Миколаївський державний аграрний університет бібліотека інформаційний бюлетень №4 icon

Миколаївський державний аграрний університет бібліотека інформаційний бюлетень №4
Скачати 257.78 Kb.
НазваМиколаївський державний аграрний університет бібліотека інформаційний бюлетень №4
Дата15.04.2013
Розмір257.78 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА


Інформаційний бюлетень № 4

за травень-червень 2011 року


Миколаїв, 2011


1. Природознавчі науки


20.1

М54

Методичні рекомендації з агроекологічного моніторингу територій, за

бруднених стійкими органічними забруднювачами [Текст] / за ред. О. І. Фурдичка. – К. : НААНУ ІА, 2010. – 31 с. 


20.1

М54

Методичні рекомендації з біотестування забруднених стійкими органічними забруднювачами грунтів [Текст] / за ред. О. І. Фурдичка. – К. : НААНУ ІА, 2010. – 19 с. 


22.11

П19

Пастушенко, С. М. Вища математика [Текст] : довідник / С. М. Пастушен-ко, Ю. П. Підченко. – К. : Діал, 2010. – 464 с. 


22.2

П78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій [Текст] : зб. наук. праць. Вип.13. – Днепропетровск : ІМА-прес, 2009. – 296 с. 


22.3

В22

Вахоніна, Л. В. Фізика: метод. реком. до модуля 3 "Молекулярна фізика" [Текст] : для викон. лаб. робіт студ. денної та заочної форм навч. напрямів підгот.: 6.100102 "Процеси, машини та обладнання в агропром. виробництві", 6.010104 "Проф.освіта. Механізація с.г.виробництва та гідромеліорат. робіт", 6.100101, 6.090101, 6.090102 / Л. В. Вахоніна, Л. С. Власенко, І. В. Бацуров-ська ; Факультет механізації. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 45 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Vahonina_L.Fizika_3_MF.PDF. 


24.4

Г51

Гирля, Л. М. Аналітична хімія : метод. реком. до виконання лаборат. робіт [Текст] : для студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" та напряму підгот. 6.090102 "ТВППТ" / Л. М. Гирля ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 43 с. — Ел. копія в локальній мережі


28.4

С17

Самойленко, Т. Г. Мікробіологія з основами вірусології [Текст] : робочий зошит для лаб. і самост. занять студ. денної форми навч. агрон. ф-ту напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" / Т. Г. Самойленко, О. Ф. Рожок. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 56 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Samoylenko_T.MOV_Rob.pdf


2. Техніка


32.973-01

С37

Симонович, С. В. Общая информатика [Текст] / С. В. Симонович. – СПб : Питер, 2007. – 428 с. 


34.41

В40

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Ба-бенко [та ін.]. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 291 с. 


34.42

Я45

Якість деталей машин [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Гончаренко, Г. О. Іва-нов, В. М.. Лук'яненко, В. М. Кісь, Л. М. Тіщенко. – Харків : ФОП Родак Л.П., 2008. – 171 с. 


38.74

П27

Першай, Л. К. Лісові дороги [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. К. Першай, В. В. Масленнікова, М. М. Світличний. – Харків : ХНАУ, 2007. – 86 с. 


38.74

Г66

Гопцій, О. Б. Проектування шляхів місцевого значення [Текст] : посіб.

/ О. Б. Гопцій, В. В. Масленнікова. – Харків : ХНАУ, 2009. – 76 с. 


^ 3. Сільське господарство


4

М34

Матеріали VI-ої Міжнародної студентської науково-практичної конференції " Перспективна техніка і технології - 2010" [Текст] = 15-17 вересня 2010 року. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 176 с. 


4

П78

^ Продуктивність агропромислового виробництва (економічні науки) [Текст] : наук.-практ. зб. Вип.17 / ред. І. М. Демчак. – К. : НДІ, 2010. – 111 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 144, Ч. 3. – К. : НУБіП, 2010. – 414 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 148. – К. : НУБіП, 2010. – 225 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 150. – К. : НУБіП, 2010. – 274 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 151, Ч. 3. – К. : НУБіП, 2010. – 216 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 144, Ч. 4. – К. : НУБіП, 2010. – 417 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 144, Ч. 5. – К. : НУБіП, 2010. – 419 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 146. – К. : НУБіП, 2010. – 310 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 153. – К. : НУБіП, 2010. – 245 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 154, Ч. 1. – К. : НУБіП, 2010. – 378 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 154, Ч. 2. – К. : НУБіП, 2010. – 342 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 154, Ч. 3. – К. : НУБіП, 2010. – 326 с. 


4

Т12

Таврійський науковий вісник [Текст] : наук. журн. Вип. 72. – Херсон : Айлант, 2010. – 410 с. 


4

Т12

Таврійський науковий вісник [Текст] : наук. журн. Вип. 73. – Херсон : Айлант, 2010. – 370 с. 


4

Т12

Таврійський науковий вісник [Текст] : наук. журн. Вип. 74. – Херсон : Айлант, 2010. – 336 с. 


4

З-41

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету [Текст]. № 3(11) : економічні науки. – Мелітополь : ТДАТУ, 2010. – 530 с. 4

В53

^ Вісник Сумського національного аграрного університету [Текст] = Економіка і менеджмент : наук.- метод. журн. Вип. 5/1(39). – Суми : СНАУ, 2010. – 181 с. 


4

В53

Вісник ЖНАЕУ [Текст] : наук.-теорет. зб. № 1(26), Т.2. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 415 с. 


4

В53

Вісник ЖНАЕУ [Текст] : наук.-теорет. зб. № 2(25).Т.2. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 425 с. 


4

В53

Вісник ЖНАЕУ [Текст] : наук.-теорет. зб. № 2(27). – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 270 с. 


4

В53

Вісник Полтавської державної аграрної академії [Текст]. № 4. – Полтава : ПДАА, 2010. – 232 с. 


4

Н34

Науковий вісник Луганського національного аграрного університету [Текст]. № 15 : Економічні науки. – Луганськ : Елтон-2, 2010. – 464 с. 


4

Н34

^ Науковий вісник Луганського національного аграрного університету [Текст]. № 22 : Технічні науки. – Луганськ : Елтон-2, 2010. – 234 с. 


4

В53

Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету [Текст]. № 1. – Дніпропетровськ : ДДАУ, 2010. – 200 с. 


4

Б63

Біоресурси і природокористування [Текст] : наук. журн. Т. 2, № 3-4. – К. : НУБіП, 2010. – 172 с. 


4

В31

Вергунов, В. А. Сільське господарство України доби 1930-х років: колективізація як спосіб індустріалізації держави [Текст] : моногр. / В. А. Вергунов, Г. О. Глазунов, О. І. Борзих. – К. : ДНСГБ, 2011. – 188 с. 


4

З-41

^ Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва [Текст]. № 74, Ч. 1 : Агрономія. – Умань : УДАУ, 2010. – 372 с. 

Результати наукових досліджень, проведених працівниками Уманського державного аграрного університету та ін. навчальних закладів.


4

З-41

^ Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва [Текст]. № 74, Ч. 2 : Економіка. – Умань : УДАУ, 2010. – 228 с. 


4

З-41

^ Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва [Текст]. №75, Ч.1 : Агрономія. – Умань : УДАУ, 2011. – 336 с. 

Результати наукових досліджень, проведених працівниками Уманського державного аграрного університету та ін. навчальних закладів.


4

З-41

^ Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва [Текст]. № 75, Ч.2 : Економіка. – Умань : УДАУ, 2011. – 436 с. 


4

А26

Агропромисловий комплекс України [Текст] : реф. журн. Вип. 4(46). Вип. 1(43). – К. : ДНСГБ НААНУ, 2010. – 107 с. 


40.3

С40

Систематичний аналіз полікомпонентного пестицидного забруднення основних типів грунтів України [Текст] / за ред. О. І. Фурдичка. – К. : НААНУ ІА, 2010. – 30 с. 


40.3

Ф64

Фіторемедіація грунтів з полікомпонентним забрудненням пестицидами [Текст] / за ред. О. І. Фурдичка. – К. : НААНУ ІА, 2009. – 28 с. 


40.3

М54

Методичні рекомендації з комплексної оцінки ступеня хімічної деградації грунтів [Текст] / за ред. О. І. Фурдичка. – К. : НААНУ ІА, 2010. – 35 с. 


40.6

М80

Морозов, В. В. Основи системного аналізу в гідромеліорації [Текст] : навч. посіб. / В. В. Морозов. – Херсон : ХДУ, 2008. – 64 с. 


40.715

М55

Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1(5,6). – Запоріжжя : ІМТ, 2010. – 340 с. 


40.72

А22

Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування [Текст] : навч. посіб. / О. В. Барало, П. Г. Самойленко, С. Є. Гранат, В. О. Ковальов. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 557 с. 


40.75

І-20

Іванов, Г. О. Механізація підйомно-транспортних робіт у сільському господарстві [Текст] : метод. рек. до виконання курсової роботи студ. денної та заоч. форм навч. напряму підгот. 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко ; Факультет механізації с.г. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 220 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Ivanov_G.MPT_kurs.pdf41

Т38

Технологія виробництва продукції рослинництва [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / С. І. Мельник, О. Д. Муляр, М. Й. Кочубей, П. Д. Іванцов. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 405 с. 


41.4

Н34

Наукові основи землеробства у зв'язку з потеплінням клімату [Текст] : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 листопада 2010р., МДАУ). – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 260 с. 


41.4

З-90

Зрошуване землеробство [Текст] : міжвід. темат. наук. зб . Вип. 53. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 500 с. 

Подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з питань зрошуваного землеробства.


41.4

З-90

Зрошуване землеробство [Текст] міжвід. темат. наук. зб . Вип. 54. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 396 с. 

Подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з питань зрошуваного землеробства.


42.112

Д36

Державне підприємство дослідне господарство " Асканійське" [Текст]. – Херсон, 2007. – 30 с. 


42.112.2

К89

Кукурудза. Технологія вирощування в степовій зоні України [Текст] : наук.-метод. рек. / підготували В. Л. Нікішенко, Ю. О. Лавриненко, М. П. Малярчук, С. В. Коковіхін, П. В. Писаренко. – Херсон : ВАТ Херсонська міська друкарня, 2009. – 32 с. 


42.112.7

Я95

Ячмінь ярий. Технологія вирощування [Текст] : наук.-метод. рек. / під-готували В. Л. Нікішенко, М. П. Малярчук, С. О. Заяць, А. М. Коваленко. Херсон : ВАТ Херсонська міська друкарня, 2009. – 15 с. 


42.112.7

Т38

Технологія виробництва сої на зрошуваних землях України [Текст] : рек. – К. : Академпрес, 2007. – 17 с. 


42.2+45.451

А72

Антипова, Л. К. Кормовиробництво [Текст] : метод. рек. до виконання лаб. робіт для студ. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" освітньо-квалі-фікаційного рівня "Бакалавр" / Л. К. Антипова, С. Г. Козлов, В. П. Шкумат. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 51 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Antipova_L.Kormovirob_Lab.pdf42.238

Р53

Ріпак озимий та ярий. Захист посівів від шкідників, хвороб та бур'янів [Текст] : наук.-метод. рек. / підготували В. Л. Нікішенко, М. П. Малярчук, О. Д. Шелудько, О. Є. Макровська. – Херсон : ВАТ Херсонська міська друкарня, 2009. – 20 с. 


42.34

В52

Вирощування розсадного томата в умовах краплинного зрошення на важкосуглинкових чорноземах Південного степу України [Текст] : метод. рек. / В. А. Лимар, А. О. Лимар, В. О. Богданов, Ю. В. Богданов. – Гола Пристань, 2010. – 14 с. 


42.36

Р64

Розвиток виноградарства та виноробства на Півдні України [Текст] : ретроспективний бібліограф. покажчик. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 440 с. 

Руководство по виноградарству. Виноградарство является одной из наиболее сложных отраслей сельского хозяйства.


42.36

В49

Виноградарство і виноробство [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. Вип. 47. – Одеса : ІВіВ ім. В.Є.Таїрова, 2010. – 212 с. 


43.47

Ф95

Фурдичко, О. І. Методологія управління агроландшафтами лісомеліоративними методами [Текст] / О. І. Фурдичко, А. П. Стадник. – К. : Аграрна наука, 2010. – 58 с. 


44.6+44.1

Д81

Дудник, А. В. Фітосанітарний моніторинг [Текст] : метод. реком. до самост. роботи студ. 5-го курсу агроном. ф-ту спец. 7.130102 "Агрономія" / А. В. Дудник ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 47 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Dudnik_A.FM_Samost.pdf45

Б46

Бенза, В. М. Технологія виробництва продукції тваринництва [Текст] : курс лекцій / В. М. Бенза. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 239 с. 


45.3

К78

Крамаренко, С. С. Еволюційні основи селекції [Текст] : курс лекцій / С. С. Крамаренко. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 157 с. 


45.3

Р64

Розведення і генетика тварин [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. Вип. 44. – К. : Аграрна наука, 2010. – 355 с. – 30,00 грн45.451

К78

Кравченко, О. О. Зберігання та контроль якості кормів [Текст] : метод. рек. з вивчення дисц. та виконання контрольної роботи для студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.090102 - "ТВППТ" / О. О. Кравченко. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 44 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Kravchenko_O.ZKK_Metod.pdf45.6+45.2

Г16

Галушко, І. А. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин [Текст] : курс лекцій для студ. спец. 7.130201 -, 8.130201 -"ТВППТ" / І. А. Галушко ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 100 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Galushko_I.Biolog_prod.pdf46.0

Т38

Технологія виробництва молока і яловичини [Текст] : підруч. / В. І. Кос-тенко, Й. З. Сірацький, Ю. Д. Рубан [та ін.]. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 530 с. 


46.0

П69

Практикум із спеціалізованого м'ясного скотарства [Текст] : навч. посіб. / за ред. А. М. Угнівенка– К. : Аграрна освіта, 2010. – 257 с. 


46.11

М64

Мирось, В. В. Коневодство [Текст] : учеб. пособ. / В. В. Мирось, В. А. Головко, И. В. Ткачева. – Харьков : ХНАУ, 2007. – 185 с. 


46.5

Т58

Топіха, В. С. Технологія виробництва продукції свинарства : робочий зошит з метод. рек. [Текст] : для виконання лабор.-практ. робіт студ. денної форми навч. із застосування кредитно-модульної системи організації навч. процесу напряму підгот. 6.090102 - "ТВППТ" / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 90 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Topiha_V.TVPS_Rob.pdf46.5

Т58

Топіха, В. С. Технологія виробництва продукції свинарства [Текст] : метод. рек. для виконання курсового проекту студ. ф-ту ТВППТ денної та заочної форми навч. напряму підгот. 6.090102 _"ТВППТ" / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 44 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Topiha_V.TVPS_Kurs.PDF


47.2

М64

Мирось, В. В. Рыбоводство [Текст] : учеб. пособ. / В. В. Мирось, Г. А. Скляров. – Харьков : ХНАУ, 2008. – 203 с. 


^ 4. Соціологія. Історія


60.5

Ш83

Шпак, Д. О. Социология : метод. рек. для підготовки до семінарських занять модулю № 1 "Загальнотеоретична соціологія" [Текст] : для студ. ф-ту менеджменту денної форми навч. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / Д. О. Шпак ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 41 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Shpak_D.Sotsiologoya_Seminar.pdf


63.3

Я22

Явожно [Текст] : Спогади в'язнів польського концентраційного табору. – Торонто, 2007. – 368 с. 


63.3(4 Укр)

И20

Иванов, А. Портрет на фоне времени: Автобиографическое эссе [Текст] / А. Иванов. – Николаев : Илион, 2008. – 215 с. 


63.3(4 Укр)

У45

Українська гімназія Регенсбург. Німеччина 1945-1949 [Текст] / ред. Б. Маланяк. – New Jersey, 2008. – 471 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

Г16

Галушкин, С. Кинбурнские рассказы [Текст] : проза / С. Галушкин. – Николаев : Ирины Гудым, 2007. – 128 с. ^ 5. Економіка. Економічні науки


65.01

М30

Марчук, Л. П. Основи економічної теорії : навч.-метод. посіб. [Текст] : для студ. денної і заочної форм навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / Л. П. Марчук ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 74 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Marchuk_L.OET.pdf65.02

З-81

Золотих, І. Б. Історія економіки та економічної думки [Текст] : опорний конспект лекцій / І. Б. Золотих. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 102 с. 


65.052

В52

Виробничі запаси: облік і контроль [Текст] = Баланс-бібліотека : практичне керівництво. № 11. – К. : Баланс-Клуб, 2010. – 175 с. 


65.052

А44

Акція та частки: обліковий портрет у правовому інтер'єрі [Текст] : зб. систематизованого законодавства. Вип. 3. – К. : Бліц-Інформ, 2011. – 193 с. 


65.052.2

З-12

Заборгованості : врегування, стягнення, списання [Текст] : зб. систематизованого законодавства. Вип. 9 / укл. О. Г. Папиріна. – К. : Блиц-Информ, 2010. – 192 с. 


65.052.232

О-16

Облікова політика підприємства: обираємо оптимальні варіанти обліку [Текст] = Баланс бібліотека : Практичне керівництво. № 12. – К., 2010. – 173 с. 


65.052.232

Б94

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Сіренко, М. В. Дубініна, І. В. Баришевська [та ін.] ; за ред. Н. М. Сіренко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 439 с. 


65.052-1

К89

Кузьома, В. В. Аналіз і облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : метод. рек. для виконання практичних і самостійних робіт з дисц. "Аналіз і облік ЗЕД" для студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент ЗЕД" / В. В. Кузьома, Т. С. Пісоченко ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 37 с. — Ел. копія в локальній мережі65.053

К50

Клочан, В. П. Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. П. Клочан, О. М. Вишневська, Н. І. Костаневич. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 194 с. 


65.24

П44

Оплата праці у прикладах і ситуаціях [Текст] = Баланс-бібліотека : практичне керівництво. № 9. – К. : Баланс-Клуб, 2010. – 173 с. 


65.240

М17

Максименко, Д. В. Формування кадрового потенціалу виноградарсько-виноробних господарств Закарпаття [Текст] : моногр. / Д. В. Максименко. – Мукачево : Карпатська вежа, 2010. – 216 с. 


65.248

В42

Відрядження по Україні та за кордон [Текст] = Баланс бібліотека : практичне керівництво. № 8. – К., 2010. – 174 с. 


65.261

Ф59

Фінансова звітність: від стандартів до практики [Текст] : зб. систематизованого законодавства. Вип. 1. – К. : Бліц-Інформ, 2011. – 193 с. 


65.262.2

П44

ПДВ: нестандартні ситуації для платників [Текст] = Баланс-бібліотека : практичне керівництво. № 10. – К. : Баланс-Клуб, 2010. – 173 с. 


65.262.2

П44

ПДФО в запитаннях та відповідях [Текст] = Баланс-бібліотека : практичне керівництво. № 4. – К. : Баланс-Клуб, 2010. – 173 с. 


65.262.2

П44

Податок на прибуток: декларація у деталях [Текст] = Баланс-бібліотека : практичне керівництво. № 7. – К. : Баланс-Клуб, 2010. – 173 с. 


65.262.3

У33

Ужва, А. М. Аудит [Текст] : метод. вказівки для практичних занять та самост. роботи з дисц. "Аудит" для студ. денної та заочної форм навч. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / А. М. Ужва, А. Г. Костирко ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 123 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Uzva_A.Audit_Prakt.pdf65.262.4

К96

Кушнір, І. В. Банківська справа [Текст] : конспект лекцій / І. В. Кушнір. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 26 с. 


65.28

З-51

Земельные отношения: основы регулирования [Текст] : сб. систематизированного законодательства. Вып. 2. – К. : Блиц-Информ, 2011. – 193 с. 


65.325.2

С91

Сухініна, Л. І. Економіка виробництва та маркетинг молочних та м'ясних продуктів [Текст] : опорний конспект лекцій / Л. І. Сухініна, Т. О. Фурман. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 77 с. — //Libserver/docs/eldocs/2011/Suhinina_L.Ekon_vir_ta_mar_MMP_Lek.pdf65.325.2

С91

Сухініна, Л. І. Економіка і бухгалтерський облік в тваринництві [Текст] : опорний конспект лекцій / Л. І. Сухініна. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 123 с. — Ел. копія в локальній мережі65.9(4Укр)

А25

Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) [Текст] / за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с. 


65.9(4Укр)

Е90

Ефективність досліджень теоретико-методологічних та прикладних проблем розвитку продуктивних сил України [Текст]. – К. : РВПС, 2010. – 238 с. – 25,00 грн65.9(4Укр)

О-75

Основні економічні показники виробничо-фінансової діяльності дослідних господарств та рейтинг наукових установ НААН за 2010 рік [Текст] . – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2011. – 31 с. 


^ 6. Держава і право


67

Д36

Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 48. – К. : Ін-т держави і права, 2010. – 748 с. 


67

Д36

Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 49. – К. : Ін-т держави і права, 2010. – 752 с. 


67

Г96

Гусенко, А. А. Правознавство [Текст] : метод. рек. для самост. вивчення дисц. студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" / А. А Гусенко. ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 78 с. — //Libserver/docs/eldocs/2011/Gusenko_A.Pravoznavstvo.pdf


67.303

Г72

Господарські договори: правові та облікові аспекти [Текст] : метод. посіб. № 12. – К. : Баланс-Клуб, 2010. – 93 с. 


67.305

Т49

Тлумачний словник з інвестування пенсійних коштів [Текст]. – К., 2010. – 19 с. 


67.405(4Укр)

К47

Класифікатор професій ДК 003:2010 [Текст] / уклад. В. Кузнєцов. – Харків : Фактор, 2011. – 512 с. 


67.5

Г96

Гусенко, А. А. Міжнародне та митне право [Текст] : метод. рек. для самост. вивчення дисц. студ. денної форми навч. спец. 7.050206 "Менеджмент ЗЕД" та спец. 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій" / А. А. Гусенко ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 83 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Gusenko_A.MMP_Sam.pdf


^ 8. Наука. Дисертації


72.4

П77

Пришедько, В. М. Оцінка бугаїв-плідників за продуктивними та відтворювальними якостями залежно від рівня їх стресостійкості [Текст] : дис... канд. сільськогосп. наук : 06.02.04 / Володимир Михайлович Пришедько. – Днепропетровск : ДДАУ, 2011. – 182 с. — Бібліогр.: с. 152-182.


72.4

П77

Пришедько, В. М. Оцінка бугаїв-плідників за продуктивними та відтворювальними якостями залежно від рівня їх стресостійкості [Текст] : автореф. дис... канд. сільськогосп. наук : 06.02.04 / Володимир Михайлович Пришедько. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 19 с.


72.4

Ч-37

Чекас, Н. Л. Організація та розвиток дорадчої діяльності в аграрній сфері економіки [Текст] : дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Наталя Леонідівна Чекас. – Херсон : ХДАУ, 2011. – 230 с. — Бібліогр.: с. 215-230.


72.4

Ч-37

Чекас, Н. Л. Організація та розвиток дорадчої діяльності в аграрній сфері економіки [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Наталя Леонідівна Чекас. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 20 с.


72.4

К42

Кіпрєєва, О. Ю. Підвищення ролі страхових відносин у формуванні сталого розвитку сільського господарства [Текст] : дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Олена Юріївна Кіпрєєва. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 222 с. — Бібліограф.: с. 201-222.


72.4

К89

Кузьома, В. В. Економічне зростання діяльності сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації землекористування [Текст] : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Віталій Вікторович Кузьома. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 234 с. — Бібліогр.: с. 210-234.


72.4+65.325.2

Г56

Гнатенко, Є. П. Організаційно-економічні засади стабільного та ефективного розвитку молоко переробних підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Євгенія Петрівна Гнатенко. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 20 с.


72.4+65.325.2

Г56

Гнатенко, Є. П. Організаційно-економічні засади стабільного та ефективного розвитку молоко переробних підприємств [Текст] : дис... канд. економ. наук : 08.00.04 / Гнатенко Євгенія Петрівна. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 203 с. — Бібліогр.: с. 183-203.


72.4+65.325.2

Т19

Таран, С. І. Експериментальне обгрунтування використання бджіл внутрішньопородного типу "Хмельницький" в степовій зоні України [Текст] : дис... канд. сільськогосп. наук : 06.02.04 / Сергій Ілліч Таран. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 137 с. — Бібліогр.: с. - 117-137.


72.4+65.325.2

Т19

Таран, С. І. Експериментальне обгрунтування використання бджіл внутрішньопородного типу "Хмельницький" в степовій зоні України [Текст] : автореф. дис... канд. сільськогосп. наук : 06.02.04 / Таран Сергій Ілліч. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 20 с.


72.4+65.32-8.07

Д66

Домаскіна, М. А. Оптимізація галузевої структури та розмірів фермерських господарств [Текст] : дис... канд. економ. наук : 08.00.04 / Домаскіна Марина Анатоліївна. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 231 с. — Бібліогр.: с. 210-231.


72.4+65.32-8.07

Д66

Домаскіна, М. А. Оптимізація галузевої структури та розмірів фермерських господарств [Текст] : автореф. дис... канд. економ. наук : 08.00.04 / Домаскіна Марина Анатоліївна. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 20 с.


^ 9. Педагогіка. Бібліографія


74.58

К65

Концепція розвитку Миколаївського державного аграрного університету на період 2008-2012 рр. [Текст] : проект. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 256 с. 


74.58

А25

Аграрна освіта на наука: стан і перспективи розвитку [Текст] : Матеріали наук.-практ. конф., 7-9 грудня 2009 р. м. Миколаїв. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 124 с. 


74.58

Н34

Науково-інформаційний вісник [Текст]. Вип. № 2(73) / ред. І. С. Зозуля. – К. : АН ВО України, 2011. – 139 с. 


74.58+65.050

К73

Котикова, О. І. Переддипломна практика [Текст] : метод. рек. по проходженню вироб. практики для студ. денної та заочної форми навч. напряму підгот. 7.050106 "Менеджмент організацій" / О. І. Котикова ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 30 с. — Ел. копія в локальній мережі


78.5

Б12

Бабенко Дмитро Володимирович [Текст] = До 60-річчя Дня народження : бібліографічний покажчик / уклад. О. Г. Пустова, О. О. Цокало, М. О. Семілет, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 144 с. 


78.5

О-35

Овчинніков Григорій Петрович [Текст] = 80-річчю з дня народження відомого вченого-винороба присвячується : бібліогр. покажчик наук. праць / уклад. В. М. Суховілова. – Одеса : ННЦ, 2010. – 31 с. 


10. Мовознавство


81.2 Нім

М27

Марковська, А. В. Німецька мова [Текст] : метод. рек. та навч. матеріал для аудиторної та самост. роботи студ. І - ІІ курсів за всіма напрямами підготовки / А. В. Марковська ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 44 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Markovska_A.Nim_mova.pdf


81.2 Укр

К78

Кравченко, Т. П. Українська мова за професійним спрямуванням: термінологія економіки АПК [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Кравченко, Н. Г. Шара-та. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 262 с. 


81.2 Укр

У45

Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект [Текст] : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 220 с. 


81.2 Фр

Г95

Гурмаза, В. В. Французька мова [Текст] : метод. рек. та навч. матеріал для студ. 2 курсу денної форми навч. Напрям підгот. 6.0100101 "Енергетика та електротехнічні системи в АПК", 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва", "Фахові проблеми" / В. В. Гурмаза ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 70 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Gurmaza_V.Fr_mova.pdf


81.2 Фр

Х76

Хоменко, Л. О. Ділова французька мова [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. О. Хоменко, Р. Г. Кропивко. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 55 с. + Ел. копія. 


Схожі:

Миколаївський державний аграрний університет бібліотека інформаційний бюлетень №4 iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека автоматизація бухгалтерського обліку
Автоматизация "молочного" учета [Текст] // Молочное дело. – 2007. – № – С. 40-41
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека інформаційний бюлетень №4 iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека сутність сучасних грошей та їх функції
О. Гроші як соціально-економічне явище [Текст] / О. Євтух // Банківська справа. – 2006. – № – С. 64-74
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека інформаційний бюлетень №4 iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека медоносні рослини
Рідкий, В. Г. Відродимо славу гречці [Текст] / В. Г. Рідкий // Пасіка. – 2005. – № – С. 27-28
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека інформаційний бюлетень №4 iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека породи бджіл України
Р. А. Українські степові бджоли [Текст] / Р. А. Єгошин, Л. Р. Єгошин // Пасіка. – 2006. – № – С. 10-13
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека інформаційний бюлетень №4 iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека меліоративні машини
Алешин, Н. И. Смазывание и заправка мелиоративно-строительных машин [Текст] / Н. И. Алешин. – М. Россельхоз, 1985. – 63 с
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека інформаційний бюлетень №4 iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека страусівництво в Україні
Береговий, В. Ефективність розведення страусів [Текст] / В. Береговий // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2009. – №17. –...
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека інформаційний бюлетень №4 iconМіністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет бібліотека
Фізична екологія [Текст] : навч посіб. / М. Ю. Новоселецький, Д. В. Лико, А. Л. Панасюк, В. І. Тищук. – К. Кондор, 2009. – 480 с
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека інформаційний бюлетень №4 iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека ріпак озимий – цінна енергетична культура
Моїсеєва, М. Олійні для біодизеля [Текст] / М. Моїсеєва // Пропозиція. – 2006. – № – С. 26-29
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека інформаційний бюлетень №4 iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека технологія інкубації яєць
Зозуляк, О. Б. Биологическая безопасность инкубаториев [Текст] / О. Б. Зозуляк // Сучасна ветеринарна медицина. – 2007. – №2. – С....
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека інформаційний бюлетень №4 iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека законодавче забезпечення аграрної політики в Україні
Басай, О. Поняття рослинного світу [Текст] / О. Басай // Право України. – 2008. – № – С. 83-87
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи