Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації icon

Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації
Скачати 136.02 Kb.
НазваПро визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації
Дата22.04.2013
Розмір136.02 Kb.
ТипДокументи

Світлана Садова,

директор бібліотеки

Полтавського університету

споживчої кооперації України


Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації

У статті проаналізовано досвід формування стратегічної Програми розвитку університетської бібліотеки та ступінь її впливу на ефективність роботи бібліотеки щодо впровадження інноваційних інформаційних технологій.

Бібліотека університету в 2006 році виконала першу Програму розвитку, яка була розрахована на 2001–2006 роки.

На початку 2007 року вченою радою університету було схвалено наступну «Програму розвитку бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації України на 2007–2011 роки» (далі Програма), яка успішно виконується.

Перше правило при підготовці Програми – це власне відношення до неї як до вкрай необхідного стратегічного документа, який визначить розвиток бібліотеки на декілька років уперед. Друге правило – ґрунтовне вивчення досвіду роботи й розвитку університетських бібліотек Західної Європи та США за матеріалами періодичних видань і Інтернету. Третє правило – при написанні Програми не оглядатися на наші реалії та сміливо декларувати те, що виведе вашу бібліотеку на рівень західних бібліотек за умови стовідсоткового фінансування Програми. Четверте правило – відстоювати кожну позицію Програми до останньої можливості. П’яте – при затвердженні навіть значно урізаної, але більш-менш реальної щодо фінансування Програми систематично і наполегливо нагадувати керівництву університету про необхідність її виконання. Шосте – активно демонструвати університетській спільноті навіть найменші успіхи бібліотеки у виконанні положень Програми.

У першій Програмі було закладено створення повноцінної автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (АБІС) та електронної бібліотеки. На той час це здавалося повною фантастикою. Проте невідступне слідування шести вищенаведеним правилам спрацювало.

До 2007 року бібліотека університету була повністю автоматизована, а електронна бібліотека, яка була започаткована в 2001 році, успішно розвивалася.

У 2007 році бібліотека стала учасником Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товару, роботи, послуги) – «100 кращих товарів України» у 2006–2007 роках.

Бібліотека подала на конкурс матеріали за номінацією інформаційні послуги. Їх якість була ретельно перевірена експертами й отримала найвищу оцінку. Інформаційні послуги бібліотеки університету вийшли в переможці Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» в 2007 році. Бібліотека взяла участь у Всеукраїнській виставці «100 кращих товарів України» в м.Києві, на якій презентувала в електронному вигляді бібліотеку університету та організацію надання нею інформаційних послуг користувачам.

Перемога у конкурсі засвідчила високу якість інформаційних послуг бібліотеки, які є результатом виконання першої Програми розвитку бібліотеки.

Після успішного виконання першої Програми формування і затвердження другої пройшло вже значно легше. Університетська спільнота побачила реальне підвищення ефективності роботи бібліотеки, якості її інформаційних ресурсів і надання інформаційних послуг сучасного рівня. Кошти, вкладені у виконання першої Програми, дали відчутний результат.

У наступній Програмі щодо стратегічного розвитку бібліотеки університету передбачалося здійснити нову філософію формування бібліотечного фонду, розвиток фонду електронної бібліотеки та її функцій, створення медіатеки, розвиток наукового фонду, організацію віртуально-довідкового обслуговування користувачів, реорганізацію фонду бібліотеки та системи обслуговування, розвиток бібліотечного менеджменту, проведення маркетингових досліджень ринку інформаційних ресурсів та потреб користувачів, вдосконалення і розвиток матеріально-технічної бази бібліотеки та ін.

Виходячи з цього в бібліотеці планомірно удосконалювались інноваційні технології, розвивалася матеріально-технічна база, розширювався асортимент її інформаційних послуг.

Бібліотека університету активно працює над вирішенням тих задач, які були визначенні в Програмі: розширення ресурсної бази бібліотеки за рахунок впровадження нових технічних засобів пошуку, обробки, перетворення і надання інформації; задоволення інформаційних потреб користувачів на основі диференціації потреб і попиту; доступність бібліотечних ресурсів користувачам бібліотеки на основі формування асортименту послуг/продукції у відповідності з попитом, місією і можливостями бібліотеки; максимальне використання інтегрального потенціалу бібліотеки, її технологічної бази, досвіду персоналу, іміджу і т.ін.; підвищення комфортності бібліотечного середовища, організація додаткового сервісу, механізмів регулювання читацьких потоків, міжбібліотечної взаємодії; використання єдиного інформаційного простору в зоні обслуговування з метою координації інформаційної діяльності з іншими інформаційними структурами та використання єдиних мережевих ресурсів; використання принципів сучасного менеджменту і маркетингу.

Фонди бібліотеки на паперових носіях складають 379095 пр., із них навчальні видання складають 207454 пр., наукові видання – 149904 пр., електронні видання на електронних носіях – 2055 одиниць. Причому література, придбана за останні 10 років, складає біля 50% від всього фонду. Застаріла за змістом література регулярно списується. Бібліотека щорічно отримує більше 200 назв періодичних видань.

Фонд електронної бібліотеки складається з 15тис. документів. Відділом автоматизації та електронної обробки документів (АЕОД) бібліотеки за рік створюється в середньому 2,6 тис. електронних гіпертекстових документів для фонду електронної бібліотеки.

Комплектування, обробка, організація паперового та електронного фондів є трудомісткими і затратними процесами, які потребують системного аналізу, складних технологічних схем, відповідного технічного оснащення, сучасного програмного забезпечення, високої кваліфікації персоналу.

Згідно з Програмою та новими стратегічними завданнями було розроблено й затверджено нові положення про формування фондів бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації України (ПУСКУ), положення про формування фонду електронної бібліотеки ПУСКУ та інша необхідна для якісної організації роботи документація. Проводився систематичний аналіз якості комплектування фондів, на основі якого здійснювалися корегуючи та запобіжні дії щодо покращення складу фондів та їх якості. Цією роботою займалися два провідні відділи бібліотеки: комплектування і обробки літератури та автоматизації та електронної обробки документів за участю завідувачів кафедрами та провідних викладачів. Завдяки цьому в бібліотеці університету були створені повноцінні сучасні паперові та електронні фонди навчальної і наукової літератури.

Методика організації навчального процесу, почасти самостійної роботи студента, збагачується за рахунок використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій. Бібліотека університету визначила свою задачу в розкритті для студентів можливості отримати освітні послуги за допомогою інноваційних інформаційних технологій, які впроваджені в її роботу.

Інформаційні ресурси бібліотеки ПУСКУ представлені такими складовими:

  1. Фонд традиційних паперових видань: навчальна література, наукова література, зарубіжна література, періодичні видання. Він є головним інформаційним масивом бібліотеки, який потребує постійного оновлення. Бібліотека забезпечує його активне використання і в той же час збереження.

  2. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система – сучасна інформаційно-пошукова система. Програмне забезпечення Liber Media та Absotec (країна-розробник – Франція). Питаннями створення і організації роботи АБІС бібліотека університету розпочала займатися з 1999 року. Сьогодні бібліотека має локальну мережу з 200 комп’ютерів, повністю автоматизовані робочі місця у всіх підрозділах бібліотеки, 158 комп’ютерів – для користувачів в електронних читальних залах, медіатеці та читальному залі для викладачів. З усіх комп’ютерів є доступ до мережі Інтернет.

  3. Електронна бібліотека – фонд повнотекстових електронних гіпертекстових документів: електронні навчально-методичні посібники з кредитно-модульної системи, розроблені викладачами; монографії, підручники, навчальні посібники, курси лекцій, тексти лекцій, методичні рекомендації та інші видання редакційно-видавничого відділу університету; статті з періодичних видань; навчальні, наукові та статистичні матеріали з мережі Інтернет; бібліографічні бази даних; повнотекстові бібліографічні бази даних; база даних з українського законодавства та ін.

  4. Електронний каталог на всі види паперових і електронних видань.

  5. Бази даних на CD-дисках та інших магнітних носіях.

  6. Веб-сайт бібліотеки із загальною та розгорнутою інформацією про власну діяльність.

  7. Віртуально-довідкова служба.

Їх придбанням, створенням, організацією і наданням всієї необхідної інформації користувачам займаються такі підрозділи бібліотеки: відділ комплектування та обробки літератури; відділи обслуговування: загальний читальний зал, читальний зал для викладачів, абонемент навчальної літератури, абонемент наукової літератури; інформаційно-бібліографічний відділ; відділ автоматизації та електронної обробки документів; електронні читальні зали №1, 2; медіатека.

На сьогодні роботу бібліотеки характеризують: більше 15 тис. користувачів за єдиним читацьким квитком; понад 300 тис. відвідувань; понад 800 тис. виданих примірників документів за рік; понад 260 тис. бібліографічних записів у створеній базі даних «Електронний каталог»; понад 26 тис. тематичних довідок щорічно, в т.ч. понад 18 тис. в автоматичному режимі; понад 4 тис. консультацій щодо користування електронним каталогом та іншими електронними ресурсами; електронна бібліотека з 15 тис. електронних повнотекстових гіпертекстових документів; автоматизація процесів комплектування та обробки літератури; автоматизація процесу видачі літератури та взаємного діалогу з читачами, попереднє замовлення літератури на електронний формуляр читача; автоматизація пошуку документів за вказаними критеріями та сортування відібраних документів, його перегляд і друк; БД «Книгозабезпеченість навчальною літературою»; загальна площа бібліотеки 2,5 тис. кв. м, зона обслуговування – 1 тис. кв. м, площа книгосховищ – 1,5 тис. кв. м.

Бібліотека університету сьогодні   це насамперед повна автоматизація усіх технологічних процесів в її підрозділах, що означає якість обслуговування користувачів; збалансовані і якісні фонди; повноцінна електронна бібліотека; комфортні умови для роботи студентів і викладачів в електронних і звичайних читальних залах; наявність різноманітних інформаційних ресурсів і сервісів.

Відповідно до Програми для організації віртуально-довідкового обслуговування користувачів як важливої складової заочного і дистанційного навчання була створена віртуально-довідкова служба бібліотеки. Вона розміщена на сайті бібліотеки. Віртуально-довідкова служба бібліотеки університету виконує довідкове (в тому числі довідково-бібліографічне) обслуговування віддалених користувачів та забезпечення мережевого доступу до комплексу довідкових та бібліографічних ресурсів бібліотеки.

У 2009 році в частині приміщення загального читального залу було відкрито електронний читальний зал №2, оснащений сучасною комп’ютерною технікою на 100 місць. Його розташування виявилося дуже вдалим і комфортним для студентів, що дозволило підвищити якість обслуговування електронними інформаційними ресурсами.

Останнім часом на Заході напрям відеотехнологій у навчанні розвивається швидкими темпами. Причому відео використовується не тільки як частина аудиторного тренінгу, а як невід’ємна частина інтерактивного курсу, що постачається користувачам через систему дистанційного навчання, внутрішній портал навчання, а також через запис на DVD.

Згідно з Програмою задля забезпечення оперативного інформаційного і бібліотечного обслуговування навчальними і науковими мультимедійними матеріалами на оптичних дисках та надання доступу до медіафонду електронної бібліотеки університету в бібліотеці було створено новий структурний підрозділ – медіатека.

Медіатека є структурним підрозділом бібліотеки, в обов’язки якого входять зберігання та надання доступу до матеріалів мультимедіа – колекції зображень, текстів і даних, що супроводжується звуком, відео, анімацією та іншими аудіовізуальними ефектами, враховуючи інтерактивний інтерфейс та інші механізми управління.

Зараз триває активне формування фонду медіатеки з двох складових: відеоматеріалів та аудіоматеріалів. При формуванні фонду здійснюється регулярне вивчення ринку електронних видавництв, робота з ресурсами Інтернету, вивчення інформаційних запитів користувачів. Комплектування фонду медіатеки здійснюється за рахунок придбання, отримання з підрозділів університету, використання можливостей Інтернету. Отримані медіаматеріали обробляються та розміщуються на сервері та на фізичних носіях.

Інтернет, поряд із друкованими та іншими електронними джерелами інформації, став невід'ємною частиною інформаційних ресурсів бібліотеки. Зараз бібліотека університету надає доступ не тільки до власних інформаційних ресурсів, а й до ресурсів інших бібліотек, до повнотекстових баз даних. З іншого боку бібліотека надає допомогу у виборі необхідних ресурсів, а також має власний сайт від 2002 року, використовує вебліографію (складання списків веб-адрес із тематики дисциплін, що вивчаються в університеті) і розміщує їх на сайті. До того ж тут представлені віртуальні книжкові виставки «Нові надходження в бібліотеку ПУСКУ», «Періодичні видання» та ін.

Кафедрам по локальній мережі університету постійно надсилається інформація про нові надходження до бібліотеки, інформаційні листи та матеріали щодо впровадження бібліотекою нових інформаційних послуг, здійснюється інформаційно-бібліографічне обслуговування науковців за напрямами їх наукових досліджень тощо.

Впроваджено в практику проведення днів кафедр у віртуальному режимі.

Бібліотека постійно здійснює маркетингові дослідження ринку інформаційних ресурсів та потреб користувачів.

Останнє масштабне дослідження щодо потреб користувачів було здійснене в 2009 році. Було проанкетовано 330 студентів, кожен із яких відповів на 80 запитань. Запитання анкети стосувались якості комплектування фондів бібліотеки, ефективності роботи всіх підрозділів бібліотеки, використання електронних інформаційних ресурсів, формування електронної бібліотеки, створення електронної інформації та електронних ресурсів, впровадження нових інформаційних технологій та розвитку АБІС, ступеня задоволеності роботою бібліотеки університету та оцінки її роботи у порівнянні з іншими бібліотеками, комфортності умов, створених для роботи в бібліотеці та ін.

На запитання «Чим приваблює Вас бібліотека університету?» більша частина користувачів відповіли так: універсальністю фонду та його повнотою – 53%, можливістю користуватися фондом електронної бібліотеки – 33%, оперативним обслуговуванням – 41%.

На запитання «З яких джерел Ви отримуєте інформацію про необхідну Вам літературу?» найбільше число користувачів відповіли так: з електронного каталогу – 60%, за порадою викладачів, знайомих, друзів – 32%, з Інтернету – 28%.

На запитання «Чи користуєтеся Ви електронним каталогом бібліотеки?» було отримано такі відповіді: так – 97%, ні –3%.

На такий запит «Інформаційні ресурси, з якими Ви найчастіше працюєте в електронних читальних залах?» найбільша кількість користувачів відповіла: електронний каталог – 79%, Інтернет – 56%, фонд електронної бібліотеки – 39%.

На запитання «Які зміни, на Ваш погляд, відбулись у бібліотеці університету за останні роки?» студенти відповіли: поліпшилась якість і повнота фондів – 76%, поліпшилась оперативність обслуговування – 54%.

На запитання про «Ступінь задоволеності роботою бібліотеки університету» студенти відповіли: задоволені – 94%, не задоволені – 6%.

Це відповіді на декілька запитань з анкети, які підсумовують якість роботи бібліотеки і якість створених нею інформаційних ресурсів.

Безсумнівним позитивом є те, що більшість студентів відзначили поліпшення якості й повноти фондів як паперових, так і електронних. Такий важливий інформаційний ресурс бібліотеки, як електронний каталог, також лідирує серед найбільш активно використовуваних ресурсів, залишивши позаду Інтернет. Фонд електронної бібліотеки активно використовують близько 40% опитаних студентів.

Звичайно, на ряд запитань були негативні відповіді, а побажання бібліотеці висвітлили ряд проблем. Проте на сьогодні майже всі вони вирішені, крім деяких глобальних. Їх поступове вирішення було заплановано в Програмі розвитку бібліотеки ПУСКУ на 2007–2011 роки і саме з ними пов’язані перспективи подальшого розвитку бібліотеки.

Одна з них – зміна структури та якісного складу фонду бібліотеки, що має означати збільшення кількості електронних ресурсів (до 40% від загального фонду) і зменшення кількості паперових видань (до 60% від загального фонду) за рахунок придбання або створення оригінальних електронних підручників та електронних версій паперових підручників та іншої навчальної, навчально-методичної, наукової і довідкової літератури (паперові підручники планувалося придбавати в кількості 3-5 примірників кожної назви). При комплектуванні фондів необхідно надавати пріоритет за змістовними і кількісними критеріями виданням наукового і довідкового характеру. Це дозволить без зниження якості фондів забезпечити якісне обслуговування користувачів, а заощаджені кошти спрямувати на оновлення комп’ютерної техніки і програмне забезпечення, додаткові штатні посади висококваліфікованих фахівців бібліотеки.

З цією метою необхідно далі активно розвивати електронну бібліотеку, забезпечити розвиток і підтримку її функцій, поповнення фонду, вивчення і системний моніторинг наповнення та якості фонду електронної бібліотеки з усіх дисциплін спільно із завідувачами кафедр і структурними підрозділами університету; розробити і здійснити систему підтримки дистанційної освіти можливостями і ресурсами електронної бібліотеки.

Третій перспективний напрям розвитку бібліотеки полягає в реорганізації системи обслуговування користувачів. Він надзвичайно важливий. Бібліотеки західних країн уже давно конкурують з Інтернетом і отримують перемогу не тільки завдяки передовим інформаційним технологіям, які впроваджують в свою роботу, а й завдяки підвищеному комфорту обслуговування користувачів. У нашій системі обслуговування слабке місце – черги на абонементі навчальної літератури і відсутність можливості в читачів зробити власний вибір потрібної йому книги, взявши її до рук і вивчивши зміст, не відходячи від книжкової полиці, як на абонементі, так і в читальних залах.

Планується наступна реорганізація системи обслуговування користувачів: створення системи відкритого доступу користувачів до паперових фондів бібліотеки із забезпеченням надійного технічного оснащення від несанкціонованого виносу книг із книгосховища абонементів і читального залу; створення автоматизованих робочих місць із підключенням до Інтернету та локальної мережі для бібліотекарів-консультантів у кожному приміщенні книгосховища абонементу і читального залу; забезпечення користувачам комфортних робочих умов на абонементі за рахунок оснащення комп’ютерами, столами, стільцями і створення декількох автоматизованих робочих місць для користувачів.

Останній напрям дуже складний організаційно і потребує суттєвого фінансування, додаткових площ для книгосховищ маловикористовуваної літератури, відповідного навчання і перенавчання персоналу, створення нових бібліотечних технологій і технічного переоснащення відділу обслуговування. Проте його впровадження є дуже важливим етапом розвитку бібліотеки.

Виконання Програми за цими трьома напрямами дозволить досягти світового рівня задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотеки університету для забезпечення високої якості та ефективності його освітньої і наукової діяльності .

Схожі:

Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації iconУкоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни 140-річчю споживчої кооперації України присвячується Пантелеймоненко Андрій Олексійович історико- економічні аспекти
...
Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації iconКраус наталія миколаївна
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Полтавського університету споживчої кооперації України, Укоопспілка, м. Полтава
Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
...
Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації iconПрактикум для студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою
Автори: Березін О. В., завідувач кафедри економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України, доктор економічних...
Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації iconО. В. Зайцев гроші та кредит. Лекційне викладення
М. О. Джаман ─ доктор економічних наук, професор, академік ан україни, завідуючий кафедрою загальноекономічних дисциплін Полтавського...
Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації iconУкоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності
Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації україни
Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11 3061 від 13. 04. 2010 р.) Зайцев О. В
М. О. Джаман ─ доктор економічних наук, професор, академік ан україни, завідуючий кафедрою загальноекономічних дисциплін Полтавського...
Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації iconДержавний вищий навчальний заклад " київський національний економічний університет імені вадима гетьмана" дробиш людмила володимирівна
Робота виконана на кафедрі економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України Міністерства освіти і науки...
Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації iconМіністерство освіти І науки україни укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації України вергал ксенія юріївна
Захист відбудеться „14” квітня 2010 р о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради к 44. 877. 01 у Полтавському університеті...
Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації iconГ. В. Флоровського пройшло 8 жовтня о 12. 00 в Науковій бібліотеці
Відкриття виставки «Богослов’я в структурі університетської освіти. Досвід Новоросійського університету (з фондів Наукової бібліотеки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи