Розпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє icon

Розпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Скачати 59.02 Kb.
НазваРозпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Дата18.04.2013
Розмір59.02 Kb.
ТипРозпорядження


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 27 серпня 2010 р. N 1723-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки, що додається.

Визначити Міністерство освіти і науки державним замовником Програми.

2. Міністерству освіти і науки разом із заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки.

 

Прем'єр-міністр України 

^ М. АЗАРОВ Інд. 28

 


СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 1723-р 


^

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма


На сьогодні кваліфікація робітничих кадрів, у тому числі випускників професійно-технічних навчальних закладів, не відповідає поточним та перспективним соціально-економічним потребам, що спричинено:

застарілістю матеріально-технічної бази;

застосуванням неефективних механізмів управління і залишкового принципу фінансування;

недостатньою участю суб'єктів господарювання у виконанні завдань професійно-технічної освіти;

падінням престижу робітничих професій;

відсутністю системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічного персоналу;

недосконалістю нормативно-правової бази;

неефективним моніторингом потреб ринку праці;

недосконалим механізмом формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників.

Нагальною є потреба в наданні автономії професійно-технічним навчальним закладам, передусім для забезпечення їх економічної самостійності, ефективного залучення інвестицій з метою розвитку матеріально-технічної бази та науково-методичного забезпечення, запровадження механізму стимулювання суб'єктів господарювання і педагогічних працівників.

Сучасні умови розвитку економіки викликають необхідність посилення взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань функціонування і розвитку професійно-технічної освіти.

Для розв'язання зазначеної проблеми необхідне формування науково обґрунтованої державної політики розвитку професійно-технічної освіти з урахуванням принципів неперервності, доступності, індивідуалізації і диференціації, гнучкості та інноваційності цілісної відкритої системи професійної освіти і навчання.
^

Мета Програми


Метою Програми є створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного доступу до професійно-технічної освіти.
^

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми


Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є об'єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань роботодавців та профспілок, наукових установ, навчальних закладів, спрямованих на:

створення системи забезпечення якості професійно-технічної освіти;

диверсифікації джерел фінансування;

удосконалення системи управління професійно-технічною освітою;

оновлення нормативно-правової бази;

створення соціальної реклами престижності робітничих професій.

Здійснення зазначених заходів дасть змогу забезпечити комплексну модернізацію професійно-технічної освіти.

Розв'язання проблеми можливе шляхом розроблення, затвердження та виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки.
^

Шляхи та способи розв'язання проблеми


Проблему у сфері професійно-технічної освіти передбачається розв'язати шляхом:

створення системи забезпечення якості професійно-технічної освіти, що передбачає:

- удосконалення державних стандартів професійно-технічної освіти;

- модернізацію матеріально-технічної бази державних професійно-технічних навчальних закладів;

- інформатизацію професійно-технічної освіти, розроблення педагогічних програмних засобів, забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів;

- удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх стажування на виробництві;

- видання сучасних підручників, навчальних посібників, навчально-методичних, енциклопедичних і довідкових матеріалів;

- розроблення критеріїв оцінювання якості професійно-технічної освіти;

- вивчення і використання досвіду європейських країн щодо застосування стандартів якості професійно-технічної освіти;

- розроблення і реалізацію спільних міжнародних проектів з питань забезпечення якості та ефективності професійно-технічної освіти; створення розгалуженої системи грантової підтримки дослідницьких та освітніх інноваційних проектів;

- проведення наукових досліджень у галузі теорії і методики професійної освіти;

диверсифікації джерел фінансування, що передбачає:

- залучення інвестицій юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для забезпечення розвитку професійно-технічної освіти;

- удосконалення нормативів вартості навчання одного учня з урахуванням єдиних стандартів якості;

- розроблення нового механізму формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб ринку праці;

- участь роботодавців в оновленні матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів;

удосконалення управління професійно-технічною освітою, що передбачає:

- перерозподіл повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами, підвищення ефективності державного і громадського контролю;

- запровадження моніторингу ефективності управлінських рішень, їх впливу на якість професійно-технічної освіти;

оновлення нормативно-правової бази, зокрема шляхом внесення змін до законодавчих актів у сфері професійно-технічної освіти;

створення соціальної реклами престижності робітничих професій, що передбачає:

- посилення профорієнтаційної роботи серед різних категорій населення;

- інформування громадян про особливості різних робітничих професій через засоби масової інформації, проведення всеукраїнських та регіональних конкурсів, виставок-ярмарок робітничих професій тощо.
^

Очікувані результати виконання Програми


Виконання Програми забезпечить:

створення ефективної та гнучкої системи підготовки робітничих кадрів, орієнтованої на соціально-економічний розвиток країни (працевлаштування за робітничими професіями не менше 90 відсотків випускників професійно-технічних навчальних закладів);

впровадження 300 державних стандартів професійно-технічної освіти;

модернізацію матеріально-технічної бази державних професійно-технічних навчальних закладів;

введення нового порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників;

оснащення державних професійно-технічних навчальних закладів сучасними комп'ютерними комплексами, підключення їх до Інтернету;

збільшення обсягів фінансування та інвестицій для забезпечення розвитку професійно-технічної освіти;

посилення ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у формуванні робітничого потенціалу, що дасть змогу максимально враховувати потреби регіональних ринків праці;

розвиток соціального партнерства, консолідацію зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, роботодавців, науковців і громадських об'єднань;

підвищення престижності робітничих професій.
^

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми


Фінансування Програми планується здійснювати у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, а також за рахунок інших джерел.

Орієнтовний обсяг видатків, необхідних для виконання програм, становить 4260 млн. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.

____________

 

(Розпорядження КМ|Концепція, КМ України, від 27.08.2010, № 1723-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки")

Схожі:

Розпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconКабінет міністрів україни р о з п о р я д ж е н н я від 2 квітня 2009 р. N 331-р Київ
...
Розпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р.
Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки: постанова Кабінету...
Розпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconПоточний інформаційний список за жовтень 2006 року
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 12. 07. 2006...
Розпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconПоточний інформаційний список за жовтень 2006 року
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 12. 07. 2006...
Розпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р.
Про наукові парки : закон України від 25 червня 2009 р. №1563-vi / Україна. Закони // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, №  – С....
Розпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconІнформаційно-бібліографічний відділ
Про схвалення Концепції Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської...
Розпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді
«Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді», затвердженого Віце-прем’єр-міністром України І. Васюником 11. 07. 2008 та постанови...
Розпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року №680-р «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи»
Стратегії соціально-економічного розвитку області на період до 2015 року, зокрема, в частині утверження інноваційної моделі розвитку...
Розпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки
З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28. 05. 2008 р. №502 „Про затвердження Державної цільової програми інформування...
Розпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02. 08. 2008 р. №594 „Про затвердження Державної цільової програми інформування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи