Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу спез \"Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії\" icon

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу спез "Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії"
Скачати 498.51 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу спез "Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії"
Сторінка1/4
Дата07.12.2012
Розмір498.51 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


Міністерство транспорту та зв'язку України

Державна адміністрація зв'язку

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Кафедра Телекомунікаційних систем


Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу СПЕЗ


"Цифрові багатоканальні системи передачі

первинної мережі плезіохронної ієрархії"


Для студентів факультета ТкС


Напрям підготовки: Телекомунікаційні системи і мережі


Спеціальність – 7. 092. 401


^

Одеса – 2010


УДК 621.395.4 План НМВ 2010 р.


Розроблено авторами: В.О. Брескін, Т.С. Бунчужна, І.В. Макаров, О.П. Єгупова


Схвалено на засіданні кафедри ТкС і рекомендовано до друку.


Протокол № 16 від "17" травня 2010 р.


Затверджено методичною радою академії.


Протокол № 6 від "30" березня 2010 р.


Зміст

Вступ..………………………………………………………………………...4

 1. Структура модулів

1.1 Лекційна частина модулів………………………………….....5

1.2 Лабораторно-практичні заняття……………………………...5

1.3 Контрольні питання та завдання модуля М-3……………….7

1.4 Контрольні питання та завдання модуля М-4…………….…8

1.5 Контрольні питання та завдання модуля М-5……………….9


2 Методичні вказівки

2.1 Аудиторні заняття……………………………………………..10

2.2 Комплексне завдання………………………………………….10


Додаток 1………………………………………………………………20

Додаток 2………………………………………………………………22


Рекомендована література…………………………………………….69
Вступ


У модулях 3, 4 та 5-го курсів СПЕЗ розглядаються:

 1. Принципи побудови багатоканальних систем передачі (БСП) з ЧсРК, що використовують імпульсно-кодову модуляцію (ІКМ) та характеристики каналів цих БСП.

 2. Групоутворення в цифрових системах передачі плезіохронной ієрархії (ЦСП - PDH).

 3. Принципи побудови лінійних трактів (ЛТр) ЦСП.

Модуль 6 присвячений, здебільшого, радіорелейним системам передачі прямої видимості (РРСП). Проте частина важливих питань побудови ЛТр і систем передачі в цілому (ЛТр ВОСП; синхронний прийом сигналів в ЦСП) переноситься в модуль 6. В лабораторному циклі модуля 6 вивчаються принципи побудови ВОСП на прикладі ВОСП-PDH вітчизняної розробки – ОМ-8.

У модулі 6 закінчується робота над курсовим проектом (КП), присвяченому ескізному проектуванню нетипової ЦСП–PDH. На захист КП виносяться всі питання попередніх модулів.

Сучасні волоконно–оптичні системи передачі (ВОСП) – ЦСП синхронної ієрархії (ЦСП-SDH) і ВОСП, що використовують спектральне розділення стволів (WDM) вивчаються в курсі МТ, а багатосигнальні системи, що використовують пакетну передачу – в курсі ІЦСС. 1. Структура модулів

1.1. Лекційна частина модулів

Модуль № 3. МСП – ЧсРК - ІКМ

Структурні схеми цифрової системи передачі і лінії передачі. Достоїнства ЦСП; ЧсРК-АІМ, ЧсРК-АІМ-ІКМ. Лінійні і нелінійні кодеки ІКМ. ЦСП з безпосереднім кодуванням. КТЧ ЦСП.

Модуль № 4. ЦСП - PDH

Ієрархія ЦСП-PDH. Асинхронне спряження мультиплексованих цифрових потоків у ЦСП- PDH. Види і фрейми ПЦП і ВЦП.


Модуль № 5. Лінійний тракт ЦСП

Регенератори і кодери лінійного тракту електропровідного кабелю. Довжина ділянки регенерації. Відмінні особливості лінійного тракту ВОСП. Види і характеристики підсилювачів ВОСП. Лінійний тракт ВОСП з оптичними підсилювачами.


1.2. Лабораторно–практичні заняття
^

Семестр 3.3 Модуль 3

тижня

Лабораторні роботи

Підгрупа 1

Підгрупа 2

1

2/1 Ф. схема макета

2

2/2 Вимірювання

2/3 МСІ

3

2/3 МСІ

2/2 Вимірювання

4

115/1

128/1

5

115/2

128/2

6

128/1

115/1

7

128/2

115/2

8

128/3

9-10

Екзаменаційна сесія


^
Лр–2. Принципи розділення канальних сигналів за часом (ЧсРК) [11].


Лр–115. Кодер ІКМ [12].

Лр–128. Канал ТЧ цифрових систем передачі [15].

Семестр 3.4 Модуль 4
тижня

Лабораторні роботи

Підгрупа 1

Підгрупа 2

1

130/1

118/1

2

130/2

118/2

3

130/3

118/3

4

118/1

130/1

5

118/2

130/2

6

118/3

130/3

7

122/1

122/2

8

122/2

122/1

9

Цифрова ємність ЛП

10 -11

Екзаменаційна сесія
^

Лр–130. ЦСП з безпосереднім кодуванням на прикладі ІКМ-30 [17].Лр–118. ЦСП з безпосереднім кодуванням на прикладі ІКМ-15 [16].


Лр–122. ЦСП вторинної ієрархії на прикладі ІКМ-120 [13].


^

Семестр 4.1 Модуль 5тижня

Лабораторні роботи

Підгрупа 1

Підгрупа 2

1

122 / 3 - ВЦСП

2

3

116

регенератор

120

регенератор

4

5

120

регенератор

116

регенератор

6

7

124 - КЛТ

8

9 -10

Екзаменаційна сесія^

Лр–116. Регенератор ЦСП на прикладі ІКМ-30 [18].
Лр–120. Регенератор ЦСП на прикладі ІКМ-15 [19].
Лр–124. Кодери лінійного тракту ЦСП (КЛТ) [14].
^ 1.3 Контрольні питання та завдання модуля М-3

Питання лекційної частини курсу

 1. Цифрова система передачі: визначення, основні елементи (структурна схема), достоїнства ЦСП.

 2. Структурна схема кінцевої станції ЦСП-PDH (загальний випадок). Призначення вузлів схеми.

 3. КС ЦСП з безпосереднім кодуванням. Призначення вузлів функціональної схеми АЦО.

 4. КС ЦСП з безпосереднім кодуванням. Призначення вузлів функціональної схеми КАЛТ.

 5. Часовий розподіл каналів (ЧсРК): суть методу, спрощена функціональна схема ЧсРК-АІМ, часові діаграми.

 6. Еквівалентна схема одного каналу ЧсРК-АІМ. Спектральне пояснення вимог до аналогових закінчень КТЧ; правильний вибір частоти дискретизації за часом fд.

 7. Цикл передачі ОС ЦСП з безпосереднім кодуванням: тимчасові діаграми АІМ та ІКМ групового багатоканального сигналу, визначення тактової частоти та швидкості передавання.

 8. Вплив лінійних спотворень тракту на переходи між каналами при ЧсРК. АЦО з груповим та індивідуальним кодеками ІКМ.

 9. Вплив нелінійних спотворень тракту на переходи між каналами при ЧсРК і ЧРК.

 10. Призначення і принцип роботи ІКМ (етапи і часові діаграми ІКМ). Структурна схема лінійного кодера ІКМ.

 11. Призначення і принцип роботи ІКМ (етапи і часові діаграми ІКМ). Структурна схема лінійного кодера ІКМ.

 12. Призначення і принцип роботи ІКМ (етапи і часові діаграми ІКМ). Структурна схема лінійного декодера ІКМ. Суматор з вагою.

 13. Алгоритм і спрощена структурна схема лінійного кодера замкнутого типу.

 14. Алгоритм і спрощена функціональна схема лінійного кодера замкнутого типу.

 15. Нелінійний кодер ІКМ: призначення, варіанти побудови, амплітудні характеристики. Нелінійний кодер з аналоговим компресором на вході.

 16. Структурна схема й алгоритм роботи нелінійного кодера з цифровим компресором на виході. 13- сегментна АХ нелінійного кодера типу-«А».

 17. Структурна схема й алгоритм роботи нелінійного кодера з компресуючою логікою в ланцюзі зворотного зв'язку кодера.

 18. Структурна схема й алгоритм роботи декодувального пристрою нелінійного кодека ІКМ.

 19. Помилки квантування, захищеність від помилок квантування при нелінійній ІКМ.

 20. Шуми квантування, захищеність від шумів квантування при нелінійній ІКМ.

 21. Шуми квантування ІКМ. Потужність шумів кантування. Вимір шумів квантування з використанням гармонійного сигналу.

 22. Шуми квантування ІКМ. Потужність шумів кантування. Вимір шумів квантування з використанням псевдовипадкового сигналу.

 23. Характеристики каналу ТЧ. Відмінність характеристик КТЧ ЦСП від характеристик КТЧ АСП.


Типи завдань модуля 3

 1. Визначення цифрової ємкості (кількості ПЦП або кількості КТЧ) в лінії передачі, обладнаної заданою ЦСП.

 2. Визначення необхідної частоти дискретизації за часом сигналу з обмеженим спектром.

 3. Визначення параметрів шаблонів ФНЧ закінчень тракту передачі і прийому каналу МСП-ЧсРК-АІМ.

 4. Визначення тривалості канального інтервалу, що виділяється в МСП-ЧсРК на задану кількість каналів ТЧ і службових канальних інтервалів.

 5. Визначення тактової частоти, тактового інтервалу і швидкості передавання групового сигналу ЦСП на задану кількість каналів ТЧ і службових канальних інтервалів.

 6. Визначення тривалості імпульсу групового ІКМ сигналу ЦСП (МСП-ЧсРК-ІКМ) в коді RZ (NRZ) на задану кількість канальних інтервалів.

 7. Визначення кодової комбінації сигналу на виході лінійного кодера заданого типу, якщо відома величина вхідного кодованого сигналу.

 8. Визначення кодової комбінації сигналу на виході нелінійного кодера заданого типу, якщо відома величина вхідного кодованого сигналу.

 9. Визначення величини імпульсу АІМ сигналу на виході лінійного декодера ІКМ.

 10. Визначення величини імпульсу АІМ сигналу на виході нелінійного декодера ІКМ.


^ 1.4. Контрольні питання і завдання модуля М-4

Питання лекційної частини курсу

 1. Характеристика часових інтервалів циклу ПЦП. Одновимірне зображення циклу та надциклу ПЦП, призначення службових канальних інтервалів (Time Slot (TS)) циклу ПЦП.

 2. Характеристика часових інтервалів циклу ПЦП. Структура канального інтервалу КІ-0 в надциклі ПЦП.

 3. Характеристика часових інтервалів циклу ПЦП. Структура канального інтервалу КІ-16 в надциклі ПЦП. Методи передачі сигнальної інформації в МСП.

 4. Плезіохронне мультиплексування в мережі. Структурна схема ВВГ (призначення основних блоків).

 5. Структурна схема ВЧГ (призначення основних блоків). Призначення і місце установки пристроїв формування первинного і вторинного стику.

 6. Структурна схема ВЧГ (призначення основних блоків). Види службового зв'язку і призначення СЛЗ, що вводиться в блоці ВВГ.

 7. Структурна схема ВЧГ. БАС: призначення, види. Часові діаграми ДУШ; момент виникнення невизначеності (Н).

 8. Структурна схема ВЧГ. БАС: призначення, види. Часові діаграми ВУШ; момент виникнення невизначеності (Н).

 9. Структурна схема і принцип дії БАС-пер.

 10. Структурна схема і принцип дії БАС-пр.

 11. Структурна схема ВВГ (призначення основних блоків). Методи захисту сигналу КУШ.

 12. Фрейм ВЦСП по рекомендації G.745 (принцип побудови, призначення та спосіб розміщення службових біт).

 13. Методи введення ДІ в груповий тракт ЦСП. Суть методу накладення.

 14. Апаратура ІКМ-30 (технічна характеристика і фрейм цієї ЦСП).

 15. Апаратура ІКМ-30 (технічна характеристика). Надцикл (необхідність використання надциклу, його характеристика).

 16. ВЦСП (структурні схеми системи передачі і кінцевих станцій цієї ЦСП для організації сполучних ліній між цифровими й аналоговими комутаційними станціями).


Типи завдань модуля 4

Використовуючи задані вихідні дані визначити:

 1. Швидкість передавання групового сигналу.

 2. Ширину смуги частот групового сигналу.

 3. Тактову частоту ЦСП.

 4. Швидкість передавання сигналу каналу службового зв'язку.

 5. Пропускну спроможність одного цифрового каналу ВУШ, виділеного в циклі передачі цієї ЦСП.

 6. Пропускну спроможність усіх цифрових каналів ВУШ, виділених в циклі передачі цієї ЦСП.

 7. Частоту слідування кодового слова сигналу ЦС цієї ЦСП.

 8. Пропускну спроможність цифрового каналу, що виділяється в циклі цієї ЦСП, для передачі ДІ.

 9. Тривалість імпульсів групового сигналу цієї ЦСП при використанні коду RZ (або NRZ).

 10. Цифрову ємкість (сумарну швидкість передавання) лінії передачі, обладнаної ІКМ, – ... на кабелі .... (дуплекс заданий двокабельний або однокабельний).


^ 1.5 Контрольні питання і завдання модуля М-5

Питання лекційної частини курсу

 1. Регенератор ЦСП: функції регенератора, вимоги до КПідс регенератора; види і сфера застосування різновидів КПідс.

 2. Регенератор ЦСП: функції регенератора, око–діаграма регенератора. Оцінка працездатності (погіршення захищеності) регенератора по око–діаграмі.

 3. Регенератор ЦСП: функції регенератора. Оцінка якості ділянки регенерації по коефіцієнту помилок – Кош (BER), вірогідність помилок, ESR, SESR

 4. Регенератор ЦСП: функції регенератора, спосіб регулювання і відмінність АРР регенератора ЦСП від АРР підсилювачів АСП.

 5. Регенератор ЦСП: функції регенератора, види регульованих елементів (РЕ) АРР регенератора ЦСП; вплив РЕ на завадостійкість регенератора і сферу застосування цих РЕ.

 6. Регенератор ЦСП: функції регенератора. Призначення і принцип дії ФТЧ.

 7. Регенератор ЦСП. Призначення регенератора й основних вузлів його схеми на прикладі регенератора апаратури ІКМ–30.

 8. Регенератор ЦСП. Призначення регенератора й основних вузлів його схеми на прикладі регенератора апаратури ІКМ–15.

 9. Структура лінійного тракту ЦСП. Варіанти включення і види КЛТ. Сфера застосування різних варіантів КЛТ.

 10. КЛТ–ЦСП: призначення і класифікація. Вимоги до КЛТ, що витікають з особливостей проходження цифрового сигналу по лінії.

 11. КЛТ–ЧПІ. (Призначення, алгоритм роботи, спрощена схема; часові діаграми роботи і енергетичні спектри).

 12. КЛТ–ВДО. (Призначення, алгоритм роботи, часові діаграми роботи, спрощена схема, АЧХ схеми ВЗС, достоїнства і сфера застосування цього варіанту КЛТ).

 13. КЛТ–КВЩ-3. (Призначення, алгоритм роботи, спрощена схема; часові діаграми роботи; спектральні характеристики).

 14. КЛТ–2B1Q. (Призначення, алгоритм роботи; часові діаграми; ширина спектра).

 15. Визначення довжини ділянки регенерації з рівняння захищеностей на металевому кабелі. Накопичення помилок в ЛТр ЦСП (порівняйте з АСП).


Типи завдань модуля 5

 1. Визначити тривалість відкоректованого імпульсу (на рівні ....) на виході КПідс регенератора нетипової ЦСП, що забезпечує швидкість передавання В = . Мбіт/с.

 2. Визначити як зміниться (збільшиться або зменшиться і на скільки дБ) захищеність сигналу регенератора від завад, якщо відомо, що розкрив око-діаграми змінився на ....%.

 3. Визначити послідовність двійкових (трійкових) символів на виході ПСС, якщо відомо, що величина відкоректованого імпульсного сигналу на вході ПСС дорівнює... В, і послідовність відліків регенерованого сигналу на вході порогового елемента ПСС має вигляд: ........ .

 4. Визначити BER (коефіцієнт помилок, вірогідність помилки) у первинному цифровому потоці, якщо відома кількість помилкових біт прийнятих за заданий час виміру, і швидкість передавання цифрового потоку.

 5. Визначити BER (коефіцієнт помилок, вірогідність помилки) у лінійному тракті ЦСП, що складається з ......... кількості ділянок регенерації, якщо відомо BER (коефіцієнт помилок, вірогідність помилки) на одній ділянці регенерації.

 6. Визначити швидкість передавання (частоту слідування імпульсів, смугу частот) результуючого ЦП або окремих (вказаних в завданні) службових сигналів (каналів) фрейма за заданими параметрами фрейма.

 7. Визначити послідовність символів і замалювати сигнал на виході КЛТ (ЧПІ, КВЩ-3, 2В1Q) заданої послідовності символів двійкового сигналу, якщо відомо, що використовується код (RZ, NRZ).

 8. Визначити тривалість імпульсу лінійного сигналу нетипової ЦСП, що забезпечує швидкість передавання В = …. Мбіт/с, якщо відомий тип лінійного коду.
 1. Методичні вказівки

^ 2.1. Аудиторні заняття

Зміст аудиторних занять (лекцій, лабораторних робіт і практичних занять) відображений питаннями, які виносяться на іспит, і типами відповідних завдань.

Цей зміст відображений також ілюстративним матеріалом додатка 2.

У додатку рисунками, графіками, діаграмами відображаються основні розділи курсу, які вивчаються студентами на аудиторних заняттях.

Матеріал додатка за термінологією [10] — є «опорні сигнали». Багатократне використання цих «опорних сигналів» у різного роду навчальних заняттях, підвищує сприйняття програми курсу, полегшує ведення конспекту лекцій і складання іспитів.


^ 2.2. Комплексне завдання

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу спез \"Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії\" iconГосподарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Електричні системи І мережі” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу спез \"Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії\" iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності "Електропостачання" над проектом з курсу "Електричні системи та мережі"
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності “Електропостачання" над проектом з курсу "Електричні системи та...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу спез \"Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії\" iconМетодичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни "Гідродинамічні передачі І приводи" для студентів спеціальності
Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни “Гідродинамічні передачі і приводи” / укладач О. І. Котенко....
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу спез \"Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії\" iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електричні системи та мережі» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять техніко – економічні розрахунки варіантів схем електричної мережі гірничопромислового району та основних...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу спез \"Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії\" iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електричні системи та мережі» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять техніко – економічні розрахунки варіантів схем електричної мережі гірничопромислового району та основних...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу спез \"Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії\" iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Металорізальні...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу спез \"Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу Охорона праці в галузі та цивільна оборона
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Охорона праці в галузі та цивільна оборона» (для студентів 5 курсу спеціальності...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу спез \"Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії\" iconГосподарства методичні вказівки з самостійної робіти студентів з дисципліни
Безпека руху та гальмівні системи: Методичні вказівки з самостійної роботи студентів (для студентів 4 курсу денної І заочної форми...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу спез \"Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії\" iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу спез \"Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії\" iconДо самостійної комплексної роботи з курсу “Технічна механіка”
Методичні вказівки І завдання до самостійної комплексної роботи з курсу “Технічна механіка” (для студентів 1 курсу усіх форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи