Закон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50 icon

Закон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50
Скачати 85.37 Kb.
НазваЗакон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50
Дата17.04.2013
Розмір85.37 Kb.
ТипЗакон

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА


Біржова діяльність та фондовий ринок України


(тематичний список літератури)


Біржова діяльність [Текст] : навч. посіб. / В. І. Крамаренко, Б. І. Холод, Ю. Н. Воробйов, А. П. Дудар. – К. : ЦУЛ, 2003. – 264 с.


Збарський, В. Становлення та розвиток фондового ринку в Україні. Погляд на проблему [Текст] / В. Збарський // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2006. – № 10. – С. 29-30.


Закон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2006. – № 10. – С. 30-50.


Розинка, О. Фондовий ринок: генезис економіко-правових засад [Текст] / О. Розинка // Банківська справа. – 2006. – № 2. – С. 73-82.


Оскольський, В. Удосконалення корпоративного управління як засіб залучення інвестицій за допомогою механізмів фондового ринку [Текст] / В. Оскольський // Економіка України. – 2006. – № 8. – С. 4-9.

Автор презентує свою доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції "Корпоративне управління в Україні: досвід, проблеми, перспективи" у форматі V пленуму Спілки економістів України, м. Рівне, 4-5 травня 2006 року.


Дідківський, Є. М. Проблеми централізації депозитарної системи в Україні [Текст] / Є. М. Дідківський // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 8. – С. 75-81.

У статті розглянуто ключові проблеми створення Центрального депозитарію України та централізованої депозитарної системи в сучасних умовах українського фондового ринку.


Назарчук, М. Перехідна економіка і фондовий ринок України: порівняльний аналіз динаміки показників у 1996-2005 рр. [Текст] / М. Назарчук, Г. Курбацький // Економіка України. – 2006. – № 10. – С. 14-25.

У статті аналізується динаміка показників організованого ринку цінних паперів і динаміка показників фондового ринку України в цілому.


Волошина, Е. А. Анализ динамики равновесия фондового рынка [Текст] / Е. А. Волошина // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – С. 23-29.

В статье доказаны особенности формирования спроса и предложения на фондовом рынке транзитивной економики; проведен анализ формирования и динамики рыночного равновесия; рассчитаны коэффициенты эластичности спроса и предложения ценных бумаг, разработаны предложения по учету характера эластичности при формировании инвестиционного портфеля.


Гаршина, О. К. Развивающиеся фондовые рынки: сущность и рейтинги [Текст] / О. К. Гаршина, Е. А. Волошина // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 12. – С. 22-30.

В статье определено понятие "развивающийся фондовый рынок" в количественном и институциональном аспекте, установлены причины его высокой инвестиционной привлекательности; разработана методикка оценки уровня риска фондового рынка страны с помощью процедуры рейтингования.


Карпенко, Г. В. Досвід розвитку фондового ринку країн Європи та його використання в Україні [Текст] / Г. В. Карпенко // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 90-96.

Бобров, Є. А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку [Текст] / Є. А. Бобров // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 88-94.

У статті розглянуто структуру фінансового ринку з використанням інституціонального підходу, сформульовано теоретичні засади формування ринку фінансових послуг як складової у структурі фінансового ринку, дано визначення поняттям, подано класифікацію фінансових послуг.


Кальченко, І. Історичний розвиток деривативів [Текст] / І. Кальченко // Юридична Україна. – 2007. – № 7. – С. 69-74.

Мета даної статті полягає у дослідженні історичного розвитку деривативів у світі та практиці становлення ринку строкових фінансових документів в Україні.


Хорт, Ю. Критика концепції номінальної вартості акції [Текст] / Ю. Хорт // Юридична Україна. – 2007. – № 9. – С. 78-82.

Метою цієї статті є дослідження питання, чи дійсно номінальна вартість - це дієвий механізм для забезпечення інтересів акціонерів і кредиторів.


Терещенко, Г. М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні [Текст] / Г. М. Терещенко // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 97-104.

У статті наголошується на винятковій ролі ринку цінних паперів щодо залучення та перерозподілу вільних фінансових ресурсів в економіці, а також досліджено проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні.


Карпенко, Г. В. Досвід розвитку фондового ринку країн Європи та його використання в Україні [Текст] / Г. В. Карпенко // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 90-96.

Розглянуто досвід розвитку фондових ринків країн Центральної та Східної Європи в умовах глобалізації, аналізується стан фондового ринку України та можливі напрями його розвитку за подальшої інтеграції України у світові та європейські структури.


Ватаманюк, З. Г. Ринок цінних паперів в умовах фінансової глобалізації [Текст] / З. Г. Ватаманюк, Н. В. Звонар // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 82-89.

Розглянуто головні риси та тенденції глобалізаційних процесів, що мають вплив на міжнародний ринок цінних паперів, головні характеристики міжнародної торгівлі цінними паперами, структуру та центри міжнародного ринку цінних паперів, перспективи ринку цінних паперів в Україні за умов фінансової глобалізації.


Верченко, П. І. Дослідження інерційності українських цінних паперів за допомогою інструментарію ризикології [Текст] / П. І. Верченко, І. Ф. Шатарська // Фінанси України. – 2007. – №7. – № 7. – С. 128-140.

Проведено аналіз інерційності цінних паперів українського фондового ринку та індексу ПФТС. Пропонується на підгрунті концепції інерційності соціально-економічних процесів розбудовувати інструментарій для обгрунтування прийняття раціональних рішень.


Лукомська, О. Поняття та значення іпотечних цінних паперів [Текст] / О. Лукомська // Юридична Україна. – 2007. – № 11. – С. 43-46.

Метою даної статті є розкриття поняття та значення іпотечних цінних паперів в Україні та світі.

Загородній, А. Г. Цінні папери. Фондовий ринок [Текст] : Термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Вид. 2-е, випр. та доп. – Львів : Бак, 2000. – 168 с.


Баліцька, В. В. Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки [Текст] / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – С. 141-149.

У статті досліджено зміни у структурі капіталу підприємств України, їхній вплив на розвиток фондового ринку та підвищення рівня капіталізації економіки.


Ватаманюк, З. Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні [Текст] / З. Г. Ватаманюк, О. В. Баула // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 101-110.


Сохацька, О. М. Біржова справа [Текст] : підручник / О. М. Сохацька. – К. : Кондор, 2008. – 632 с.

Ємельянов, А. Шляхи вдосконалення вексельного законодавства [Текст] / А. Ємельянов // Право України. – 2008. – № 3. – С.52-56.

Автор вивчає питання вексельного регулювання.


Чернишук, В. Р. Розвиток ринку цінних паперів: проблеми й перспективи [Текст] / В. Р. Чернишук, А. П. Данькевич // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 96-103.

Висвітлено питання розвитку українського ринку цінних паперів та визначено його місце у процесі перерозподілу капіталу. Проаналізовано структуру емісії цінних паперів в Україні.


Версаль, Н. І. Європейський ринок іпотечних цінних паперів: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах глобалізації [Текст] / Н. І. Версаль // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С.70-80.

Розглянуто моделі випуску забезпечених облігацій, з'ясовано особливості розвитку європейського ринку іпотечних цінних паперів протягом останніх років та визначено тенденції цього ринку в контексті іпотечної кризи 2007-2008 рр.


Калач, Г. М. Роль фондового ринку в акумуляції й перерозподілі фінансових ресурсів у реальний сектор економіки [Текст] / Г. М. Калач // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С. 62-69.

Розглянуто сутність фондового ринку, проаналізовано кількісні параметри акумуляціїй перерозподілу фінансових ресурсів, зроблено висновок про наявність позитивної кореляції між рівнем розвитку фондового ринку й темпами економічного розвитку.


Іванова, К. В. Регулювання фондового ринку на прикладі країн із розвиненою економікою [Текст] / К. В. Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 36-40.

У статті визначено особливості регулювання фондового ринку у країнах з розвиненою економікою, здійснено порівняння з українськими інструментами регулювання фондового ринку.

Бойко, К. Бухгалтерський облік хеджування шляхом укладання форвардних і ф'ючерсних контрактів [Текст] / К. Бойко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 12. – С. 34-40.


Шумська, С. С. Фінансовий ринок України і світлі індексу глобальної конкурентоспроможності [Текст] / С. С. Шумська // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 4. – С. 97-108.

Горовець, Н. О. Стан і перспективи діяльності інституту реєстраторів в Україні [Текст] / Н. О. Горовець // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 4. – С. 16-17.
У статті розглянуто основні моделі ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.


Карпенко, Г. В. Проблеми та перспективи залучення інвестиційного капіталу українськими підприємствами на світових фондових ринках шляхом ІРО [Текст] / Г. В. Карпенко // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 89-94.
Розглядають основні переваги та недоліки розміщень акцій вітчизняних компаній на провідних фондових ринках світу. Досліджується стан і перспективи ІРО в Україні в сучасних економічних умовах.


Федосов, В. М. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку [Текст]  / В. М. Федосов, В. М. Опарін, С. В. Льовочкін // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 3-21.
Досліджено проблематику формування й розвитку в Україні інституційної фінансової інфраструктури в умовах світової фінансової кризи.


Іванова, К. В. Стан фондового ринку в період світової фінансової кризи і його подальший розвиток [Текст] / К. В. Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 172-178.
У статті проаналізовано ситуацію, яка склалася на світових фондових ринках у період світової фінансової кризи. Запропоновано можливий сценарій подальшого розвитку національного фондового ринку.


Калач, Г. М. Сучасні тенденції фінансової політики у сфері фондового ринку [Текст] / Г. М. Калач // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 216-222.
У статті розглянуто основні тенденції фінансової політики у сфері регулювання фондового ринку, спричинені глобалізацією.


Пaсечник, Т. О. Європейська інтеграція фондового ринку України як механізм зниження ризиків [Текст] / Т. О. Пaсечник, О. В. Копилова // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 77-84. 
Зроблено висновки стосовно переваг і недоліків інтеграції національного фондового ринку до європейської фінансової системи як способу зниження й нівелювання ризиків.


Приймак, В. І. Моделювання вибору оптимальної опціонної стратегії [Текст] / В. І. Приймак, Н. А. Купрій // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 58-67. 
Пропонується економіко-математична модель вибору оптимальної опціонної стратегії за умов невизначеності фондового ринку, яка може бути використана при прийнятті рішень щодо інвестування в опціони суб'єктами ринку цінних паперів.


Ногачевський, О. Франчайзинг в Україні: проблеми та перспективи [Текст] / О. Ногачевський // Економіст. – 2010. – № 3. – С. 22-25.


Ткаченко, С. Оцінка стану і перспективи розвитку фондового ринку України [Текст] / С. Ткаченко // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 8. – С. 44-50.


Герасименко, О. М. Інформаційна безпека торговців цінними паперами [Текст] / О. М. Герасименко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 1. – С. 18-21.
Метою статті є дослідження сутності систем управління інформаційною безпекою торговців цінними паперами та визначення її складових, що є факторами інформаційних потоків.


Зачосова, Н. В. Класифікація загроз сталості економічної безпеки компаній з управління активами [Текст] / Н. В. Зачосова // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 3. – С. 7-12.
У статті проаналізовані існуючі класифікації загроз економічній безпеці суб'єктів господарювання, а також визначено ряд небезпек та загроз, характерних для компаній з управління активами.


Ульянов, В. Оцінка фондової складової кризи "нової економіки" на початку ХХI ст. [Текст] / В. Ульянов // Економіка України. – 2010. – № 3. – С. 64-72.


Коваленко, Ю. М. Структуризація сучасного фінансового ринку [Текст] / Ю. М. Кова-ленко // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 91-99.


Лютий, І. Фінансово-економічна криза 2008-2010 рр.: деякі чинники та уроки [Текст] / І. Лютий, О. Юрчук // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 1. – С. 10-16.


Укладач: Кащевська О.В.

Схожі:

Закон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50 iconЗакон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268
Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141
Закон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50 iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека страусівництво в Україні
Береговий, В. Ефективність розведення страусів [Текст] / В. Береговий // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2009. – №17. –...
Закон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50 iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека організація проведення інвентаризації
Сук, П. Облік результатів інвентаризації [Текст] / П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2005. – №11. – С. 2-4
Закон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50 iconЗакон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18. 06. 1991р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України "Про систему оподаткування" в редакції від 18. 02. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України Про цінні папери та фондову біржу” від 18. 06. 1991р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50 iconЗакон України "Про цінні папери та фондову біржу": Відомості Верховної Ради 1991, n 38, ст. 508
Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”: Відомості Верховної Ради 1991, n 38, ст. 508
Закон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50 iconЗакон України "Про цінні папери та фондову біржу": Відомості Верховної Ради 1991, n 38, ст. 508
Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”: Відомості Верховної Ради 1991, n 38, ст. 508
Закон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50 iconЗакон України "Про цінні папери та фондову біржу": Відомості Верховної Ради 1991, n 38, ст. 508
Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”: Відомості Верховної Ради 1991, n 38, ст. 508
Закон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50 iconДо Інструкції про порядок складання річного фінансового звіту в банках України
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком...
Закон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50 iconЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
move to 0-11788151
Закон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50 iconДодаток 1
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, І цінні папери, емітовані Національним банком України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи