Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й icon

Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Скачати 330.43 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Дата20.04.2013
Розмір330.43 Kb.
ТипДокументи
Затверджую”

Проректор з навчальної роботи ВНМУ


проф. Гумінський Ю. Й.


28. 08. 2012 р.

ТЕМАТИЧНО – календарний план

лекцій З ДИСЦИПЛІНИ "МЕДИЧНА і біологічна фізика"

для студентів 1 курсу стоматологічного факультету (потік С)

на І семестр 2012-2013 навч.рокуз/п

Тема лекції

^ К-сть

годин

Дата

Лектор


^ Модуль № 2 Основи біологічної фізики

1

Механічні коливання і хвилі.

Акустичні методи медичної діагностики та терапії.

2
ст.викладач

Гудзь В. О.

2

Фізика біологічних мембран і мембранних процесів.

Електроанальгезія та електростимуляція.

2
ст.викладач

Гудзь В. О..
Разом

4


^ Модуль № 3 Основи медичної фізики

3

Пасивні електричні властивості біотканин.

Реографія, гальванізація та лікарський електрофорез.

2
ст.викладач

Гудзь В. О..

4

Рентгенівське випромінювання, його взаємодія з речовиною

та застосування в медицині.

2
ст.викладач

Гудзь В. О..

5

Природна радіоактивність та основні закони.

Дозиметрія іонізуючого випромінювання.

2
ст.викладач

Гудзь В. О..
Разом

6
.

ВСЬОГО

10

Склав: ст. викл. Гудзь В.О.


Затверджено на засіданні кафедри МБФ 27. 06. 2012 р. Протокол № 8


^ ЗАТВЕРДЖУЮ” КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Проректор з навчальної роботи ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни проф. Ю.Й. Гумінський «Медична і біологічна фізика

для студентів 1 курсу,

стоматологічного факультету ( Потік С )

28. 08. 2012 р 2012 / 2013 навчальний рік, 1 семестр

№№ занять з/пДата за-

нять
^

Т Е М И З А Н Я Т Ь


Групи:

Парні “А”

Групи:

Парні “Б”


Групи:

Непарні “А”


Групи:
^

Непарні “Б”
навч кім-

нат

Теми

(за

темпла-

ном)навч кім-

нат

Теми

(за темпла-

ном)навч кім-нат

Теми

(за

темпла-

ном)навч

кім-

нат

Теми

(за

темпла-

ном)

Модуль 1. Математична обробка медико-біологічних даних

1

3 -7.09

2

Введення в дисципліну

4

Введення в дисципліну

3

Введення в дисципліну

8

Введення в дисципліну

2

10 - 14.09

2

1.1

4

1.1

3

1.1

8

1.1

3

17 - 21.09

2

1.2

4

1.2

3

1.2

8

1.2

4

24 - 28.09

2

1.3

4

1.3

3

1.3

8

1.3

5

1 – 5.10

2

1.4

4

1.4

3

1.4

8

1.4

6

8-12.10

2

1.5

4

1.5

3

1.5

8

1.5

7

15-19.10

2

1.6 ПКР№1
1.6 ПКР№1
1.6 ПКР№1
1.6 ПКР№1

Модуль 2. Основи біологічної фізики

8

22 - 26.10

2

2.1 С, звук

4

5.1 Л1

3

^ 4.1С,мех. вл.

8

8.1 С, БМ

9

29.10-2.11

2

2.2 Л22

3

5.2 statЛ1

4

5.1 Л1

8

8.2 Л18

10

5 – 9.11

2

3.1 Л23

4

6.1 Л2


3

5.2 statЛ1


8

2.1 С,звук


11

12 – 16.11

3

3.2 Л29

8

6.2 statЛ2

4

6.1 Л2

2

2.2 Л22

12

19 – 23.11

8

8.1 С, БМ

4

7.1 Л30

3

6.2 statЛ2

2

3.1 Л23

13

26 – 30.11

8

8.2 Л18

2

2.1 С Звук

4

7.1 Л30

3

3.2 Л29

14

3 – 7.12

4

5.1 Л1

2

2.2 Л22

8

8.1 С, БМ

3

4.1 С, мех. вл.

15

10 – 14.12

3

5.2 statЛ1

2

3.1 Л23

8

8.2 Л18

4

5.1 Л1

16

17 – 21.12

4

6.1 Л2

3

3.2 Л29

8

2.1 С, звук

2

5.2 statЛ1

17

24 – 28.12

3

6.2 statЛ2

8

8.1 С, БМ

2

2.2 Л22

4

6.1 Л2

18

31.12-4.01

4

7.1 Л30

8

8.2 Л18

2

3.1 Л23

3

6.2 statЛ2

19

7 – 11.01

8

4.1 С,мех.вл.

2

4.1 С, мех. вл.

3

3.2 Л29

4

7.1 Л30

20

14 – 18.01

8

9.1 ПКР№2

2

9.1 ПКР№2

4

9.1 ПКР№2

3

9.1 ПКР№2


Увага: Матеріали з підготовки до С (семінарів) та Лаб. робіт №29 , №30

отримати у лаборантів .

Склав: ст. викл. Гудзь В.О.

Затверджено на засіданні кафедри МБФ 27.06. 2012 р. Протокол № 8


^ ЗАТВЕРДЖУЮ” КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Проректор з навчальної роботи ВНМУ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

проф. Ю.Й.Гумінський з дисципліниМедична і біологічна фізика

для студентів 1 курсу, стоматологічного факультету

( Потік С )

28. 08. 2012 р. на 2012 / 2013 навчальний рік, 2 СЕМЕСТР

№№ занять з/пДата

занять
^

Т Е М И З А Н Я Т Ь


Групи:

парні “А”

Групи:

парні “Б”

Групи:

непарні “А”
Групи:

непарні “Б”

навч кімн

Теми (за темпланом)

навч кімн

Теми (за темпла-ном)

навч. кімн.

Теми (за темпла-

ном)

навч кімн

Теми (за темпла-

ном)

Модуль 3. ^ ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ФІЗИКИ

21

28.01 - 1.02

2

11.1 Л12

3

14.1С,дія по.

4

15.2 Л24

8

18.1 Л26

22

4 – 8.02

3

^ 13.1 С, дія cтр

2

11.1 Л12

4

16.2 Л25

8

15.2 Л24 кім

23

11 – 15.02

2

13.2 Л14

3

13.1С,дія ст.

4

16.1 Л27

8

16.2 Л25 кім

24

18 – 22.02

3

^ 14.1 С,дія пол.

2

13.2 Л14

8

17.1 С,ТВ

4

16.1 Л27

25

25.02 - 1.03

3

14.2 Л12

4

15.2 Л24

8

18.1 Л26

2

17.1 С,ТВ

26

4 – 8.03

3

14.3 обр21

4

16.1 Л27

8

19.1С,Доз

2

11.1 Л12

27

11 – 15.03

3

17.1 С,ТВ

4

16.2 Л25

8

19.2 Л28

2

19.1 С,Доз.

28

18 – 22.03

4

15.2 Л24

3

14.2 Л21

2

11.1 Л12

8

19.2 Л28

29

25 – 29.03

4

16.2 Л25

3

14.3 обр21

8

14.1С,дія по.

2

13.1С,дія ст.

30

1 – 5.04

4

16.1 Л27

8

18.1 Л26

3

14.2 Л21

2

13.2 Л14

31

8 – 12.04

4

19.1 С,Доз

8

19.2 Л28

2

14.3 обр21

3

14.1С,дія п.

32

15 – 19.04

8

19.2 Л28

4

19.1 С,Доз

2

^ 13.1С,дія стр

3

14.2 Л21

33

22 – 27.04

8

18.1 Л26

4

17.1 С,ТВ

2

13.2 Л14

3

14.3 обр21

34

29.04-03.05

8

20.1 ПКР3

3

20.1 ПКР3

2

20.1 ПКР3

4

20.1 ПКР3

35

6 – 10.05

8

3

2

4


Увага: Плани з підготовки до С (семінарів) отримати у лаборантів .

Розміщення лабораторних робіт у навчальних кімнатах:

дат Z екг стим увч мікр сп сах лаз р/а

К. №2 - Л12, Л14, Л20. К. 3 - Л19, Л 21. К. №4 - Л24, Л27, Л 25. К. №8 - Л26; Л 28.


Склав: ст. викл. Гудзь В.О.

Затверджено” на засіданні кафедри МБФ 27.06. 2012 р. Протокол № 8


ЗатверджУЮ ” ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Проректор з навчальної роботи ВНМУ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни

проф. Гумінський Ю. Й. Медична і біологічна фізика

на 2012 / 2013 навчальний рік, 1 с е м е с т р

^ 28. 08. 2012 р. для студентів 1курсу,

стоматологічного факультету ( Потік С )

Література:

[1]. Чалий О.В., Агапов Б.Т., Цехмістер Я.В. та ін. Медична і біологічна фізика. Підручник

для студентів ВМЗО 3-4 рівнів акредитації. – К.: Книга плюс”. 2005.-760с.

[2]. Ремизов А.Н. Медицинская и бологическая физика: учебн. для вузов. /А.Н.Ремизов,

А.Г.Максина, А.Я.Потапенко.- 6-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2005.- 558с.: ил.

[3]. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М.: Высшая школа, 1987.

[4]. Ливенцев Н.М. Курс физики. В 2-х томах. М.: Вісшая школа, 1978.

[5]. Дяков В.А., Гудзь В.О., Желіба В.Т., Іваницький Б.Г., Ковальчук П.П., Назаренко Н.С.,

Хаїмзон І.І. ^ Лабораторний практикум з медичної і біологічної фізики (для студ.мед-

вузів).- Вінниця: ВДМУ,1999, -258с. :121 іл.

[6]. Хаїмзон І.І., Дяков В.А., Іваницький Б.Г., Желіба В.Т. Фізичні основи променевих

методів дослідження в медицині: Навч.посібн. для вищих медичних закладів освіти

3-4 рівнів акредитації. -Вінниця-Київ: “Глобус-пресс”, 2002. – 240с., 166 іл.

[7]. Хаїмзон І.І.,Іванов В.П., Нюшко О.В. Вивчення фізчних основ ультразвукових мето-

дів досліджень у клініці. Метод. вказ.. Вінниця, Медуніверситет, 2000. – 29с., іл:28.

[8]. Дяков В.А., Желіба В.Т., Космина Н.А., Хаїмзон І.І. Елементи теорії ймовірностей і

математичної статистики . Навчально-методичний посібник для студентів медвузів.

Вид. 2-ге, доп. Вінниця: ВМІ, 1993.- 48с.: іл.12.

[9]. Пудова С.С., Тарчинець О.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни

Медична і біологічна фізика” (для студ.1 курсу…). Вінниця: ВНМУ - 2007.- с.64.


№№

занят-

тя з/п
^

НАЗВА ТЕМИ


(теми подано відповідно до Робочої Програми з дисципліни /2009 р.)

№№ теми

занят-

тя

ТЕМА ЗАНЯТТЯ


(номери теми, наприклад 1.1, 2.1 тощо, подано відповідно до кафедрального календарного плану)

К-ть го-дин

Модуль №1. МАТЕМАТИЧна ОБРоБКА МЕДИКО-БіОЛОГіЧнИХ ДАНиХ

Змістовий модуль №1. Основи математичного аналізу (СРС - використвуються базові знання)

Змістовий модуль №2. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики

1

Елементи теорії ймовірностей.

1.1

Введеня в дисципліну

Елементи теорії ймовірностей. Теореми

додавання та множення ймовірностей

4

2

3

Елементи математичної

статистики.


1.2

Елементи математичної статистики.Закон розподілу випадкової величини. Надійна ймовірність. Надійний інтервал для великої вибірки (n30)

2

4

1.3

Надійний інтервал для малої вибірки (n30)

2

5

1.4

Оцінка вірогідності різниці середніх арифметичних двох вибірок. Похибки прямо виміряних та непрямо виміряних величин

2

6

1.5

Елементи кореляційно-регресійного аналізу

2

7

Підсумкова контрольна робота

засвоєння модулю №1: “Математична обробка медико-біологічних даних”( ПКР№1 )

1.6

Підсумкова контрольна робота з модуля №1

2

Модуль №2. ^ ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ

Змістовий модуль №2. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки

8

Звук. Фізичні основи звукових методів дослідження у клініці. Аудіометрія.

2.1

Звук. Фізичні та слухові характеристики. Звукові вимірювання. Фізичні основи звукових методів дослідження у клініці (семінар).

2

9

2.2

Зняття спектральної характеристики вуха на порозі чутності. ^ Лабораторна робота22

2

10

Ультразвук. Особливості поши-рення УЗ. Випромінювачі УЗ.

Фізичні основи ультразвукових методів дослідження у клініці. Ефект Доплера.

3.1

Вивчення методу УЗ ехолокації.

Лабораторна робота23.

2

11

3.2

Вивчення фізичних основ УЗ методів досліджень у клініці. Ефект Доплера.

Лабораторна робота29.

2

12

Механічні властивості біологічних тканин.

4.1

Механічні властивості біотканин ( семінар )

2

13

Поверхневий натяг рідин.

5.1

Вивчення поверхневого натягу рідин.
^

Лабораторна робота №1


2

14

5.2

Обробка та аналіз результатів вимірів в

лабораторній роботі № 1.

2

15

В’язкість рідин.

6.1

Вивчення в’язкості рідини.

Лабораторна робота2 .

2

16

6.2

Обробка та аналіз результатів вимірювань в лабораторній роботі № 2.

2

17

Біореологія та гемодинаміка

7.1

Вивчення закономірностей гемодинаміки на фізичній моделі.

Лабораторна робота30.2

Змістовий модуль №3. Біофізика мембранних процесів

18

Біологічні мембрани. Мембранні потенціали спокою та дії.

8.1

Вивчення фізичних і динамічних властивостей біомембран та моделювання процесів переносу речовин через мембранні структури (семінар).

2

19

8.2

Вивчення мембранних потенціалів спокою та дії.

^ Лабораторна робота18.

2

20

Підсумкова контрольна робота засвоєння модулю №2: “Основи біологічної фізики” ( ПКР №2 )

9.1

1. Контроль практичних навичок і знань з

модуля 2.

2. Визначення оцінки успішності студента з

модуля 2.

2Склав: ст. викл. Гудзь В.О.

Затверджено на засіданні кафедри МБФ 27.06. 2012 р. Протокол №8


ЗатверджУЮ ” ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Проректор з навчальної роботи ВНМУ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни

проф. Гумінський Ю. Й. “Медична і біологічна фізика”

на 2012 / 2013 навчальний рік, ІІ с е м е с т р

^ 28. 08. 2012 р. для студентів 1курсу стоматологічного факультету

( Потік С )

Література:

[1]. Чалий О.В.,Агапов Б.Т.,Цехмістер Я.В.та ін. Медична і біологічна фізика.

Підручник для студентів ВМЗО 3-4 рівнів акредитації. – К.: Книга плюс”. 2005.-760с.

[2]. Ремизов А.Н. Медицинская и бологическая физика: Учебн. для вузов./

А.Н.Ремизов, ,А.Г.Максина, А.Я.Потапенко.- 6-е изд.,стереотип.-М.: Дрофа, 2005-58с.:ил.

[3]. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М.: Высшая школа, 1987.

[4]. Ливенцев Н.М. Курс физики. В 2-х томах. М.: Вісшая школа, 1978.

[5]. Дяков В.А., Гудзь В.О., Желіба В.Т., Іваницький Б.Г., Ковальчук П.П., Назарен-

ко Н.С., Хаїмзон І.І.^ Лабораторний практикум з медичної і біологічної фізик (для

студ.медвузів).- Вінниця: ВДМУ,1999,-258с.:121 іл.

[6]. Хаїмзон І.І., Дяков В.А., Іваницький Б.Г., Желіба В.Т. Фізичні основи променевих мето-

дів дослідження в медицині: Навч.посібн. для вищих медичних закладів освіти 3-4 рівнів

акредитації.- Вінниця-Київ: “Глобус-пресс”, 2002. – 240с., 166 іл.

[7]. Хаїмзон І.І.,Іванов В.П., Нюшко О.В. Вивчення фізчних основ ультразвукових методів

досліджень у клініці. Метод. вказівки. Вінниця, Медуніверситет, 2000. – 29с., іл:28.

[8]. Дяков В.А., Желіба В.Т., Космина Н.А., Хаїмзон І.І. Елементи теорії ймовірностей і

математичної статистики . Навчально-методичний посібник для студентів медвузів.

Вид. 2-ге, доп. Вінниця: ВМІ, 1993.- 48с.: іл.12.

[9]. Желіба В.Т., Дяков В.А. Теплове випромінювання тіл.Закони теплового випроміню-

вання і його використання в медицині. Навч.посібн.Вінниця: Держмедуніверситет,

1994.- 52с.,іл.33.

[10]. Желіба В.Т., Іваницький Б.Г., Хаїмзон І.І. Лазери в медицині. Навч.посіб. Вінниця,

Видавництво ВДМУ, 2000,- 57с. іл.20.


Модуль № 3. ^ ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ФІЗИКИ

Змістовий модуль 5. Електродинаміка, її медичне застосування. Основи медичної апаратури

№№

занят-

тя з/п
^

Н А З В А Т Е М И


(теми подано відповідно до Робочої Програми з дисципліни 2012 р.)

№№

теми

занят-тя

Т Е М А З А Н Я Т Т Я


(номери теми, наприклад , 11.1, 12.1 тощо,

подано відповідно до кафедрального календарно-тематичного плану - див.на стенді, чи сайті кафедри)

К-ть годин

21

Генерація та підсилення сигналів.

Датчики і електроди.

11.1

Електричні вимірювання неелектричних величин. Лабораторна робота № 12.

2

22Фізичні основи дії постійного, змінного та імпульсного струмів на організм людини.

13.1


Фізичні основи дії постійного, змінного та імпульсного струмів на організм людини. Еквівалентні електричні схеми біотканин. Механізм дії електричного поля на біотканини. Імпеданс. (Семінар)

2


23

13.2

Вивчення електропровідності біологічних обєктів.

Лабораторна робота №14.

2

24

УВЧ - та ЗВЧ - методи у клінічній практиці.

14.1

Фізичні основи діатермії, індуктотермії, терапії електричним полем УВЧ. Дія електромагнітного поля на біооб`єкти. Мікрохвильова терапія. (Семінар)

2

25


14.2

Вивчення апаратів і методів УВЧ-терапії електрич-ним і магнітним полями та ВЧ-струмом. Лабораторна робота №21.

2

26

14.3

Обробка та аналіз результатів вимірів в лаборатор-ній роботі № 21.

2

Змістовий модуль 6. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині

27

Елементи геометричної оптики. Центрована оптична система. Оптична мікроскопія.

15.2

Вивчення характеристик оптичного мікроскопа. Лабораторна робота №24.

2

28

Оптична спектроскопія

Поляризація світла.

16.1

Дослідження спектрів випромінювання за допомогою спектроскопа. Лабораторна робота №27.

2

29

16.2

Визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра. Лабораторна робота №25.

2

Змістовий модуль 7. Елементи квантової механіки.

30

Теплове випромінювання

17.1

Теплове випромінювання тіл і його використання в медицині. (Семінар)

2

31

Спонтанне та індуковане випромінювання. Лазери, їх принцип дії та застосу- вання в медицині.

18.1

Вивчення He – Ne лазера.

Лабораторна робота №26.

2
^

Змістовий модуль 8. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії.


32

Радіоактивність. Основні види радіоактивних розпадів і їх властивості.

Дозиметрія іонізуючого випромінювання

19.1

Дозиметрія іонізуючого випромінювання

( Семінар )2

33

19.2

Вивчення радіоактивного випромінювання за допомогою радіометра. Лабораторна робота №28.

2

34

Підсумковий модульний

Контроль ( Модуль №3).

20.1

  1. Контроль знань і практичних

навичок з модуля №3.

2. Визначення оцінки успішності

студентів з модуля №3.

4

35


Склав: ст. викл. Гудзь В.О.

Затверджено на засіданні кафедри МБФ 27.06. 2012 р. Протокол № 8


^ ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ


Модуль


1-ше перескладання


2-ге перескладання

КМК- комплексний модульний контроль

загальним з М1, М2, М3)М1


22.10 – 27.10.2012р.

(у позанавчальний час) Дату визначає

Ваш викладач.

29.10 – 03.11.2012р.

(у позанавчальний час) Дату визначає

Ваш викладач.

КМК складають студенти, які допущені та не склали чи не пересклали хоча би один із модулів: М1, М2, М3.

Складання КМК планує- ться після завершення М3.


Конкретну дату і місце проведення буде завча-сно повідомлено.М2

21.01 - 26.01.2013р.

(за час зимов.канікул)

Дату визначає Ваш викладач.

28.01 - 02.02.2013р.

(за час зимов. канікул)

Дату визначає

Ваш викладач.М3

6 – 10.05.2013р.

(За розкл. занят.№35)

У разі випад. зан. №35 дату визначає

Ваш викладач

13 – 17.05.2013р.

( Позарозкладом )

Дату визначає

Ваш викладач.


Орієнтовний графік перескладання модулів та складання КМК


Склав: ст. викл. Гудзь В.О.


Затверджено на засіданні кафедри МБФ 27.06. 2012 р. Протокол № 8

Схожі:

Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський „Медична І біологічна фізика”
Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Лекції з модуля №1:”Математична обробка медико – біологічних даних” не плануються
Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й icon«затверджено» Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й. 28. 08. 2012р
Спектроскопія ядерного магнітного резонансу (ямр). Фізичні основи методу. Техніка спектроскопії ямр
Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й iconЗатверджую проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й

Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії

Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський
Календарний план лекцій з внутрішньої медицини для студентів 5 курсу медичного факультету №2 (педіатри)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський
Тематичний І календарний план практичних занять з медичної біології для студентів І курсу стоматологічного факультету
Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й icon«затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й
Змістовий модуль Гімнастика та легка атлетика. Розвиток та удосконалення вмінь та навичок для підвищення професійної-прикладної фізичної...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський
Тематичний І календарний план практичних занять з медичної біології для студентів І курсу медико-психологічного факультету на 2012...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й icon«Затверджую» Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й
Забезпечення якості лікарських засобів. Основи системи сертифікації у фармацевтичному секторі. Концепція належних фармацевтичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи