Лабораторна робота №25 визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра мета роботи icon

Лабораторна робота №25 визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра мета роботи
Скачати 80.28 Kb.
НазваЛабораторна робота №25 визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра мета роботи
Дата20.04.2013
Розмір80.28 Kb.
ТипЛабораторна робота

Лабораторна робота №25


ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЦУКРУ В РОЗЧИНІ ЗА ДОПОМОГОЮ САХАРИМЕТРА


МЕТА РОБОТИ:

 1. Засвоїти теоретичний матеріал з поляризації світла.

 2. Вивчити будову і принцип дії сахариметра.

 3. Оволодіти поляриметричним методом визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра.ПРИЛАДИ ТА МАТЕРІАЛИ:

 1. Напівтіньовий універсальний сахариметр СУ-5

 2. Досліджуваний розчин цукру.


ОПИС ПРИЛАДУ

В даній роботі використовується універсальний сахариметр СУ-5 (рис.1).Рис. 1

Основними частинами приладу є вимірювальний вузол ^ 2 та освітлювальний вузол 11, що з’єднані між собою траверсою 6, на якій закріплена камера 5 для поляриметричних кювет з досліджуваним розчином цукру та оправа 7 з поляризатором і напівтіньовою пластиною.

В передній частині сахариметра розташовані зорова труба ^ 20 з окуляром та лупа 1 для відліку показів за шкалою. В нижній частині вимірювального вузла знаходиться рукоятка 19 для вирівнювання освітленостей обох половин поля зору.

В освітлювальний вузол 11 входять джерело світла – електролампочка, положення якої регулюється гайкою ^ 10 і фіксується гвинтом 9, поворотна обойма 8 з світлофільтром і діафрагмою.

Освітлювач сахариметра під’єднується електрошнуром до блока живлення з понижуючим трансформатором за допомогою вилки-з’єднувача 14 і вмикається клавішею 17. Регулювання яскравості поля зору здійснюється ручкою резистора 18. На задній стороні блока живлення знаходяться плавкий запобіжник 13 та гвинт 12 для заземлення приладу.

В сахариметрі використовується міжнародна «сахарна» шкала, проградуйована в градусах Вентцке або 0S. Один градус Вентцке (1 0S) = 0,346 кутового градуса.

Шкала сахариметра складається з основної (нижньої, рухомої) шкали з ціною поділки 10В (1 0S) та додаткової (верхньої, нерухомої) – ноніуса з ціною поділки 0,05 0В (0,05 0S) (рис. 2).
Рис. 2


Додатні поділки (+) основної шкали призначені для вимірювання при дослідженні правоповоротних оптично активних речовин, а від’ємні (–) поділки – для лівоповоротних оптично активних речовин.

Число цілих градусів Вентцке (0S) визначається за показами нульового штриха ноніуса на основній шкалі з урахуванням її ціни поділки. Соті частини градуса обчислюються за показами поділки ноніуса, яка краще інших співпадає з будь-якою поділкою основної шкали, з урахуванням ціни поділки шкали ноніуса.

Наприклад, на рис. 2 а) нульовий штрих ноніуса або нуль ноніуса зміщений вправо від нуля основної шкали на ^ 11 повних поділок і деяку частину поділки. При цьому найкраще співпадає з поділкою основної шкали 17 поділка шкали ноніуса. Отже, відлік значення кута повороту φ складає:

φ = 1/под · 11 под + 0,05 /под. ·17 под = +11,85 0В

На рис. 2 б) від’ємні покази основної шкали та покази шкали ноніуса відповідають значенню кута повороту:

φ = 1 /под · 3 под + 0,05 /под. · 5 под = 3,25 0В


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ


ЗАВДАННЯ №1. Оволодіння навиками роботи з сахариметром.

 1. Вивчити будову сахариметра і призначення його вузлів (див. опис приладу згідно з рис. 1).

 2. Перевірити наявність заземлення сахариметра.

 3. Повернути ручку резистора 18 проти годинникової стрілки в крайнє ліве положення.

 4. Встановити поворотну обойму 8 в положення «С» (світлофільтр)

 5. З дозволу викладача під’єднати прилад до електричної мережі та увімкнути освітлювач клавішею 17.

 6. Обертанням окуляра зорової труби 20 добитись чіткого зображення вертикальної лінії, яка поділяє поле зору на 2 півкруга (поля порівняння).

 7. Ручкою резистора 18 установити яскравість поля зору, при якій різниця між освітленостями полів порівняння сприймається чітко при мінімальному повороті рукоятки 19.

 8. Навчитися користуватися шкалою сахариметра, зробити декілька довільних відліків.

 9. Настроїти сахариметр за допомогою рукоятки ^ 19 на чутливий відтінок, тобто добитися однакової мінімальної освітленості обох половин поля зору. При цьому незначний поворот рукоятки 19 вправо або вліво має порушувати спостережуваний чутливий відтінок. Вирівнювання освітленостей полів порівняння досягається шляхом встановлення аналізатора на темряву, що відповідає нульовому положенню сахариметра. При цьому нуль основної шкали і нуль ноніуса можуть не співпадати. Тому потрібно фактичний нуль сахариметра φ0 вимірювати.

 10. Вимкнути освітлювач.


ЗАВДАННЯ №2. Визначення концентрації цукру в розчині.

 1. Увімкнути освітлювач.

 2. Настроїти сахариметр без поляриметричної кювети на чутливий відтінок і зробити відлік значення кута φ0, який відповідає фактичному нульовому положенню сахариметра.

 3. Порушити рукояткою 19 чутливий відтінок і знову настроїти, знявши покази з основної шкали і ноніуса. Дослід повторити 5 разів і одержані значення φ0 занести в таблицю 1. Залишити сахариметр настроєним на світлочутливий відтінок.

 4. Розмістити поляриметричну кювету з досліджуваним розчином в камері сахариметра. При цьому світлочутливий відтінок порушиться.

 5. Відновити рукояткою 19 чутливий відтінок і зробити відлік значення кута φ1, що відповідає куту повороту площини поляризації світлового променя оптично активним досліджуваним розчином цукру.

 6. Порушити чутливий відтінок з допомогою рукоятки 19 і відновити знову, знявши покази з основної шкали і ноніуса. Дослід повторити 5 разів. Одержанні значення кута повороту φ1 занести в таблицю 1.

Таблиця 1φ0, 0В

φ

0 – φ)2

φ1, 0В

1 – φ

1 – φ)2

1

2

3

4

5

0 =1 =
ЗАВДАННЯ №3. Обробка результатів вимірювань.

 1. За даними таблиці 1 знайти середнє значення 0 і 1.

 2. Обчислити значення питомого кута обертання α0 для розчину цукру в перерахунку на міжнародну “сахарну” шкалу, тобто в градусах Вентцке, враховуючи правила дії з наближеними числами.

ПРИМІТКА: В кутових градусах α0 = 0,665 град/(дм г/100см3).

3. Обчислити середнє значення концентрації цукру в розчині за

формулою: = ( 0 -1 ) / α0 . l (3)

Для цього використати знайдене значення α0 в градусах Вентцке і l = 1 дм.

 1. Обчислити середні квадратичні відхилення Sφ0 i Sφ1,використовуючи дані таблиці 1.

 2. Для надійної ймовірності α = 99% і відповідних критеріїв Стьюдента обчислити надійні границі:

δφ0 = ±tst; δφ1 = ±tst

 1. Cкориставшись таблицею похибок непрямих вимірів для формули (3), розписати і обчислити відносну похибку одержаного результату для концентрації цукру в розчині Ес, а тоді, знаючи і Ес, знайти надійну границю δс.


ПРИМІТКА: При обчисленні Ес відносними похибками Еα0 і Еl можна знехтувати, як досить малими в порівнянні з відносною похибкою Еφ1-φ0.


 1. Записати кінцевий результат у вигляді надійного інтервалу:

С = ±c (для α = 99%)


Схожі:

Лабораторна робота №25 визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра мета роботи iconЛабораторна робота №35 Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині
Ознайомитись з явищами обертання площини поляризації світла оптично активними речовинами І штучного обертання площини поляризації...
Лабораторна робота №25 визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра мета роботи iconВизначення показника заломлення та концентрації водних розчинів за допомогою рефрактометра
Рпл–2, оволодіти методикою експериментального визначення показників заломлення та концентрацій водних розчинів цукру, визначення...
Лабораторна робота №25 визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра мета роботи iconЛабораторна робота №3. 1 Одношаровий персептрон Мета
Мета: отримати навички розв’язання практичних задач за допомогою одношарового персептрона
Лабораторна робота №25 визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра мета роботи iconЛабораторна робота №4 визначення сталої стефана–больцмана мета роботи
Ознайомитися з будовою І принципом роботи оптичного пірометра із зникаючою ниткою, визначити сталу Стефана–Больцмана
Лабораторна робота №25 визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра мета роботи iconЗвіт з лабораторної роботи №17 Визначення концентрації цукрового розчину за допомогою поляриметра 1 студента групи дата
Уважно ознайомтесь з установкою та попередніми розділами методичних вказівок до даної лабораторної роботи
Лабораторна робота №25 визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра мета роботи iconЛабораторна робота №25 Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френеля
Визначити довжину хвилі червоного, зеленого І синього випромінювання за допомогою біпризми Френеля
Лабораторна робота №25 визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра мета роботи iconЛабораторна робота №1 Метод побудови еталонів Мета
Мета: отримати навички розв’язання практичних задач розпізнавання образів за допомогою методу побудови еталонів
Лабораторна робота №25 визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра мета роботи iconЛабораторна робота №2 Метод еталонів, що дробляться Мета
Мета: отримати навички розв’язання практичних задач розпізнавання образів за допомогою методу еталонів, що дробляться
Лабораторна робота №25 визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра мета роботи iconЛабораторна робота №10: " Автоматизація розрахунків та аналізу даних за допомогою Microsoft Excel"
Мета роботи: Навчитися налагоджувати та використовувати ms excel при розв’язанні задач та розробляти системи для обробки даних на...
Лабораторна робота №25 визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра мета роботи iconЛабораторна робота №10: " Автоматизація розрахунків та аналізу даних за допомогою Microsoft Excel"
Мета роботи: Навчитися налагоджувати та використовувати ms excel при розв’язанні задач та розробляти системи для обробки даних на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи