Тестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю icon

Тестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю
НазваТестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю
Сторінка4/4
Дата20.04.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^

А. Ендотермічні реакції Вірно


В. Реакції розщеплення складних органічних сполук на прості;

С. Реакції пластичного обміну;

Д. Реакції енергетичного обміну;

Е. Реакції синтезу складних органічних сполук


244. Реакції дисиміляції – це:

А. Екзотермічні реакції Вірно

В. Реакції розщеплення складних органічних сполук на прості;

С. Реакції пластичного обміну;

Д. Реакції енергетичного обміну;

Е. Реакції синтезу складних органічних речовин.

245. У ядрі клітини проходять етапи реалізації генетичної інформації:

А. Транскрипція;

В. Посттранскрипційні зміни іРНК (дозрівання);

С. Активація амінокислот;

Д. Трансляція;

Е. Вірно А+В. Вірно


246. У телофазі мітозу відбувається:

А. Спіралізація хромосом;

В. Зникнення ядерець;

С. Утворення ядерної оболонки. Вірно

Д. Розходження хроматид до полюсів клітини;
^

Е. Локалізація хромосом в районі екватора клітини.247. Періоди інтерфази:

А. Мітоз;

В. Синтетичний;

С. Пресинтетичний;

Д. Постсинтетичний;

Е. Вірно В+С+Д. Вірно

248. Ким і коли були відкриті нуклеїнові кислоти?

 1. М.Шлейденом у 1839р.

 2. Г.Менделем у 1866р.

 3. І.Мішером у 1869р. Вірно

 4. О.Ейвері у 1944р.

 5. Дж.Уотсоном та Ф.Кріком у 1953р.


249. У яких організмів матеріальним субстратом спадковості і мінливості є ДНК?

 1. 1.Вірусів.

 2. Прокаріотів.

 3. Еукаріотів.

 4. Вірусів і прокаріотів.

 5. Вірусів, прокаріотів і еукаріотів Вірно


250. Які властивості нуклеїнових кислот визначають їх як субстрат спадковості і мінливості?

 1. Здатність до самовідновлення.

 2. Здатність до реалізації своєї інформації.

 3. Здатність зберігати сталість своєї організації.

 4. Здатність набувати змін і відтворювати їх.

 5. Усі варіанти вірні. Вірно


251. Які компоненти є складниками мономерів нуклеїнових кислот?

 1. Амінокислота, азотиста основа, пентоза.

 2. Амінокислота, азотиста основа, фосфат.

 3. Азотиста основа, пентоза, фосфат. Вірно

 4. Амінокислота, три фосфати.

 5. Азотиста основа, три фосфати.


252. Які компоненти нуклеотидів входять до складу остову ланцюгів нуклеїнових кислот?

 1. Азотисті основи і залишки фосфорної кислоти.

 2. Залишки фосфорної кислоти і пентози.

 3. Азотисті основи і пентози.

 4. Амінокислоти.

 5. Жоден варіант невірний. Вірно


253. Що обумовлює видову специфічність матеріальних носіїв генетичної інформації?

 1. Амінокислотний склад.

 2. Нуклеотидний склад. Вірно

 3. Вуглеводний склад.

 4. Пентози і фосфати.

 5. Ліпіди.


254. Особливістю структурної організації ДНК є:

 1. Комплементарність мономерів.

 2. Паралельність ланцюгів.

 3. Антипаралельність ланцюгів.

 4. Комплементарність мономерів і паралельність ланцюгів.

 5. Комплементарність мономерів і антипаралельність ланцюгів. Вірно


255. Яке із рівнянь відповідає правилам Чаргаффа?

 1. А+Г=Т+Ц.

 2. А=Т.

 3. Г=Ц.

 4. А=Г.

 5. Вірно 1+2+3. Вірно


256. Які рівні структурної організації притаманні ДНК?

 1. Первинний.

 2. Вторинний.

 3. Третинний.

 4. Вірно А+В+С. Вірно

 5. Жоден варіант невірний.257. Відомо, що молекула ДНК в конформаційній формі В утворює навколо своєї осі спіраль, діаметр якої 2 нм, довжина кроку - 3,4 нм. У кожний виток входить 10 пар нуклеотидів. Яку довжину має фрагмент молекули ДНК, до складу якого входить 100 пар нуклеотидів?

 1. 0,34 нм.

 2. 0,17 нм.

 3. 34 нм. Вірно

 4. 17 нм.

 5. 340 нм.


258. Де розміщений генетичний матеріал еукаріотичної клітини?

 1. В ядрі.

 2. В мітохондріях.

 3. В хлоропластах.

 4. Вірно А+В+С. Вірно

 5. Вірно А+С.


259. В чому полягає автоcинтетична функція ДНК?

 1. В здатності забезпечувати транскрипцію.

 2. В здатності забезпечувати реплікацію. Вірно

 3. В здатності забезпечувати трансляцію.

 4. Вірно А+В+С.

 5. Жоден варіант невірний.


260. Що є дискретною одиницею спадковості і мінливості?

А. Нуклеїнова кислота.

В. Нуклеотид.

С. Ген. Вірно

D. Амінокислота.

Е. Пептидний ланцюг.


261. З хімічної точки зору ген — це:

А. Один з ланцюгів молекули ДНК.

В. Будь-яка послідовність нуклеотидів нуклеїнової кислоти.

С. Специфічна послідовність амінокислот.

D. Специфічна послідовність нуклеотидів нуклеїнової кислоти. Вірно

Е. Специфічна послідовність нуклеотидів і амінокислот.


262. Різні види спеціалізованих клітин багатоклітинного організму мають:

А. Однакову кількість генетичного матеріалу і генів.

В. Однакову кількість генетичного матеріалу, але різну кількість генів.

С. Однакову кількість генетичного матеріалу і однакову кількість генів. Вірно

Д. Різну кількість генетичного матеріалу і генів.

Е. Жоден варіант невірний.


263. Що є одиницею генетичного коду?

А. Нуклеотид.

В. Ген.

С. Кодон. Вірно

D. Геном.

Е. Амінокислота.


264 Генетичний код - це:

А. Система запису генетичної інформації в молекулах білків у вигляді послідовності амінокислот.

В. Послідовність етапів транскрипції.

С. Система запису спадкової інформації в клітинах. Вірно

D. Сукупність генів, локалізованих у групі зчеплення.

Е. Сукупність усіх генів клітини.


265. Які властивості притаманні генетичному коду?

А. Триплетність і специфічність.

В. Неперервність і неперекривність.

С. Виродженість і наявність нонсенс-кодонів.

D. універсальність.

Е. вірно А+В+С+D. Вірно


266. У процесі експресії гена в ознаку послідовність кодонів м-РНК відповідає послідовності розташування амінокислот первинного поліпептидного ланцюга. Така властивість генетичного коду має назву:

1.Колінеарність Вірно

2. Триплетність

3.Універсальність

4.Специфічність

5.Виродженість


267. Деякі триплети (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування інформації. Як називаються триплети, які припиняють транскрипцію?


 1. оператор

 2. стоп-кодон Вірно

 3. кодон

 4. екзон

 5. інтрон


268. Поліпептид, синтезований в рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість кодонів мала іРНК, що слугувала матрицею для даного синтезу?

 1. 27

 2. 54 Вірно

 3. 106

 4. 37

 5. 44


269. Вчені Р.Холлі, М.Ніренберг та Х.Корана розшифрували генетичний код і встановили його функцію в синтезі білка. Що таке код, за їх визначенням?

 1. Чергування інтронних та екзонних ділянок в ДНК

 2. Програма успадкування ознак

 3. Послідовність амінокислот у білковій молекулі

 4. Кодони іРНК

 5. Система розташування нуклеотидів у молекулі ДНК, що кодує послідовність амінокислот у молекулі білка Вірно


270. Відомо, що при заміні одного нуклеотиду в ДНК замінюється лише одна амінокислота в пептиді. Яку властивість генетичного коду це доказує?

 1. Виродженість коду

 2. Універсальність коду

 3. Неперекривність коду Вірно

 4. Триплетність коду

 5. Специфічність коду


271. Під час опитування студентів за темою: “Молекулярна біологія викладачем було задане запитання: “Чому генетичний код є універсальним? Правильною повинна бути відповідь: “Тому що він…:

 1. містить інформацію про будову білка

 2. є триплетним

 3. єдиний для всіх організмів Вірно

 4. кодує амінокислоти

 5. колінеарний


272. Чотири азотисті основи в комбінації по 3 в триплетах, тобто 4 в ступені 3, дають 64 різних кодони, тому одні й ті ж амінокислоти можуть кодуватися різними триплетами. Такий код є надлишковим, або виродженим. Чим пояснюється більша кількість транспортних РНК(61), ніж амінокислот(20)?

 1. Універсальністю

 2. Специфічністю

 3. Варіабельністю ДНК

 4. Виродженістю генетичного коду Вірно

 5. Повторюваними послідовностями нуклеотидів


273. Виберить функції, що не притамані біомембранам:

а) транспортна

б) обмежувальна

в) рецепторна

г) участь в синтезі АТФ

д) синтез ліпідів Вірно


274. Двомембранну будову мають такі органели:

а) лізосоми

б) пластиди

в) клітинний центр

г) мітохондрії

д) вірно б+г Вірно

275. Виберить вірну відповідь, що характеризує аеробний етап енергетичного обміну:

а) відбувається в цитоплазмі, без участі кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 2АТФ;

б) відбувається в мітохондріях без участі кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 38АТФ;

в) відбувається в мітохондріях за участю кисню, кінцеві продукти - СО2, Н2О і 38АТФ; Вірно

г) відбувається в цитоплазмі, за участю кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 38АТФ;

д) відбувається в мітохондріях за участю кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 2АТФ;


276. Більшість захворювань людини пов’язана з порушенням будови та функцій клітинних мембран Яка властивість мембрани є головною при визначенні метаболічного статусу клітини?

1.Вибіркова проникливість Вірно

2.Здатність до плазмолізу

3.Здатність до фагоцитозу

4.Утворення мікроворсинок

5.Забезпечення міжклітинних контактів


277. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені органели овальної та круглої форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня – гладка, а внутрішня утворює кристи і містить фермент АТФ-синтетазу. Така будова властива для:

 1. Мітохондрії Вірно

 2. Центросоми

 3. Ендоплазматичного ретикулума

 4. Рибосоми

 5. Лізосоми


278. При вивчені макрофагів у хворого на черевний тиф в цитоплазмі цих клітин була виявлена велика кількість бактерій. Яким чином бактерії потрапили в клітини?

  1. Шляхом піноцитозу

  2. Шляхом фагоцитозу. Вірно

  3. Шляхом пасивного транспорту

  4. Шляхом дифузії

  5. Шляхом К-Na насосу

279. Під час дослідження електронограми в клітині виявлено деструкцію крист мітохондрій. Які процеси в клітині можуть бути порушені внаслідок цього в першу чергу?

Окислення органічних речовин. Вірно

Синтез білка

Фагоцитоз

Поділ ядра

Піноцитоз

280. При електронно-мікроскопічному дослідженні клітин було виявлено трьохшарову ультраструктуру, яка обмежує цитоплазму. Зовнішня поверхня ії представлена глікокаліксом, а внутрішня - лабільними білками. Яка назва цієї ультраструктури?

Плазмалема. Вірно

Цитоскелет

Гладенька ЕПС

Шорстка ЕПС

Целюлозна оболонка

281. Речовини виводяться з клітини шляхом сполучення мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури виділяється за межі клітини. Яка назва цього процесу?

Ендоцитоз

Осмос

Екзоцитоз. Вірно

Пасивний транспорт

Полегшена дифузія


282. Назвіть органоїд клітини, де відбувається анаеробний етап енергетичного обміну?

Мітохондрії. Вірно

Комплекс Гольджі

Гранулярна ендоплазматична сітка

Цитоплазма

Ядро

283. Скількі молекул АТФ синтезується при неповному окислені однієї молекули глюкози?

2 молекули АТФ. Вірно

18 молекул АТФ

36 молекул АТФ

38 молекул АТФ

12 молекул АТФ


284. Виберить функцію, яка не притаманна біологічним мемебранам:

Обмежувальна

Рецепторна

Транспортна

Компартментація клітини

Зберігання спадкової інформації. Вірно


285. Двохмембранну будову мають такі органоїди:

а) ядро, пластиди, мітохондрії. Вірно

б) митохондрії, лизосоми, рибосоми

в) комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка

г) клітинний центр, джгутики, війки

е) вірна відповідь - а) та б)

286. Транспорт малих заряджених молекул та іонів крізь мембрану відбувається за допомогою:

а) активного та пасивного транспорту

б) дифузії

в) активного транспорту

г) фагоцитозом


  1. Мембрани клітини складають з:

а) фосфоліпідів, білків. Вірно

б) ліпідів, білків та нуклеїнових кислот

в) клітковини, пектину та білків

г) нуклеїнових кислот, білків


288. Гліколіз - це процес розщеплення :

а) білків на амінокислоти

б) ліпідів на карбонові кислоти та гліцерін

в) глюкози до молочної кислоти. Вірно

г) окислення глюкози в мітохондріях


289. Енергетичним ефектом гліколізу є утворення 2 молекул:

а) молочної кислоти

б) піровиноградної кислоти

в) АТФ

г) АТФ та молочної кислоти. Вірно


290. Постачання речовин в клітину та виведення їх з клітини забезпечується:

а) лізосомами

б) клітинною стінкою

в) клітинною мембраною Вірно

г) ядром


291. Виділення речовини з клітини відбувається за допомогою комплексу Гольджі в результаті злиття пухиря комплексу Гольджі з цитоплазматичною мембраною. Вміст пухиря виливається назовні. Назва такому процесу є:

а) екзоцитоз. Вірно

б) ендоцитоз

в) активний транспорт

г) полегшена дифузія


292. Процеси окислення відбуваються в клітинних органелах:

а) в рибосомах

б) в мітохондріях. Вірно

в) в ендоплазматичної сітці

г) в хлоропластах


293. Внаслідок процесів асиміляції відбувається:

а) розщеплення вуглеводів та жирів

б) розщеплення білків

в) синтез білків

г) синтез жирів та вуглеводів

д) вірно в) +г). Вірно


294. Дисиміляція речовин до остаточних сполук - СО2 та Н2О відбувається в таких органоїдах клітини:

а) хлоропластах

б) ендоплазматичної сітці

г) мітохондріях. Вірно

д) ядрі

е) рибосомах


295 Активний транспорт речовин крізь біологічну мембрану - це:

а) транспорт речовин по градієнту концентрації з затратою енергії АТФ

б) транспорт речовин проти градієнту концентрації із затратою енергії АТФ Вірно

в) транспорт речовин по градієнту концентрації без затрати енергії АТФ

г) дифузія

е) полегшена дифузія

296. До пасивного транспорту речовин відноситься:

а) осмос та дифузія

б) піноцитоз

в) фагоцитоз

г) К -Na насос

д) полегшена дифузія

е) вірно - а) + д). Вірно


297. Як називаються генетично неактивні спіралізовані ділянки хромосоми, що перешкоджають з’єднанню хромосом між собою або з їх фрагментами та забезпечують індивідуальність та дискретність кожній хромосомі

а) центромера

б) супутники

в) кінетохор

г) теломера. Вірно

д) гетерохроматин


298. Набір хромосом соматичної клітини, якій притаманна їх певна кількість, розміри та форма, є:

а) каріотип. Вірно

б) генфор

в) генотип

г) генофонд

д) геном


299. Хроматин - це:

а) молекула ДНК

б) молекула РНК

в) комплекс ДНК-білок – пістон. Вірно

г) тільки білок, здатний пов'язуватися з ДНК

д) ген


300. Повністю гомологічні хромосоми містять:

а) ембріон людини

б) каріотип чоловіка

в) каріотип жінки. Вірно

г) каріотип чоловіка і жінки

д) всі відповіді вірні


301. Виберіть функцію, властиву хроматину:

а) збереження генетичної інформації у вигляді певної послідовності ДНК

б) передача спадковій інформації за допомогою формування хромосом

в) формування ядерець, де утворюються рибосоми

г) синтез АТФ

д) вірні а)+б)+в)


302. Виберіть основні процеси, що відбуваються в ядрі:

а) реплікація ДНК

б) синтез АТФ

в) транскрипція всіх видів РНК

г) синтез ліпідів

д) вірно а)+в)


303. Елементарною одиницею будови хроматину є:

а) центросома

б) нуклеотид

в) нуклеосома. Вірно

г) нуклеїнова кислота

д) хромосома


304. Виберіть ознаки, що притаманні гетерохроматину:

а) ділянки, що активно сприймають барвники

б) вірно а)+в)+д). Вірно

в) виконує структурну функцію

г) містить у собі активні гени

д) займає однакові ділянки в гомологічних хромосомах

305. Виберіть ознаки, які були покладені в основу Денверської класифікації хромосом людини (Денвер, США, 1960 р.) -

1) порівняльна характеристика розмірів кожної з пар гомологічних хромосом та характер розміщення центромери. Вірно

2) порядок чергування гетеро - та еухроматичних ділянок

3) кількісна та якісна характеристика генів

4) кількість еухроматичних ділянок в гомологічних хромосомах

5) характер розміщення центромери, характеристика генів


306. Оберіть ознаки, що характеризують як «Правила хромосом»:

1) індивідуальність окремих пар хромосом

2) парність хромосом

3) безперервність хромосом

4) специфічність набору хромосом

5) всі відповіді вірні . Вірно


307. Гетеро хроматин характеризується:

 1. структурною функцією. Вірно

 2. синтетичною функцією

 3. дисиміляцією

 4. асиміляцією

 5. наявністю єкзонів


308. З чим пов”язаний процес самовідновлення живого?

1. потік речовини

2. потік енергії

3. зміна генерації біологічних систем. Вірно

4. потік інформації

5. сталість біологічних систем


309. Що жарактерізує еукаріотичну клітину?

1. наявність нуклеоїда

2. ДНК у цитоплазмі

3. хромосоми в нуклеоїді

4. хроматин в ядрі. Вірно

5. відсутність ядра


310. Основні події G1-періоду інтерфази:

1. нагромадження РНК і білків для формування органоїдів клітини. Вірно

2. синтез ДНК

3. нагромадження енергії АТФ

4. синтез ядерних білків

5. каріокінез


311. Основні події G2-періоду інтерфази:

1. нагромадження РНК і білків

2. синтез ДНК

3. нагромадження енергії АТФ та ядерних білків. Вірно

4. синтез білків

5. каріокінез


312. чому дорівнює кількість ДНК у S-періоді?

1. 1с

2. 2с

3. 4с

4. 3с

5. 6с


313. Які рівні характерні для існування живого?

1. хімічний , біологічний, клітинний, біогеоценотичний,

2. фізичний, генетичний; онтогенетичний, популяційно-видовий,

3. молекулярно-генетичний, організмовий, біосферний

4. клітинний, онтогенетичний, популяційно-видовий, біогеоценотичний,

біосферний. Вірно

5. клітинний, молекулярно-генетичний, хімічний, онтогенетичний, популяційно-видовий, біогеоценотичний, біосферний


314. Вкажить правільну послідовність фаз мітозу:

1. профаза, анафаза, телофаза, метафаза

2. метафаза, профаза, телофаза, анафаза,

3. профаза, метафаза анафаза, телофаза. Вірно

4. метафаза анафаза, телофаза, профаза

5. профаза, телофаза. Метафаза, анафаза


315. З яких етапів складається біосинтез білка?

1. транскрипція

2. трансляція

3. рекогніція

4. реакція матричного синтезу

5. все перелічене вірно. Вірно


316. Еухроматин характерізується:

1. вмістом генів. Вірно

2. вмістом ферментів

3. вмістомАТФ

4. вмістом білків

5. вмістом ліпідів


317. Яку роль в житті клітини відіграють комплементарні азотисті основи

1. входять до складу ДНК, РНК. Вірно

2. входять до складу білків

3. входять до складу ліпідів

4. вжодять до складу вуглеводів

5. входять до складу ферментів


318. У першій половині ХХ століття багато авторів описували більш інтенсивно забарвлені ділянки хромосом, які чергувалися з слабо забарвленими ділянками. Деякі дослідники припускали, що інтенсивно забарвлені ділянки містять гени. Які сучасні погляди на їх функції?

1. Це генетично інертні ділянки хромосом

2. Це ділянки, де відбувається транскрипція

3. Це ділянки, які деконденсуються в інтерфазі

4. Це ділянки, які в інтерфазі непомітні в світловому мікроскопі

5. Ці ділянки, генетично активні


319. Розглядаючи під мікроскопом клітини, забарвлені фуксинсірчистою кислотою (тести для визначення вуглеводів), виявлені скупчення пухирців речовин, розміщених біля комплексу Гольджі і забарвлені фуксинсірчистою кислотою. Який висновок можна зробити про функції комплексу Гольджі?

1. Нагромадження і виведення речовин з клітини Вірно

2. Розщеплення вуглеводів та інших органічних речовин

3. Окислення вуглеводів

4. Запасання вуглеводів

5. Синтез вуглеводів з органічних речовин


320. На якому етапі життєвого циклу клітини відбувається максимальна спіралізація хромосом?

1. Метафаза. Вірно

2. Анафаза

3. Телофаза

4. Профаза

5. Інтерфаза


321. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Які органоїди клітин забезпечують їх видалення у внутрішніх органах?

1. Лізосоми .Вірно

2. Рибосоми

3. Мітохондрії

4. Пластиди

5. Комплекс Гольджі


322. Експериментально порушили деспіралізацію молекули ДНК. Які процеси не будуть відбуватись в клітині в першу чергу:

1. транскрипція Вірно

2. анафаза мітозу

3. трансляція

4. синтез ліпідів

5. синтез вуглеводів


323. У бактеріальній клітині тривалість приєднання однієї амінокислоти до поліпептидного ланцюга при оптимальних умовах складає приблизно 1/20 сек. Скільки часу потрібно для того щоб синтезувати поліпептид, який кодується геном, до складу якого входять 1200 пар нуклеотидів:

1. 20 сек Вірно

2. 1/20 сек.

3. 2 сек.

4. 400сек.

5. 1/2 сек


324. Під час опитування студентів за темою: “Молекулярня біологія” викладачем було задане запитання: “Чому генетичний код є універсальним?” Правильною повинна бути відповідь: “Тому що він…”:

1. єдиний для всіх організмів Вірно

2. містить інформацію про будову білка

3. є триплетним

4. кодує амінокислоти

5. колінеарний


325. При розгляданні під електронним мікроскопом клітин підшлункової залози були знайдені структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн та поєднані з плазмолемою. Виявилося, що завдяки своїй будові вони відіграють важливу роль у регулюванні внутрішньо-клітинних ферментних систем, транспорті речовин і процесах обміну. Визначте ці структури:

1. ендоплазматична сітка Вірно

2. комплекс Гольджі

3. рибосоми

4. центросоми

5. мітохондрії


326. В процесі еволюції часто відбувалися дуплікації ділянок геному. Одна з копій могла еволюціонувати в результаті мутацій, а інша зберігала свою початкову функцію. Прикладом можуть бути гени білків м’язів, імуноглобулінів тощо. Як називають набір функціонально споріднених генів, що мають спільного предка і можуть бути розташовані у різних ділянках геному.

1. кластери Вірно

2. репліка тори

3. інтрони

4. екзони

5. транспозони


327. Інформаційна РНК існує у вигляді зрілої фракції і у вигляді попередника (про-і РНК). Зрілі молекули і-РНК прикріплються до рибосом, де починається зчитування інформації. Проте іноді у клітинах може нагромаджуватися зріла і-РНК, яка зв’язана з білком і може функціонувати тільки після звільнення від білка. Як називаються ці нуклеопротеїдні комплекси, що знаходяться у цитоплазмі і можуть бути прикріплені до рибосом:

1. інформосоми. Вірно

2. термінатори

3. траскриптони

4. спейсери

5. екзони


328. Під дією різних фізичних і хімічних агентів при біосинтезі ДНК у клітині можуть виникати пошкодження. Здатність клітин до виправлення пошкоджень у молекулах ДНК називається:

1. репарація Вірно

2. транскрипція

3. трансляція

4. процесінг

5. редуплікація


329. Клітини, що належать однієї людині, здатні одночасно синтезувати різні білки. Це можливо тому що:

1. Одночасно у клітинах транскрибуються різні ділянки ДНК Вірно

2. Клітини одного організму мають різну ДНК

3. У клітинах одного організму по-різному відбувається біосинтез білка

4. У клітинах постійно відбуваються різні мутації

5. Синтезовані білки здобувають у процесі самозборки різну структуру


330. У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка у клітині буде здійснюватись:

1. на полісомах. Вірно

2. У ядрі

3. У лізосомах

4. На каналах гладкої ендоплазматичної сітки

5. У клітинному центрі


331. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:

1. Лізосоми . Вірно

2. Центросоми

3. Ендоплазматичну сітку

4. Рибосоми:

5. Мітохондрії


332. У людини діагностовано галактоземію – хворобу накопичення. Ця хвороба виникла внаслідок порушення клітинної структури:

1. Комплекса Гольджі . Вірно

2. Рибосоми

3. Мітохондрії

4. Центросоми

5. Клітинного центру


333. При електронномікроскопічному вивченні цитоплазми компонентів клітини виявлено систему замкнутих мембран, які обмежують канальці та цистерни. Дослідами встановлено, що у цій системі здійснюється метаболізм ліпідів та вуглеводів, транспорт речовин, обмін кальцію. Ця система являє собою:

1. Апарат Гольджі. Вірно

2. Гранулярний ендоплазматичний ретикулум

3. Гладкий ендоплазматичний ретикулум

4. Мітохондрії

5. Рибосоми


334. Було доведено, що молекула незрілої і-РНК (про-і-РНК) містить більше триплетів, чим знайдено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється наявністю:

1. Процесінгу . Вірно

2. Ініціації;

3. Трансляції

4. Мутації;

5. Репарації


335. При вивченні ультраструктури цитоплазми клітини виявлена органела, яка локалізується біля ядра. Вона складається з двох циліндрів, розташованих перпендикулярно один до одного. Циліндри утворені мікротрубочками. Було з’ясовано, що ця органела забезпечує формування мітотич_ного апарата і являє собою

1. Центросому. Вірно

2. Рибосому

3. Ендоплазматичну сітку

4. Мітохондрію

5. Лізосому


336. Цитобіохімічними методами з ядра виділено про-і-РНК і зрілу і-РНК. Біосинтез білкової молекули буде відбуватись на тій, яка:

1. Позбавлена інтронних ділянок. . Вірно

2. Повна копія кодуючого ланцюга ДНК

3. Повна копія двох ланцюгів ДНК

4. Позбавлена екзонних ділянок

5. Позбавлена акцепторних триплетів.


337. Лізосоми грають істотну роль в індивідуальному розвитку організмів, руйнуючи тимчасові органи ембріонів і личинок, наприклад зябра і хвіст у пуголовків жаб. Яка група лізосом забезпечує ці процеси.

1. аутолізосоми. Вірно

2. гетерофагосоми

3. прелізосоми

4. постлізосоми

5. власне лізосоми


338. Зазначте причину виникнення спадкових хвороб, що одержали назву хвороб накопичення.

1. відсутність у лізосомах визначених ферментів . Вірно

2. відсутність у мітохондріях визначених ферментів

3. відсутність у ЭПС визначених ферментів

4. відсутність в апараті Гольджі визначених ферментів

5. відсутність у ядрі визначених ферментів


339. Втрата лізосомами якоїсь із ферментативних систем приводить до важких патологічних станів цілого організму - звичайно спадковим хворобам. Визначите аномальну групу лізосом.

1. гетерофагосоми. Вірно

2. прелізосоми

3. постлізосоми

4. аутосоми

5. первинні лізосоми


340. Діти, що страждають на спадкову хворобу - пігментну ксеродерму, при народженні виглядають нормально, але вже в ранньому віці під впливом сонячного світла в них з'являються поразки шкіри. Пігментна ксеродерма виникає в результаті порушення процесу:

1. репарації . Вірно

2.реплікації

3. транскрипції

4. трансляції

5. рекомбінації


341. Життя існує у вигляді окремих (дискретних) біологічних систем (клітини, організми й ін.) і існування кожної окремо взятої біологічної системи обмежено в часу, підтримка життя на будь-якому рівні зв'язано з репродукцією. На якому рівні організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

1. молекулярному . Вірно

2. субклітинному

3. клітинному

4. тканинному

5. рівень організму


342. Речовини виводяться з клітини через пластинчастий комплекс в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Як називається цей прцес?

1. Екзоцитиоз. Вірно

2. Осмос

3. Ендоцитоз

4. Активний транспорт

5. Полегшена дифузія


343. У інтенсивно функціонуючих клітинах (наприклад печінки) часто спостерігається збільшення числа хромосом. Які зміни на рівні ядра відбуваються у клітині?

1. Ендомітоз . Вірно

2. Політенія

3. Амітоз

4. Мітоз

5. Мейоз


344. В яких клітинах протягом життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним?

1. Нейрони . Вірно

2. М`язові ( поперечно – смугасті)

3. М’язові (гладкі )

4. Епідерміс

5. Кровотворні


345. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації забезпечує існування клітинного рівня життя :

1. молекулярний. Вірно

2. тканинний

3. організмовий

4. популяційно-видовий

5. біоценотичний


346. В рослинних і тваринних клітинах містяться лізосоми. В залежності від перетравлюваного матеріалу розрізняють вторинні лізосоми двох типів: лізосоми, які перетравлюють внутрішньоклітинні структури та гетерофагосоми, які перетравлюють речовини, що надійшли в клітину. Від злиття яких лізосом утворилися травні вакуолі найпростіших :

1. гетерофагосом. Вірно

2. постлізосом

3. прелізосом

4. вториних лізосом, аутолізосом

5. первиних власних лізосом


347. Зріла вірусна частка складається з білкової оболонки і нуклеокапсиду, в якому зосереджено генетичний матеріал. Яку назву має зріла частка вірусу?

1. Віріон . Вірно

2. генофор

3. нуклеоїд

4. фаг

5. ділянка ДНК або РНК


348. Органоїди - це постійні диференційовані ділянки цитоплазми, що мають певну будову і функції: ендоплазматичний ретикулум, рибосоми, лізосоми, мітохондрії, пластинчастий комплекс, клітинний центр, мікротрубочки, пластиди. Які клітинні компоненти відкрито з допомогою електронного мікроскопа?

1. гіалоплазма, ендоплазматичний ретикулум, рибосоми. Вірно

2. ядро

3. лізосоми

4. мітохондрії

5. пластичний комплекс Гольджі


349. Мітохондрії - двомембранні органоїди; лізосоми, комплекс Гольджі - одномембранні. Які органоїди клітини не мають мембрани?

1. рибосоми, центросома. Вірно

2. лізосоми

3. мітохондрії

4. пластинчастий комплекс Гольджі

5. пластиди


350. До складу рибосом входять білок і рибосомальна РНК - РНП, рибонуклеопротеїд. Де формуються субодиниці рибосом?

1. в ядерці . Вірно

2. в мітохондріях

3. в комплексі Гольджі

4. в лізосомах

5. на канальцях ендоплазматичного ретикулуму


351 іРНК синтезується в ядрі клітини на одному ланцюгу ДНК. Як називається цей процес?

1. транскрипція . Вірно

2. синтез білка

3. синтез ДНК

4. трансляція

5. активація амінокислот


352. В клітині існує 3 види РНК: транспортна, що транспортує амінокислоти до полісом; інформаційна, що виконує роль матриці; рибосомна, що входить до складу рибосом. Якої з них в клітині найбільше?

1. рибосомальної. Вірно

2. інформаційної

3. транспортної

4. матричної

5. про-іРНК


353. Полінуклеотидні молекули бувають гігантські та короткі. Яка з видів РНК є найкоротшою?

1. транспортна. Вірно

2. інформаційна

3. рибосомальна

4. матрична

5. про-іРНК


354. Чотири азотисті основи в комбінації по 3 в триплетах, тобто 43, дають 64 різних кодони, тому одні й ті ж амінокислоти можуть кодуватися різними триплетами. Такий код є надлишковим, або виродженим. Чим пояснюється більша кількість транспортних РНК(61), ніж амінокислот(20)?

1. виродженістю генетичного коду Вірно

2. універсальністю

3. специфічністю

4. варіабельністю ДНК

5. повторюваними послідовністями нуклеотидів


355. В пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому хромосоми однохроматидні (молекул ДНК стільки ж, скільки й хромосом). Скільки хромосом і молекул ДНК має клітина людини в пресинтетичному періоді?

1. 46 хромосом 46 молекул ДНК . Вірно

2. 46 хромосом 92 молекул ДНК

3. 23 хромосоми 46 молекул ДНК

4. 46 хромосом 92 молекули ДНК

5. 23 хромосоми 46 молекули ДНК


356. Одним з центральних процесів метаболізму клітини є зчитування інформації з генів, яка відбувається в ядрі і називається транскрипція. У процесі переписування інформації РНК-полімераза просувається вздовж нитки ДНК від промотора до термінатора. Послідовність нуклеотидів цієї ділянки ДНК, що визначає утворення однієї молекули м-РНК, має назву:

1. транскриптон . Вірно

2. цистрон

3. спейсер

4. оператор

5. мутон


357. Вивчалась довжина молекул РНК, які приймають участь у трансляції. Було встановлено, що розмір ділянки і-РНК, зайнятий однією рибосомою під час трансляції, відповідає:

1. Шести нуклеотидам. Вірно

2. Одному нуклеотиду;

3. Двом нуклеотидам

4. Трьом нуклеотидам

5. П’яти нуклеотидам


358. Прокаріоти - доядерні організми, які не мають типового ядра і ядерної мембрани. Генетичний матеріал в них представлений однією кільцевою ниткою молекули ДНК. Як називається генетичний матеріал прокаріотів?

1. генофор . Вірно

2. віріон

3. ядро

4. хромосома

5. мікоплазма


Комп’ютерне Тестування:

Усього 40 тестів = 80 балів

25 тестів = 50 балів

Переведення в традиційну оцінку:

80 – 70 балів = оцінка «5»

70 – 60 балів = оцінка «4»

60 – 50 балів = оцінка «3»

49 і менше балів = оцінка «2»1   2   3   4

Схожі:

Тестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю iconМ. М. Новікова тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “регіональний менеджмент”
Тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “Регіональний менеджмент” (для студентів денної та...
Тестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю iconТестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія»
Затяжний психічний розлад з тяжкими стійкими хворобливими проявами, які часто загострюються
Тестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю iconТести для підсумкового модульного контролю з см та фр
Основні завдання комплексного лікарського обстеження осіб, що займаються різними видами фізичних вправ
Тестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю iconТестові завдання І модульного контролю*
Як називається вид графіки, де зображення наноситься голкою на цинкову пластину, потім травиться лугами?
Тестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю iconТестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №2 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія»
Хвора 75-ти років, не може назвати місяць, число, пору року. Після довгих роздумів називає своє ім'я. Настрій дратівливо-незадоволений....
Тестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю iconГрафік підсумкового модульного контролю з дисципліни «Офтальмологія»
К підсумкового модульного контролю з дисципліни «Офтальмологія» для студентів 4 курсу медичного ф-ту №1, медичного ф-ту №2, медичного...
Тестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю iconПитанн я для підготовки до підсумкового модульного контролю І заліку
Надзвичайні ситуації та їх класифікація за масштабами (територіальним поширенням) і за причинами походження
Тестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю iconТестові завдання для модульного контролю з „Основ профілактики алкоголізму та наркоманій”
Патологічний потяг до уживання алкогольних напоїв з метою викликати у себе відчуття задоволення, підвищений настрій, прилив психічної...
Тестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю iconГрафік підсумкового модульного контролю з дисципліни «Біоорганічна та біологічна хімія» для 2 курсу медичного №1, медичного №2, медичного №3, стоматологічного
Графік підсумкового модульного контролю з дисципліни «Біоорганічна та біологічна хімія» для 2 курсу медичного №1, медичного №2, медичного...
Тестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю iconГрафік проведення підсумкового модульного контролю з гігієни та
Графік проведення підсумкового модульного контролю з гігієни та екології на 3 курсі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи