Іii всеукраїнська студентська науково-практична конференція \"Перекладацькі інновації\" icon

Іii всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Перекладацькі інновації"
Скачати 46.11 Kb.
НазваІii всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Перекладацькі інновації"
Дата17.06.2013
Розмір46.11 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


Кафедра теорії та практики перекладу

Кафедра германської філології

ІII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

"Перекладацькі інновації"


15-16 березня 2013 р.


Шановний (-а) ________________________________________________________


Запрошуємо Вас до участі у III Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції, яку проводить кафедра германської філології Сумського державного університету 15-16 березня 2013 р.


Основні питання, що пропонуються для обговорення :

1. Мова як функціональна система в антропоцентричній картині світу.

2. Переклад та міжкультурна комунікація.

3. Дискурсивна лінгвістика.

4. Проблеми стилістики і лінгвістики тексту.

5. Методологія й методика сучасних літературознавчих досліджень.

6. Словотвір германських та слов’янських мов.

7.Статус вербальних та невербальних елементів у інтралінгвістичному та інтерлінгвістичному векторах.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

ДЛЯ ДРУКУ У МАТЕРІАЛАХ III ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ІННОВАЦІЇ"


  • Матеріали подаються українською, російською, англійською або німецькою мовами. в електронній версії файла формату Word для Windows XP (файл повинен мати розширення .rtf або .doc).

  • Обсяг матеріалів не повинен перевищувати дві сторінки формату А5 (148×210) разом із бібліографією, таблицями й рисунками.

  • Шрифт: гарнітура Times New Roman, кегль 10 пт по всьому тексту; поля – 1,5 мм з усіх боків.

  • Абзацний відступ в основному тексті роботи: 10 мм; міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання за шириною сторінки, без переносу слів.

  • Заголовок роботи набирається прописними літерами, у напівжирному режимі з вирівнюванням по центру, без абзацного відступу. Другий рядок – прізвище та ініціали автора. Третій рядок – у дужках названавчального закладу. Четвертий - дані про наукового керівника (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання). Другий , третій і четвертий рядки набираються курсивом з вирівнюванням по правому краю.

  • У разі використання кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути пронумерована та підписана, напр. ^ Таблиця 1Показники (9 пт курсив – 9 пт жирний).

  • Ілюстративний матеріал у тексті набирається курсивом, значення слів, виразів, терміни тощо беруться у прямі лапки – "" (Вставка - Символ). Треба чітко диференціювати тире (—) та дефіс (-).

  • Наприкінці тексту тез через рядок без заголовку Література подається список використаних джерел (не більше 3 позицій) у порядку цитування у тексті. У тексті тез посилання на джерело слід подавати у квадратних дужках, через кому вказувати сторінку або діапазон сторінок, напр. [2, 56], [3, 234–237]; крапкою з комою розділяються два і більше літературних джерел у межах одного цитування, напр. [1; 2; 3].

  • Останній термін подання тез – 15.01.2013 р.

  • Тези, подані з порушенням цих вимог, або пізніше визначеного терміну подачі матеріалів, розглядатися не будуть.

Редакційна колегія залишає за собою право рецензування та редагування текстів доповідей

У разі прийняття матеріалів до публікації редакційна колегія до 15 лютого 2013 року надішле подальший інформаційний лист-запрошення з точними вимогами щодо організації проведення конференції.


^ Мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.


Для участі у конференції просимо надіслати до 15 січня 2013 року:

1) роздрукований примірник тез та на електронному носії (CD-R чи CD-RW), заяву з відомостями про авторів, відгук наукового керівника – всі перелічені документи висилаються звичайною поштою за адресою:

Кафедра германської філології

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2

м.Суми, 40007

Україна

^ 2) Електронний варіант тез та заявка висилаються також на електронну адресу: info@gf.sumdu.edu.ua

Будь ласка, повністю вказуйте ПІБ у темі email та в назві файлу.


тел. (0542) 33-70-35 – кафедра германської філології

Fax (0542) 33-40-58 – канцелярія університету

Fax (0542) 33-70-35 – кафедра германської філології


Відповідальна особа за проведення конференції – доцент кафедри германської філології Ємельянова Олена Валеріанівна


Приклад оформлення


^ КРЕАТИВНІ КОНСТРУЮВАННЯ ВТОРИННИХ УТВОРЕНЬ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ


Марченко О.М.

(Сумський державний університет)

Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. І..К. Кобякова


Текст


Приклад оформлення цитованих літературних джерел


1. Кобякова І.К. Словотвір, синонімія, стилістика / І.К. Кобякова. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 128 с.

2. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.

3. Чередниченко О.І. Про мову і переклад / О.І. Чередниченко. – К. : Либідь, 2007. – 248 с.

4. Ariel M. The linguistic status of the “here and now” / M. Ariel // Cognitive Linguistics. – 1998. – Vol. 9, № 3. – P. 185–237.


ЗАЯВКА

учасника IІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

Перекладацькі інновації”.Прізвище, ім’я, по-батькові студента (повністю)
Курс
Повна назва навчального закладу
Назва доповіді
Електронна адреса
Контактний телефон
Поштова адреса (дійсна)
Прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника (повністю)
Науковий ступінь керівника
Учене звання керівника
Необхідність поселення в гуртожиток: вказати приблизні(плановані ) дати , час приїзду та від’їздуСхожі:

Іii всеукраїнська студентська науково-практична конференція \"Перекладацькі інновації\" iconІіі всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Перекладацькі інновації"
Голова оргкомітету – васильєв анатолій Васильович, ректор Сумського державного університету, професор, академік Міжнародної інженерної...
Іii всеукраїнська студентська науково-практична конференція \"Перекладацькі інновації\" icon17-18 листопада 2011 року у Херсонському державному університеті відбудеться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Державно-правовий розвиток українського суспільства: проблеми теорії І практики»
Херсонському державному університеті відбудеться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Державно-правовий розвиток...
Іii всеукраїнська студентська науково-практична конференція \"Перекладацькі інновації\" iconПівденноукраїнський національний педагогічний університет
К. Д. Ушинського відбудеться VІІ всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Гончарівські читання»
Іii всеукраїнська студентська науково-практична конференція \"Перекладацькі інновації\" iconРішення ІІІ всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Перекладацькі інновації"
Перекладацькі інновації” проводилася 15-16 березня 2013 р. Сумським державним університетом. Матеріали конференції включають доробки...
Іii всеукраїнська студентська науково-практична конференція \"Перекладацькі інновації\" iconЗвіт про проведення конференції назва заходу -всеукраїнська науково-практична конференція: " Інновації у підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та готельно-ресторанного бізнесу"
База проведення – Херсонський державний університет, факультет технологій та сфери обслуговування
Іii всеукраїнська студентська науково-практична конференція \"Перекладацькі інновації\" iconПовідомлення 23-25 квітня 2013 р на базі Харківської національної академії міського господарства відбудеться VІ всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Сталий розвиток міст
Харківської національної академії міського господарства відбудеться VІ всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Сталий...
Іii всеукраїнська студентська науково-практична конференція \"Перекладацькі інновації\" iconПовідомлення 23-25 квітня 2013 р на базі Харківської національної академії міського господарства відбудеться VІ всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Сталий розвиток міст
Харківської національної академії міського господарства відбудеться VІ всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Сталий...
Іii всеукраїнська студентська науково-практична конференція \"Перекладацькі інновації\" iconВсеукраїнська студентська науково-практична конференція “Оновленій школі – нові технології”
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие во Всеукраинской студенческой научно-практической конференции “Обновленной школе...
Іii всеукраїнська студентська науково-практична конференція \"Перекладацькі інновації\" iconЗвіт про проведення конференції у 2011 році назва заходу Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Назва заходу – Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Іii всеукраїнська студентська науково-практична конференція \"Перекладацькі інновації\" iconВсеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів „Інформаційна та виставкова діяльність в економічному та соціокультурному просторі України”
Вас про те, що 24-26 травня 2011 р у м. Києві відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів „Інформаційна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи