К е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» icon

К е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Скачати 47.52 Kb.
НазваК е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Дата23.04.2013
Розмір47.52 Kb.
ТипДокументи

к.е.н. Животенко В. О.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна

Проблеми формування кризових явищ у ринковому середовищі господарювання аграрних підприємств

В умовах політичної та економічної нестабільності в Україні досить гостро постає питання антикризового управління.

Із постійним поглибленням кризових явищ в Україні та світі виникає потреба у розвитку антикризових програм та заходів.

Розвиток ринкових відносин визначається не лише позитивними, але і негативними чинниками. Для діяльності суб’єктів господарювання непересічне значення має те, що зазначенні чинники проявляються лише після певного періоду часу.

Сучасний вплив негативних чинників неминуче призводить до формування кризових явищ. Підприємства аграрного сектору економіки як жодні інші не здатні самостійно долати наслідки негативного впливу і часто потребують зовнішнього втручання. До цього додається також і несприятливий вплив погодно-кліматичних умов, від яких значною мірою залежать кінцеві результати суб’єктів аграрної сфери. Значна кількість чинників негативного впливу не можуть бути усунені на підприємствах лише шляхом саморегуляції, отже, це об’єктивно вимагає адекватного управлінського втручання [2].

У сучасній економічній науці досить глибоко та всебічно розглядаються і досліджуються кризові явища та чинники, що впливають на їх формування. Але, на жаль, антикризовим заходам приділяється незначна увага, крім того, науковці не прийшли до єдиного висновку щодо визначення поняття кризи, механізму її формування.

Зважаючи на вище викладене, ми спробували виділити ті причини та чинники, які безпосередньо впливають на формування та розвиток кризових явищ. Так, ми переконані у тому, що основними причинами виникнення кризи на підприємстві є:

неефективність інвестиційних проектів, що спричиняє високі втрати та масові банкрутства підприємств аграрного сектору;

необґрунтовано велика кількість персоналу на підприємстві;

постійне збільшення дебіторської заборгованості, що не дозволяє підприємству вчасно повернути оборотні кошти;

постійне збільшення кредиторської заборгованості, що спричиняє диспропорції у фінансових ресурсах підприємства і позбавляє його самостійності;

зменшення сукупного попиту на продовольчі товари, що спричиняє дисбаланс між наявними товарами та наявними грошовими коштами.

Для будь-якої ефективної діяльності, як зазначалося вище, необхідні певні кошти. Але, зважаючи на результати діяльності, підприємства, що виготовляють продукцію тваринництва, таких коштів не мають. Тому непересічне значення має виявлення резервів їх залучення або вивільнення для подальшого ефективного функціонування господарюючого суб’єкта [1].

Разом з тим, ми вважаємо за необхідне для покращення діяльності підприємств аграрного сектору економіки проводити навчання та перекваліфікацію працівників, що дозволить ефективніше використовувати наявні трудові ресурси. Одним із пріоритетних напрямків розвитку аграрних підприємств, на нашу думку, має бути створення відділів логістики, що дозволить підвищити ефективність використання ресурсів.

Провівши аналіз стану агропромислового комплексу, ми виявили низку проблем та недоліків, серед основних слід зазначити відмову ринку.

Відмова ринку – це такий стан, коли економічні закони не можуть регулювати процеси, що проходять на ринку [3].

Відмова ринку може виникнути у трьох випадках:

якщо, наприклад, на ринку присутнє лише одне переробне підприємство, тоді усі учасники не мають змоги співпрацювати з іншим, аналогічним, учасником ринку і вимушені платити таку ціну, яку встановив власник переробного підприємства;

якщо на ринку виникають екстернальності, тобто такі ситуації, коли господарські рішення одного індивіда впливають або мають наслідки для інших;

якщо ринок потребує наявності суспільних товарів, це така ситуація коли неможливо виключити одного споживача із процесу споживання товару і при цьому він за споживання товару не платить.

Розглянувши причини виникнення відмови ринку, ми переконані, що така проблема існує і в Україні. Сучасний етап розвитку ринку аграрної продукції та закони ринкової економіки не сприяють ефективному існуванню малих та середніх підприємств, заважає також існування значної кількості агрохолдингів, агроконцернів, агроконсорціумів тощо. Тому втручання держави у розвиток таких підприємств, на нашу думку, є необхідним, оскільки забезпечить малим підприємствам доступ до необхідних ресурсів.

Але, на жаль, не завжди втручання держави оптимізує використання ресурсів, що залежить від ефективності рішень уряду.

Отже, розглянувши причини виникнення кризових явищ, ми впевнені у спроможності будь-якого підприємства їх подолати, але для цього необхідно проводити постійний моніторинг діяльності суб’єкту господарювання, що дозволить своєчасно виявити розвиток кризових процесів.

^ Список літератури

1. Животенко В. О. Шляхи усунення наслідків кризових явищ на аграрних підприємствах / В. О. Животенко // Соціально-економічна політика держави в умовах трансформаційних змін: макро- та мікроекономічні аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Полтава, 12 квітня 2011 р.). – Полтава: РВВ ПДАА, 2011. – С. 158 – 160.

2. Животенко В. А. Учет рисков при формировании механизмов управления аграрными предприятиями / В. А. Животенко // Социально-экономические проблемы инновационного развития: Материалы 2-й Международной научно-практической конференции 28 апреля 2011 г. – Воронеж: ВГТА, 2011. – С. 121 – 125.

3. Крамон-Таубадель Ш. Реформування сільського господарства в Україні: широке поле / Ш. Крамон-Таубадель за ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя та Людвіга Штріве. – К.: Фенікс, 1999. – 191 с.


ЗАЯВКА


ПІБ авторів, науковий ступінь, вчене звання

^ Животенко Віталій Олександрович, кандидат економічних наук


Назва доповіді

Проблеми формування кризових явищ у ринковому середовищі господарювання аграрних підприємств

Обрана секція

6 Інноваційні підходи до підвищення конкурентоспроможності в сучасних економічних умовах

Місце роботи, посада

Животенко Віталій Олександрович Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Старший викладач кафедри економіки підприємства

Контактна адреса


м. Полтава,

вул. Сінна 8/1, кв. 9

36039

Контактний телефон

0953874667

E-mail

econom@uccu.org.ua

Схожі:

К е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» інформаційний лист
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» призначено базовим навчальним закладом з проведення...
К е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» iconІнформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
К е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» iconІнститут української мови Національної академії наук України Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Мова І міжкультурна комунікація», яка відбудеться 10­–11...
К е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» iconФорми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
К е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» iconІнформація про виріб 5 5 не використано 5
...
К е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» iconВищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі»
Господарська діяльність споживчої кооперації україни в період нової економічної політики
К е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» iconПро проведення II етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності "Міжнародна економіка"
Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі»
К е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» iconВидання офіційне київ держспоживстандарт україни
...
К е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» iconВидання офіційне київ мінекономрозвитку україни
...
К е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» iconПроект) дсту-п іес 60598-2-2/1: 201Х (проект, перша редакція)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи