Форми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку icon

Форми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку
Скачати 55.02 Kb.
НазваФорми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку
Дата22.04.2013
Розмір55.02 Kb.
ТипДокументи

Зінченко О.М.

к.е.н., старший викладач

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ РИНКУ


Система споживчої кооперації України об’єднує сільські споживчі товариства, райспоживспілки та районні споживчі товариства, основною галуззю діяльності яких є торгівля. У загальному обсязі товарообороту підприємств і організацій споживчої кооперації України у 2011 р. вагома частка (74,5 %) припадає на роздрібну торгівлю. Значну питому вагу у загальному товарообороті кооперативної роздрібної торгівлі займає товарооборот роздрібної торговельної мережі (84,1 %) [1].

Теоретичні та практичні основи функціонування роздрібної торгівлі у багатьох аспектах розглядали радянські вчені М. Байдаков, І. Барчук, В. Бурмістров, П. Гончаров та інші, але з позицій планово-функціональної, торгівлі. Сучасні вітчизняні дослідження В. Апопія, Я. Гончарука, Г. Губерної, І. Королькова, В. Марцина, Н. Ушакової присвячені, головним чином, дослідженню роздрібної торгівлі як галузі, її структурних трансформацій і соціально-економічних проблем її функціонування і мало торкаються роздрібної торговельної мережі на сільському споживчому ринку.

Отже, питання оцінки функціонування підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку у сучасних умовах господарювання, формування роздрібної мережі нового типу із урахуванням сільського розселення потребують глибшого та подальшого науково-методичного обґрунтування.

Форми організації роздрібної торгівлі впливають на вибір типу підприємства сфери торгівлі, яке реалізує споживчі товари у роздріб і надає послуги, призначені винятково для кінцевих споживачів.

Система торговельного обслуговування сільського населення споживчою кооперацією носить комплексний характер. Перший низовий ступінь такої комплексної системи формується у невеликих і віддалених населених пунктах (хуторах, селах). У таких населених пунктах створюються тільки магазини з торгівлі товарами повсякденного попиту. Другий ступінь формується у селах з числом жителів, як правило, більше 500 і включає вже, окрім товарів повсякденного попиту, товари періодичного попиту. Третій ступінь обслуговування створюється у районних центрах. Він повинен пропонувати покупцям повний асортимент товарів, включаючи і товари епізодичного попиту.

Разом з тим, враховуючи особливості розселення та демографічну ситуацію у сільській місцевості необхідні різні модифікації з урахуванням конкретних територій і районів.

Особливості характеру здійснення торговельної діяльності та обслуговування сільського населення обумовлюють утворення декількох видів роздрібної торговельної мережі: стаціонарної, пересувної, посилкової та віртуальної.

Основним видом сільської роздрібної торговельної мережі є стаціонарна мережа, до якої належать магазини та дрібнороздрібні торговельні підприємства. Вона відіграє вирішальну роль в обслуговуванні сільського населення.

Магазини складають основу всієї торговельної мережі, через них реалізується основна частина товарів. Характерними ознаками магазина являються наявність у ньому спеціального приміщення для продажу товарів – торгового залу, приміщень для приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу, а також адміністративно-побутових і підсобних приміщень [2].

На фоні значного скорочення числа роздрібних торговельних підприємств у сільській місцевості особливої гостроти набуває негативна тенденція до закриття останніх у деяких селах магазинів і, залишення, тим самим, сіл без стаціонарного торговельного обслуговування.

З метою зменшення впливу даної негативної тенденції на розвиток сільської торговельної мережі значного удосконалення потребує торговельне обслуговування населення сіл, де відсутня стаціонарна торговельна мережа шляхом впровадження у практику торговельної діяльності нових типів підприємств роздрібної торгівлі. Таким чином, можна зробити висновок, що у селах, де чисельність населення недостатня для того, щоб забезпечити певний обсяг товарообороту і беззбиткову діяльність, магазини замінюють дрібнороздрібною і пересувною торговельною мережею.

Дрібнороздрібна торговельна мережа представлена павільйонами, палатками, лотками і кіосками, які розміщуються у будівлях полегшеного типу, а також розвізною і розносною торговельною мережею [2].

Важливою перевагою дрібнороздрібної торговельної мережі є її мобільність та максимальна наближеність до сільських покупців, що дає їм можливість без великих затрат часу придбати необхідні товари. Основними недоліками дрібнороздрібної торговельної мережі є вузький асортимент товарів, відсутність належних умов праці для продавців і зручностей в обслуговуванні покупців.

Більшу мобільність у наближеності товарів до покупця має пересувна торговельна мережа. Перевагою її є обслуговування покупців там, де не можуть бути організовані стаціонарні торговельні підприємства, що особливо актуально для малих та віддалених сел. Пересувна торгівля у залежності від засобів, що використовуються у торгово-технологічному процесі, і організаційно-технічних прийомів поділяється на розвізну і розносну [3]. Розвізна мережа широко використовується для обслуговування населення віддалених хуторів, малонаселених пунктів та поселень, де економічно недоцільно будувати стаціонарні магазини. На наш погляд, розвізна торгівля повинна, перш за все, виконувати замовлення покупців на товари, не включені в асортиментний перелік для магазинів «Товари повсякденного попиту» або відсутні у стаціонарній мережі.

Проте, при всіх перевагах автолавок, вони не в змозі замінити стаціонарний магазин, нехай навіть невеликий за площею і товарооборотом. Ефективність роботи автолавки залежить від багатьох об’єктивних і суб’єктивних чинників, включаючи стан доріг, погодні умови. Тому, на наш погляд, доцільніше там, де це диктується потребами населення, йти по шляху розширення і розвитку стаціонарної торгової мережі.

Маючи багато позитивного – наближення товарів до покупців, скорочення часу на придбання товарів тощо, розносна торгівля має і суттєві недоліки - погіршуються санітарно-гігієнічні умови реалізації товарів, зростає можливість порушення правил торгівлі, що приводить до зниження якості торговельного обслуговування.

Про посилкову (поштову) торгівлю також можна говорити як про перспективну форму позамагазинної торгівлі, оскільки вона сприяє скороченню витрат по доведенню товарів до покупця. Основною ж негативною рисою продажу товару через посилкову торгівлю є малий об`єм покупки та тривалість поставки товару.

Одним із можливих рішень щодо забезпечення населення малих і віддалених сіл може бути запровадження особливої форми організації збуту товарів і послуг – віртуальної торгівлі, яка дозволить більш повно задовольнити потреби сільських мешканців у товарах та послугах. Разом з тим варто зазначити, що даний вид торгівлі повинен бути тісно пов’язаний з розвізною кооперативною торгівлею, адже доставка товару у села, особливо віддалені, може спричинити значне збільшення його ціни, порівняно з ціною, що вказана на сайті. Крім того, застосування даного виду торгівлі є проблематичним у сільській місцевості, що спричинено недостатнім розвитком телекомунікацій. На наш погляд, не зважаючи на певні недоліки, значення електронної торгівлі у споживчій кооперації на даний момент недооцінено.

Концентрація торгівлі у райцентрах при недостатньо розвиненій, чітко організованій і глибоко продуманій системі торговельного обслуговування населення невеликих віддалених селах приводить до посилення його рухливості (з мотивів незадоволеності попиту за місцем проживання), до нераціонального використання їх вільного і робочого часу. Удосконалюючи роботу магазинів з торгівлі товарами повсякденного попиту, автолавок, активно упроваджуючи прогресивні позамагазинні форми торгівлі, споживча кооперація має великі можливості значно поліпшити торгове обслуговування сільського населення, сприяючи тим самим ефективнішому рішенню економічних і соціальних проблем села.


Література

1. Основні показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій Укоопспілки за 2011 рік. – К. : Укооппостачмаш, 2012. – 129 с.

2. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку / А. С. Савощенко. – К. : КНЕУ, 2007 – 376 с.

3. Апопій В. В. Організація торгівлі / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 616 с.

Схожі:

Форми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку iconЗінченко О. М., к е. н., ст викладач Вищий навчальний заклад Укоопспілки
...
Форми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку iconУкоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни 140-річчю споживчої кооперації України присвячується Пантелеймоненко Андрій Олексійович історико- економічні аспекти
...
Форми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку iconУкоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності
Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації україни
Форми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку iconМіністерство освіти І науки україни укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації України вергал ксенія юріївна
Захист відбудеться „14” квітня 2010 р о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради к 44. 877. 01 у Полтавському університеті...
Форми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку iconВищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі»
Господарська діяльність споживчої кооперації україни в період нової економічної політики
Форми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку iconПрограма фахового вступного випробування «Товарознавство і організація торгівлі»
«Товарознавство І організація торгівлі» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 03051001 «Товарознавство І...
Форми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку iconКузьменко Олександра Костянтинівна
Механізм управління потенціалом розвитку торговельних підприємств системи споживчої кооперації
Форми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку iconЛекція Організація світової системи торгівлі валютами та історія валютного ринку. Правила торгівлі на валютному ринку
Навчально-методичний комплекс з курсу “Вступ до аналізу глобальних ринків” для студентів стаціонарної та заочної форм навчання
Форми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку iconКраус наталія миколаївна
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Полтавського університету споживчої кооперації України, Укоопспілка, м. Полтава
Форми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку iconОфпд нухт організація оптової І роздрібної торгівлі

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи