Програма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика icon

Програма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика
Скачати 42.25 Kb.
НазваПрограма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика
Дата17.06.2013
Розмір42.25 Kb.
ТипВитяг

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАспецкурс «Моделювання та аналіз аналогових і цифрових радіоелектронних схем»

Спецiальнiсть: 7.070203 прикладна фiзика

Факультет: електроніки

Форма навчання: денна

Курс п’ятий


Витяг з навчального плану
семестру

К-ть ауд. год.

У тому числі

К-ть год. СР

КР

КП

ЗАЛ

ІСП

ЛК

ПР

ЛАБ

9

64

36

-

18

-

-

-
ІспитАнотація
У спецкурсі вивчаються методи формування математичних моделей радіоелектронних схем на макрорівні у вигляді системи звичайних диференційних рівнянь, методи розв’язання цих систем з допомогою чисельних методів явного та неявного типів та методи аналізу результатів моделювання.

У другій частині курсу досліджуються можливості систем автоматизованого моделювання PSPICE та MSIM DESIGN LAB з точки зору моделювання та аналізу статичних, динамічних та частотних характеристик.

Лекції


 1. Моделювання на мікро макро та мета рівні. Компонентні рівняння. Принципи побудови рівнянь математичних моделей електронних схем.

 2. Формування основних топологічних матриць радіоелектронних схем: матриці інциденцій, матриці січень, матриці контурів.

 3. Формування топологічних матриць схем, що містять незалежні джерела.

 4. Формування рівнянь математичних моделей електронних схем згідно з методом змінних стану.

 5. Формування рівнянь математичних моделей електронних схем згідно з методом вузлових потенціалів.

 6. Загальна характеристика методів розв’язання рівнянь математичних моделей електронних схем та їх класифікація.

 7. Явні методи розв’зання систем дифрівнянь і їх основні характеристики. Стійкість явного методу Ейлера.

 8. Метод Рунге-Кутта 4-го порядку точності. Метод Рунге-Кутта-Фельберга.

 9. Жорсткість математичних моделей. Неявні методи розв’зання систем дифрівнянь. Неявний метод Ейлера.

 10. Автоматичний вибір кроку інтегрування. Метод Шичмена.

 11. Прискорений пошук періодичних режимів високодобротних електронних схем. Метод Ейпріла-Тріка.

 12. Система PSPICE. Її склад можливості та версії. Опис топології схеми на вхідній мові PSPICE Види аналізу електронних схем.

 13. Директиви їх задання у PSPICE. Моделювання режиму по постійному струму аналогових схем.

 14. Моделювання перехідних процесів та частотних характеристик.

 15. Характеристика системи MSIM Design Lab

 16. Моделювання радіоелектронних схем у системі МicroCAP 7.0.

 17. Система Electronsc Work Bench та порівняння її можливостей з MSIM Design Lab та MicroCAP

 18. Сучасний стан та перспективи розвитку систем автоматизованого моделювання та аналізу радіоелектронних схем.^

Лабораторні роботи

 1. Сформувати математичну модель заданої схеми методом змінних стану.

 2. Запрограмувати метод Ньютона та дослідити статичний режим заданої схеми.

 3. Запрограмувати явний метод Ейлера

 4. Запрограмувати метод Рунге-Кутта четвертого порядку точності

 5. Запрограмувати метод Рунге-Кутта-Фельберга з автоматичним вибором кроку інтегрування

 6. Запрограмувати неявний метод Ейлера

 7. Запрограмувати неявний метод Шичмена

 8. Вивчення вхідної мови системи PSPICE

 9. Моделювання у системі PSPICE сімейства вихідних характеристик транзистора.

 10. Порівняти результати моделювання схеми Ейпріла-Тріка, неявним методом Eйлера та у системі PSPICE

 11. Моделювання перехідних процесів у генераторах.

 12. Моделювання напівпровідникових компонент в системі PSPICE.

 13. Вивчення можливості виведення результатів моделювання в системі PSPICE.

 14. Змоделювати частотну характеристику резонансного підсилювача.

 15. Змоделювати генератор Колпіца

 16. Моделювання схеми у MSIM Design Lab

 17. Моделювання схем у системі MicroCap

 18. Моделювання схем у системі Electronsc Work BenchЛітература


 1. Современные численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Под ред. Дж. Холл и Дж. Уатт. - М.: Мир 1979. - 312 с.

 2. Чуа Л.О., Лин-Пен Мин Машинный анализ электронных схем: Алгоритмы и вычислительные методы. - М.: Энергия 1980. – 640 с.

 3. Ильин В.Н., Коган В.Л. Разработка и применение программ автоматизации схемотехнического проектирования.. - М.: Радио и связь. 1984. – 368 с.

 4. Разевиг В.Д. Применение программ Р-CAD и PSpice для схемотехнического проектирования на ПЭВМ. Вып. 1-4. М." Радио и связь" 1992 г.

 5. Разевиг В.Д. Система схемотехнического моделирования и проектирования печатных плат Design Center (Pspice) – М.:СК Пресс, 1996. -272 с.

 6. Разевиг В.Д. Проектирование печатних плат в P-CAD 2001 – М.:”CОЛОН-Р”, 2001 550 c.


Програму склав

доц. кафедри радіофізики Іван Хвищун

Схожі:

Програма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика iconПрограма предмет Технологія напівпровідникових приладів та інтегральних схем (Р-42)
Курс присвячений аналізу фізичних проблем мікромініатюризації елементів напівпровідникових, гібридних та суміщених інтегральних мікросхем....
Програма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика iconПрограма предмет: моделювання фізичних процесів та технологій спеціальність 070203 "Прикладна фізика" факультет електроніки, форма навчання денна
Курс спирається на дисципліни „Математичний аналіз”, „Вища алгебра”, „Диференціальні рівняння”, „Електрика і магнетизм”, „Програмування...
Програма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика iconПрограма курс «Інженерна І комп’ютерна графіка» Спецiальнiсть: 080402 Інформаційні технології проектуванння
Технічне та програмне забезпечення ікг. Вітчизняні та зарубіжні стандарти на позначення дискретних та інтегральних електронних компонент...
Програма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика iconПрограма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація "Фізика напівпровідників" факультет електроніки, форма навчання денна
Спеціальність: 070203 – «Прикладна фізика», спеціалізація “Фізика напівпровідників”
Програма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика iconПрограма Предмет: "фізичні основи комп’ютерних систем" Спеціальність: 070203 "прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
Аналізуються фундаментальні обмеження логічних елементів інтегральних схем, термодинамічні обмеження на переключення, а також квантові...
Програма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика iconПрограма предмет : Комп‘ютерна обробка інформації Напрям підготовки : 0702 "Прикладна фізика" Спеціальність: 070203 "Прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
В даному курсі розглянуто дискретні інформаційні сигнали, їх спектр, системи обробки цих сигналів
Програма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика iconТестування штучних структур схем цифрових пристроїв генераторним способом

Програма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Застосування Electronics Workbench для моделювання електронних схем»
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Застосування Electronics Workbench для моделювання електронних схем» із дисципліни...
Програма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Нелінійні перетворювачі аналогових сигналів. Генератори аналогових сигналів. Нелінійні перетворювачі аналогових сигналів. Логічні...
Програма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Програма розроблена на основі навчальної програми з дисциплін: «Програмування», «Прикладна теорія цифрових автоматів», «Системне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи