Залікові питання з основ біоетики і біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету icon

Залікові питання з основ біоетики і біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
Скачати 70.51 Kb.
НазваЗалікові питання з основ біоетики і біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
Дата19.04.2013
Розмір70.51 Kb.
ТипДокументи

залікові питання

з основ біоетики і біобезпеки

для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету

(спеціальність – фармація)


МЕТА ЗАНЯТТЯ: систематизувати та закріпити знання з предмету “основи біоетики і біобезпеки”.


питання теоретичної підготовки:

 1. Біоетика як галузь медицини.

 2. Визначення предмета, задачі, принципи та історія розвитку.

 3. Біомедичні основи практичної діяльності лікаря.

 4. Вартість життя та здоров’я людини.

 5. Гідність та недоторканість людського життя.

 6. Принципи правдивості, інформованої згоди, конфіденційності лікарської таємниці.

 7. Національні та міжнародні документи з питань біоетики та прав людини.

 8. Організація охорони здоров’я і практика біомедичної етики.

 9. Біоетичні та правові проблеми співіснування “традиційної” та “нетрадиційної” медицини.

 10. Моделі стосунків між лікарем і пацієнтом.

 11. Біоетичні проблеми взаємодії медицини з фармацією.

 12. Роль сім’ї в прийнятті медичних рішень.

 13. Система фармакологічного нагляду в Україні.

 14. Медико-етична і правова оцінка лікарської помилки та ятрогенії в клінічній практиці.

 15. Біоетичні аспекти та біобезпека в хірургії, трансплантології та трансфузіології.

 16. Етичні норми поведінки та вимоги до лікарів в минулому та сучасному.

 17. Донорство, забір та дарунок органів. Закони України про трансплантацію органів.

 18. Біотичні проблеми життя, вмирання, реанімації та смерті.

 19. Біоетичні проблеми евтаназії та суїциду за сприянням лікаря.

 20. Біоетичні та соціальні проблеми медичної генетики, генної інженерії і генної терапії, генетичних технологій модифікацій природи людини та тварин.

 21. Правові проблеми медичної генетики, генної інженерії і генної терапії, генетичних технологій модифікацій природи людини та тварин.

 22. Біобезпека медичної генетики, генної інженерії і генної терапії, генетичних технологій модифікацій природи людини та тварин.

 23. Медико-етичні проблеми клонування людини та тварин.

 24. Нові репродуктивні технології. Методи штучного запліднення та їх морально-етична оцінка.

 25. Контрацепція. Її способи та види контрацептивів. Природні методи планування сім’ї.

 26. Моральна оцінка контрацепції та природних методів планування сім’ї.

 27. Види стерилізації та її моральна оцінка.

 28. Міжнародна федерація планування сім’ї, її мета та завдання.

 29. Визначення, види аборту та їх біоетична оцінка.

 30. Правовий статус абортів.

 31. Ліберальний, консервативний та помірний підхід до проблеми аборту.

 32. Морально-етична оцінка різноманітних методів переривання вагітності.

 33. Наслідки аборту для жіночого організму.

 34. Положення Декларації Всесвітньої Медичної Асоціації про медичні аборти.

 35. Біобезпека пренатальної діагностики. Етичні принципи пренатальної генетичної служби.

 36. Біоетичні проблеми неонатології і педіатричної практики.

 37. Людина і хвороба. Значення співпраці лікаря та пацієнта.

 38. Поняття про медичну деонтологію. Основні риси, що мають бути притаманні медику.

 39. Хвороба як переживання і поведінка людської особистості. Основні психологічні типи реагування пацієнтів на хворобу.

 40. Психологічні і психічні прояви окремих соматичних захворювань

 41. Фактори, від яких залежить ступінь психосоматичних розладів.

 42. Біомедична етика та деонтологія в профілактиці та лікуванні психічної і психосоматичної патології, хворих на наркоманію, алкоголізм та тютюнопаління.

 43. Проблема суїциду. Значення екстреної психологічної служби. Основні завдання психологічної служби системи освіти.

 44. Експеримент і його види.

 45. Досліди на тваринах як найбільш актуальний вид фізичного експерименту і етичний погляд на нього.

 46. Альтернативи дослідам на тваринах.

 47. Клінічні дослідження, їх цілі, завдання, принципи класифікації. Етичні аспекти проведення клінічних випробувань лікарських засобів.

 48. Наукові принципи доказової медицини та їх біоетична оцінка.

 49. Поняття про біологічну безпеку (біобезпеку) та біотехнології.

 50. Правове регулювання застосування біотехнологій.

 51. Правові аспекти запобігання біологічному забрудненню довкілля.

 52. Відповідальність за порушення законодавства про біологічну безпеку.

 53. Визначення біологічної та генетичної біобезпеки.

 54. Картахенський протокол по біобезпеці ( прийнятий 29 січня 2002 року на нараді Конференції Сторін Конвенції про біологічне різноманіття в м. Монреалі).

 55. Регулювання генетично-інженерної діяльності у відкритій системі та державна реєстрація ГМО

 56. Проведення державних апробацій (випробовувань) ГМО у відкритій системі.

 57. Державна реєстрація ГМО та встановлення обмеження щодо їх застосування

 58. Використання, транспортування, зберігання та утилізація ГМО.

 59. Біоетичні проблеми використання ГМО на сучасному етапі розвитку суспільних відносин.

 60. Біоетичні та правові проблеми профілактики ВІЛ-інфікованих осіб і осіб з туберкульозом.

 61. Біоетичні та правові проблеми профілактики осіб з венеричними та інфекційними хворобами.

 62. Тероризм, як явище сучасного світу.

 63. Біотероризм, як найбільш небезпечний вид тероризму.

 64. Особливості біологічного тероризму порівняно з іншими видами тероризму.

 65. Критерії потенційної небезпеки біологічних агентів щодо використання для біотероризму.

 66. Категорії біологічних агентів за ступенем загрози для мирного населення.

 67. Інфекційні захворювання найбільш потенційно небезпечні для біотероризму: натуральна віспа, сибірська виразка, чума, геморагічні лихоманки.

 68. Основні стратегічні принципи протидії біологічного тероризму та заходи захисту населення.


література:

Основна література:

 1. Запорожан В.М.Біоетика: Підручник / В.М.Запорожан, М Л. Аряєв. К.: Здоров’я, 2005. – 288 с.

 2. Запорожан В.Н. Биоэтика: Учебник / В.Н.Запорожан, Н.Л.Аряєв Одеса: Одесский медуниверситет, 2005. – 295 с.

 3. Zaporozhan V. M. Bioethics: Textbook / V. M. Zaporozhan, M. L. Aryayev Odessa: The Odessa State Medical University, 2008. – 288 c.

 4. Антологія біоетики /[за ред.. Ю.І. Кундієва]. – Львів: БаК, 2003. – 592с.

 5. Запорожан В.Н. Путь к нооетике / В.Н.Запорожан. – Одесса: Одесский медуниверситет, 2008. – 284 с.


Додаткова література:

 1. Ардашева Н. А. Эвтаназия, как метод искусственного прерывания жизни. Правовые условия ее применения / Ардашева Н. А. //Вестник РАМН. – 1996. – №12. – С. 60-67.

 2. Аряєв М. Л. Психологічні та біотичні проблеми у перинатальній медицині У кн. Неонатологія. Підручник / М. Л. Аряєв : Київ АДЕФ – Україна, 2003. –С. 115 – 131.

 3. Аряєв Н. Л. Психологические и биоэтические проблемы в перинатальной медицине В кн. Неонатология Ученик / H. Л. Аряєв : Одеса. – Одеський медуниверситет, 2006. – С. 119 – 136.

 4. Аряев Н. Л. Медико-этические и правовые проблемы в неонатологической практике / Н. Л. Аряєв //Другий національний конгрес з біоетики. – Київ: НАН України, АМН України, Комісія з питань біоетики при Kабінеті Міністрів України, 2004. – С. 103.

 5. Биомедицинская этика / [Под ред. В. И. Покровского]. – М.: Медицина, 1997. – 224 с.

 6. Биоэтика: принципы, правила, проблемы / [Под ред. Б. Г. Юдина]. – М.: Медицина, 1998. – 225 с.

 7. Боднар Г.В. Паліативна медична допомога / Г. В. Боднар, І. С. Вітенко, О. Ю. Попович : Донецьк, 2003. – 110 с.

 8. Вітенко І.С. Сімейна медицина. Психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих / І. С. Вітенко, О. О. Чабан, О. О. Бусло : Тернопіль. – „Укрмедкнига”, 2002. – 187с.

 9. Вітенко І.С., Психологічні основи лікувально-профілактичної допомоги та підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря / І. С. Вітенко : Харків. – Золоті сторінки. – 2002. – 288с.

 10. Возіанов О.Ф. Клінічні випробування стовбурових клітин: початок регенеративної та відновної медицини / О. Ф. Возіанов, Г. В. Єльська, О. Л. Кухарчук // Здоров’я України. – 2008. – №12 (193). – С. 62 – 63.

 11. Гешелин С.А. Этика в хирургии / С. А. Гешелин // Здоровя України. – 2005. – №3. – С. 6.

 12. Запорожан В.Н. Биоэтика в ХХ столетии: от глобальной биоэтики к нооэтике / В.Н.Запорожан // Інтегративна антропологія. – 2004. – №2 (4). – С. 3 – 9.

 13. Запорожан В. М. Від біоетики до нооетики / В.М.Запорожан // Вісник НАН України. – 2004. – №12. – С. 22 – 30.

 14. Запорожан В.М. Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії / В. М. Запорожан // Інтегративна Антропологія, 2005. – №1-2(5-6). – С. 3-10

 15. Иванов В.И. Этические аспекты исследований генома человека в генотерапии / В. И. Иванов В кн.: Итоги науки и техники. Геном человека. – М.: ВИНИТИ, 1994. – с. 149 – 157.

 16. Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине / А. Я. Иванюшкин. – М. : Медицина, 1990. – 220 с.

 17. Кундієв Ю., Кисельов М. Біоетика: витоки, стан, перспективи / Ю. Кундієв, М. Кисельов //Вісн. НАН України. – 1999. – №8. – с. 6-8

 18. Любан – Плоцца Терапевтический союз врача и пациента / Б. Любан – Плоцца, В. Запорожан, Н. Аряев. – К.: АДЕФ – Украина, 2001. – 292 с.

 19. Общепрактическая и семейная медицина / Под ред. М. Кохена; пер. с немецк. – Минск, 1997. – 458 c.

 20. Омельченко Л.І. Етичні аспекти проведення наукових досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів серед дітей /Л.І.Омельченко, Н. В. Харченко, А. Г. Ципкун // Перинатологія та педіатрія. – 2005. – №1/2 (23). – С. 113 – 118.

 21. Основи загальної і медичної психології /За ред. І. С. Вітенка, О. С. Чабана : Тернопіль. – Укрмедкнига, 2003. – 344 с.

 22. Рокицкий М. Р. Этика и деонтология в хирургии / М. Р. Рокицкий М.: Медицина, 1998. – 158 c.

 23. Рішення Ради національної безпеки і оборони України № 220/2009 від 06.04.2009 „Про біологічну безпеку України”

 24. Франкл В. Доктор и душа / В. Франкл. – С.Пб: Ювента, 1997. – 245с

 25. Этико-правовые аспекты проекта „Геном человека” / Международные документы и аналитические материалы /Отв. Ред. Б. Г. Юдин. – М. медицина, 1998. – 145 с.

 26. Яровинский М.Я. Лекции по курсу „Медицинская этика”(биоэтика). Учебное пособие / М. Я. Яровинский. – М.: Медицина, 2001. – Т. 1 . – 208с.

 27. Яровинский М.Я. Лекции по курсу „Медицинская этика”(биоэтика). Учебное пособие / М. Я. Яровинский. – М.: Медицина, 2001. – Т. 2. – 256с.

 28. Bennet L.E. Transplantation with older donor hearts for presumed stable recipient: an analysis of the Joint International Society for Heart and Lung Transplantation / Bennet L. E. United Network for Organ Sharing Thoracic Registry / L. E. Bennet, E. B. Edwards, J. D. Hosenpud //J. Heart Lung Transplant. – 1998. – №17. – P. 901 - 905.

 29. Bioethics. An Anthology/Ed. By H. Kuhze, P Singer. – Oxford: Blackwell Publ. Ltd, 1999. – 600 p.

 30. Brock L. The Least a Parent Can Do: Prenatal Genetic Testing and the Welcome to our children / L. Brock, M. D. Eidl //Ethics & Medicine. – 1997. – Vol. 13, №3. – P. 59-66.

 31. Convention for Protection of Human Rights of the human Being with regard to the application of biology and medicine: Convention of Human Rights and Biomedicine. DIR/JUR 996/14, Strasburg, November 1996 (Перевод В.Н. Игнатьева).

 32. Iglesias T. Hippocratic Medicine and the Teaching of Medical Ethics / T. Iglesias // Ethics & Medicine. – 1996. – Vol. 12, №1. – P. 4-9.

 33. Harris J. Is there a coherent social conception of disability? / J. Harris //Journal of Medical Ethics. – 2000. – Vol. 26. – P. 95-100.

 34. Kovalyova O. Medical Ethics / O. Kovalyova 2001. – Kharkiv, 128 p.

 35. Leffel J. Engineering Life: Defining “Humanity” in A Postmodern Age / J. Leffel // Ethics & Medicine. – 1997. – Vol. 13, №3. – P. 67-71.

 36. Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research. - Geneva: WHO, 2000. – 31 P.

 37. Responsible conduct with animals in research /Ed By L.A. Hart.-N.-Y.: Oxford Univ. Press, 1998. – 193p.

 38. Robert V. Veatch The basics of bioethics / V. Robert Veatch. – Kennedy Institute of Ethics Georgetown University : Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. – 2003. – 205 p.

 39. Thomas A. Mappes Biomedical Ethics / Thomas A. Mappes, David De Grazia. //Mc Graw Hill. – 2001. – 707p.

 40. Vogel F., Motulsky A.G. Human Genetics: problems and approaches / F. Vogel, A. G. Motulsky. – 1997. – 851 p.

 41. Zaporozhan V. M. Nooethics: as modern stage of development of bioethics. / V. M. Zaporozhan // LEADERSHIP. – N 1. – 2004. – Р 14 – 17.

 42. Zaporozhan V. M. Nooethics and Global Bioethics / V. M. Zaporozhan // 2nd International Congress [“EUROPEAN CITIZEN’S QUALITY OF LIFE E. C. Qua. L”], (GREECE. 2005). – P. 84 -85.

Схожі:

Залікові питання з основ біоетики і біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету iconЗалікові питання з основ біоетики і біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
Мета заняття: систематизувати та закріпити знання з предмету “основи біоетики І біобезпеки”
Залікові питання з основ біоетики і біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету iconМетодичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
Тема №1. Біомедична етика (біоетика) як галузь медицини. Предмет та основи біоетики та нооетики. Біоетичні основи професійної діяльності...
Залікові питання з основ біоетики і біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету iconТематика та календарний план практичних занять основ біоетики та біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
Біомедична етика (біоетика) як галузь медицини. Предмет та основи біоетики та нооетики. Біоетичні основи професійної діяльності лікаря....
Залікові питання з основ біоетики і біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету iconТематика та календарний план практичних занять основ біоетики та біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
Біомедична етика (біоетика) як галузь медицини. Предмет та основи біоетики та нооетики. Біоетичні основи професійної діяльності лікаря....
Залікові питання з основ біоетики і біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету icon+ тематика та календарний план лекцій з основ біоетики та біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
Визначення, предмет, задачі, принципи і історія розвитку біомедичної етики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я...
Залікові питання з основ біоетики і біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету icon+ тематика та календарний план лекцій з основ біоетики та біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
Визначення, предмет, задачі, принципи і історія розвитку біомедичної етики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я...
Залікові питання з основ біоетики і біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету iconТематика та календарний план лекцій з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
Визначення, задачі, принципи і історія розвитку біоетики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні....
Залікові питання з основ біоетики і біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету iconТематика та календарний план лекцій з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
Визначення, задачі, принципи і історія розвитку біоетики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні....
Залікові питання з основ біоетики і біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету iconМетодичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
Тема №1. Біомедична етика (біоетика) як галузь медицини. Предмет та основи біоетики та нооетики. Біоетичні основи професійної діяльності...
Залікові питання з основ біоетики і біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету iconМетодичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
Тема №1. Біомедична етика (біоетика) як галузь медицини. Предмет та основи біоетики та нооетики. Біоетичні основи професійної діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи