Програма Предмет: \"організація та архітектура комп’ютерних систем\" Спеціальність: 070203 \"прикладна фізика\" Спеціалізація : \"Комп’ютерні технології у фізиці\" Факультет електроніки, форма навчання денна icon

Програма Предмет: "організація та архітектура комп’ютерних систем" Спеціальність: 070203 "прикладна фізика" Спеціалізація : "Комп’ютерні технології у фізиці" Факультет електроніки, форма навчання денна
Скачати 59.92 Kb.
НазваПрограма Предмет: "організація та архітектура комп’ютерних систем" Спеціальність: 070203 "прикладна фізика" Спеціалізація : "Комп’ютерні технології у фізиці" Факультет електроніки, форма навчання денна
Дата17.06.2013
Розмір59.92 Kb.
ТипВитяг

Робоча навчальна програма
Предмет: “ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ”


Спеціальність: 7.070203 – “прикладна фізика”

Спеціалізація : “Комп’ютерні технології у фізиці”

Факультет електроніки, форма навчання – денна.

Витяг з навчального плану
Семестр


Кількість ауд. годин

У тому числі

Кількість годин СР

КР

КП

Заліки

Іспити

Л

П.С

ЛР

9

54

36
18

30


4
 1. Анотація

Метою спецкурсу є розв’язання наступних задач:

 • Вивчення архітектури ПК, які працюють на основі МП різних платформ;

 • Практичне вивчення архітектури і системи команд МП платформи Intel 80x86 і Pentium;

 • Вивчення основ програмування на Асемблері з використанням команд як 16-розрядної, так і 32-розрядної арифметики;

 • Ознайомлення з основними функціями WinAPI.
 1. Зміст програми

Вступ. Класифікація сучасних обчислювальних систем. Означення поняття архітектура. Архітектура системи команд. Класифікація МП: CISC і RISC та VLIV-архітектури. Типи даних. Типи команд. Операнди та їх розміри. Методи адресування даних у пам’яті.

Огляд архітектур сучасних МП-систем: 80х86 і Pentium (Intel); SPARC і ULTRA SPARC (Sun Miscrosystems); PA-RISC (Hewlet Packard); MC 88110 (Motorola); MIPS (MIPS Technology); Alpha (DEC); Power IBM); Power PC (Motorola).

Загальна характеристика команд МП платформи Intel 80x86. Асемблери

MASM і TASM. Їх можливості та відмінності. Структура програми. Асемблювання і ключі керування цим процесом. Режими компонування з допомогою TLINK і LINK. Робота в TD і CD. Поняття про дизамблери.

Програмна модель МП 8086. Регістри. Розрядність шини даних і ширини адреси. Типи команд: переміщення, зсуву, арифметичні, логічні, передачі управління, роботи із стрічками.

Ієрархія пам’яті. Організація кеш-пам’яті. Принципи побудови оперативної пам’яті. Віртуальна пам’ять. Сторінкова організація пам’яті. Сегментування. Симетричні мультипроцесорні архітектури і проблеми когерентності пам’яті.

Оперативна пам’ять ІВМ-сумісного ПК. Режими адресування. Регістри МП та їх використання при побудові програм на Асемблері. Організація стеку. Моделі пам’яті: Tiny, Small, Compact, Medium, Large, Huge, Flat. Параграфи. Сегменти. Базовий адрес і зміщення.

Конвеєрна обробка даних. Організація найпростішого конвеєра. Способи мінімізування структурних конфліктів. Суперскалярна обробка даних.

Арифметичні команди над знаковими та без знаковими числами. Організація стеку і команди роботи з ним. Логічні команди. Команди зсування.

Організація введення/виведення. Системні і локальні шини. Дискові масиви і рівні RAID. Пристрої архівування інформації.

Команди умовної та безумовної передачі управління. Управління циклами. Процедури. Правила їх створення.

Математичний сопроцесор та його регістри. Арифметичні, логічні та трансцендентні команди. Взаємодія сопроцесора із цілочисельним ЦП.

Переривання. Вектори переривань. Система переривань BIOS та DOS. Вввід з клавіатури та вивід на текстовий та графічний екран.

Особливості 32-розрядної арифметики. Системні регістри. Реальний, віртуальний та захищений режим роботи мікропроцесора. Програмування у 32-розрядному Асемблері. Генератор ресурсів.

Поняття про WinAPI та його функції. Потоки та процеси. Віртуальна пам’ять. Вікна. Файли.

Сучасний стан та перспективи розвитку мікропроцесорних технологій. 1. Список лабораторних робіт

 1. Вивчення арифметичних команд 16-розрядного МП фірми Intel.

 2. Вивчення логічних команд.

 3. Робота з даними в оперативній пам’яті.

 4. Програмування вводу даних з клавіатури.

 5. Програмування операцій виводу текстової та графічної інформації.

 6. Дослідження команд математичного співпроцесора. Дослідження сумісної роботи ЦП та сопроцесора.

 7. Вивчення команд 32-розрядної арифметики.

 8. Програмування вікон, меню та кнопок на WinApi.
 1. Основна і додаткова література
№п/п

Автори

Назва


Рік, мова видан., видав-ництво

Наявн.

у бібл.

Фонд.

1

Лю Ю-Чжен,

Гибсон Г.

Микропроцессоры семейства 8086/8088.Архитектура, программирование микрокомпьютерных систем.

1987, рос.,М.,

(Пер.с англ.)

Радио и связь,

-521 с.
2.

Рикалюк В.М.

Архітектура компп’ютерних систем.

2003, укр, Львів, Вид. ЛНУ.- 180с.
2

Морс С.П.,

Альберт Д.Д.

Архитектура микропроцессора 80286.

1990, рос.,М.,

(Пер.с англ.)

Радио и связь,-304 с.
3

Нортон П..

Персональный компютер фирмы IBM и операционная система MS DOS

1991, рос.,М.,

(Пер. с англ.)

Радио и связь,

-416с.
4

Пустоваров В.И.,


Язык Ассемблера в программировании информационных и управляючих систем

1996, рос., М.,

“ЭНТРОП”, К., “ВЕК”,-304с.
5

Литвин І.І.,

Конончук О.М Дещинський Ю.Л.

Інформатика: Теоретичні основи і практикум. Підручник.

2004, укр..., Львів: Новий світ-2000, 304с.
6

Соломенчук В

Соломенчук П.В.

“Железо” ПК 2004

2004, СПб.:БХВ-Петербург, -368 с.
7

Бродин В.Б.

укр.рин И.И.

Микропроцессоры. Архитектура, программирование, интерфейс.

1999, рос., М.: ЭКОМ, -400 с.
8

Колодниць кий М.М.

Технічне і програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій

1995, укр.., Житомир
9

Скот Мюллер

Модернизация и ремонт ПК, 10-е издание.

1999, Перев. С англ., К.:М. СПб, - 992 с.

Програму уклав доцент Коман Б.П.


Схожі:

Програма Предмет: \"організація та архітектура комп’ютерних систем\" Спеціальність: 070203 \"прикладна фізика\" Спеціалізація : \"Комп’ютерні технології у фізиці\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація "Фізика напівпровідників" факультет електроніки, форма навчання денна
Спеціальність: 070203 – «Прикладна фізика», спеціалізація “Фізика напівпровідників”
Програма Предмет: \"організація та архітектура комп’ютерних систем\" Спеціальність: 070203 \"прикладна фізика\" Спеціалізація : \"Комп’ютерні технології у фізиці\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет: мультимедія спеціальність: 070203, спеціалізація "Комп’ютерні технології у фізиці" факультет електроніки, форма навчання денна
Ціллю спецкурсу є навчити студентів створювати графічні та фотореалістичні зображення, здійснювати обробку аудіо та відео інформації,...
Програма Предмет: \"організація та архітектура комп’ютерних систем\" Спеціальність: 070203 \"прикладна фізика\" Спеціалізація : \"Комп’ютерні технології у фізиці\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма Предмет: "фізичні основи комп’ютерних систем" Спеціальність: 070203 "прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
Аналізуються фундаментальні обмеження логічних елементів інтегральних схем, термодинамічні обмеження на переключення, а також квантові...
Програма Предмет: \"організація та архітектура комп’ютерних систем\" Спеціальність: 070203 \"прикладна фізика\" Спеціалізація : \"Комп’ютерні технології у фізиці\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет : Комп‘ютерна обробка інформації Напрям підготовки : 0702 "Прикладна фізика" Спеціальність: 070203 "Прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
В даному курсі розглянуто дискретні інформаційні сигнали, їх спектр, системи обробки цих сигналів
Програма Предмет: \"організація та архітектура комп’ютерних систем\" Спеціальність: 070203 \"прикладна фізика\" Спеціалізація : \"Комп’ютерні технології у фізиці\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет: моделювання фізичних процесів та технологій спеціальність 070203 "Прикладна фізика" факультет електроніки, форма навчання денна
Курс спирається на дисципліни „Математичний аналіз”, „Вища алгебра”, „Диференціальні рівняння”, „Електрика і магнетизм”, „Програмування...
Програма Предмет: \"організація та архітектура комп’ютерних систем\" Спеціальність: 070203 \"прикладна фізика\" Спеціалізація : \"Комп’ютерні технології у фізиці\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма Предмет: "фізика напівпровідникових приладів" Спеціальність: 070200 "Прикладна фізика" Спеціалізація: "Фізика напівпровідників І діелектриків" Факультет електроніки, форма навчання денна
Базовими курсами є: “Фізика напівпровідників”, “Електронні процеси переносу в напівпровідниках”, “Напівпровідникові матеріали”
Програма Предмет: \"організація та архітектура комп’ютерних систем\" Спеціальність: 070203 \"прикладна фізика\" Спеціалізація : \"Комп’ютерні технології у фізиці\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет: Електромагнетизм Спеціальність: 070200 "Радіофізика І електроніка" та 070200 "Прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
Спеціальність: 070200 "Радіофізика і електроніка" та 070200 "Прикладна фізика"
Програма Предмет: \"організація та архітектура комп’ютерних систем\" Спеціальність: 070203 \"прикладна фізика\" Спеціалізація : \"Комп’ютерні технології у фізиці\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет Комп’ютери у фізичних дослідженнях
Фізика та електронно-обчислювальні машини. Комп’ютерне моделювання та комп’ютерні експерименти. Основні види комп’ютерних експериментів...
Програма Предмет: \"організація та архітектура комп’ютерних систем\" Спеціальність: 070203 \"прикладна фізика\" Спеціалізація : \"Комп’ютерні технології у фізиці\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет : спецкурс "Фізика розчинів" Спеціальність: фізична І біомедична електроніка факультет електроніки; Форма навчання денна
Медична біофізика – навчальний курс, який синтезує знання з фізики, хімії, біології, медицини та математики і базовим предметом є...
Програма Предмет: \"організація та архітектура комп’ютерних систем\" Спеціальність: 070203 \"прикладна фізика\" Спеціалізація : \"Комп’ютерні технології у фізиці\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна
Вступ. Предмет молекулярної фізики. Модель матеріального тіла. Динамічний, статистичний і термодинамічний методи опису речовини....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи