Титаренко Ірина Володимирівна icon

Титаренко Ірина Володимирівна
Скачати 58.93 Kb.
НазваТитаренко Ірина Володимирівна
Дата23.04.2013
Розмір58.93 Kb.
ТипДокументи

Титаренко Ірина Володимирівна

аспірант кафедри менеджменту

організацій та зовнішньоекономічної

діяльності Полтавського університету

споживчої кооперації України, м. Полтава


АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація. У статті досліджено ефективність використання існуючої системи інформаційних ресурсів у споживчій кооперації. Визначено структуру інформаційних потреб, основні способи їхнього задоволення, критерії оцінки якості інформації. Запропоновано нові підходи інформаційних ресурсів для успішної діяльності суб’єкта господарювання.

Annotation. In the article it is investigational efficiency of the use of the existent system of informative resources in consumer co-operation. Certainly pattern of informative requirements, basic methods of their pleasure, and criteria of estimation of quality of information. New approaches of informative resources are offered for successful activity of subject of menage.

Важливими завданнями успішного розвитку функціонування підприємств споживчої кооперації є підвищення результативності господарювання у ринковому середовищі. Прийняття ефективних рішень відбувається на основі інформації. Забезпечити швидку, якісну та правдиву інформацію можливо за допомогою інформаційно-комп’ютерних технологій, які використовуються на сучасних підприємствах ринкової економіки. Кооперація як суспільно-економічне явище є важливим компонентом ринкових відносин. Тому ефективне впровадження та використання у діяльність споживчої кооперації інформаційних технологій впливатиме на кінцевий результат – зростання прибутку.

Метою даною статті є аналіз ефективності використання існуючої системи інформаційних ресурсів у споживчій кооперації та запровадження нових технологій для підвищення результативності її діяльності.

Даним питанням присвячені праці таких науковців, як М. Аліман, О. Ананьєв, В. Антонюк, С. Бабенко, О. Боровиков, В. Гончаренко, І. Маркіна, Я. Гончарук, М. Макарова, М. Рогоза, Ю. Шурупова та інші.

На сьогодні впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у системі споживчої кооперації України, в переважній більшості областей, стає нормою і незаперечним фактом. Але непокоїть те, що ще не зовсім щільно можна наблизитися до реалізації принципів єдності і типовості в створенні комп’ютерних технологій на всіх ділянках управління. Враховуючи минулий досвід, потрібно рухатися впевнено в напрямку створення і розвитку власної індустрії розробки, впровадження і підтримки в актуальному стані комп’ютерних технологій, тобто власної, обґрунтованої і єдиної для споживчої кооперації.

Якщо подивитися на нинішній стан впровадження комп’ютерних технологій по облспоживспілках та структуру автоматизації різних ділянок обліку та управління, то успіхи і досягнення у кожного є і вони різні. Існують обласні споживчі спілки, які мають скромні надбання в цьому напрямку та є такі, що досягли уже серйозних успіхів.

Умови ринкових відношень диктують жорстку конкурентну боротьбу. Наприклад, в Полтавській області основним конкурентом є проект «1С Бухгалтерія», «Парус», «Бест» та інші.

Проект, розроблений Інститутом інформатики и комп’ютеризації споживчої кооперації України («УКООПІНКОМ»), на нашу думку, ні в чому не поступається проектам конфігурованих на базі 1С технологій, а стосовно умов споживчої кооперації , навіть перевищує його:

 • простота експлуатації;

 • наявність товарно-грошових звітів;

 • відомість товарообігу;

 • звірка внутрішніх переміщень товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів;

 • автоматичне закриття рахунків;

 • контроль собівартості і реалізації товарів;

 • стикування оборотів після формування балансу;

 • вибір необхідних проводок зі звітів;

 • розрахунок собівартості реалізованих товарів;

 • отримання звітних форм, у тому числі для споживчої кооперації.

Але, головною його перевагою є те, що проект націлений на побудову єдиного інформаційного простору в системі.

Дуже важливим фактором на користь комп’ютерних проектів, розроблених підприємством Укоопспілки “Укоопінком”, є те, що впроваджуючи їх, організації і підприємства споживчої кооперації вкладають кошти у подальший розвиток власної інформаційної інфраструктури.

Крім програми «УКС-Бухгалтерія», підприємством «Укоопінком» розроблені проекти такі як: «УКС-Зарплата», «УКС- Звіт та аналіз», «УКС-Маркет», «УКС-основні засоби», «УКС-Оренда», «УКС-Кадри» та інші.

Програма «УКС-Зарплата» - автоматизує розрахунок заробітної плати, отримання звітних форм, дає можливість передавати у електронному вигляді звіти в пенсійний фонд, податкову інспекцію, фонди соціального страхування, а також дані в банки, для зарахування зарплати на картки співробітників. Програма користується великим попитом. Всього впроваджено проект на 216 об’єктах, з них 53 в Полтавській області. І тільки 2 з них в системі споживчої кооперації. Інші в медицині, в освіті, в господарчих підприємствах і в державних установах.

Програма «УКС-Звіт та аналіз» - є унікальним інструментом для створення будь-яких форм звітності і аналізу, дуже зручна для контролю за вводом інформації, дає можливість створювати зведені документи, роздруковувати будь-які документи в різних варіантах. Робота фахівця не потребує суттєвої допомоги з боку програміста. Програма впроваджена в 76 організаціях, в Полтавський області в 2. Уже майже десять років цей проект функціонує в Укоопспілці, і за невеликим виключенням, в усіх облспоживспілках та у багатьох райспоживспілках. З другого кварталу 2009 року споживспілкам буде запропонована до впровадження нова версія цієї програми, що має ряд пріоритетів.

Програма «УКС–Маркет» дозволяє відслідковувати інформаційні процеси роздрібної торгівлі у реальному часі, отримувати інформацію для комерційної діяльності, складські та оперативні залишки товарів в розрізі номенклатури товарів, застосовувати передові торговельні технології.

Важливою умовою стратегії створення єдиного інформаційного простору є те, щоб створена дилерська мережа не займалася розповсюдженням програм інших розробників. Для посилення контролю необхідно надати підприємству Укоопспілки «Укоопінком» функцію авторського нагляду за використанням проектів.

У відповідності до затвердженої Правлінням Укоопспілки концепції технічного захисту інформації з обмеженим доступом, яка становить комерційну таємницю або є конфіденційною, в новому проекті, на інформацію, що передається через глобальну мережу Інтернет, введено криптографічний захист.

Незважаючи на зрушення та досягнення з впровадженням комп’ютерних технологій, пропонуємо орієнтуватися на створення типових для системи споживчої кооперації єдиних уніфікованих комп’ютерних програм. Це дозволить отримати ряд психологічних, трудових та економічних позитивних змін.

Контроль за фінансами є невід’ємною ланкою управління. Система інформаційного менеджменту дозволяє бачити доходну та витратну частину підприємства, напрямку діяльності проекту.

Для того, щоб апарат управління здійснював свою діяльність ефективно, він повинен бути постійно поінформованим щодо кожного процесу на підприємстві. Підвищення продуктивності праці досягається шляхом зменшення виконання рутинних операцій. Тому ефективною пропозицією для успішної діяльності виступає запровадження класифікації інформаційних систем у сфері управління. На наш погляд потрібно класифікувати інформаційні системи за видами виконуваних робіт з подальшим створенням програмного забезпечення для найбільш масивної системи. Наприклад, пропонуємо застосовувати системи виконуваних робіт:

 • системи фінансових операцій;

 • системи автоматизації бухгалтерського обліку за кожним об’єктом;

 • системи маркетингу;

 • системи економічного відділу;

 • управлінські інформаційні системи;

 • системи роботи офісу;

 • системи підтримки діяльності апарату вищого менеджменту.

Запропоновані системи прийняття рішень по кожному об’єкту управління можна пристосувати до вже існуючих програмних продуктів споживчої кооперації, що дає змогу зменшення витрат на розробку нових проектів та дає можливість прискорити швидкість та якість отримання інформації, що покращить діяльність підприємств споживчої кооперації.

Підсумовуючи усе викладене, маємо сподівання і надію, що запропоновані ідеї будуть позитивно сприйняті користувачами і стане необхідним та ефективним інструментом в управлінні господарсько-фінансовою діяльністю системи споживчої кооперації України.

Список використаної літератури

 1. Бабенко С. Г. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці: Монографія. – К.: Наукова думка, 2003. – 332 с.

 2. Жукевич, С.М. Стратегічний аналіз діяльності підприємств споживчої кооперації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 / С.М. Жукевич. – Тернопіль, 2006. – 20 с.

 3. Клейнер Я. С. Новые информационные технологии в менеджменте / Клейнер Я. С., Древицкая Й. Ю., Дорофиенко В. В. — Харьков: Основа, 1997.

 4. Винарик Л. С. Информационная экономика: становление, развитие, проблемы / Винарик Л. С., Щедрин А. Н., Васильева Н. Ф. — Донецк: Институт экономики промышленности HAH Украины, 2002.

Схожі:

Титаренко Ірина Володимирівна iconФілатова Ірина Іванівна, Антонова Катерина Володимирівна дз «Луганський державний медичний університет»
move to 1143-74793
Титаренко Ірина Володимирівна iconКонкурс на звання "кращий нотаріус року"
Жилінкова ірина Володимирівна – д-р юрид наук, проф каф цивіл права, чл кор. Апрн україни
Титаренко Ірина Володимирівна iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова станкевич ірина володимирівна
Складові організаційно-економічного механізму управління якістю послуг поштового зв’язку
Титаренко Ірина Володимирівна iconФілатова Ірина Іванівна, Антонова Катерина Володимирівна дз «Луганський державний медичний університет»
Тези присвячені з’ясуванню можливостей застосування комп’ютерних технологій при вивченні мовних дисциплін з метою мовленнєвого розвитку...
Титаренко Ірина Володимирівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Вареник Ірина Володимирівна
Макроекономічне вимірювання як інституціональний інструментарій дослідження господарського механізму суспільства
Титаренко Ірина Володимирівна iconЗаняття в обласній школі молодого управлінця – запорука професійного зростання директорів загальноосвітніх навчальних закладів
Ступенів №8 Роменської міської ради (директор – Ірина Володимирівна Головач) відбулося заняття школи молодого управлінця
Титаренко Ірина Володимирівна iconУдк 911. 3: 911. 6: 504. 3 Ірина Володимирівна Литовченко к геогр н. доцент кафедри загальноекономічних дисциплін Полтавський університет споживчої кооперації України
Предложены новые категории – «общественно-экологическая система», «общественно-экологический район», «антропотехногенная нагрузка»....
Титаренко Ірина Володимирівна iconБондар Тетяна Володимирівна Васьковська Ольга Володимирівна

Титаренко Ірина Володимирівна iconПилипенко Ірина Ігорівна Портяник Крістіна Сергіївна Харченко Ірина Миколаївна Чеберко Артем Валерійович Щогла Юлія Леонідівна список вступників, що рекомендуються до зарахування за умовами конкурс

Титаренко Ірина Володимирівна iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» брикова ірина володимирівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи