Методичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики з виконання типового розрахунку №5 (невизначений та визначений інтеграл) за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики з виконання типового розрахунку №5 (невизначений та визначений інтеграл) за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань
Скачати 316.04 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики з виконання типового розрахунку №5 (невизначений та визначений інтеграл) за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань
Дата15.04.2013
Розмір316.04 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА


Нові надходження до фонду бібліотеки МДАУ

за І квартал 2010 року


(інформаційний бюлетень)


Миколаїв, 201022.11

К65

Контрольні завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики з виконання типового розрахунку № 5 (невизначений та визначений інтеграл) за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань [Текст] : для студентів денної та заочної форм навчання спец. 7.050106, 7.050202, 7.050206, 7.091902, 6.010100, 7.091901 / В. С. Шебанін, І. П. Атаманюк, О. А. Мірошніченко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 60 с. 


22.11

В55

Вища математика [Текст] : контр. завдання та метод. рек. з вищої матем. до викон. модуля 07 "Елементи вищої алгебри" та модуля 08 "Невизначений інтеграл" з використання кредитно-модульн. схеми навчаня та рейтинг. оцінки знань з контр. на ПЕОМ: для студ. денної форми навч. спец. 6.030509 "Облік та аудит", 6.030601 "Менеджмент" (Менеджмент організацій), 6.030601 "Менеджмент" (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) та ін. / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, О. А. Мірошниченко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 74 с. 22.11

В55

^ Вища математика [Текст] : метод. рек. по виконанню модуля 03 "Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії" з використанням кредитно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань студентів: для самостійної роботи студ. денної та заочної форм навчання спец. 6.030509, 6.030601, 6.050200, 6.100202, 6.100101, 6.010104 / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, О. А. Мірошни-ченко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 67 с. 22.17

Т34

Теорія ймовірностей. Частина ІІ. Випадкові величини [Текст] : Контрольні завдання та метод. рек. до самост. роботи студ. денної форм навч. напряму підготовки 6.030509-"Облік і аудит", 6.030601-"Менеджмент" з урахув. кредитно-модульної системи навч. та рейтинг. системи оцінки знань / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, О. А. Мірошніченко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 85 с. + Ел. копія. 22.17

М42

Медведєв, М. Г. Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : підручник + дод. до кн. CD-372, CD-373 / М. Г. Медведєв, І. О. Пащенко. – К. : Ліра-К, 2008. – 536 с.


22.3

П78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій [Текст] : зб. наук. праць. Вип.13. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2009. – 296 с. 


28.072

Р69

Роман, І. І. Методичні рекомендації для самостійних робіт з навчального модуля "Біохімія з основами фізколоїдної хімії". Частина І. [Текст] : для студ. денної та заочної форми навч. ф-ту ТВППТ напряму підготовки 6.090102 - "ТВППТ" / І. І. Роман, А. В. Черненко, Н. М. Абрамова ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 43 с. + Ел. копія. 


31.3

Д44

Дідур, В. А. Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві [Текст] : навч. посіб. / В. А. Дідур, М. І. Стручаєв. – К. : Аграрна освіта, 2008. – 233 с. 


32.97

М57

Мигович, С. М. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни "Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті" [Текст] : для студ. заочної форми навч. напряму підгот. 7.050106 "Облік і аудит" / С. М. Мигович ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 27 с. + Ел. Копія.


32.973

І-95

Іхсанов, Ш. М. Конспект лекцій з курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка". Розділ "Текстовий процесор Microsoft Word" [Текст] : для студ. І - ІІ курсу екон. ф-ту спец. 6.030601 "Менеджмент" / Ш. М. Іхсанов, А. В. Нєлєпова ; Економічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 60 с. + Ел. копія. 


32.973

Б72

Боборикіна, Л. Я. Методичні вказівки з дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті" для вивчення основ роботи з інформаційними системами і виконання лабораторних робіт [Текст] : для студ. ІІІ курсу за напрямом підготовки 6.030601 - "Менеджмент" ("ЗЕД") / Л. Я. Боборикіна, Г. В. Волчкова ; Бухгалтерсько-обліковий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 41 с. + Ел. копія. 


32.973

Ц73

Цисс, О. М. Індивідуальні завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютери та комп'ютерні технології" [Текст] : для студ. 2 курсу напряму підготовки 6.011001 "Механізація сільського господарства" / О. М. Цисс ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 23 с. + Ел. копія. 


34.41

С33

Сірий, І. С. Взаємозамінність, стандартизація и технічні вимірювання [Текст] : підручник / І. С. Сірий. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 353 с. 


36

З-41

^ Зберігання і переробка продукції рослинництва [Текст] : підручник / під. ред. Шаповаленка О.І., Сафонової О.М. – Харків : Еспада, 2008. – 544 с. 

Переробка зерна,плодів, овочів, олійних культур та ін. Фізичні, фізіологічні властивості та хімічний склад.


36.92

С51

Сморочинський, О. М. Методичні рекомендації "Технологія переробки м'яса" до лабораторно-практичних робіт для студентів за напрямом підготовки 7.130201 і 8.130201 "ТВППТ" [Текст] / О. М. Сморочинський, І. В. Назаренко, Л. О Стріха ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 87 с. + Ел. копія. 


36.95

К73

Кот, С. П. Мікробіологія м'яса та м'ясних продуктів [Текст] : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи студ. спец. 7.130201-, 8.130201 "ТВППТ" (спеціалізація "Технологія виробництва та переробки м'яса і м'ясних продуктів") студ. денної форми навч. ф-ту ТВППТ / С. П. Кот, Т. В. Наконечна ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 85 с. + Ел. копія. 


4

С89

^ Супутник агронома [Текст] / за ред. С.Ю. Булигіна. – Харків : ХНАУ, 2010. – 256 с. 


4

П78

Продуктивність агропромислового виробництва [Текст] : наук.-практ. зб. Вип.14 / ред. В. Вітвіцький. – К. : НДІ, 2009. – 191 с. 


4

Т12

Таврійський науковий вісник [Текст] : наук. журнал. Вип. 67. – Херсон : Айлант, 2009. – 376 с. 


4

Т12

Таврійський науковий вісник [Текст] : наук. журнал. Вип. 66. – Херсон : Айлант, 2009. – 372 с. 


4

Т12

Таврійський науковий вісник [Текст] : наук. журнал. Вип. 64. Ч.3. – Херсон : Айлант, 2009. – 274 с. 


4

Т12

Таврійський науковий вісник [Текст] : наук. журнал. Вип. 64. Ч.2. – Херсон : Айлант, 2009. – 216 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 132. – К. : НУБіП, 2009. – 407 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 133. – К. : НУБіП, 2009. – 355 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 137. – К. : НУБіП, 2009. – 297 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 139. – К. : НУБіП, 2009. – 211 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 141. – К. : НУБіП, 2009. – 404 с. 4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 142. Ч.2. – К. : НУБіП, 2009. – 260 с. 


4

Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст]. Вип. № 142. Ч.1. – К. : НУБіП, 2009. – 211 с. 


4

В53

Вісник Уманського державного аграрного університету [Текст]. №1-2. – Умань : УДАУ, 2009. – 116 с. 

165 років на шляху аграрної освіти і науки 1844-2009


4

В53

Вісник ЖНАЕУ [Текст] : наук.-теорет. зб. № 2(25). – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 401 с. 

^ Дослідження в агроекології,загальній екології, біології, зооекології, механізації, економіки та ін.


4

В53

^ Вісник аграрної науки Південного регіону [Текст] : міжвідом. темат. наук. зб. Вип. № 10 : Сільськогосподарські та біологічні науки. – Одеса : СМИЛ, 2009. – 131с. 4

В53

Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету [Текст]. № 2. – Дніпропетровськ : ДДАУ, 2009. – 296 с. 


4

В53

Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету [Текст]. № 1. – Дніпропетровськ : ДДАУ, 2009. – 204 с. 


4

В53

Вісник Полтавської державної аграрної академії [Текст]. № 4. – Полтава : ПДАА, 2009. – 257 с. 

Сільське госп-во, ветеринарна медицина, тваринництво. Економіка. Методи та методики дослідження.


4

З-41

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету [Текст]. № 71. Ч.1 : Агрономія. – Умань : УДАУ, 2009. – 254 с. 

^ Результати наукових досліджень, проведених працівниками Уманського державного аграрного університету та ін. навчальних закладів.


4

З-41

^ Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету [Текст]. № 71, Ч.2 : Економіка. – Умань : УДАУ, 2009. – 266 с. 

Результати наукових досліджень, проведених працівниками Уманського державного аграрного університету та ін. навчальних закладів.


4

С88

Студенческий вестник аграрных наук [Текст]. № 20. – Симферополь : КАУ, 2008. – 87 с. 

Вопросы садоводства, виноградарства и овощеводства, агроэкологии, земледелия, переработки и хранения продукции растениеводства и животноводства, механизация и экономика.


4

В31

Вергунов, В. А. Сельскохозяйственное опытное дело в Украине: историко-научный анализ организационных основ [Текст] : ист.-библиограф. серия. Кн.34 / В. А. Вергунов. – К., 2009. – 96 с. 


4

В31

Вергунов, В. А. Агрономія і становлення науки про тваринництво на теренах України та Франції ( друга половина ХVIII ст.-1920 рік) [Текст] : ист.-библиограф. серия. Кн.33 / В. А. Вергунов. – К., 2009. – 280 с. 4

В31

Вергунов, В. А. Полтавське дослідне поле: становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні [Текст] : ист.-библиограф. серия / В. А. Вергунов. – К., 2009. – 220 с. 


4

В31

Вергунов, В. А. Академік К.К. Гедройц і Україна: невідомі сторінки творчої біографії (1929-1930 рр.) [Текст] : ист.-библиограф. серия / В. А. Вергунов, В. П. О. – К., 2009. – 35 с. 


4

В53

^ Вісник Степу [Текст] : матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів : наук. зб. Вип. 6 : Агропромислове виробництво України - стан та перспективи розвитку. – Кіровоград : КІАВ УААН, 2009. – 254 с. 40.711

Б28

Батура, А. М. Механизация полеводства на склонах [Текст] / А. М. Батура. – Черкассы : Изд. Чабаненко Ю.А., 2008. – 604 с. 


40.711

Б28

Батура, А. М. Механизация работ в полеводстве [Текст] / А. М. Батура. – Черкассы : Изд. Чабаненко Ю.А., 2007. – 185 с. 


40.711

Б28

Батура, А. М. Механизация работ в свекловодстве [Текст] / А. М. Батура. – Черкассы : Изд. Чабаненко Ю.А., 2007. – 122 с. 


40.711

Б28

Батура, А. М. Механизация возделывания полевых культур [Текст] / А. М. Батура. – Черкассы : Изд. Чабаненко Ю.А., 2007. – 203 с. 


40.711

Б28

Батура, А. М. Механизация возделывания и уборки зернобобовых культур [Текст] / А. М. Батура. – Черкассы : Изд. Чабаненко Ю.А., 2008. – 317 с. 


40.711

Б28

Батура, А. М. Механизация возделывания и уборки подсолнечника [Текст] / А. М. Батура. – Черкассы : Изд. Чабаненко Ю.А., 2008. – 227 с. – 30,00 грн40.711

Т38

Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв [Текст] : навч. посібник / за ред. О.В.Дацишина. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 488 с. – 2,43 грн41

О-92

^ Охорона прав на сорти рослин [Текст] : Офіційний бюлетень. Т3, Ч.2 : Кукурудза і сорго зернове. – К. : Алефа, 2008. – 177 с. – 25,00 грн41

О-92

Охорона прав на сорти рослин [Текст] : Офіційний бюлетень. Т4. – К. : Алефа, 2008. – 85 с. – 20,00 грн41

О-92

Охорона прав на сорти рослин [Текст] : Офіційний бюлетень. Т.1, Ч.1. – К. : Алефа, 2009. – 134 с. – 25,00 грн41

О-92

Охорона прав на сорти рослин [Текст] : Офіційний бюлетень. Т.1, Ч.3. – К. : Алефа, 2009. – 163 с. – 25,00 грн41

О-92

Охорона прав на сорти рослин. Каталог сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2009 році [Текст] : Офіційний бюлетень. – К. : Алефа, 2009. – 341 с. – 40,00 грн41.486

Д81

Дудяк, І. Д. Методичні рекомендації для самостійного вивчення і підсумкового тестового контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Технологія переробки і зберігання продукції рослинництва" студентам напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" [Текст] / І. Д. Дудяк ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 100 с. 


42.34

Г47

Гіль, Л. С. Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту [Текст] : Підручник. Ч.1 : Закритий грунт / Л. С. Гіль, А. І. Пашковський, Л. Т. Суліма. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 368 с. 


42.35

С17

Самойленко, М. О. Плодівництво [Текст] : метод. рек. щодо проведення практ. занять в умовах виробництва студентами агрономічного ф-ту / М. О. Самойленко, В. В. Омельчук ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 51 с. 42.36

Б19

Бактериальный рак винограда: биология, диагностика, меры борьбы [Текст] : науч.-метод. пособ. / подгот. Ю.М. Сиволап, Б,Н. Милкус, В.В. Власов, И.В. Шевченко. – Одеса : ИВиВ, 2008. – 26 с. 


44.6

Д81

Дудник, А. В. Навчальний модуль 1 - Моніторинг шкідливих організмів у агроценозах: метод. рек. до виконання практ. робіт з дисципліни "Фітосанітарний моніторинг" [Текст] : для студ. 5-го курсу агрономічного ф-ту спеціальності 7.130102 "Агрономія" / А. В. Дудник ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 51 с. + Ел. копія. 


44.6

Д81

Дудник, А. В. Навчальний модуль 2. Головні рослиноїдні шкідники: багатоїдні шкідники, шкідники зернових та бобових культур [Текст] : метод. рек. до виконання лаб. робіт з дисц. "Сільськогосподарська ентомологія" студ. 3-го курсу агроном. ф-ту спец. 6.130100 "Агрономія" / А. В. Дудник ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 40 с. + Ел. копія. 


44.7

Х85

Хотиненко, О. М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сільськогосподарська фітопатологія". Модуль ІІ. Хвороби технічних культур [Текст] : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 "Агрономія" / О. М. Хотиненко ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 46 с. + Ел. копія. 


44.7

Х85

Хотиненко, О. М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сільськогосподарська фітопатологія". Модуль ІІІ. Хвороби овочевих культур [Текст] : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 "Агрономія" / О. М. Хотиненко ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 58 с. + Ел. копія. 


45

Д13

Давиденко, В. М. Тваринництво: Методична розробка по темі "Біотехнія в системі тваринництва" [Текст] : для комплектування пакету і методичного забезпечення вивчення дисципліни студентами за технологією "Модуль-контроль" / В. М. Давиденко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 17 с. + Ел. копія. 


45

П20

Патрєва, Л. С. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з дисципліни "Технологія виробництва продукції тваринництва" студентами денної форми навчання спеціальності 6.050202 - "Менеджмент організації" [Текст] / Л. С. Патрєва, О. А. Коваль. ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 34 с. + Ел. копія. 


45

К43

Кириченко, В. А. Технологія виробництва продукції тваринництва [Текст] : конспект лекцій / В. А. Кириченко. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 157 с. + Ел. копія. 


45.3

К78

Крамаренко, С. С. Курс лекцій з дисципліни "Еволюційні основи селекції" [Текст] : для студ. денної та заочної форм навч. спец. 8.090102 - "Технологія виробництв і переробки продукції тваринництва" / С. С. Крамаренко, А. В. Чернен-ко ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 157 с. + Ел. копія. 45.3

Р99

Рясенко, В. І. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Селекція сільськогосподарських тварин" [Текст] : для студ. напряму підготовки 7.130201 і 8.130201 - "ТВППТ" / В. І. Рясенко, Т. В. Підпала ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 52 с. + Ел. копія. 


45.3

Г47

Гиль, М. І. Генетика з біометрією [Текст] : метод. вказівки для самостійного вивчення матеріалу на тему: "Закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні" студ. спец. 6.090102 - "ТВППТ" / М. І. Гиль, О. Ю. Сметана. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 69 с. + Ел. копія. 


45.3

Г47

Гиль, М. І. Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських і дипломних робіт студентами денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів 6.090102, 7.130210, 8.130201 - "ТВППТ" [Текст] / М. І. Гиль. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 45 с. + Ел. копія. – Стереотипна виданню 2008 р. 


45.3

М48

Мельник, В. О. Методичні вказівки для виконання лабораторних та контрольних робіт з дисципліни "Технологія відтворення тварин" для студентів спеціальності 6.090102 - "ТВППТ" [Текст] / В. О. Мельник, В. А. Кириченко, О. О. Кра-вченко ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 35 с. + Ел. копія. 


46.0

П18

Пархомець, М. К. Наукове забезпечення ефективного розвитку молочного скотарства України [Текст] : наук.-практ. рек. / М. К. Пархомець, О. М. Павлен-ко. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 41 с


46.1

С78

Сташкевич, О. Б. Конярство [Текст] : метод. рек. з вивчення дисц. студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090102 - "ТВППТ" з урахуванням кредитно-модульної організації навч. процесу / О. Б. Сташкевич ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 80 с. + Ел. копія. 


46.5

К56

Коваль, О. А. Технологія виробництва продукції свинарства [Текст] / О. А. Коваль, Г. І. Калиниченко; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 71 с. + Ел. копія. 


46.8

П87

Птахівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. Вип. 63. – Харків : УААН, 2009. – 308 с. 


46.8

П87

Птахівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. Вип. 64. – Харків : УААН, 2009. – 250 с. 46.86

Д13

Давиденко, В. М. Тваринництво : Методична розробка по темі "Перепелівництво - важлива і вигідна галузь" [Текст] : для комплектування пакету і методичного забезпечення вивчення дисципліни студентами за технологією "Модуль-контроль" / В. М. Давиденко, П. П. Прилуцький, В. А. Кириченко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 10 с. + Ел. копія. 


46.9

Б43

Белик, Э. В. Современный словарь-справочник пчеловода [Текст] : 6000 полезных советов пчеловодам-любителям и профессионалам / Э. В. Белик. – Донецк : БАО, 2008. – 672 с. 47.2

Д18

Данильчук, Г. А. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу "Технологія виробництва продукції аквакультури". Ч.2 "Основи іхтіології" [Текст] / Г. А. Данильчук ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 80 с. + Ел.копія


47.28

Д13

Давиденко, В. М. Тваринництво : методична розробка по темі "Аквакультура в системі тваринництва" [Текст] : для комплектування пакету і метод. забезпечення вивчення дисципліни "Тваринництво" студ. денної та заочної форм навч. агроном. ф-тів за технологією навч. "Модуль-контроль" / В. М. Давиденко, В. М. Рябко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 21 с. + Ел. копія. 48

Д13

Давиденко, В. М. Тваринництво: авторська лекція по темі "Ветеринарна медицина в системі тваринництва" [Текст] : для комплектування пакету і методичного забезпечення вивчення дисципліни студентами за технологією "Модуль-контроль" / В. М. Давиденко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 18 с. + Ел. копія. 


48

Б81

Бондар, А. О. Гігієна тварин [Текст] : метод. рек. до виконання самост. роботи студ. денної та заочної форм навч. напряму підготовки 6.090102 - "ТВППТ" / А. О. Бондар ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 40 с. + Ел. копія. – 6,00 грн.60.5

М75

Молчанова, О. Б. Практикум з соціології [Текст] : метод. рек. для підготовки та проведення семінарських занять для студ. денної форми навч. усіх напрямів підготовки МДАУ / О. Б. Молчанова ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 35 с. + Ел. копія. 


63.3 (4 Укр-Мик)

Щ95

Щукин, В. В. Земляки [Текст] : очерки истории еврейской общины города Николаева (конец ХVII начало ХХ вв.) / В. В. Щукин, А. Н. Павлюк. – Николаев : Ирины Гудым, 2009. – 352 с. 


63.3(4 Укр)

В54

Вітренко, А. Шантаж [Текст] / А. Вітренко. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 148 с. 


65

К38

Кігель, В. Р. Математичні методи ринкової економіки [Текст] : навч. посібник / В. Р. Кігель. – К. : Кондор, 2008. – 158 с. 

Навчальний посібник присвячено задачам прийняття економічних управлінських рішень в умовах ринкової економіки, економіко-математичним моделям, методам та методикам розв'язування таких задач.


65

Б48

Бережна, Л. В. Економіко-математичні методи та моделі у фінансах [Текст] : навч. посібник / Л. В. Бережна, О. І. Снитюк. – К. : Кондор, 2009. – 301 с. 


65

В54

Витковский, М. П. Экономические отношения и стимулы [Текст] : научные исследования. В 3-х т. Т.1 / М. П. Витковский. – К. : Ин-т аграрной экономики, 2008. – 416 с. 


65

В54

Витковский, М. П. Экономические отношения и стимулы [Текст] : научные исследования. В 3-х т. Т.2 / М. П. Витковский. – К. : Ин-т аграрной экономики, 2008. – 412 с. 


65

В54

Витковский, М. П. Экономические отношения и стимулы [Текст] : научные исследования. В 3-х т. Т.3 / М. П. Витковский. – К. : Ин-т аграрной экономики, 2008. – 324 с. 


65.012.1

М30

Марчук, Л. П. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Мікроекономіка" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" [Текст] / Л. П. Марчук ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 54 с. + Ел. копія. 


65.050

К96

Кушнірук, В. С. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи і самостійного вивчення дисципліни "Корпоративне управління" студентами 5 курсу факультету менеджменту заочної форми навчання спец. 7.050201 "Менеджмент організацій" [Текст] / В. С. Кушнірук ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 70 с. + Ел. копія. 


65.050.4

К96

Кушнірук, В. С. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи і самостійного вивчення дисципліни "Операційний менеджмент" студентами 4 курсу факультету менеджменту заочної форми навчання спеціальності 7.050202 "Менеджмент організацій" [Текст] / В. С. Кушнірук ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 51 с. + Ел. копія. 


65.050.4

Ш24

Шаповал, М. І. Менеджмент якості [Текст] : підручник / М. І. Шаповал. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 471 с. 

Основні теоретичні положення менеджменту якості, сформовані на основі аналізу результатів наукових досліджень вітчизняних і закордонних авторів.


65.052

М54

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит". Бухгалтерський облік (в схемах і таблицях [Текст] / М. В. Дубініна, М. Д. Бабенко, Ю. Ю. Чебан [та ін.]. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 89 с. + Ел. копія. 65.052

Д79

Дубініна, М. В. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни "Бухгалтерський облік" студентами ІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050100 "Облік і аудит" [Текст] / М. В. Дубініна, М. Д. Ба-бенко, О. І. Лугова ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 69 с. + Ел. копія. .65.052.05

С40

Сіренко, Н. М. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни "Управлінський облік" студентами напряму підготовки 6.050100 "Облік та аудит" [Текст] / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник, О. А. Боднар ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 41 с. + Ел. копія. 


65.052.05

С40

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Управлінський облік" [Текст] / Н. М. Сіренко, О. А. Боднар, О. І. Мельник, І. М. Лесік ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 74 с. + Ел. копія. 


65.052-1

К89

Кузьома, В. В. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спец. 7.050106 та 8.050106 "Облік і аудит" [Текст] / В. В. Кузьома, Т. С. Пісоченко ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 89 с. 


65.053

Г68

Гордієнко, П. Л. Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посібник / П. Л. Гордієн-ко, Л. Г. Дідковська, Н. В. Яшкіна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2008. – 478 с. 


65.262.5

К82

Крилова, І. Г. Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст] : метод. рек. та завдання для практ. занять і самост. роботи студ. спец. 7.050206,8.050206 "Менеджмент ЗЕД" факультету менеджменту / І. Г. Крилова ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 147 с. + Ел. копія. 


65.262.5

П53

Польшаков, В. І. Інвестиційний менеджмент [Текст] / В. І. Польшаков, Н. В. Ткаленко. – К. : Кондор, 2009. – 172 с. 


65.262.5

П68

Правик, Ю. М. Інвестиційний менеджмент [Текст] / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2007. – 431 с. 


65.28

Е45

Економіка природокористування [Текст] : підручник / О. І. Фурдичко, Л. О. Мармуль, В. О. Малєєв, Ю. В. Пилипенко. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 256 с. 


65.29

С48

Словник основних понять і термінів з дисципліни "Економіка підприємства" [Текст] : для студ. напрямів підготовки 6.050601 - "Менеджмент", 6.030509 - "Облік і аудит" / І. Н. Топіха, Г. М. Іваненко, І. О. Мельник, О. А. Мамалюк. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 80 с. + Ел. копія. 


65.32

Е45

Економіка сільського господарства [Текст] : навч. посібник / за ред. В. К. Збарського і В. І. Мацибори. – К. : Каравела, 2009. – 264 с. 


65.32

С12

Саблук, П. Т. Від постановки до вирішення... [Текст]. У двох книгах. Кн. 1 / П. Т. Саблук. – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2009. – 636 с. 


65.32

С12

Саблук, П. Т. Від постановки до вирішення... [Текст]. У двох книгах. Кн. 2 / П. Т. Саблук. – К. : Інститут аграрної економіки УААН, 2009. – 716 с. 


65.32-3

В38

Веселівська, Н. В. Методичні рекомендації та завдання до виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни "Методи оптимізації в економіці" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" [Текст] / Н. В. Веселів-ська ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 24 с. + Ел. копія. 


65.325.1

К96

Кушнірук, В. С. Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону [Текст] : монографія / В. С. Куш-нірук, О. Ю. Єрмаков, О. В. Шебаніна. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 232 с


65.325.2

П18

Пархомець, М. К. Організаційно-економічне забезпечення ефективного виробництва м'яса свиней у господарствах України [Текст] : наук.-практ. рек. / М. К. Пархомець, О. М. Павленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 28 с. 


65.32-8

О-64

Організація і планування сільськогосподарського виробництва [Текст] : підручник / за ред. М. М. Ільчука та Л. Я. Зрібняка. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 456 с. 


65.32-8.08

С36

Cільськогосподарський обслуговуючий кооператив [Текст] : практ. посібник / кол. авт. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 128 с. 65.9(4 Укр)

С36

Сільське господарство України 2008 [Текст] : cтат. зб. – К. : Гол. упр. статистики у Миколаїв. обл., 2009. – 369 с. 


65.9(4 Укр)

Ш24

Шаповалова, І. О. Стратегічний розвиток ринку мінеральної води в Україні [Текст] : монографія / І. О. Шаповалова. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 437 с. 


65.9(4 Укр)

Ш77

Шныпко, А. С. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы [Текст] / А. С. Шныпко. – К. : Генеза, 2007. – 376 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

Ф59

Фінанси підприємств Миколаївської області у 2008 році [Текст] : стат. зб. – Миколаїв : Гол. упр. статистики у Миколаїв. обл., 2009. – 151 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

Р64

Розвиток виноградарства на Миколаївщині [Текст] : економічна доповідь. – Миколаїв : Гол. упр. статистики у Миколаїв. обл., 2009. – 32 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

Г19

Ганганов, В. М. Формування зернового комплексу регіону [Текст] : монографія / В. М. Ганганов. – Одеса : Ін-т проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України, 2008. – 311 с. 


65.9(4 Укр-Мик)+45

Н34

Наука Миколаївської області 2008 [Текст] : стат. зб. – Миколаїв : Гол. упр. статистики у Миколаїв. обл., 2009. – 292 с. 


66.3(4 Укр)

К78

Кращі приклади з практики проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна" [Текст]. – К., 2009. – 99 с. + дод. до кн. CD-377. 


66.3(4 Укр)

К69

Корупція в Україні. Загальнонаціональне дослідження стану корупції сфері вищої освіти [Текст]. – К., 2008. – 58 с. 


66.3(4 Укр)

С76

Стан корупції в Україні [Текст]. – К., 2009. – 48 с. 


66.3(4 Укр)

Д70

Дослідження корупції в судовій системі Україні [Текст]. – К., 2009. – 26 с. 


66.3(4 Укр)

К69

Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні [Текст]. – К., 2009. – 43 с. 


67.0

Т23

Татаренко, В. Б. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з дисципліни "Правознавство" [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.050200 "Менеджмент", 6.030509 "Облік і аудит", 6.090102 "ТВППТ", 6.090101 "Агрономія", 6.100202 "Процеси, машини та обладнання в агропромисловому виробництві" / В. Б. Татаренко ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 61 с. + Ел. копія. 


67.301

М62

Міняйло, М. П. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення [Текст] : монографія / М. П. Міняйло, Ю. І. Кіщак. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 192 с. 


67.304.3

П78

Прогонюк, Л. Ю. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність" [Текст] : для студ. МДАУ (денної форми навч.) спец.: 7.050106, 8.050106 "Облік і аудит", 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій", 7050206, 8050206 "Менеджмент ЗЕД", 7.130201 "ТВППТ" / Л. Ю. Прогонюк ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 57 с. + Ел. копія. 


67.304.3

П78

Прогонюк, Л. Ю. Інтелектуальна власність [Текст] : метод. рек. для самост. роботи студ. МДАУ спец.: 7.050106, 8.050106 "Облік і аудит", 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій", 7050206, 8050206 "Менеджмент ЗЕД", 7.130201 "ТВППТ" / Л. Ю. Прогонюк ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 98 с. + Ел. копія. 


68.69

П29

Петров, І. В. Цивільна оборона [Текст] : метод. рек. до виконання контрольної роботи студ. ф-ту "ТВППТ" спец. 7.130201 та 8.130201 денної форми навч. з теми "Оцінка можливих втрат при аварії на АЕС" / І. В. Петров ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 30 с. + Ел. копія. 


72

Н34

Наука і методика [Текст] : зб. наук.-метод. праць. Вип. 18. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 204 с. 


72.4

П48

Покотилова, В. І. Управління інноваційними процесами в агропромисловому виробництві [Текст] : дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Валентина Іванівна Покотилова. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 385 с. – Бібліогр.: с. 357-385.


72.4

П48

Покотилова, В. І. Управління інноваційними процесами в агропромисловому виробництві [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Валентина Іванівна Покотилова. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 36 с.


72.4

О-54

Олійник, Т. І. Формування та ефективне використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] : дис... доктора екон. наук : 08.00.04 / Таміла Іванівна Олійник. – Харків : ХНАУ, 2009. – 422 с. – Бібліогр.: с. 385-422.


72.4

О-54

Олійник, Т. І. Формування та ефективне використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис... доктора екон. наук : 08.00.04 / Олійник Таміла Іванівна. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 35 с.


72.4

К72

Костирко, Т. М. Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування [Текст] : автореф. дис... канд. наук з соціальних комунікацій / Тамара Миколаївна Костирко. – Харків : ХДАК, 2008. – 20 с.


72.4

П18

Пархоменко, Л. А. Організація та ефективність функціонування овочівницьких фермерських господарств [Текст] : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Андріївна Пархоменко Людмила. – Умань : УДАУ, 2010. – 210 с. – Бібліогр.: с. 195-210.


72.4+65.32

З-38

Захарченко, О. В. Структурні зрушення виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств в умовах формування і розвитку ринкової економіки [Текст] : автореф. дис...канд. екон. наук : 08.00.04 / Олег Володимирович Захарченко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 19 с.

Теоретичні аспекти, методологічні підходи, стан та сучасні тенденції розвитку малих форм господарювання у сільськмх поселеннях.


72.4+65.32

З-38

Захарченко, О. В. Структурні зрушення виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств в умовах формування і розвитку ринкової економіки [Текст] : дис...канд. екон. наук : 08.00.04 / Олег Володимирович Захарченко. – Одеса : ОДАБА, 2009. – 255 с. – Бібліогр.: с. 236-255.72.4+65.325.1

А67

Аніщенко, Г. Ю. Розвиток ефективного та конкурентоспроможного садівництва в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : дис... канд. екон. наук / Галина Юріївна Аніщенко. – Умань : УДАУ, 2010. – 263 с. – Бібліогр.: с. 245-263.


72.4+65.325.1

А67

Аніщенко, Г. Ю. Розвиток ефективного та конкурентоспроможного садівництва в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук / Галина Юріївна Аніщенко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 20 с.


74.58

М74

Мозговий, В. Модульна технологія формування готовності до педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів [Текст] : метод. рек. / В. Мозговий. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 56 с. 


74.58

С40

Сіренко, Н. М. Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрної освіти і університетської науки України [Текст] : наук.-метод. вид. / Н. М. Сіренко. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 48 с. 


74.58

М58

Мій рідний край - в моєму серці [Текст] : До 25-річчя Миколаївського державного аграрного університету. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 82 с. 


78.5

П84

Професор Лопатін Матвій Іванович [Текст] : бібліогр. покажч. наук. праць за 1924-1974 рр. – К. : Аграрна наука, 2009. – 120 с. 


81.2 Англ

Т47

Тішечкіна, К. В. Англійська мова [Текст] : метод. рек. та навчальний матеріал з англ. мови для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навч. за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" / К. В. Тішечкіна, Т. О. Кущова, Ю. Ю. Чебан ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 89 с. + Ел. копія. 


81.2 Англ

Г19

Ганніченко Т.А.. Англійська мова [Текст] : метод. рек. з англ. мови для самостійної роботи студ. ІІ курсу денної форми навч. Напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / Ганніченко Т.А. ; Факультет культури і виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 68 с. + Ел. копія. 


81.2 Нім

L-23

Landbauforschung v TI Agriculture and Forestry Research ( Сільськогосподарське дослідження) [Текст]. No. 4. – Germany, 2009. 


81.2 Нім

L-23

Landbauforschung v TI Agriculture and Forestry Research ( Сільськогосподарське дослідження) [Текст]. No. 3. – Germany, 2009. 85.118.7

Л22

Ландшафтное проектирование [Текст] / сост. Н. В. Петренко. – М. : АСТ, 2008. – 206 с. 


87.2

Х19

Ханстантинов, В. О. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Філософія" для денної форми навчання [Текст] / В. О. Ханстантинов, О. К. Костюков ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 83 с. + Ел. копія. 


88.4

К60

Колесник, В. М. Методичні рекомендації для контрольної роботи з курсу "Конфліктологія" [Текст] : для студ. спец. 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій" заочної форми навч. / В. М. Колесник, Т. Г. Олійник ; Економічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 55 с. + Ел. копія. 


CD-372

М42

Медведєв, М. Г. Теорія ймовірностей та математична статистика [Електронний ресурс] : підручник / М. Г. Медведєв, І. О. Пащенко. – К. : Ліра-К, 2008. – 536 с.


CD-374

С78

Статистичний щорічник України за 2008 рік [Електронний ресурс] : стат. зб. Електронна версія. – К. : Консультант, 2009. 


CD-377

К78

Кращі приклади з практики проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна" [Електронний ресурс]. – К., 2009


Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики з виконання типового розрахунку №5 (невизначений та визначений інтеграл) за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань iconПояснювальна записка до вступних випробувань з математики для економістів
«Визначений інтеграл. Подвійний інтеграл», «Звичайні диференціальні рівняння. Основні поняття», «Числові ряди». Програма з математики...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики з виконання типового розрахунку №5 (невизначений та визначений інтеграл) за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань iconМетодичні вказівки з вищої математики
Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів I-II курсів заочної форми навчання напрямку 060103 «гідротехніка(водні...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики з виконання типового розрахунку №5 (невизначений та визначений інтеграл) за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань iconМетодичні вказівки з вищої математики
Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів академії усіх спеціальностей /Укладачі Вороновська Л. П.,...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики з виконання типового розрахунку №5 (невизначений та визначений інтеграл) за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань iconМетодичні вказівки з вищої математики
Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів академії усіх спеціальностей /Укладачі Вороновська Л. П.,...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики з виконання типового розрахунку №5 (невизначений та визначений інтеграл) за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань iconМетодичні вказівки з вищої математики
Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів академії усіх спеціальностей /Укладачі Вороновська Л. П.,...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики з виконання типового розрахунку №5 (невизначений та визначений інтеграл) за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань iconА. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу факультету...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики з виконання типового розрахунку №5 (невизначений та визначений інтеграл) за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань iconПроректор з інноваційних та інформаційних технологій М. П. Пан Якунін А. В. Методичні вказівки з вищої математики ІІ харків хнамг 2011
Методичні вказівки з вищої математики ІІ: (для практичних занять та самостійної роботи студентів 2 курсу заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики з виконання типового розрахунку №5 (невизначений та визначений інтеграл) за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з методики навчання математики для студентів спеціальностей

Методичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики з виконання типового розрахунку №5 (невизначений та визначений інтеграл) за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань iconНазва модуля: Вища математика Ч. 2 Код модуля
Невизначений та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтегралу до задач геометрії та фізики. Границя, неперервність та диференційованість...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики з виконання типового розрахунку №5 (невизначений та визначений інтеграл) за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань iconОрганізація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей за кредитно-модульною системою постановка проблеми
Організація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей за кредитно-модульною системою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи