Крок Фармація Мікробіологія 1 icon

Крок Фармація Мікробіологія 1
НазваКрок Фармація Мікробіологія 1
Сторінка1/6
Дата19.04.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Крок 1. Фармація

Мікробіологія

1

При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B.cereus,

M.luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є

санітарно-показовим?

A * гемолітичні стрептококи

B B.cereus

C M.luteus

D дріжджові гриби

E всі перелічені

(Str. aureus і Str. haemoliticus є санітарно-показникові мікроорганізми чистоти повітря, які є збудниками гнійно-запальних захворювань)


2

При бактеріологічному дослідженні води з міського водогону було отримано такі

результати: колі індекс 23, мікробне число 160. Чи відповідає така вода нормативним

показникам?

A *не відповідає за обома показниками

B відповідає за обома показниками

C не відповідає за колі-індексом, але відповідає за мікробним числом

D відповідає за колі-індексом, але не відповідає за мікробним числом

E -

(Колі-індекс в N=3 а загальне мікробне число не більше 100)


3

При бактеріологічному дослідженні матеріалу з опікової рани було виділено бактерії

паличковидної форми, Грам-негативні, які на МПА утворювали плоскі, слизькі колонії

зеленуватого кольору зі специфічним ароматичним запахом. Для якого з перелічених

мікроорганізмів описані дані найбільше відповідають?

A * P.aeruginosa

B E. coli

C P.mirabilis

D K.pneumonia

E V.cholerae

(Пігмент, який виділяють псевдомонади синьо-зеленого кольору називається піоціанін (піовердин), має спицифічний ароматичний запах. Часто уражають опікові рани.


4

При мікроскопічному дослідженні препарату, виготовленого із збільшеного пахового

лімфовузла хворого, зафарбованого за Лефлером (метиленовим синім), було виявлено

бактерії овоїдної форми, інтенсивніше забарвлені на полюсах, розташовані хаотично.

Якому із перелічених мікроорганізмів притаманні ці властивості?

A *Y.pestis

B N.gonorrhoae

C T.pallidum

D L.interrogans

E M.tuberculosis

(Бактерії овальної форми, що фарбуються за Лефлером інтенсивніше на полюсах мають ієрсинії. В даному випадку збудник чуми)


5

У дитячій установі зареєстровано спалах кору. В чому полягає специфічна екстренна

профілактика щодо контактних не прищеплених дітей?

A *введення протикорового гама-глобуліну

B введення живої протикорової вакцини

C введення вакцини АКДП(М)

D встановлення медичного спостереження за дітьми

E ізоляція та лікування хворих

(α-глобуліни або імуноглобуліни (очищена фракція Ат). В даному випадку специфічних – протикорових, виготовлених із сироватки крові перехворілих на кір)


6

З метою отримання бактеріальних екзотоксинів мікроорганізми культивують у рідкому

живильному середовищі, в яке і виділяються токсини. За допомогою якого методу можна

очистити середовище від мікроорганізмів та отримати при цьому чисті екзотоксини?

A * Фільтруванням через бактеріальні фільтри

B Кип’ятінням

C Автоклавуванням

D Ультрафіолетовим опроміненням

E Внесенням дезіфікуючих речовин (хлорамін)

(Для цього застосовують нітроцелюлозні фільтри (Зейтца) або керамічі фільтри з різним діаметром пор (№1…….№10)


7

У дитини 7 років з підозрою на дифтерію в мазках з зіву було виявлено мікроорганізми, які

при фарбуванні за методом Нейсера мали вигляд жовтих паличок з темно-синіми

потовщеннями на кінцях у вигляді розчепірених пальців руки. Який структурний компонент

клітини коринебактерій дифтерії при цьому було виявлено?

A * Зерна волютину

B Капсулу

C Спори

D Джгутики

E Ядра

(Зерна волютину, включення, запас поживних речовин виявляють за методом Нейсера, які можуть розташовуватись, як булаво подібні потовщення на кінцях (сірник), або у вигляді ребристої посмугованості. Розташування – мають клацаючий тип поділу (не поперек, а повздовж клітини)


8

При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворого з діареєю була виділена чиста

культура паличковидних, дещо зігнутих мікроорганізмів, які у мікропрепараті нагадували

зграйки риб. При культивуванні на лужних середовищах (лужна пептонна вода) через

шість годин утворювали плівку з голубим відтінком. Для якого збудника притаманні такі

властивості?

A * Холерні вібріони

B Кишкові палички

C Сальмонели

D Спірохети

E Мікобактерії

(Холерний вібріон у мазках розташовується у вигляді зграйки риб, або косяків. Ростуть на лужній пептонній воді з утворенням плівки через 6 год. з голубуватим відтінком)


9

Перед початком приготування ліків, які застосовуються для внутрішнього введення, в

асептичному боксі було проведено попереднє знезараження повітря та робочих

поверхонь обладнання. Який метод стерилізації доцільніше при цьому використовувати?

A *Стерилізація ультрафіолетовим опроміненням

B Текучою парою

C Радіаційна стерилізація

D Токами високої частоти

E Парами формаліну

(В приміщеннях для зменшення кількості вегетативних форм мікроорганізмів застосовують стерилізацію, УФ-опромінення (палати, операційні, перев’язувальні)


10

Через добу після вживання в їжу у столовій котлет декілька учнів звернулися в мед.пунк зі

скаргами на біль у шлунку, блювання, підвищену температуру, діарею. Одного з учнів у

важкому стані було госпіталізовано. Які мікроорганізми могли викликати цю харчову

токсикоінфекцію?

A *Сальмонели

B Стрептококи

C Клостридії

D Шигели

E Менінгококи

(Харчові токсикоінфекції із перерахованих викликають сальмонели з вищеописаними симптомами, так як мясні продукти погано термічно оброблені (курячі та яйця водоплаваючих), а також продукти харчування які зберігаються тривло при не відповідному режимі, можуть стати джерелом інфекції)


11

Для ранньої діагностики черевного тифу (І тиждень захворювання) використовується

бактеріологічне дослідження з виділенням чистої культури збудника. Який дослідний

матеріал слід брати у хворого в цей період захворювання?

A * Кров на гемокультуру

B Сироватку

C Випорожнення

D Дуоденальний вміст

E Блювотні маси

(На першому тижні захворювання збудник черевного тифу S.typhi перебуває у крові, тому дослідження отримало назву виділення гемокультури)


12

Приготування багатьох лікарських засобів вимагає суворого дотримання асептичних

умов. Одним з джерел забруднення лікарських засобів мікроорганізмами при цьому може

бути лабораторний посуд Який метод стерилізації доцільніше використовувати для його

стерилізації ?

A *Сухим жаром

B Прокалювання

C Кип’ятіння

D Тиндалізація

E Пастеризація

(Лабораторний посуд (скляний) стерилізують у сухо жарових шафах Пастера, так як режим стерилізації 180°С протягом 40 хв. – 1 год. і скло не псується. Не стерилізують даним способом ватно-марлеві корки, перев’язувальний матеріал, інструменти, виготовлені з матеріалів, що підлягають корозії)


13

Основним фактором патогенності дифтерійної палички є продукція

екзотоксину. За допомогою якої імунологічної реакції в лабораторіях

визначається ця ознака?

A Преципітації в гелі

B Аглютинації

C Зв’язування комплемента

D Флокуляції

E Бактеріоліза

(Реакція нейтралізації екзотоксину, що має ведуче значення у розвитку інфекційних захворювань антитоксичною сироваткою. Для цього на чашку Петрі з поживним середовищем накладають смужку паперу, просиченого Ат-сироваткою (Ат) з одного боку засівають бляшками контрольний музейний штам бактерій, з іншого виділену чисту культуру від хворого. У «к» - лінії преципітації. У досліді – якщо токсичний штам – також. Якщо ні – лінії преципітації не буде, тоді відпадає необхідність введення А/токсичної сироватки хворому.)


14

Для профілактики правця використовують токсин, знешкоджений формаліном (0,4 \%)

при температурі 390С протягом чотирьох тижнів. Як називається цей препарат?

A Анатоксин

B Імуноглобулін

C Антитоксична сироватка

D Адьювант

E Вбита вакцина

(Це препарат виготовлений з екзотоксину бактерій, оброблений 0,4% розчином формаліну протягом 4тижнів, при t-40оС. Тоді препарат набуває властивостей анатоксину і застосовується для іммунізації з метою утворення Ат-антикосинів )


15

Для серодіагностики сифілісу використовують реакцію Вассермана (РСК). що

необхідно додати до першій системі, щоб врахувати результати даної реакції?

A Гемолітичну сироватку і еритроцити барана

B Комплемент

C Нормальну сироватку

D Еритроцити барана

E Гемолітичну сироватку

(Серологічна реакція, яка забезпечує виявлення титру Ат. Для нагляд ості утворення комплексу Аг+Ат+К, еритроцити барана (більш стійкі) навантажують Аг. При утворенні комплекс «К» не руйнує еритроцити (затримка гемолізу) і під силою тяжіння випадають в осад у вигляді «ґудзика» на дно пробірки).


16

Після отримання антитоксичної сироватки необхідно визначити її активність. З

цією метою використовують реакцію, яка заснована на з'єднанні рівних доз імунної

сироватки і анатоксину. Як називається ця реакція?

A Флокуляції

B Гемагглютинації

C Преципітації

D Зв’язування комплементу

E Гемадсорбції

(Цю реакцію в багатьох країнах світу називають Елек-тестом. Феномен флокуляції є специфічною реакцією і його використовують у сироватному виробництві для визначення ступеннія активності або сили дії антитоксичних сироваток)


^ 17

Дітям першого року життя проводять специфічну профілактику кору. Який тип

вакцини використовують з цією метою?

A Живу

B Інактивованну

C Хімічну

D Анатоксин

E Генно-інженерну

(Використовують живу вакцину)


18

Після обстеження хворого лікар поставив діагноз "Кліщовий енцефаліт".

Назвіть механізм передачі даного захворювання.

A Трансмісивний

B Вертикальний

C Повітряно-крапельний

D Фекально-оральний

E Парентеральний

(Збудник кліщових енцефалітів передають іксодові кліщі, які паразитують на гризунах і від них інфікуються. В даному випадку джерело інфекції є гризуни, а кліщі переносчиками.)


19

У хворого з діагнозом "Менінгіт" узяли на дослідження ліквор. З метою виділення

збудника посів зробили на живильне середовище, в яке попередньо додали

сироватку. Який збудник припускають виділити?

A Менінгокок

B Мікобактерії

C Стафілокок

D Віруси

E Рикетсії

(Збудником менінгіту є менінгокок, який викликає запалення головного мозку та мозкових оболонок. Збудник потрапляє в спинномозкову рідину, тому її використовують як дослідний матеріал. Менінгокок вибагливий до поживних середовищ, тому як додатковий фактор росту в лабораторії використовують сироватку.)


20

В останні роки відмічено збільшення захворюваності на гепатит В. З метою

створення активного імунітету проводять вакцинацію населення. Який препарат для

цього використовують?

A Рекомбінантну вакцину

B Живу вакцину

C Інактивовану вакцину

D Специфічний імуноглобулін

E Анатоксин

(Рекомбінатну вакцину проти гепатиту В)


^ 21

В аптеці простерилізувати лікарський препарат механічним способом. що було

використано для цього?

A Фільтр Зейтца

B Стерилізатор

C Автоклав

D Пічь Пастера

E Водяну баню

(Фільтр Зейтца – для механічної фільтрації білкових рідин, сироваток, поживних середовищ, що містять продукти життєдіяльності бактерій, застосовують нітроцелюлозні фільтри, які розташовують між двома частинами фільтру Зейтца.)


22

Для збереження життєздатності і стабільності еубіотиків мікроорганізми

висушують із замороженого стану під глибоким вакуумом. Як називається цей

метод?

A Ліофілізація

B Пастеризація

C Тиндалізація

D Інактивація

E Гібридизація

(Даний метод отрима назву ліофілізації)


23

Для лікування дисбактеріозу використовують колібактерин. Цей препарат містить

кишкову паличку, здатну виробляти бактеріоцини. Чим обумовлена ця властивість?

A Плазмідами

B Джгутиками

C Капсулой

D Рибосомами

E Спорами

(Col-плазміди відповідають за вироблення бактерицинів – речовин антебактеріального походження.)


24

При мікробіологічному контролі лікарської рослинної сировини було зроблено посів на

різні диференціально-діагностичні середовища. Які мікроорганізми, що викликають

хвороби рослин, не можуть бути визначені таким дослідженням?

A *Віруси

B Бактерії

C Мікоплазми

D Гриби

E Актиноміцети

(Бактерії ростуть на штучних поживних середовищах. На відмінну від них віруси – мікроорганізми, які не мають білоксинтезуючої і енергієгенеруючої систем, є внутрішньоклітинними паразитами, тому не ростуть на штучних поживних середовищах.)


25

При деяких інфекціях у механізмах захисту важлива роль належить інтерферону. При

яких інфекціях доцільно застосувати препарати інтерферону?

A *Вірусних

B Гельмінтозних

C Протозойних

D Мікобактеріозах

E Грибкових

(Доцільно застосовувати при вірусних інфекціях)

26

Пацієнту призначено курс етіотропної терапії антибіотиком. Якими препаратами можна

попередити виникнення дизбактеріозу при застосуванні антибіотиків?

A * Еубіотиками.

B Вітамінами.

C Імуномодуляторами.

D Гормональними препаратами.

E Десенсибілізуючими препаратами.

(При раціональній антибіотиковій терапії, тривалому застосуванні, перенесених інфекційних захворювань, що супроводжуються диспептичними станами, виникають ускладнення, що спричинюють порушення кількісного та якісного складу мікрофлори і називаються дисбактеріози. Для замісної терапії застосовуються еубіотики, препарати, що містять представників нормальної мікрофлори (колібактерин, лактобактерин, біфідумбактерин).


27

У пацієнта з пієлонефритом із сечі виділено синьогнійну паличку, яка виявилась

чутливою до гентаміцину при концентрації його в сечі 2 мкг/мл. Який спосіб дослідження

дозволив встановити мінімальну пригнічуючу ріст мікроба концентрацію (МПК)

антибіотика ?

A * Метод серійних розведень антибіотика.

B Метод паперових дисків, змочених антибіотиками.

C Метод паперових дисків, змочених сечею.

D Метод серійних розведень сечі.

E Метод серійних розведень поживного середовища.

(Для вивчення чутливості бактерій до ХТЗ застосовують метод серійних двократних розведень. Завдяки якому визначають мінімальну пригнічуючу концентрацію препарату.)


28

Хіміотерапевтичний препарат діє бактерицидно на стрептококи, стафілококи, бацили і

клостридії. До яких препаратів за спектром дії належить цей препарат?

A * Антибактеріальний широкого спектру дії.

B Антибактеріальний вузького спектру дії.

C Протигрибковий широкого спектру дії.

D Противірусний

E Протитуберкульозний.

(Антибіотики, які діють на багато бактерій називають широкого спектру дій. Грам (+) і Грам (-) – і тільки вузького спектру дій.)


29

При дослідженні імунного статусу пацієнта з симптомами імунодефіциту виявлено різке

зменшення кількості Т-хелперів при відносно нормальних рівнях Т-кіллерів і Т-супресорів.

Для якого вірусного захворювання характерна така картина?

A * ВІЛ-інфекція.

B Грип.

C Кір.

D Аденовірусна інфекція.

E Сказ.

(Вірусну інфекцію, яка супроводжується зменшенням кількості Т-хелперів викликає ретровірус ВІЛ-інфекції, результатом якої є СНІД.)


30

У працівника ферми по вирощуванню овець і кіз діагностовано бруцельоз. Як називають

інфекції, при яких джерелом збудника є хворі тварини?

A * Зоонозні.

B Сапронозні.

C Антропонозні.

D Вторинні

E Змішані

(Інфекції при яких джерелом інфекції є хворі тварини називають зоонозні. Люди – антропонозні.)


31

В одного з членів експедиції, який працював в ендемічному вогнищі малярії, через 8

місяців діагностовано малярію. Який імовірний механізм інфікування?

A *Трансмісивний

B Повітряно-пилевий

C Фекально-оральний

D Контактний

E Повітряно-крапельний

(Малярійний плазмодій передають комарі роду Анофелес. При укусі хворої людини відбувається інфікування комара, у шлунку якого відбувається статевий шлях розмноження збудника. При укусі здорової людини відбувається зараження здорової людини.)


32

Яку вакцину треба використати для профілактики вірусної інфекції, що може спричинити

вроджені вади плода у випадку захворювання вагітної?

A *Проти краснухи

B Протигрипозну

C Протипаротитну

D Протиполімієлітну

E Антирабічну

(Інфекція, спричинена вірусом краснухи є надто небезпечною для вагітних, так як призводить до фізичних вад плода (вражає легені і мозок) несумісних з життям.)


33

До груп професійного ризику зараження ВІЛ-інфекцією відносяться люди

різних спеціальностей, в тому числі медичні працівники. Вкажіть найбільш

ймовірний механізм їх зараження.

A Парентеральний

B Фекально-оральний

C Повітряно-крапельний

D Повітряно -пилевий

E Трансмісивний

(Самим поширеним механізмом зараження при ВІЛ-інфекції є парентеральний (інфекції, оперативне втручання і переливання крові).

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Крок Фармація Мікробіологія 1 icon** Перелік основних видів методичної роботи
До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних...
Крок Фармація Мікробіологія 1 iconКрок 2 Фармація зміст

Крок Фармація Мікробіологія 1 iconКрок 1 Фармація 02. 10. 2012 нфаУ ауд.№3(вул. Блюхера,4)

Крок Фармація Мікробіологія 1 iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 2 Курс 4 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Крок Фармація Мікробіологія 1 iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 1 Курс 2 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Крок Фармація Мікробіологія 1 iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 5 Курс 10 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Крок Фармація Мікробіологія 1 iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 4 Курс 8 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Крок Фармація Мікробіологія 1 iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 3 Курс 6 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Крок Фармація Мікробіологія 1 iconМіністерство охорони здоров’я україни
Крок Загальна лікарська підготовка” для інтернів, які навчаються в інтернатурі тривалістю 1 рік (а саме наступні спеціальності: загальна...
Крок Фармація Мікробіологія 1 iconКрок Фармація 2009
Які прийоми повинен використати провізор, щоб приготувати дану лікарську форму?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи