Укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності icon

Укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності
НазваУкоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності
Сторінка1/28
Дата23.04.2013
Розмір4.38 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

УКООПСПІЛКА

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ


Кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності


А.В. КУЦЕНКО


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ


МОНОГРАФІЯ


ПОЛТАВА

^ РВВ ПУСКУ

2008УДК [334.735:658] (477)

ББК 65.9(4Укр)421.8

К95

Рекомендовано до друку вченою радою Полтавського університету споживчої кооперації України від 19 грудня 2007 р. (протокол № 10)Рецензенти: Виноградова О.В., д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Качмарик Я.Д., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії


^ Куценко А.В.


К 95 Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 205 с.


ISBN 978-966-7971-95-3


У монографії узагальнені підсумки вивчення проблеми управління ефективністю діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України. Поглиблено теоретичні засади управління ефективністю діяльності підприємства; проведено моніторинг організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України. Особливу увагу приділено розробленню напрямів удосконалення та методиці формування зазначеного механізму.

Для керівників і спеціалістів підприємств, науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.


ISBN 978-966-7971-95-3


© Куценко А.В.

© Полтавський університет споживчої кооперації України, 2008 р.

ЗМІСТПередмова 4

Розділ 1. Методологія управління ефективністю діяльності підприємства 6

1.1. Теоретичні засади категорії «ефективність» 6

1.2. Концептуальні положення управління ефективністю діяльності підприємства 15

1.3. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємства 38

Розділ 2. Моніторинг організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України 51

2.1. Дослідження соціально-економічного розвитку підприємств споживчої кооперації України 51

2.2. Оцінка функціонування організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України 56

2.3. Діагностика можливостей удосконалення організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України 70

Розділ 3. Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України 81

3.1. Формування організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України 81

3.2. Методика оцінки поточних результатів діяльності підприємств споживчої кооперації України 90

3.3. Оцінка удосконаленого організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України 103

Додатки 115

Список використаних джерел 194

ПЕРЕДМОВА


Для сучасних українських підприємств однією з основних проблем успішного функціонування є формування організаційно-економічного механізму управління ефективністю їх діяльності. Особливо гостро зазначена проблема постає перед підприємствами роздрібної торгівлі споживчої кооперації України. Незважаючи на те, що в даний час споживча кооперація перейшла від стратегії виживання і стабілізації до стратегії збалансованого розвитку та стійкого економічного зростання, торгівля, яка є основним елементом її багатогалузевого господарства і суттєво впливає на виконання системою соціальної місії, як і раніше характеризується низькою ефективністю діяльності.

У зв’язку з цим виникає необхідність науково обґрунтованого підходу до вдосконалення організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України з урахуванням їх внутрішніх особливостей і динамічності зовнішнього середовища.

Основні положення теорії ефективності, управління ефективністю торгівлі, теоретичні та прикладні основи особливостей функціонування організацій і підприємств споживчої кооперації України, її становлення та ролі знайшли відображення у наукових працях значної кількості вітчизняних та зарубіжних вчених – теоретиків та практиків. Однак питання підвищення ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації шляхом удосконалення організаційно-економічного механізму управління ефективністю їх діяльності залишаються дискусійними, що і зумовлює актуальність та необхідність проведення даного дослідження.

У монографії визначено відмінності категорій «ефективність управління» та «управління ефективністю»; розкрито сутність поняття «організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємства», який визначено як оптимальну сукупністю форм, структур, методів, засобів і функцій управління, яка формує через економічні важелі його відносини з зовнішнім середовищем із метою забезпечення цілеспрямованого оперативного регулювання діяльності за напрямами управління ефективністю для відповідності фактичного стану підприємства заданим параметрам. Удосконалено концептуальні положення управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України; запропоновано методичний підхід щодо оцінки функціонування, можливостей удосконалення та змін організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України на основі методу аналізу ієрархій, що дозволило сформувати організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності зазначених підприємств, який відповідає всім необхідним умовам сучасного розвитку споживчої кооперації України. У роботі також удосконалено методику формування організаційно-економічного механізму управління ефективністю їх діяльності, а також методичний підхід щодо оцінки поточних результатів діяльності зазначених підприємств, який полягає в розробці системи показників управління ефективністю діяльності підприємств і обґрунтуванні механізму організації поточної оцінки результатів їх діяльності, що дозволило забезпечити оперативність у процесі прийняття рішень з управління ефективністю.

Зазначені розробки спрямовані на удосконалення організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України.

Монографія орієнтована на широкий загал читачів – керівників і спеціалістів підприємств, у першу чергу споживчої кооперації України, науковців, викладачів, аспірантів, студентів допоможуть кожному підприємству сформувати власну філософію ефективного функціонування.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

Укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності iconУкоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни 140-річчю споживчої кооперації України присвячується Пантелеймоненко Андрій Олексійович історико- економічні аспекти
...
Укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності iconМіністерство освіти І науки україни укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації України вергал ксенія юріївна
Захист відбудеться „14” квітня 2010 р о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради к 44. 877. 01 у Полтавському університеті...
Укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
...
Укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності iconКраус наталія миколаївна
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Полтавського університету споживчої кооперації України, Укоопспілка, м. Полтава
Укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності iconВищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі»
Господарська діяльність споживчої кооперації україни в період нової економічної політики
Укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності iconФорми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності iconУдк 911. 3: 911. 6: 504. 3 Ірина Володимирівна Литовченко к геогр н. доцент кафедри загальноекономічних дисциплін Полтавський університет споживчої кооперації України
Предложены новые категории – «общественно-экологическая система», «общественно-экологический район», «антропотехногенная нагрузка»....
Укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності iconМаркетинг на підприємствах споживчої кооперації
Робота виконана на кафедрі маркетингу двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності iconУдк 336. 77: 334. 73. 2 Дадашев Бадирхан Абдулмуталімович, д е. н, доцент кафедри менеджменту, двнз «Українська академія банківської справи нбу»
Фінансово-кредитне забезпечення підприємств споживчої кооперації за участю кредитних спілок
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи