Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти постановка проблеми icon

Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти постановка проблеми
Скачати 116.82 Kb.
НазваСучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти постановка проблеми
Дата25.04.2013
Розмір116.82 Kb.
ТипДокументи

УДК 378.1

© 2005

Десятов Т.М.


СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ОСВІТИ – ГОЛОВНА МЕТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


Постановка проблеми. Здатність держави підтримувати на належному рівні підготовку робітничих кадрів, забезпечувати ефективне функціонування галузей виробництва та сфери послуг є чи не найголовнішим стратегічним її завданням. Саме професійно-технічна освіта покликана забезпечувати відтворення трудових ресурсів держави з достатнім рівнем кваліфікації й професіоналізму, професійно компетентних на сучасному ринку праці. Крім того, щоб робітнича кваліфікація випускників професійно-навчальних закладів відповідала рівню науково-технічного прогресу, підготовка робітничих кадрів повинна ґрунтуватися на відповідному випереджальному навчанні. Запорукою підготовки кваліфікованих робітників, конкурентноздатних на ринку праці України та високорозвинених країн світу, може стати оновлення як змісту професійно-технічної освіти, так і впровадження інноваційних педагогічних і виробничих технологій, використання передового досвіду інших країн світу.

Мережа професійно-технічних навчальних закладів включає 625 навчальних закладів нового типу, в тому числі 162 вищих професійних училищ, 20 центрів професійно-технічної освіти, 441 професіональний ліцей. У них навчаються 484,5 тис. учнів, слухачів за 540 робітничими професіями.

309,4 тис., що становить 63,9 % учнів і слухачів, здобувають повну загальну середню освіту паралельно з отриманням робітничої професії; кожен другий учень отримує дві і більше професій, що посилює їхню мобільність на ринку праці.

Щорічно із професійно-технічних навчальних закладів України випускають 270 тис. кваліфікованих робітників 3-4 розрядів. Аналіз працевлаштування випускників у 2005 році показав:

84,4 % – працевлаштовано за професією (за розподілом);

7,3 % – продовжують навчання у вищих навчальних закладах;

2,5 % – призвані на військову службу;

5,8 % – вільне працевлаштування.

Разом з тим, переважна більшість підприємств, які впроваджують новітні технології у своєму виробництві, створюючи нові високотехнологічні робочі місця, відчувають нагальну потребу у висококваліфікованих робітничих кадрах.

^ Постановка завдання. Тому одним із пріоритетних напрямів розвитку системи професійно-технічної освіти України є впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій, оновлення змісту професійно-технічної освіти, які реалізуються у нових типах навчальних закладів.

Моніторинг ринку праці на сучасному етапі показує пріоритетність розвитку таких галузей як машинобудування, сільське господарство, переробна галузь, сфера послуг.

Високими темпами розвивається і будівництво. Тому не випадково спільно з компанією „Хенкель Баутехнік (Україна)” на базі 14 училищ України створено сучасні майстерні, лабораторії із сучасним обладнанням, відкриті та почали працювати 14 регіональних навчально-практичних будівельних центри, які є структурними підрозділами у кращих будівельних вищих професійних училищах, що дає можливість здійснювати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації робітників-будівельників, майстрів виробничого навчання, учнів за новими технологіями із застосуванням нових матеріалів, обладнання тощо.

Саме виробники сучасних будівельних матеріалів активно працюють над тим, щоб учні професійно-технічних навчальних закладів досконально знали й володіли сучасними виробничими технологіями про використання нових матеріалів. З цією метою спільно із „Хенкель Баутехнік (Україна)” проводиться навчання у формі регіональних семінарів-практикумів для педагогічних кадрів – майстрів виробничого навчання, викладачів спец дисциплін, робітників будівельних організацій.

Подібна співпраця розпочинається і з німецькою фірмою „Кнауф” – провідним світовим виробником гіпсокартонних виробів. Розпочата робота з впровадження в навчальний процес нової професії „Монтажник гіпсокартонних конструкцій”. Науково-методичним центром професійно-технічної освіти МОН України розроблена необхідна сучасна навчально-плануюча документація, а фірма „Кнауф” має забезпечити сучасне оснащення виробничих майстерень. До речі, обладнання та інструмент для кожного з десяти визначених професійно-технічних навчальних закладів коштує біля 50,00 тисяч євро.

Планується подібним шляхом покращувати матеріально-технічну базу та оновлювати зміст освіти в агропромисловому комплексі, сфері побуту, зварювальному виробництві та машинобудуванні. Здійснюється вивчення ринку праці в цих галузях, перспективи діяльності навчально-практичних центрів, пошук соціальних партнерів.

Так розпочата робота по створенню навчально-практичних центрів, у співпраці з Інститутом електрозварювання ім. С. О. Патона.

Значну роль у професійно-технічній освіті відіграють Всеукраїнські експериментальні технічні майданчики, які створюються з метою апробації новітніх інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі, перевіряється ефективність концепції нового змісту освіти, нові організаційні форми та методи навчання й виховання.

Станом на початок 2005 року нараховується п’ятнадцять Всеукраїнських експериментальних майданчиків. Позитивні напрацювання експериментальних майданчиків підхоплюються десятками професійно-технічних навчальних закладів України. Наприклад, на підставі позитивного висновку експертної комісії щодо отриманих результатів науково-дослідної роботи експериментального майданчика на базі ВПУ № 27 м. Запоріжжя було прийнято рішення про здійснення апробації на наукове обґрунтування змісту навчання в опорних професійно-технічних навчальних закладах – професійних ліцеях для подальшого впровадження в усіх регіонах України; а програмно-методичні матеріали направити в усіх регіонах України; а програмно-методичні матеріали направити в усі регіональні ТМЦ ПТО для поширення експерименту. На початок 2005 року експеримент підхопили 57 ПТНЗ більшості регіонів України.

Наукове керівництво експериментальними педагогічними майданчиками професійно-технічної освіти і науки України, ТМЦ ПТО МОН України, Інститутом педагогіки и психології професійної освіти АПН України.

Оновлення змісту професійної освіти неможливе без розробки державних стандартів освіти. Основою стандарту є оновлення змісту професійно-технічної освіти, його відповідність сучасним вимогам виробництва. Сучасними Державними стандартами з окремих професій передбачається еквівалентність професійно-технічної освіти та кваліфікацій у різних галузях економіки в усіх регіонах України.

На сьогоднішній день за участі фахівців регіональних методичних служб розроблено більше 100 проектів державних стандартів професійно-технічної освіти з окремих професій різних галузей економіки: будівельної, транспортної, сільськогосподарської, машинобудівної тощо. У 2005-2006 навчальному році розпочинається апробація цих стандартів. У залежності від бажання вступника до ПТНЗ, типу ПТНЗ, потреб ринку праці, рівня кваліфікації створені умови для отримання неперервної освіти з поєднанням загальноосвітнє підготовки від першого до третього рівня акредитації, отримання професійної освіти з кількох виробничих професій.

Якість професійно-технічної освіти залежить і від якісного підручника та посібника, якими користуються учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів. Тільки у минулому 2004 році було видано чотирнадцять назв підручників (навчальної літератури) загальним накладом 300,00 тисяч примірників. Розробляється тематика навчальної літератури у відповідності до сучасних державних стандартів професійно-технічної освіти. З метою активізації створення нового покоління навчальної літератури для ПТНЗ, якісного навчально-методичного забезпечення поетапного впровадження стандартів започатковано проведення Всеукраїнського конкурсу навчальної літератури для ПТНЗ, який проводиться з 15.01 до 15.12. 2005 р. Переможці конкурсу отримають відповідні грифи та будуть внесені до державного замовлення на видання навчальної літератури.

Оновленню змісту професійно-технічної освіти сприяє оновлення та модернізація навчально-матеріальної бази. На це спрямовані кілька Державних програм, головна з яких – Програма по оснащенню до 2010 року всіх професійно-технічних закладів комп’ютерною технікою, що є невід’ємною складовою комп’ютеризації освіти, суттєво впливає на зміст, організацію форм і методів навчання, на управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

Аналіз програмного забезпечення комп’ютерної техніки ПТНЗ України на початок 2005 року свідчить про існування 198 різних програм навчального призначення. Актуально стоїть задача з уніфікації програмного забезпечення комп’ютерної техніки ПТНЗ та розробки нових прогресивних навчальних програм.

На сьогодні дистанційна освіта є в професійно-технічній освіті ще не прижилась як перспективна. Гальмує впровадження дистанційного навчання малий відсоток комп’ютеризації професійно-технічних навчальних закладів, а через це й малий відсоток викладачів та майстрів виробничого навчання, які б могли компетентно користуватися комп’ютерною технікою. Але дистанційне навчання – це завтрашній день професійно-технічної освіти в Україні, до якого треба готуватися сьогодні: розробляти комп’ютерні програми зі спец дисциплін, створювати електронні версії навчальної літератури, розробляти електроні модулі розрядів професій (стандарти професій в електронній версії), створювати електронні тренажери.

Особливу увагу треба приділити розробці й запровадженню електронних тренажерів у навчальному процесі. Тренажери моделюють реальну виробничу діяльність забезпечують правильність дій учня, який відпрацьовую вправи і навички, готують учня до виконання аналогічних дій у конкретних умовах виробництва. За допомогою електронного тренажера можна зразу ж отримати інформацію про успіхи учня по завершенні кожної вправи, кількісні та якісні показники роботи учня, характер помилок тощо. Навчання учнів на тренажерах скорочує термін формування професійних навичок та вмінь більш ніж на 25 %, а також забезпечує більш міцне оволодіння прийомами контролю й регулювання технологічними процесами. Постає питання про підготовку викладачів-технологів для обслуговування електронного дистанційного навчання.

Електронні засоби навчання – це той варіант навчальних засобів, який дуже гнучкий для корегування, швидкого внесення новітніх досягнень, не потребує значних затрат на виготовлення традиційних паперових носіїв знань – книг. Тож комп’ютеризація професійно-технічних навчальних закладів є невід’ємною складовою комп’ютеризації освіти. Вона суттєво впливає на зміст, організацію форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, спричиняє істотні зміни в діяльності учнів, викладачів, керівників у професійно-технічній освіті, а тому має охопити всі напрямки та сфери їхньої діяльності. Загальні завдання інформатизації професійно-технічних навчальних закладів визначені в Державній програмі інформатизації та комп’ютеризації ПТНЗ 2004-2007 р.р.

Оновленню змісту освіти сприяють і конкурси професійної майстерності учнів професійно-технічної освіти. Тільки за останні роки проведені конкурси з професій: оператор комп’ютерного набору, електрозварник, штукатур, плиточник-лицювальник, токар, художник розмалювання по дереву, кравець.

Конкурси професійної майстерності – це вершина досягнень учнів, тому було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України „Про визначення розмірів стипендій Президента України призерам і учасникам всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів та грантів Президента України для випускників професійно-технічних навчальних закладів”, що запроваджується з 2005-2006 навчального року.

Робота щодо удосконалення та оновлення змісту освіти це головне завдання кожного педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу. Над цим питанням постійно працюють понад сім тисяч викладачів спеціальних дисциплін та близько трьох тисяч майстрів виробничого навчання. Це вони безпосередньо сприяють зростанню конкурентоспроможності молодих робітників на ринку праці. За умов зростання рівня складності завдань, сьогодення ставить до педагогічного персоналу відповідні вимоги й потребує високого рівня компетенції. Тому не втрачає актуальності потреба підвищення освітнього рівня інженерно-педагогічних кадрів професійно-технічної освіти.

Програма неперервної освіти педагогічних працівників ПТНЗ є найголовнішою ділянкою роботи методичних служб професійно-технічної освіти. На повну потужність працює Донецький інститут післядипломної освіти, але задовольняє лише 30 відсотків загальної потреби у підвищенні кваліфікаційного рівня. Починають створюватися міжрегіональні центри підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників. Так, наприклад, на базі НМЦ ПТО у Хмельницькій області проходять перепідготовку майстри виробничого навчання Тернопільської, Чернівецької, Рівненської областей.

За координаційним планом НМЦ ПТО МОН України розробляються типові навчальні плани й програми підготовки й підвищення кваліфікації в навчально-курсовій мережі та на виробництві у відповідності з виробничими потребами. Стажування на виробництві, доповнене сучасною теоретичною базою, має бути чи не головною формою підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, бо саме цього не вистачає у набутті нових знань і виробничих навичок у роботі з новими технологіями, технікою, матеріалами на рівні європейських і світових стандартів.

Актуальним залишається питання вакансій інженерно-педагогічних кадрів для ПТНЗ: понад 4 тисячі посад майстрів виробничого навчання; понад 2 тисячі посад викладачів ПТНЗ сформовано відповідну мережу навчальних закладів, серед них: Українська інженерно-педагогічна академія, Кримський державний інженерно-педагогічних кадрів для ПТНЗ сформовано відповідну мережу навчальних закладів, серед них: Українська інженерно-педагогічна академія, Кримський державний інженерно-педагогічний університет, близько 20 факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та 10 вищих навчальних закладів І-IІ рівнів акредитації.

Тобто сформовано потужну мережу навчальних закладів, що має реальні можливості повністю забезпечити потреби професійно-технічних навчальних закладів регіонів у висококваліфікованих педагогічних кадрах.

Робота психологічних служб у ПТНЗ – одна з нових форм роботи в професійно-технічній освіті й має важливе значення не тільки на етапі прийому в навчальний заклад, коли психологи через тестування можуть порекомендувати вступникам відповідний їхнім психологічним задаткам перелік професій. Призначення психологічних служб значно ширший, а саме:

  • адаптуватися в соціумі (психологічна освіченість у стосунках);

  • оволодіти методами самоствердження і самооцінки;

  • розвити й удосконалити мислення;

  • відчути себе органічною частиною обраної професії, галузі, держави.

Оновлення змісту і форм професійно-технічної освіти має торкнутися молоді з фізичними вадами. На сучасному етапі в Україні питанню професійно-технічної освіти молоді й дорослого населення з фізичними вадами приділяється незначна увага. Після завершення базової чи повної освіти в спеціальних школах-інтернатах їм пропонується навчання в спеціальних ПТНЗ з обмеженим числом професій для людей з фізичними вадами. Але час вносить свої корективи стосовно переліку професій, якими могли б оволодіти такі люди та й кількість спеціалізованих ПТНЗ вже не задовольняє зростаючий попит. Це питання треба підняти на широкий рівень обговорення. Проблема полягає ще й в тому, що коли дитина з фізичними вадами після 9-го класу йде вчитися не в спеціальне ПТНЗЮ, а в те, де їй хочеться вчитися за обраною професією, держава перестає її матеріально утримувати.

ПТНЗ важко утримувати таких дітей, знаходити викладачів і майстрів виробничого навчання, які б володіли сурдоперекладом. Тому ними стають самі випускники цих же ПТНЗ. Але якість підготовки робітничих кадрів з фізичними вадами має триматися не тільки на ентузіазмі керівника й викладацького складу, а й на державній увазі та матеріальній підтримці. Міністерство освіти і науки України починає розгортати роботу з широкого обговорення з метою позитивного вирішенню цих питань. Слід звернути увагу на методичні служби професійно-технічної освіти. Ця категорія фахівців не готується навчальними закладами України, вони створюються педагогічним досвідом. Методичні служби призначені для розробки методології впровадження в навчальний процес всіх освітніх предметів та виробничого навчання, вони відповідальні за своєчасне оновлення змісту професійного навчання, розробку та впровадження інноваційних педагогічних технологій, створення засобів навчання тощо.

Саме робота методичної служби забезпечує якість підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Тому не зайвим буде обговорення питання про цільову підготовку „педагогів-методистів” у вищих навчальних закладах України.

Висновки. Метою сучасної професійно-технічної освіти є оновлення змісту й форм навчання, створення належних умов для забезпечення країни якісним трудовим потенціалом шляхом задоволення потреб кожного громадянина держави в освітніх послугах з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з урахуванням вимог ринку праці; формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів і здібностей.

^ Перспективи подальших досліджень. Проблема, що розглянута в статті може служити основою для подальших наукових досліджень в питанні в модернізації змісту освіти.


Десятов Т.М.

Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти

Розглядаються пріоритетні напрямки розвитку системи професійно-технічної освіти України – оновлення змісту освіти, впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій.


Десятов Т.М.

Современное содержание образования – основная цель профессионально-технического образования

Рассматриваются приоритетные направления развития системы профессионального технического образования, внедрение передовых педагогических и производственных технологий.


T.M. Desiatov

The modern contents education - basic purpose of vocational training

The priority directions of development of system of professional technical education, introduction of advanced pedagogical and industrial technologies are considered.


Стаття надійшла до редакції 02.09.2005р.

Схожі:

Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти постановка проблеми iconНеперервній професійній освіті – педагогічні кадри нової генерації постановка проблеми
Постановка проблеми. На початку ХХІ століття доля системи професійно-технічної освіти в нашій державі залежить від сукупності багатьох...
Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти постановка проблеми iconПроблеми кадрового забезпечення системи професійно-технічної освіти україни
Все це потребує неординарних нових підходів до формування і розміщення трудового потенціалу, змісту професійно-технічної освіти,...
Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти постановка проблеми iconВизначення змісту міжкультурної комунікації на основі філософської категорії „досвід” Постановка проблеми
Постановка проблеми. Головна мета системи вищої освіти – передача накопиченого попередніми поколіннями досвіду; пріоритетними завданнями...
Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти постановка проблеми iconІнноваційні технології навчання при підготовці кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти постановка проблеми
Нноваційні технології навчання при підготовці кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти
Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти постановка проблеми iconІ., Мінко О. М. Розвиток логічного мислення учнів професійно технічного навчального закладу
Постановка проблеми. Одним з основних завдань, що стоять перед сучасною системою професійно-технічної освіти, є навчання учнів самостійно...
Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти постановка проблеми iconВ., Лобунець В.І. Про методику формування змісту вузівських стандартів вищої інженерно-педагогічної освіти постановка проблеми
Постановка проблеми. У системі вищої освіти України проводиться певна робота із вдосконалення змісту стандартів вищої освіти. Більш...
Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти постановка проблеми iconІндивідуалізація навчання як основа формування індивідуального стилю професійно-педагогічної діяльності у майбутніх інженерів-педагогів постановка проблеми
Них робітників на основі створення умов для професійної самореалізації особистості. Подібний підхід принципово відрізняється від...
Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти постановка проблеми iconРозпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки, що додається
Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти постановка проблеми iconСпособи удосконалення змісту педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів постановка проблеми
Постановка проблеми. Входження освіти України до єдиного європейського та світового освітнього і наукового простору обумовлює певні...
Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти постановка проблеми iconМ., Тріщ Г. М. Процесний та системний принципи управління якістю внз постановка проблеми
Постановка проблеми. Якість вищої освіти в контексті Болонського процесу є основою створення Європейського простору вищої освіти....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи