Миколаївський державний аграрний університет бібліотека біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції icon

Миколаївський державний аграрний університет бібліотека біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції
Скачати 108.04 Kb.
НазваМиколаївський державний аграрний університет бібліотека біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції
Дата17.04.2013
Розмір108.04 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА


Біотехнології у виробництві

сільськогосподарської продукції


(тематичний список літератури)

Миколаїв – 2010


 1. Ангурець, О. В. Вплив генетично змінених організмів на навколишнє середовище [Текст] / О. В. Ангурець // Екологічний вісник. – 2007. – № 4. – С. 12.

В статті розглянуто ті ознаки, якими відрізняються генетично модифіковані рослини та їх вплив на природну рівновагу екологічних систем.


 1. Бабченко, Р. П. Генетично модифіковані рослини: за і проти [Текст] / Р. П. Бабченко // Екологічний вісник. – 2007. – № 6. – С. 9-10.

У статті розглядаються проблеми створення та використання генетично модифікованих рослин, недоліки і переваги біотехнологій.


 1. Безуглий, М. Д. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин [Текст] / М. Д. Безуглий, О. Є. Гузеватий // Вісник аграрної науки.  – 2006. – № 12. – С. 83-86.
 1. Безуглий, М. Д. Сучасні біотехнології у рослинництві [Текст] / М. Д. Безуглий // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 9. – С. 5-7.
 1. Биотехнология. В 8 кн. Кн. 2. Современные методы создания промышленных штаммов микроорганизмов [Текст] / под ред. Н. С. Егорова, В. Д. Самуилова. – М. : Высшая школа, 1988. – 208 с.
 1. Биотехнология. В 8 кн. Кн.3. Клеточная инженерия [Текст] / под ред. Н. С. Егорова, В. Д. Самуилова. – М. : Высшая школа, 1987. – 127 с. 
 1. Биотехнология. В 8 кн. Кн.4. Автоматизация биотехнических исследований [Текст] / под ред. Н. С. Егорова, В. Д. Самуилова. – М. : Высшая школа, 1987. – 112 с. 
 1. Биотехнология. В 8 кн. Кн.5. Производство белковых веществ [Текст] / под ред. Н. С. Егорова, В. Д. Самуилова. – М. : Высшая школа, 1987. – 142 с. 
 1. Биотехнология. В 8 кн. Кн.6 Микробиологическое производство биологически активных веществ и препаратов [Текст] / под ред. Н. С. Егорова, В. Д. Самуилова. – М. : Высшая школа, 1987. – 143 с. 
 1. Биотехнология. В 8 кн. Кн.7. Иммобилизованные ферменты [Текст] / под ред. Н. С. Егорова, В. Д. Самуилова. – М. : Высшая школа, 1987. – 159 с. 
 1. Биотехнология. В 8 кн. Кн.8 Инженерная энзимология [Текст] / под ред. Н. С. Егорова, В. Д. Самуилова. – М. : Высшая школа, 1987. – 143 с. 
 1. Біла книга: генетично модифіковані культури. Науковий погляд чеських вчених, які працюють з ГМО [Текст] // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 62-67.
 1. Блюм, Я. Трансгенні організми: економічний ефект і ризики для біоти [Текст] / Я. Блюм, О. Новожилов // Вісник НАН України. – 2006. – № 9. – С. 56-59.

Нотатки з Міжнародного симпозіуму "Проблеми біологічної безпеки при впровадженні генетично змінених організмів: нові наукові підходи, регуляція та суспільне сприйняття" (10-14 трав. 2006 р., М.Ялта).


 1. Бойко, М. Г. Генетично модифіковані рослини: рух через несприйняття [Текст] / М. Г. Бойко // Агроном. – 2006. – № 1. – С.16-17.
 1. Бойко, Н. Безпека кормів: біотехнологічні рішення [Текст] / Н. Бойко // Пропозиція. – 2008. – № 2. – С. 124-126.
 1. Буцяк, В. І. Підготовка фахівців з біотехнології - вимога часу [Текст] / В. І. Буцяк, Р. Й. Кравців, А. Г. Колотницький // Сільський господар. – 2009. – № 3-4. – С. 1-4.
 1. Вакула, В. Биотехнология: что это такое? [Текст] / В. Вакула. – М. : Молодая гвардия, 1989. – 301 с. 

Курс лекцій для вивчення дисципліни студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання.


 1. Варфоломеев, С. Д. Биотехнология: Кинетические основы микробиологических процессов [Текст] : Учебное пособие для студентов биологических и химических специальностей / С. Д. Варфоломеев, С. В. Калюжный. – М. : Высшая школа, 1990. – 296 с. 
 1. Ветеринарное акушерство и гинекология [Текст] : учебник / под ред. В.С. Шипилова. – М. : Агропромиздат, 1986. – 480 с. 
 1. Ветеринарное акушерство и гинекология [Текст] : учебник. – М. : Колос, 1980. – 446 с. 
 1. Власов, В. Тенденції та проблеми глобальних процесів у світовій продовольчій сфері [Текст] / В. Власов // Економіка України. – 2006. – № 3. – С. 75-80.

Автор розглядає питання тенденцій глобальних процесів в аграрній сфері і впливу на них деяких факторів: формування міцної аграрної економіки, структурних змін у виробництві виробів харчування, введення біотехнологій, зміни у потребах в світовому аграрному виробництві , впроваджування реформ в аграрну галузь, інвестування у розвиток людського капіталу, збільшення добробуту у бідних країнах та забезпечення їм інтернаціональної допомоги.


 1. Гаврилова, Н. Б. Биотехнология молочных продуктов с использованием пищевых добавок [Текст] / Н. Б. Гаврилова // Молочное дело. – 2006. – № 4. – С. 50-51.

 2. Галяс, В. Л. Використання мінливості організмів в біотехнології [Текст] / В. Л. Галяс // СІльський господар. – 2005. – №1-2. – С. 10-14.

Загальна характеристика фізичних і хімічних мутагенів.


 1. Гамкало, З. Г. Застосування поверхнево-активних речовин як сучасний спосіб екологізації агротехнологій [Текст] / З. Г. Гамкало, О. В. Карпенко // Екологічний вісник. – 2008. – № 2. – С. 16-17.

Про застосування у сучасних біотехнологіях поверхнево-активних речовин (ПАР).


 1. Генетика, селекция и биометрия в скотоводстве [Текст] / М. В. Зубец, В. П. Буркат, Ю. Ф. Мельник и др.; под ред. М. В. Зубца, В. П. Бурката. – К. : БМТ, 1997. – 722 с. 

Современные тенденции, методические и организационные аспекты породообразовательного процесса в скотоводстве.


 1. Головко, А. М. Наукове забезпечення біологічної та генетичної безпеки держави [Текст] / А. М. Головко // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 7. – С. 12-15.
 1. Гончаренко, І. В. Продукти-трансформери. Що потрібно знати про ГМО? [Текст] / І. В. Гончаренко // Безпека життєдіяльності  – 2009. – № 4. – С.10-14.

В статті розглядаються проблеми використання ГМО.


 1. Гостюк, М. Нові біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції [Текст] / М. Гостюк. – С.79-83.

Розвиток генної інженерії став причиною нових розбіжностей у позиціях держав, бо вирішує спір про першість на світовому продовольчому ринку.


 1. Давиденко, В. М. Біотехнологічні фактори інтенсифікації відтворення овець. [Текст] : Монографія / В. М. Давиденко. – К. : Аграрна наука, 1998. – 250 с. 
 1. Дрыгин, Ю. Ф. Англо-русский словарь по биотехнологии (с толкованием) [Текст] : около 1400 терминов / Ю. Ф. Дрыгин, Е. С. Дрыгина, И. П. Пьянзина. – М. : Русский язык, 1990. – 335 с. 
 1. Егоров, Н. С. Биотехнология. В 8 кн. Кн. 1. Проблемы и перспективы [Текст] / Н. С. Егоров, А. В. Олескин, В. Д. Самуилова ; ред. Н. С. Егорова. – М. : Высшая школа, 1987. – 154 с.
 1. Економічні перспективи біотехнологій у сільському господарстві [Текст] // Ефективне птахівництво. – 2005. – №4. – С. 41-42.
 1. Єрмоленко, В. Агробіотехнічні системи - науково-практичні основи їх створення [Текст] / В. Єрмоленко // Техніка АПК. – 2007. – № 11-12. – С. 23-25.
 1. Завертяев, Б. П. Биотехнология в воспроизводстве и селекции крупного рогатого скота [Текст] / Б. П. Завертяев. – Л. : Агропромиздат, 1989. – 255 с. 
 1. Зеленянская, Н. Н. Технология размножения винограда с использованием методов культуры тканей in vitro [Текст] / Н. Н. Зеленянская // Виноград. – 2009. – № 3. – С. 50-53.
 1. Кляченко, О. Л. Біотехнологія в рослинництві - поліпшення технологій у селекції рослин [Текст] / О. Л. Кляченко // Пропозиція. – 2010. – № 2. – С. 38-41.
 1. Коваленко, В. П. Біотехнологія у тваринництві й генетиці [Текст] / В. П. Коваленко, І. Ю. Горбатенко. – К. : Урожай, 1992. – 152 с. 
 1. Ковтун, С. Біотехнологічні методи у тваринництві [Текст] / С. Ковтун // Тварин-ництво України. – 2007. – № 2. – С. 79-81.
 1. Кожевін, П. А. Біотехнологічний шлях землеробства - теорія і практика [Текст] / П. А. Кожевін // Агроном. – 2005. – № 4. – С. 81-87.
 1. Конференція молодих вчених та аспірантів [Текст]. – К. : Аграрна наука, 2005. – 80 с. 

Матеріали Інституту розведення і генетики тварин УААН ( Протокол № 285 від 14 березня 2005 року).


 1. Копилова, К. В. Новітні генетико-біотехнологічні методи у тваринництві України [Текст] / К. В. Копилова, С. І. Ковтун // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 11. – С. 44-46.
 1. Костюк, Р. В. Розвиток інноваційної діяльності біотехнологічних підприємств у сучасних умовах [Текст] / Р. В. Костюк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 79-84.

У статті проаналізовано основні напрямки розвитку інноваційних біотехнологій, розглянуті стратегічні пріоритети розвитку біотехнологій в Україні.


 1. Кухар, В. Екобіотехнологія та біоенергетика: проблеми становлення і розвитку [Текст] / В. Кухар // Вісник НАН України. – 2005. – № 9. – С. 3-18.
 1. Куценко, А. М. Охрана окружающей среды в сельском хозяйстве [Текст] : Пособие для подгот. кадров массовых профессий / А. М. Куценко, В. Н. Писаренко. – К. : Урожай, 1991. – 200 с. 
 1. Лезенко, Г. О. Створення інуліновмісних продуктів протекторної дії [Текст] [Текст] / Г. О. Лезенко, І. В. Попова // Екологічний вісник. – 2007. – № 2. – С. 16-17.

В статті йдеться про вивчення дії інуліну (речовини природного походження), який сприяє знешкодженню шкідливих та токсичних речовин, виведенню їх з організму, підвищенню стійкості організму до зовнішніх чинників.


 1. Листопад, В. Л. Биотехнологии в сельском хозяйстве: экономические перспективы [Текст] / В. Л. Листопад // Масложировой комплекс. – 2009. – № 1. – С. 46-49.
 1. Лихочвор, В. Неизведанные технологии [Текст] [Текст] / В. Лихочвор // Зерно. – 2007. – № 12. – С. 30-35.

О новых технологиях выращивания продукции растениеводства и их применении на полях Украины.


 1. Лихочвор, В. Трансформація технологій у рослинництві [Текст] / В. Лихочвор // Пропозиція. – 2006. – № 8. – С. 38-39.

Про проблеми зрошуваного землеробства на Півдні України.


 1. Мартиненко, Н. А. Нове вітчизняне досягнення у галузі репродуктивної біотехнології [Текст] [Текст] / Н. А. Мартиненко // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 9. – С. 37-40.
 1. Матеріали конференції молодих вчених та аспірантів [Текст]. – К. : Аграрна наука, 2006. – 104 с. – ISBN 966-540-159-9 : 7,00 грн.

Викладено матеріали наукових досліджень молодих вчених та аспірантів.


 1. Михайлов, Ю. Біоінженерія покладе край традиційній селекції в рослинництві [Текст] / Ю. Михайлов // Пропозиція. – 2009. – № 11. – С. 52-54.
 1. Михайлов, Ю. Біотехнології: Україна має реальний шанс відстати "назавжди" [Текст] / Ю. Михайлов // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 57-59.

Інтерв'ю із співробітником компанії "Монсанто" в Сент-Луїсі (шт. Міссурі) - Володимиром Сидоровим.


 1. Новітні біотехнології для народного господарства України [Текст] // Агросвіт. – 2005. – № 23. – С. 22-24.
 1. Орлюк, А. П. Теоретичні основи селекції рослин [Текст] : монографія / А. П. Орлюк. – Херсон : Айлант, 2008. – 572 с. 
 1. Остапенко, А. Д. Біобезпека - нагальна потреба сучасного розвитку людства і справа молодих вчених [Текст] [Текст] / А. Д. Остапенко // Екологічний вісник. – 2007. – № 2. – С. 11-12.
  В статті йдеться про результати співпраці вчених, політичних діячів і виробників сільськогосподарської продукції в сфері забезпечення людства біологічно безпечним продовольством.
 1. Перспективи використання досягнень генетики і біотехнології у практичній селекції тварин [Текст] / за ред. В. П. Бурката. – К. : Аграрна наука, 2006. – 100 с.

Викладено матеріали творчої дискусії, яка відбулася в Інституті розведення і генетики тварин УААН 23 травня 2006 року, на тему " Перспективи використання досягнень генетики і біотехнології у практичній селекції тварин".


 1. Перфильев, Г. Д. Научные и практические аспекты биотехнологии сыроделия [Текст] / Г. Д. Перфильев // Молочное дело. – 2007. – № 6. – С. 50-52.
 1. Перфильев, Г. Д. Основные направления научных исследований и практические разработки в области микробиологии и биотехнологии сыроделия [Текст] / Г. Д. Перфильев // Молочное дело. – 2008. – № 10. – С. 22-23.
 1. Постоєнко, В. О. Наукові основи біотехнології та використання апіфітопрепаратів ветеринарного призначення [Текст] : Автореферат дис. на здоб. наук. ступеня доктора с/г наук / В. О. Постоєнко. – К. : ІАБУААН, 2005. – 41 с.

Конструювання нових натуральних ветеринарних засобів, зокрема з продуктів бджільництва і рослин, є одним із сучасних напрямків вітчизняної с/г біотехнології, який знаходиться на початкових стадіях свого розвитку.


 1. Роман, І. І. Біологічна хімія з основами фізичної та колоїдної хімії [Текст] : Контрольні завдання для студентів заочного відділення факультету ТВППТ спец. 7.130201 / І. І. Роман, Н. М. Абрамова ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 42 с. + Ел. копія. 
 1. Самійленко, Ю. Біотехнологія ХХІ століття [Текст] / Ю. Самійленко // Агроном. – 2006. – № 2. – С. 28-29.
 1. Селекційно-племінна робота у молочному скотарстві [Текст] : Навч. посіб. / В. Г. Ми-ронов, В. В. Морозов, М. Г. Поляков [и др.]. – Херсон : [б. и.], 2003. – 74 с

Современные тенденции, методические и организационные аспекты породообразовательного процесса в скотоводстве.


 1. Сиволап, Ю. Генна інженерія - ключовий момент сучасної біотехнології [Текст] / Ю. Сиволап // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 72-73. – Закінчення. Початок № 1. - 2009.
 1. Скрябин, К. Растения ХХІ века [Текст] / К. Скрябин // Зерно. – 2007. – № 5. – С. 112-114.

О генной инженерии растений.


 1. Студенцов, А. П. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения [Текст] : учебник / А. П. Студенцов, В. С. Шипилов, В.Я. Никитин и др.. – М. : Колос, 1999. – 495 с. 
 1. Тимофеев, Н. Н. Биотехнологии, повышающие продуктивность птицеферм [Текст] / Н. Н. Тимофеев // Ефективне птахівництво. – 2007. – № 10. – С. 43-45.
 1. Тихая, А. ГМО - тест на выживание человечества [Текст] : Окончание. Начало № 1, 2, 3, 4/ 2008 / А. Тихая // Молочное дело. – 2008. – № 5. – С. 24-26.
 1. Этертон, Т. Д. Совершенствование животноводства с помощью биотехнологии [Текст] / Т. Д. Этертон // Ефективні корми та годівля.– 2007. – № 1. – С. 11-13.
 1. Юлевич, О. І. Біотехнологія [Текст] : Курс лекцій / О. І. Юлевич. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 156 с

Курс лекцій для вивчення дисципліни студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання.


 1. Юлевич, О. І. Біотехнологія у тваринництві: методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт [Текст] : для студ. денної форми навчання спец. 6.130200 "Зооінженерія" / О. І. Юлевич ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – 47 с. + Ел. копія. 
 1. Юлевич, О. І. Методичні рекомендації для самостійного вивчення і написання контрольної роботи по дисципліні "Біотехнологія" [Текст] : для студентів заочної форми навчання спец. 6.190102 - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" / О. І. Юле-вич ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 55 с. + Ел. копія. – 6,00 грн.Укладач: Кащевська О.В.

Схожі:

Миколаївський державний аграрний університет бібліотека біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека автоматизація бухгалтерського обліку
Автоматизация "молочного" учета [Текст] // Молочное дело. – 2007. – № – С. 40-41
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека сутність сучасних грошей та їх функції
О. Гроші як соціально-економічне явище [Текст] / О. Євтух // Банківська справа. – 2006. – № – С. 64-74
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека медоносні рослини
Рідкий, В. Г. Відродимо славу гречці [Текст] / В. Г. Рідкий // Пасіка. – 2005. – № – С. 27-28
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека породи бджіл України
Р. А. Українські степові бджоли [Текст] / Р. А. Єгошин, Л. Р. Єгошин // Пасіка. – 2006. – № – С. 10-13
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека інформаційний бюлетень №4
Методичні рекомендації з біотестування забруднених стійкими органічними забруднювачами грунтів [Текст] / за ред. О. І. Фурдичка....
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека страусівництво в Україні
Береговий, В. Ефективність розведення страусів [Текст] / В. Береговий // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2009. – №17. –...
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека меліоративні машини
Алешин, Н. И. Смазывание и заправка мелиоративно-строительных машин [Текст] / Н. И. Алешин. – М. Россельхоз, 1985. – 63 с
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції iconМіністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет бібліотека
Фізична екологія [Текст] : навч посіб. / М. Ю. Новоселецький, Д. В. Лико, А. Л. Панасюк, В. І. Тищук. – К. Кондор, 2009. – 480 с
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека ріпак озимий – цінна енергетична культура
Моїсеєва, М. Олійні для біодизеля [Текст] / М. Моїсеєва // Пропозиція. – 2006. – № – С. 26-29
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека технологія інкубації яєць
Зозуляк, О. Б. Биологическая безопасность инкубаториев [Текст] / О. Б. Зозуляк // Сучасна ветеринарна медицина. – 2007. – №2. – С....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи