Перспективні напрями оптимізації економічної складової механізму управління розвитком підприємств І організацій споживчої кооперації україни icon

Перспективні напрями оптимізації економічної складової механізму управління розвитком підприємств І організацій споживчої кооперації україни
Скачати 40.29 Kb.
НазваПерспективні напрями оптимізації економічної складової механізму управління розвитком підприємств І організацій споживчої кооперації україни
Дата23.04.2013
Розмір40.29 Kb.
ТипДокументи

УДК 65.012.32:334.735

Власенко В.А.,

к.е.н.

ПУЕТ


ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ

КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ


В умовах трансформації ринкової економіки до євроінтеграційних процесів і адаптації національних підприємств до вимог Світової організації торгівлі споживча кооперація має найбільш перспективне майбутнє, оскільки вона єдина із соціально-економічних систем ринкового типу зберегла потужну матеріально-технічну базу, кваліфікований персонал і, найголовніше, свого головного інвестора – пайовика, який формує соціально-економічний базис її розвитку на рівні сіл, районних центрів, міст та міських утворень.

Теоретичні та прикладні основи дослідження особливостей функціонування організацій і підприємств системи споживчої кооперації, її становлення та розвитку заклали дослідники: М. Балін, І. Витанович, А. Макаренко, Б. Мартос, М. Туган-Барановський, О. Чаянов, а подальший стрімкий розвиток кооперативного руху пов’язаний із працями М. Алімана, В. Апопія, С. Бабенка, С. Гелея, П. Балабана, Г. Башнянина, О. Березіна, А. Бернвальда, І. Маркіної, Г. Скляра, В. Смірнова, Н. Ушакової, Ф. Хміля та ін.

За цей час було зроблено чимало досліджень у сфері управління підприємствами і організаціями системи споживчої кооперації [1-4]. Проте, і надалі невирішеною залишається проблема формування цілісного організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України із виділенням його структурних елементів.

Метою дослідження є узагальнення перспективних напрямів оптимізації економічної складової організаційно-економічного механізму управління розвитком системи споживчої кооперації України. Для досягнення поставленої мети запропоновано перспективні напрями удосконалення економічного механізму управління розвитком кооперативних підприємств і організацій.

Необхідно відзначити, що можливими напрямами оптимізації економічної складової організаційно-економічного механізму управління розвитком кооперативних підприємств (організацій) і системи споживчої кооперації в цілому є [5]:

1. Подальший перехід до нових економічних методів діяльності.

2. Розширення економічної самостійності господарюючих суб’єктів, проведення структурних зрушень у межах галузей господарської діяльності.

3. Завершення процедури розмежування відносин власності у системі.

4. Збільшення кількості пайовиків, підвищення рівня вкладів членів споживчих товариств.

5. Підвищення розміру реальних капіталовкладень в оновлення основних засобів і збільшення обігових коштів в обороті.

6. Підвищення теоретичної підготовки персоналу системи у сфері ринкових перетворень.

7. Внутрішнє інвестування із фондів розвитку програм перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, удосконалення рівня їх фахової підготовки і професійний розвиток.

8. Підвищення рівня автоматизації управлінської праці, збільшення її змістовної наповненості на робочих місцях з метою зростання продуктивності господарської діяльності.

9. Удосконалення цінової політики, впровадження системи пільг і знижок, штрафних санкцій.

10. Оптимізація кредитної політики у напрямі зниження відсоткових ставок за користування об’єктами кооперативної системи господарювання, покриття частини кредиторської заборгованості наявною дебіторською (здійснення факторингових операцій).

11. Раціоналізація діючої системи оподаткування у напрямі лібералізації і зниження розміру відрахувань за непрямими податками з обороту і прямими податками з прибутків.

12. Оновлення системи планування господарської діяльності, впровадження економічних норм і нормативів функціонування організацій і підприємств.

13. Удосконалення системи матеріального (морального) задоволення працівників і ширшої відповідальності за якість та ефективність праці, удосконалення мотиваційного механізму праці.

14. Застосування наукових підходів та сучасних методів управління (системного аналізу, прогнозування, оптимізації).

Таким чином, запропоновані напрями удосконалення мають бути підпорядковані сформованому організаційно-економічному механізму управління розвитком підприємств і організацій споживчої кооперації України відповідно до потреб самої системи та запитів середовища. Перспективними напрямами подальших наукових досліджень залишаються питання розробки системи організаційних та економічних заходів щодо практичної раціоналізації механізму управління розвитком споживчої кооперації України, адаптації його до умов господарської діяльності у ринковому просторі.


Перелік використаних джерел:

1. Аліман, М. В. Історія споживчої кооперації України : [підручник для студ. коопер. вузів] [Текст] / М. В. Аліман, С. Г. Бабенко, С. Д. Гелей [та ін.]. – Львів : Інститут українознавства НАН України, 1996. – 383 с.

2. Апопій, В. В. Споживча кооперація України : проблеми сучасного розвитку [Текст] / В. В. Апопій, С. Г. Бабенко, Г. І. Башнянін [та ін.]. – Кн. 1. – Львів : Коопосвіта, 1999. – 366 с.

3. Бабенко, С. Г. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці : [монографія] [Текст] / С. Г. Бабенко. – К. : Видавництво „Наукова думка”, 2003. – 332 с.

4. Маркіна, І. А. Необхідність та шляхи перебудови системи управління споживчої кооперації України : текст лекції з курсу „Менеджмент підприємства” для студ. вищих коопер. навч. закладів [Текст] / І. А. Маркіна. – Полтава : РВВ ПКІ, 2000. – 15 с.

5. Шимановська-Діанич, Л. М. Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України : теорія і практика : [монографія] [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, В. А. Власенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 341 с.

Схожі:

Перспективні напрями оптимізації економічної складової механізму управління розвитком підприємств І організацій споживчої кооперації україни iconУкоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності
Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації україни
Перспективні напрями оптимізації економічної складової механізму управління розвитком підприємств І організацій споживчої кооперації україни iconУкоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни 140-річчю споживчої кооперації України присвячується Пантелеймоненко Андрій Олексійович історико- економічні аспекти
...
Перспективні напрями оптимізації економічної складової механізму управління розвитком підприємств І організацій споживчої кооперації україни iconЗінченко О. М., к е. н., ст викладач Вищий навчальний заклад Укоопспілки
...
Перспективні напрями оптимізації економічної складової механізму управління розвитком підприємств І організацій споживчої кооперації україни iconМіністерство освіти І науки україни укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації України вергал ксенія юріївна
Захист відбудеться „14” квітня 2010 р о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради к 44. 877. 01 у Полтавському університеті...
Перспективні напрями оптимізації економічної складової механізму управління розвитком підприємств І організацій споживчої кооперації україни iconКузьменко Олександра Костянтинівна
Механізм управління потенціалом розвитку торговельних підприємств системи споживчої кооперації
Перспективні напрями оптимізації економічної складової механізму управління розвитком підприємств І організацій споживчої кооперації україни iconРозробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України
Удосконалення фінансового механізму управління еколого-інноваційним розвитком економіки
Перспективні напрями оптимізації економічної складової механізму управління розвитком підприємств І організацій споживчої кооперації україни iconНаціональна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств
...
Перспективні напрями оптимізації економічної складової механізму управління розвитком підприємств І організацій споживчої кооперації україни iconКраус наталія миколаївна
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Полтавського університету споживчої кооперації України, Укоопспілка, м. Полтава
Перспективні напрями оптимізації економічної складової механізму управління розвитком підприємств І організацій споживчої кооперації україни iconВищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі»
Господарська діяльність споживчої кооперації україни в період нової економічної політики
Перспективні напрями оптимізації економічної складової механізму управління розвитком підприємств І організацій споживчої кооперації україни iconОсновні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету
До складу факультету входять кафедра економіки та управління, кафедра менеджменту, кафедра економічної кібернетики, кафедра управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи