євроінтеграції.

Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2008. - С. 26-29.

4

---

16

Праця в системі індикаторів економічної безпеки підприємства

друк.

Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств. Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції. - Т.1. –Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2009. - С. 15 - 16

2

---

17

Людський капітал як складова конкурентного потенціалу підприємства

друк.

Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств. Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції. - Т.1. –Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2009. - С. 265 - 266

2

Ніколаєнко І.В.

18

Система регуляторів інноваційної активності працівників підприємства

друк.

Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності. II Міжнародна науково - практична конференція. Збірник наукових праць – Т.3. –Жовті Води: Дніпропетровськ, 2010. - С. 43 – 44

2

Кравченко Ю.О.

19

Соціальний аудит в системі управління людським капіталом на підприємстві

друк

Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 травня 2011 р.) У 2 т. том 1. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2011. – С. 303-307

4

-20

Корпоративна соціальна відповідальність в системі стратегічного менеджменту
друкСучасний менеджмент: проблеми теорії та практики. Матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів (20 травня 2011 р.). –Вип. 5. – Кривий Ріг: Вид-во «Діоніс», 2011. –С. 97-99.3

Красько А.Ю.21

Мотиваційна складова інноваційної діяльності в умовах глобалізації

друк

Проблеми інноваційного розвитку сучасного суспільства. Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2011. – С. 67-71.


5

-

22

Інноваційна культура в системі чинників розвитку сучасного підприємства

друк

Проблеми інноваційного розвитку сучасного суспільства. Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2011. – С. 138-141..

3

Степанюк М.Ю.

^ II. Основні навчально – методичні праці

23

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з політичної економії

друк.

Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2000.

49

Мазурок П.П.,

Панчук А.Г., Гавриш В.М. та інші, всього 5 осіб
1

2

3

4

5

6

24

Методичні вказівки по виконанню різних видів самостійної роботи з політичної економії

друк.

Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2001.

28

Мазурок П.П.,

Панчук А.Г., Гавриш В.М. та інші, всього 6 осіб

25

Методичні рекомендації та плани семінарських занять з економічної історії

друк.

Кривий Ріг:КЕІ КНЕУ, 2001

34

Ходзінський К.Г., Д’яченко В.М.

26

Індивідуальні завдання та методичні вказівки по їх виконанню з політичної економії

друк.

Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ,2001

17

Овчаренко В.В.

27

Методичні рекомендації та плани семінарських занять з політичної економії

друк.

Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ,2001

70

Мазурок П.П., Гавриш В.М., Мішин Ю.Р. та інші, всього 6 осіб

28

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу “Економічна історія”

друк.

Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2001

24

Ходзінський К.Г., Д’яченко В.М.

29

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з курсу “ Економічна історія”для студентів денної форми навчання

друк.

Кривий Ріг:КЕІ КНЕУ, 2001

15

Ходзінський К.Г., Д’яченко В.М.

30

Навчально – методичні рекомендації для вивчення курсу “ Міжнародна економіка” студентами спеціальності 6.103

друк.

Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2001

52

Одягайло Б.М.
1

2

3

4

5

6

31

Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів з політичної економії по темі: “ Поняття структури та інфраструктури ринку. Ринки виробничих ресурсів"

друк.

Кривий Ріг : КЕІ КНЕУ, 2002

29

---

32

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з політичної економії

друк.

Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ,2002

18

Овчаренко В. В.

33

Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисцпліни " Політична економія" ( для заочної форми навчання)

друк.

Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2003

26

Панчук А.Г.

34

Методичні рекомендації з організації навчального модуля ( теми 3-5) з дисципліни "Політична економія"

друк.

Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2004

14

---

35

Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів з політичної економії по темі: “ Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси"

друк.

Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2005

20

---

36

Методичні рекомендації з організації навчального модуля " Світове господарство і міжнародні економічні відносини" з дисципліни "Політична економія"

друк.

Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ. 2005

37

---
1

2

3

4

5

6

37

Методичні вказівки щодо виконання індивідуальної роботи з дисципліни "Соціальна економіка"

друк.

Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ КНЕУ, 2006.

16

---

38

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Соціальна економіка" (для заочної форми навчання).

друк.

Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ КНЕУ,2007.

18

---

39

Методичні рекомендації для самостійного розв’язування задач з дисципліни “ Політична економія» ( для бакалаврів з економіки, менеджменту денної та заочної форми навчання)

друк.

Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ КНЕУ,2007

50

-

40

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни « Політична економія» ( для всіх форм навчання)

друк.

Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ КНЕУ,2008

32

Білоус М.О.

Схожі:

Список наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць макаренко наталії анатоліївни
Повышение эффективности использования удобрений и плодородия почв Украинской сср// Тез докл. Харьков,1986 С. 29-30
Список наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни
Використання сучасної iнфор­мацiйної технологiї в навчальному процесi: Матерi­али мiжвузiвської науково-прак­тичної конференцiї (29-30...
Список наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Список наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Список наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни iconНаукових та навчально-методичних праць черненко наталії миколаївни
Деякі аспекти організації самостійної роботи при формуванні професійно-мовленнєвої компетентності державних службовців в умовах вищих...
Список наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Список наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
move to 0-16406995
Список наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Сб. “Математи-ческое обеспечение автоматизиро-ванных систем проектирования электро- и радио-технических устройств”
Список наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І
К: Ін-т світової економіки І міжнародних відносин нан укр. 2000. Вип. 26. С. 144-147
Список наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Ванецяна Сергія Геворковича
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи