Міністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього icon

Міністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього
НазваМіністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього
Сторінка2/5
Дата20.04.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
Тема заняття №2: «^ ПАТОФІЗІОЛОГІЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН. АРИТМІЇ.».


ПАТОФІЗІОЛОГІЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН

Актуальність теми.

Артеріальна гіпертензія відноситься до числа найбільш розповсюджених форм патології серцево-судинної системи. За даними ВООЗ, гіпертонічна хвороба зустрічається у 20-25% населення земної кулі. Артеріальна гіпертензія веде до розвитку атеросклерозу, порушень коронарного та мозкового кровообігу. Знання причин виникнення та механізмів розвитку даної патології буде сприяти розвитку клінічного мислення і вибору раціональних методів патогенетичного лікування даної патології.


^ Загальна мета заняття. Вивчити причини виникнення та механізми розвитку різних видів гіпертензій, гіпотензій та атеросклерозу.


Для цього необхідно (конкретні цілі):

 • Знати визначення поняття артеріальної гіпертензії, артеріальної гіпотензії; атеросклерозу.

 • Пояснювати сучасні теорії атеросклерозу.

 • Знати принципи класифікації артеріальної гіпертензії.

 • Мати поняття про механізми розвитку вторинних артеріальних гіпертензій.

 • Трактувати первинну артеріальну гіпертензію як мультифакторіальне захворювання.

 • Пояснювати роль нирок в патогенезі первинної та вторинної артеріальної гіпертензії.

 • Пояснювати причини та механізми розвитку артеріальної гіпотензії.


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання - уміння.

  1. Класифікація судин за Фолковим (нормальна фізіологія).

  2. Регуляція кровообігу у судинах (нормальна фізіологія).

  3. Механізми регуляції гемодинаміки (нормальна фізіологія).

  4. Регуляція судинного тонусу (нормальна фізіологія).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:


1. В.І. Філімонов Нормальна фізіологія, К. "Здоров'я", 1994р., С.323-382.

2. Вільям Ф. Ганонг, Фізіологія людини, Л., 2002р., С. 518-544.

3. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С. 241-259.


Перевірка первинного рівня знань.


Питання для перевірки первинного рівня знань:

 1. Класифікація судин за Фолковим.

 2. Показники артеріального тиску в нормі.

 3. Назвіть причини виникнення порушень судинного тонусу.

 4. Визначення поняття «артеріальна гіпертензія».

 5. Назвіть види артеріальної гіпертензії.

 6. Назвіть наслідки артеріальної гіпертензії.

 7. Визначення поняття «артеріальна гіпотензія».

 8. Назвіть види артеріальної гіпотензії.

 9. Назвіть наслідки артеріальної гіпотензії.

 10. Визначення поняття «атеросклероз».

 11. Назвіть причини виникнення атеросклерозу.

 12. Назвіть наслідки атеросклерозу.


Еталони відповідей на первинний рівень знань


1. Класифікація судин за Фолковим:

 1. Компенсаційні судини - аорта і артерії еластичного типу.

 2. Резистивні судини (судини опору) - артеріоли і венули, розташовані в пре-та посткапілярних ділянках судинного русла.

 3. Судини обміну - капіляри і венули.

 4. Ємнісні судини - переважно дрібні вени.

 5. Судини перерозподілу - судини-сфінктери і артеріо-венозні шунти.


2. Артеріальний тиск - АТ - 100 – 120/70-80 мм.рт.ст. (17 – 20 років)

- 120 – 140 /80-90 мм.рт.ст. (21 – 60 років)


3. Психоемоційне перевантаження, надмірне споживання повареної солі, атеросклероз, патологія ендокринної системи, захворювання нирок, порушення водно-електролітного обміну, пухлини наднирників, ураження серця і судин, захворювання нервової системи.


4. Артеріальна гіпертензія-це підвищення систолічного тиску більше 120мм.рт.ст. та діастолічного більше 80мм.рт.ст.


5. Первинна (есенціальна), вторинна (симптоматична).


6. Гіпертонічний криз, крововиливи, інсульт.


7. Артеріальна гіпотензія - це зниження систолічного тиску нижче 100мм.рт.ст. та діастолічного нижче 60мм.рт.ст.


8. Первинна (нейроциркуляторна), вторинна (симптоматична).


9. Колапс, ішемія органів і тканин.


10. Атеросклероз – це ураження судинної стінки, які проявляються в відкладанні ліпідів, елементів крові, кальцію та сполучної тканини в її внутрішній оболонці.

11. Порушення обміну речовин, гормональні порушення, патологія судинної стінки.

12. Ішемія, інфаркт, аневризми.


Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності.


 1. Поняття про судинну недостатність. Види, причини та механізми її розвитку.

 2. Атеросклероз. Фактори ризику атеросклерозу.

 3. Сучасні теорії атерогенезу.

 4. Основні патоморфологічні прояви атеросклерозу. (КФ)

 5. Артеріальна гіпертензія (АГ), визначення поняття, принципи класифікації.

 6. Етіологія та патогенез первинної і вторинної артеріальної гіпертензії.

 7. Поняття про гіпертонічну хворобу.

 8. Первинна АГ як мультифакторіальне захворювання: роль факторів спадковості та зовнішніх факторів у розвитку первинної АГ.

 9. Патоморфологічні еквіваленти артеріальної гіпертензії: гіпертрофія міокарду, артеріолосклероз і гіаліноз, первинно-зморщена нирка). (КФ)

 10. Загальні принципи профілактики і лікування гіпертонічної хвороби .

 11. Гострі і хронічні артеріальні гіпотензії, причини та механізми розвитку.

 12. Гостра судинна недостатність (колапс, шок). Непритомність.


Література.

Основна:

1. Патологічна фізіологія За ред. М.Н. Зайка та Ю.В. Биця. Київ: Вища школа, 1995. – С. 441-459.

2. О.В. Атаман - Патологічна фізіологія. В."Нова книга", 2007р., с. 336-356.


Додаткова:

 1. Лукашук В.Д., Мощич П.С., Тебенчук Г.М. Серцева недостатність /В кн.: Медицина дитинства. Посібник для лікарів в 4-х томах /За ред. П.С.Мощича.-Київ: Здоров'я, 1999.-Т.4.-С. 370-388.

 2. Ф.А.Морохов. Гипертоническая болезнь: новое понимание этиологии, патогенеза, осложнений, лечения и профилактики. С.-П., 1998г.

 3. Е.Е.Гогин. Гипертоническая болезнь: новое в диагностике и лечении. Клиническая оценка причин и механизмов развития. М., 1997г.

 4. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах /Под ред. В.А. Фролова и др. – М: Медицинское информационное агентство, 2003. – 279с.

 5. Кравцова А.И. «Ревматизм: клиника и диагностика поражения сосудов». Минск: Высшая школа, 1999г.

 6. В.А. Войнов – Атлас по патофизиологии. М. Медицинское информационное агентство, 2004г., 218с


Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

1. Спадкова схильність як етіологічний фактор розвитку есенціальної артеріальної гіпертензії.

2. Причини виникнення та механізм розвитку атеросклерозу.

3. Механізми розвитку гіпертензії малого кола кровообігу.


Самостійна робота студентів


Практична робота: «ПАТОЛОГІЯ СУДИННОГО ТОНУСУ»


Дослід 1. Визначити ортостатичну стійкість кровообігу у людини.

У досліджуваного студента у горизонтальному положенні після 10-хвилинного відпочинку визначають вихідне дихання та АТ.

Потім, не знімаючи манжетки, досліджуваному пропонують не різко, але досить швидко встати.

В вертикальному положенні визначають дихання та АТ на 1, 2, 3 і 5 хв.

Результати дослідів заносять до таблиці:


Функціональні показники

Горизонтальне положення

Вертикальне положення

ПульсІ-1 хв.ІІ-2 хв.ІІІ-3 хв.ІV-5 хв.
Висновок:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Перевірка кінцевого рівня знань:


Тести з банку даних „Крок-1”

2010 р.


1. При обстеженні у хворого виявлено підвищення вмісту ліпопротеїнів низької щільності в сироватці крові. Якого захворювання можна чекати у цього хворого?

A Атеросклероз

B Запалення легень

C Пошкодження нирки

D Гострий панкреатит

E Гастрит


2. У жінки 55-ти років з нирковою недостатністю артеріальний тиск складає 170/100 мм.рт.ст. Надмірна активація якої з нижчезазначених систем обумовлює стійке підвищення артеріального тиску?

A Ренін-ангіотензин-альдостеронової

B Симпато-адреналової

C Гіпоталамо-гіпофізарної

D ЦНС

E Калікреїн-кінінової


3. Хворий 58 років звернувся зі скаргами на стійке зростання АТ. При клінічному обстеженні у нього виявлена хронічна хвороба нирок з порушенням ренального кровотоку. Активація якого регуляторного механізму стала причиною зростання АТ у цього хворого?

A Ренін-ангіотензинової системи

B Парасимпатичної нервової системи

C Симпатичної нервової системи

D Серцево-судинної

E Центральної нервової системи


4. У хворого 70-ти років виявлено атеросклероз судин серця та головного мозку. При обстеженні відмічено зміни ліпідного спектру крові. Збільшення яких ліпопротеїнів відіграє суттєве значення в патогенезі атеросклерозу?

A Ліпопротеїнів низької щільності

B Ліпопротеїнів дуже низької щільності

C Ліпопротеїнів проміжної щільності

D Ліпопротеїнів високої щільності

E Хіломікронів


2007-2009 р.р.


^ 1. У яких судинах лінійна швидкість руху крові є найменшою?

 1. Артеріоли

 2. Вени

 3. Аорта

 4. Капіляри

 5. Крупні артерії


2. У чоловіка є ознаки атеросклеротичного ураження серцево-судинної системи. Збільшення якого з показників біохімічного аналізу крові, найбільш вірогідно, для цього стану?

 1. Вміст ліпопротеїдів низької густини

 2. Вміст ліпопротеїдів високої густини

 3. Вміст хіломікронів

 4. Активність панкреатичної ліпази

 5. Активність ЛДГ5


^ 3. У дорослої людини артеріальний тиск становить 160/100 мм рт.ст. підвищена концентрація в крові якого гормону може бути причиною цього?

 1. Адреналіну

 2. Інсуліну

 3. Тироксину

 4. Соматотропну

 5. Глюкагону


4.У жінки, 55 років, з нирковою недостатністю артеріальний тиск складає 170/100 мм.рт.ст. Надмірна активація якої з нижчезазначених систем обумовлює стійке підвищення артеріального тиску?

 1. Симпато – адреналової

 2. Гіпоталамо – гіпофізарної

 3. ЦНС

 4. Ренін – ангіотензин – альдостеронової

 5. Калікреїн – кінінової


^ 5. Під час іспиту у студента підвищився артеріальний тиск та прискорилося серцебиття. Вкажіть можливу причину такого явища:

 1. Виділення глюкокортикоїдів

 2. Зниження порогу збудливості α та β адренорецепторів

 3. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

 4. Зниження тонусу парасимпатичної нервової системи

 5. Збільшення об’єму циркулюючої крові


6. Хворий скаржиться на болі за грудиною з лівого боку, потовиділення та посилене серцебиття. Які з перелічених нижче ферментів слід визначити в крові для підтвердження діагнозу інфаркту міокарда?

 1. АлАТ, альдолаза, ЛДГ-4

 2. Кисла фосфатаза, ЛДГ-5,ЛДГ-4

 3. Амілаза, лужна фосфатаза, АлАТ

 4. α-фетопротеїн, альдолаза КК

 5. АсАТ, КК, ЛДГ-1


^ 7. У спортсмена після тренування частота серцевих скорочень збільшилася до 120 уд/хв. які гормони надниркових залоз забезпечують подібний ефект?

 1. Катехоламіни

 2. Мінералокортикоїди

 3. Рилізинг-гормони

 4. Глюкокортикоїди

 5. Статеві гормони


^ 8. Деякі гормони справляють збуджуючу дію на роботу серця. Який гормон надниркових залоз виявляє такий ефект?

 1. Тестостерон

 2. Адреналін

 3. Паратирин

 4. Інтермідин

 5. Окситоцин


^ 9.Яка форма серцевої недостатності розвивається при ревматизмі?

 1. Перегрузочна

 2. Міокардіальна

 3. Правошлуночкова

 4. Змішана

 5. Лівошлуночкова


10. У хворого з хронічною серцевою недостатністю, зумовленою ушкодженням міокарда, має місце тахікардія, ритм серця правильний. Яка частота скорочень серця (уд./хв) буде мати місце при цьому?

 1. 80

 2. 90

 3. 70

 4. 60

 5. 50


^ 11.Який механізм компенсації спрацьовує в умовах серцевої недостатності при перевищенні опору для відтоку крові?

 1. Гомеометричний

 2. Гетерометричний

 3. Брадикардія

 4. Гіпертрофія міокарда

 5. Підвищення частоти дихання


^ 12. Який вид механізму компенсації при серцевій недостатності розвивається в умовах гіпертонічної хвороби?

 1. Гетерометричний (Франка-Старлінга)

 2. Гіпертрофія міокарда

 3. Гомеометричний

 4. Тахікардія

 5. Збільшення хвилинного об'єму крові


13. Хворому після перенесеного інфаркту міокарда необхідно призначити препарати, що покращують мікроциркуляцію, попереджають адгезію та агрегацію тромбоцитів. Який препарат слід запропонувати даному хворому?

 1. Анальгін

 2. Індометацин

 3. Мефеналонову кислоту

 4. Ацетилсаліцилову кислоту

 5. Натрій саліцилати


14. У хворого з ішемічною хворобою серця на грунті атеросклеротичного ураження коронарних артерій після значного фізичного навантаження розвинувся гострий інфаркт міокарда. Яка найбільш імовірна причина недостатності коронарного кровообігу?

 1. Спазм коронарних артерій

 2. Перерозподіл крові

 3. Стеноз коронарних артерій

 4. Тромбоемболія коронарної артерії

 5. Розрив коронарної артерії


Вірні відповіді на тести:

2010р.: 1-А,2-А,3-А, 4-А.

2007-2009р.р.: 1-D, 2-А, 3-А, 4- D, 5-С, 6-Е, 7- А, 8- В, 9- D, 10- В, 11- А, 12- В, 13- D, 14- С.


Ситуаційні задачі:


1. Хвора А., 45 років, поступила в клініку зі скаргами на головний біль, загальну слабкість. В сечі невелика кількість білка, еритроцити. Залишковий азот крові – 80 мкмоль/л. АТ – 200/100 мм.рт.ст.

 1. Яка форма гіпертензії у хворої?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Який механізм розвитку даного виду гіпертензії?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Назвіть основні патогенетичні принципи лікування даного виду гіпертензії.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Хворий П., 58 років надійшов в хірургічне відділення з виразковою хворобою шлунка, ускладненою кровотечею. Після резекції шлунка на наступну добу з'явилася різка слабкість, збліднення шкірних покривів, потім наступила втрата свідомості. АТ - 70/40 мм.рт.ст., пульс-160 уд/хв. У аналізі крові: Hb - 70 г/л, еритроцитів - 2,3х1012/л.


1. Яка патологія найімовірніше виникла у хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наведіть класифікацію даної патології.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Поясніть механізм розвитку даної патології.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Назвіть основні патогенетичні принципи лікування даної патології

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 3. Студенти 3 курсу проводили експеримент на піддослідній тварині. В експерименті видалено одну нирку та накладено лігатуру на артерію іншої нирки.

1. Наведіть визначення поняття «артеріальна гіпертензія».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Який вид гіпертензії виник у тварини? Обґрунтуйте відповідь.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Поясніть механізм розвитку даної патології.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Хворий, Н., знаходився в кардіологічному відділенні на лікуванні. Внаслідок передозування вазодилятаторів у пацієнта артеріальний тиск знизився до 60/40 мм.рт.ст. і виник колапс.

1. Наведіть визначення поняття «колапс».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які Ви знаєте види колапсу?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Поясніть механізм розвитку даної патології.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 5. Хвора, 18 років, скаржиться на загальну слабість, швидку втомлюваність, пригнічений настрій. Має астенічний тип конституції. Пульс - 68 уд/хв. АТ - 90/60 мм рт.ст.

1. Яку патологію можливо припустити у хворої?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наведіть визначення даної патології.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які види даної патології Вам відомі?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Поясніть механізм розвитку даної патології.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 6. При критичному зниженні температури тіла в третьому періоді гарячки на фоні тахікардії АТ становить: 80/60 мм рт.ст.

1. До якої форми порушення судинного тонусу належить це явище?

____________________________________________________________________

2. Поясніть механізм розвитку даної патології.

________________________________________________________________________________________________________________________________________


7. В кардіологічне відділення надійшов хворий Р., зі скаргами на головний біль, загальну слабкість. АТ до 200/100 мм ртст., пульс 96 уд/хв., межі серця розширені. В анамнезі: хвороба Іценко-Кушинга.

1. Яка патологія у хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які види даної патології Вам відомі?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Поясніть причини виникнення та механізми розвитку даної патології.

________________________________________________________________________________________________________________________________________


8. Чоловік, 63 років, знаходиться в кардіологічному відділенні лікарні з приводу повторного інфаркту міокарда. При обстеженні виявлено збільшення в крові ліпопротеїдів низької щільності.

1. Який патологічний процес супроводжує основне захворювання хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наведіть визначення даної патології.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які причини виникнення та «фактори ризику» даної патології.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


АРИТМІЇ.

Актуальність теми.

Порушення нормального ритму скорочення серця – аритмії серця – є наслідком різних порушень автоматизму, збудливості та провідності міокарда і мають різноманітну етіологію та патогенез. Виникнення аритмії зумовлюють органічні зміни в міокарді, нервово-рефлекторні фактори, ураження нервової системи, ендокринні розлади, токсична дія деяких лікарських засобів. У разі аритмії можуть виникати зміни співвідношення між внутрішньо- та позаклітинним вмістом іонів калію, натрію, кальцію і магнію, що зумовлює порушення електрофізіологічних характеристик синусно-передсердного вузла, провідної системи та скоротливої активності міокарда. Основними механізмами аритмії є виникнення гетеротопних вогнищ автоматизму в міокарді та патологічна циркуляція хвилі збудження.

Знання причин виникнення аритмій серця, їх патогенезу необхідно для розуміння механізмів порушень функцій серцево-судинної системи, можливості їх корекції.


^ Загальна мета заняття: Вивчити причини виникнення та механізми розвитку порушень ритму серця, можливі наслідки.


Для цього необхідно (конкретні цілі):

 • Знати визначення поняття аритмії.

 • Пояснювати механізми розвитку аритмій, зумовлених порушенням автоматизму, збудливості, провідності та комбінованими порушеннями.


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання - уміння.

 1. Основні властивості серцевого м’яза (кафедра фізіології).

 2. Автоматизм. Водії ритму серця (кафедра фізіології).

 3. Збудливість. Поняття про потенціали спокою. Особливості потенціалів дії водіїв ритму (кафедра фізіології).

 4. Провідність. Структура провідної системи серця (кафедра фізіології).

 5. ЕКГ – як метод дослідження (кафедра фізіології).

 6. Основні показники ЕКГ(кафедра фізіології).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1.В.І. Філімонов, Нормальна фізіологія, К. "Здоров'я", 1994р., С.288-300, 306-312.

2. Вільям Ф. Ганонг, Фізіологія людини, Л., 2002р., С. 501-516.


Перевірка первинного рівня знань.


Питання для перевірки первинного рівня знань:

 1. Визначення поняття «аритмія».

 2. Класифікація аритмій.

 3. Назвіть аритмії, пов’язані з порушенням автоматизму.

 4. Назвіть аритмії, пов’язані з порушенням збудливості.

 5. Назвіть аритмії, пов’язані з порушенням провідності.

 6. Назвіть аритмії, пов’язані з одночасним порушенням провідності і збудливості.


Еталони відповідей на первинний рівень знань


  1. Аритмія - це порушення основних електрофізіологічних властивостей міокарда, що веде до порушення часу виникнення і послідовності розповсюдження імпульсу збудження по різних його відділах.
  1. а). Аритмії, обумовлені порушенням автоматизму.

б). Аритмії, обумовлені порушенням збудливості.

в). Аритмії, обумовлені порушенням провідності.

г). Аритмії, пов’язані з порушеннями збудливості і провідності.


  1. I. Номотопні аритмії:

а). синусна тахікардія

б). синусна брадикардія

в). синусна (дихальна) аритмія


II. Гетеротопні аритмії - синдром слабкості синусного вузла

- міграція водія ритму.

  1. Екстрасистолія.

Пароксизмальна тахікардія.


  1. 1. Блокади серця.

2. Прискорене проведення імпульсів:

– синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта.


  1. 1. Тріпотіння передсердь.

2. Мерехтіння передсердь.

3. Тріпотіння шлуночків.

4. Мерехтіння (фібриляція) шлуночків.


Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності

  1. Порушення ритму серця: аритмії, визначення.

  2. Аритмії, пов'язані із порушенням автоматизму, збудливості і провідності, їх причини та механізми розвитку.

  3. Загальні принципи профілактики і лікування порушень серцевого ритму.


Література.


Основна:

1. Патологічна фізіологія За ред. М.Н. Зайка та Ю.В. Биця. Київ: Вища школа, 1995. – С. 422-430.

2. О.В. Атаман - Патологічна фізіологія. В."Нова книга", 2007р., с. 308-322.


Додаткова:

1. Аритмии сердца.- Белялов Ф.И., Белоконь Н.А., Кубергер М.Б. Болезни сердца и сосудов у детей: Руководство для врачей. В 2-х томах. М: Медицина 1987г.- 918с.

2. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах /Под ред. В.А. Фролова и др. – М: Медицинское информационное агентство, 2003. – 279с.

3. В.А. Войнов – Атлас по патофизиологии. М. Медицинское информационное агентство, 2004г., с. 158-162.


Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

1. Роль додаткових провідних шляхів серця в розвитку аритмій.

2. Роль гормональних порушень в етіології аритмій серця.

3. Можливості профілактики аритмій серця.

4. Порушення вегетативної іннервації серця в генезі аритмій.


Перевірка кінцевого рівня знань:


Тести з банку даних „Крок-1”

2010 р.


2007-2009 р.р.


1. Під час аналізу ЕКГ встановлено: ритм синусовий, число передсердних комплексів більше числа шлуночкових комплексів; прогресуюче подовження інтервалу P - Q від комплексу до комплексу; випадання окремих шлуночкових комплексів, тому після зубця P іде довга пауза; зубці P та комплекси QRST без змін. Назвіть тип порушення серцевого ритму:

 1. Повна атріо-вентрикулярна блокада

 2. Внутрішньопередсердна блокада

 3. Неповна атріо-вентрикулярна блокада І ступеня

 4. Сино-аурикулярна блокада

 5. Неповна атріо-вентрикулярна блокада ІІ ступеня


2. У хворого з недостатністю мітрального клапана при фізичному навантаженні ЧСС складає 120 за хвилину. На ЕКГ - ритм синусовий, частота зубців R – 120 за хв., інтервал ТР зменшений. Назвіть серцеву аритмію.

 1. Синусова тахікардія

 2. Дихальна аритмія

 3. Передсердна екстрасистолія

 4. Миготлива аритмія

 5. Пароксизмальна тахікардія


3. У хворого, 48 років, розвинувся гострий інфаркт міокарду в субендокардіальному шарі міокарда, який включає в себе три ділянки ушкодження: некроз, дистрофію та ішемію. Зміни з боку якого зубця на ЕКГ при цьому будуть вказувати на наявність некрозу?

 1. Q

 2. P

 3. R

 4. S

 5. T


4. Скорочення шлуночків відбуваються до наповнення їх кров’ю і не супроводжуються пульсовою хвилею. В цьому випадку частота пульсу виявляється меншою за частоту скорочень серця – дефіцит пульсу. Такий патологічний стан серця називається:

 1. Миготлива аритмія

 2. Синусова аритмія

 3. Екстрасистолія

 4. Фібриляція шлуночків

 5. Блокада


5. Хворий А., 52 років, скаржиться на біль за грудиною, сильне серцебиття. На ЕКГ – зниження вольтажа зубців, зубець Р не змінений, тривалість інтервала РQ – 0,25 сек (норма – 0,20 сек). Який тип аритмії у хворого?

 1. Атріо-вентрикулярна екстрасистола

 2. Передсердна екстрасистола

 3. Внутрішньо-передсердна блокада

 4. Блокада ніжок пучка Гіса

 5. Атріо-вентрикулярна блокада


6. У кроля моделюють рефлекторну зупинку дихання – апное, подразнюючи верхні дихальні шляхи парами аміаку. Одночасно на ЕКГ реєструють подовження інтервалів PQ, RR, TP, без суттєвої зміни зубців. Дані зміни найбільш імовірно виникають внаслідок:

 1. Пригнічення парасимпатичної нервової системи

 2. Активації парасимпатичної нервової системи

 3. Активації симпатичної нервової системи

 4. Пригнічення симпатичної нервової системи

 5. Зменшення хімічної стимуляції дихального центру


7. У хворого кардіологічного відділення, під час емоційного збудження, частота серцевих скорочень досягнула 120 за хвилину. Який відділ провідної системи серця відповідає за ці зміни:

 1. Ніжки пучка Гіса

 2. Волокна Пуркіньє

 3. Атріовентрикулярний вузол

 4. Синоатріальний вузол

 5. Пучок Гіса


Вірні відповіді на тести:

2007-2009р.р.: 1- Е, 2-А, 3-А, 4- А, 5- Е, 6- В, 7- D.


Ситуаційні задачі.


1. У хворого К. з нейроциркуляторною дистонією відмічено поступове збільшення частоти серцевих скорочень до 130/хв. Симптомів органічного враження серця на виявлено. При діагностичній вагусній пробі (натиснення на каротидний синус) ритм серця на короткий час зменшився, а потім знову повертався до високої частоти.

 1. Як називається це порушення серцевого ритму?

____________________________________________________________________

 1. До якої групи аритмій воно належить?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які електрофізіологічні процеси лежать в його основі?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Чому подразнення каротидного синусу надало нормалізуючий вплив на серцевий ритм у даного хворого?

______________________________________________________________________________________________________________________________________


2. У чоловіка, 50 років, на прийомі у стоматолога раптово виникло сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість, підвищення артеріального тиску, пульс неправильний з дефіцитом. При ЕКГ – дослідженні були виявлені наступні зміни: відсутність зубця Р і різні інтервали R-R. Яке порушення серцевого ритму у хворого?

1. Наведіть визначення поняття «аритмії».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Яке порушення серцевого ритму виникло у даного хворого?

____________________________________________________________________

3. До якої групи аритмії належить дане порушення?

____________________________________________________________________


^ 3. Аналіз ЕКГ


Норма
Визначте зміни ЕКГ. Для якої патології характерна дана картина ЕКГ? Поясніть причини та механізми розвитку.


3.1.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.2.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.3.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.4.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.5.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.6.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.7.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.8.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.9.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.10.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього iconМіністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова запрошує Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної...
Міністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього iconМіністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова запрошує Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної...
Міністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього iconТематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія системного кровообігу. Патофізіологія серця. Недостатність серця. Вінцева недостатність.»
Тема №1: «патофізіологія системного кровобігу. Патофізіологія серця. Недостатність серця. Вінцева недостатність.»
Міністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614215
Міністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту; формування розуміння концеп­туальних...
Міністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту; формування розуміння концеп­туальних...
Міністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього iconВінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Вища школа в Україні: здобутки та досягнення : бібліографічний покажчик / уклад. Г. М. Старчеус; відп за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця...
Міністерство освти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова патофізіологія системного кровообігу І зовнішнього iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13417
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи