Затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії icon

Затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії
Скачати 348.01 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії
Дата20.04.2013
Розмір348.01 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

проф. Гумінський Ю.Й.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ХІМІЇ

для студентів-іноземців підготовчого факультету

на 2012 – 2013 навчальний рік


№№


ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Лекції

(год)

Практ.

зан (год)


I С Е М Е С Т Р


1.

Визначення вихідного рівня знань. Тіла та речовини.
2

2.

Властивості речовин.
2

3.

Фізичні та хімічні явища.
4

4.

Молекули, атоми, хімічні елементи.
4

5.

Відносна атомна та молекулярна маси.
2

6.

Хімічні формули. Закон сталості складу.
2

7.

Моль.
2

8.

Валентність.
2

9.

Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння реакцій.
2

10.

Закон Авогадро.
2

11.

Контрольна робота № 1 «Основні поняття і закони хімії»
2

12.

Періодичний закон і періодична система елементів

2
13.

Будова атомного ядра.
2

14.

Будова електронної оболонки атома. Електронні конфігурації атома.
4

15.

Властивості елементів і будова атома.
2

16.

Хімічний зв’язок.

4

2

17.

Валентність з точки зору будови атома.
2

18.

Ступінь окиснення атомів.
2

19.

Контрольна робота № 2 «Періодичний закон і будова атома»
2

20.

Оксиди.
4

21.

Основи.
4

22.

Залік за I семестр.
2

II С Е М Е С Т Р

23.

Кислоти.
4

24.

Предмет органічної хімії. Теорія будови органічних сполук.

2
25.

Солі.
6

26.

Контрольна робота № 3. «Класи неорганічних сполук»
2

№№


^ ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Лекції

(год)

Практ.

зан (год)

27.

Алкани.

2
28.

Класифікація хімічних реакцій.

2
29.

Окисно-відновні реакції.

2
30.

Циклоалкани.
4

31.

Окисно-відновні реакції.
2

32.

Розчини.

2
33.

Способи вираження складу розчинів.
2

34.

Алкени.
2

35.

Лабораторна робота «Розчини».
2

36.

Електролітична дисоціація.

2
37.

Алкіни.
2

38.

Диссоціація кислот, основ, солей.
2

39.

Йонні рівняння реакцій.
2

40.

Акадієни.
2

41.

Диссоціація води. Водневий показник рН
2

42.

Гідролиз солей.
2

43.

Контрольна робота № 4 «Розчини. ОВР».
2

44.

Арени.
2

45.

Швидкість хімічних реакцій.

2
46.

Хімічна рівновага. Принцип Ле-Шательє.

2
47.

Лабораторна робота «Вуглеводи».
2

48.

Контрольна робота № 5 «Вуглеводи»
2

49.

Одноатомні спирти.
2

50.

Багатоатомні спирти.
2

51.

Феноли.
2

52.

Альдегіди і кетони.53.

Карбонові кислоти.
2

54.

Складні ефіри. Жири.
2

55.

Моносахариди.

2
56.

Полісахариди.

2
57.

Контрольна робота № 6 «Вуглеводовмісні сполуки»
2

58.

Аміни.

2
59.

Амінокислоти. Білки.

2
60.

Контрольна робота № 7 «Нітрогеновмісні сполуки»
2

61.

Залік за П семестр.
2Усього за учбовий рік 30 114


Зав.кафедри доц. П.Г.Рибак


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

проф. Гумінський Ю.Й.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З БІОЛОГІЇ

для студентів-іноземців підготовчого факультету

на 2012 – 2013 навчальний рік

^ ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Лекції

(год.)

Практ.

зан. (год)


I С Е М Е С Т Р^ Вступні заняття


1.

Жива природа.
2

2.

Клітина – основа всього живого.
2

3.

Органи рослинних організмів.
2

4.

Фотосинтез.
2

5.

Контрольна робота № 1
2

6.

Типи живлення живих організмів.
4

7.

Форми розмноження живих організмів.
2

8.

Лабораторна робота « Тканини тваринного організму».
2

9.

Контрольна робота № 2
2


^ Розділ «Загальна біологія»


10

Клітинна теорія будови живих організмів
2

11

Лабораторна робота «Будова клітини»
2

12

Органоїди клітини: ендоплазматична сітка, мітохондрії, комплекс Гольджі, рибосоми, лізосоми, клітинний центр, пластиди, включення.
4

13

Хімічний склад клітини. Неорганічні речовини: вода і мінеральні солі.
2

14

Хімічний склад клітини. Органічні речовини: білки.
2

15

Органічні речовини: жири, вуглеводи
2

16

Контрольна робота № 3
2

17

Нуклеїнові кислоти. Будова і функції ДНК.
2

18

Нуклеїнові кислоти. Будова і функції РНК.
2

19

Біосинтез білків.
2

20

Розв’язування задач з молекулярної біології.
2

21

Типи поділу клітин. Мітоз.
2

22

Обмін речовин. Асиміляція.
2

23

Обмін речовин. Дисиміляція.
2

24

Контрольна робота № 4.
2

№№


^ ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Лекції

(год.)

Практ.

зан. (год)


Розділ «Анатомія і фізіологія людини»


25

Лабораторна робота «Тканини. Епітеліальна і сполучна тканини. М'язова і нервова тканини»
4

26

^ З а л і к за I семестр
2

ІІ С Е М Е С Т Р

27

Лабораторна робота «Будова і форма кісток»
2

28

Лабораторна робота «Скелет тулуба. Хребетний стовп. Грудна клітина».
4

29

Лабораторна робота «Скелет голови – череп»
2

30

Лабораторна робота «Скелет верхньої і нижньої кінцівки»
4

31

Лабораторна робота «Типи з'єднання кісток. Будова суглоба. Суглоби верхніх і нижніх кінцівок».
4

32

Контрольна робота № 5
2

33

Загальна характеристика м'язової системи.
2

34

М'язи голови і шиї.
2

35

М'язи тулуба: м'язи грудей, живота і спини.
2

36

М'язи верхньої і нижньої кінцівки.
4

37

Лабораторна робота «Склад і функції крові»
2

38

Контрольна робота № 6
2

39

Будова і робота серця. Кровоносні судини.

2
40

Кровообіг. Велике і мале кола кровообігу.
4

42

Лімфатична система.
2

42

Дихальна система. Будова і функції дихальних шляхів і органів дихання – легень.
4

43

Контрольна робота № 7
2

44

Травний канал: ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонка і товста кишка.
4

45

Будова і робота травних залоз. Роботи фізіолога І.П.Павлова.

2
46

Сечовидільна система. Процес утворення сечі.
4

47

Будова і функції шкіри.

2
48

Залози внутрішньої секреції.
2

49

Контрольна робота № 8
2

50

Загальна характеристика нервової системи.

2
51

Будова і функції спинного мозку.
2

52

Будова і функції головного мозку: стовбур мозку і мозочок.
2

53

Будова і функції кінцевого мозку.

2
54

Вчення І.П. Павлова про аналізатори.

2
55

Будова і функції зорового аналізатора.
2

56

Будова і функції слухового аналізатора.
2

№№


^ ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Лекції

(год.)

Практ.

зан. (год)

57

Контрольна робота № 9
2


^ Розділ «Генетика. Основи спадковості»


58

Поділ клітин – мейоз.
2

59

Типи розмноження організмів.

2
60

Основні закономірності передачі спадкових ознак. Поняття про генотип і фенотип.

2
61

Спадковість і мінливість.

2
62

Моногібридне схрещування. I і II закони Г.Менделя.
2

63

Розв’язування задач на моногібридне схрещування.
2

64

Схрещування, що аналізує.
2

65

Дигібридне і полігібридне схрещування.

ІІІ закон Г.Менделя.
2

66

Розв’язування задач на полігібридне схрещування
2


^ Розділ «Зоологія»


67

Класифікація тварин. Загальна характеристика найпростіших.

2
68

Підцарство Найпростіші. Тип Саркомастігофори, клас Саркодові: амеба, дизентерійна амеба.

Клас Джгутикові: трипаносома.
2

69

Тип Інфузорії. Інфузорія туфелька, балантидій.
2

70

Тип Споровики. Цикл розвитку малярійного плазмодія.

2
71

Тип Плоскі черви. Клас Стрічкові черви. Цикл розвитку свинячого ціп'яка.
2

72

Тип Круглі черви. Будова і цикл розвитку аскариди.

2
73

Тип Членистоногі. Загальна характеристика. Паразитичні представники типу.
2

74

^ З а л і к за IІ семестр
2Усього за навчальний рік 24 146


Завідува кафедри доц. П.Г.Рибак


Завідувач секції ст. викладач І.В.Гатаулліна


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

проф. Гумінський Ю.Й.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ФІЗИКИ

для студентів-іноземців підготовчого факультету

на 2012 – 2013 навчальний рік

№ №


Т Е М А З А Н Я Т Т Я

Лекції

(год.)

Практ. зан.(год)


I С Е М Е С Т Р

ТЕМА 1. Введення.
1.

Тестування. Перевірка початкового рівня знань.
2

2.

Фізика як наука.
2

3.

Одиниці вимірювання фізичних величин. Система SI.
2

ТЕМА 2. Кінематика.
4.

Характеристики кінематики.
2

5.

Рівномірний рух.
2

6.

Нерівномірний рух.
2

7.

Рівнозмінний рух.
2

8.

Рух тіла по колу.
2

9.

Розв'язування задач.
2

10.

Контрольна робота № 1 «Кінематика».
2

ТЕМА 3. Динаміка.
11.

Основні характеристики динаміки. I закон Ньютона.
2

12.

Складання сил. II закон Ньютона. III закон Ньютона.
2

13.

Імпульс тіла. Імпульс сили. Закон збереження імпульсу.
2

14.

Закон всесвітнього тяжіння.
2

15.

Сили в механіці.
2

16.

Механічна енергія. Закон збереження енергії. Робота. Потужність.
2

17.

Розв'язування задач.
2

18.

Контрольна робота № 2 «Динаміка»
2

ТЕМА 4. Молекулярна фізика і термодинаміка.
19.

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.
2

20.

Внутрішня енергія. Температура.
2

21.

Теплообмін.
2

22.

Перший початок термодинаміки.
2

23.

Ідеальний газ.

2
24.

Розв'язування задач.
2

25.

Контрольна робота № 3 «Термодинаміка і молекулярна фізика»
2

26.

Залік по матеріалам I семестру.
2

I І С Е М Е С Т Р


ТЕМА 5. Електростатика.

27.

Електризація. Закон Кулона.
2

27.

Провідники і діелектрики в електричному полі.
2

28.

Електричне поле і його властивості.

2
29.

Провідники і діелектрики в електричному полі.
2

30.

Робота в електричному полі.
2

31.

Електроємність. Конденсатори.
2

32.

Розв'язування задач.
2

33.

Контрольна робота № 4 «Електростатика».
2

ТЕМА 6. Електричний струм.
34.

Електричний струм.
2

35.

Закон Ома для ділянки ланцюга .
2

36.

Електрорушійна сила джерела струму.
2

37.

Розв'язування задач.
2

38.

Контрольна робота № 5 «Електричний струм».
2

ТЕМА 7. Магнітне поле.
39.

Магнітне поле і його властивості.
2

40.

Сила Лоренца. Електромагнітна індукція.
2

ТЕМА 8. Коливання і хвилі.
41.

Коливний рух.
2

42.

Математичний маятник. Резонанс.
2

43.

Механічна хвиля і її характеристики.
2

44.

Звук. Фізичні характеристики звука.
2

45.

Слухові характеристики звука. Ультразвук.
2

46.

Електромагнітні коливання і хвилі.

2
47.

Шкала електромагнітних хвиль

2
48.

Розв'язування задач по розділу «Коливання і хвилі».
2

49.

Контрольна робота № 6 «Коливання і хвилі».
2

ТЕМА 9. Оптика.
50.

Відбивання і заломлення світла.
2

51.

Лінзи.
2

52.

Побудова зображення в лінзах.
2

53.

Оптичні прилади.
2

54.

Інтерференція.

2
55.

Дифракція.

2
56.

Поляризація.
2

57.

Квантова природа світла.

2
ТЕМА 10. Атом і атомне ядро.
58.

Будова атома.59.

Атомне ядро.
2

60.

З а л і к по матеріалам II семестру
2

Усього за навчальний рік 14 106

Зав.кафедри доц. П.Г.Рибак

Зав.секції ст.викладач П.М.Тітаренко


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

проф. Гумінський Ю.Й.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З МАТЕМАТИКИ

для студентів-іноземців підготовчого факультету

на 2012 – 2013 навчальний рік


№№


Т Е М А З А Н Я Т Т Я

Лекції

(год)

Практ. зан.(год)І СЕМЕСТР


1

Визначення початкового рівня знань (тестування)
2

2

Поняття множин. Операції з множинами.

2
3

Цифри. Натуральні числа.
2

4

Математичні знаки. Арифметичні дії. Порядок дій. Порівняння чисел.
2

5

Звичайні дроби. Дії зі звичайними дробами.
2

6

Десяткові дроби. Дії з десятковими дробами.
2

7

Числові множини. Числова пряма. Числові проміжки. Модуль числа.
2

8

Відношення. Пропорції. Проценти. Три типи задач з процентами.
2

9

Контрольна робота № 1
2

10


Визначення вектора. Скалярні та векторні величини. Дії над векторами.

2
11

Визначення степеня . Властивості степеня. Степінь з раціональним показником.
2

12

Визначення кореня. Арифметичний корінь. Властивості арифметичних коренів. Дії над коренями.
2

13

Алгебраїчні вирази. Формули скороченого множення.
2

14


Рівняння. Тотожності. Рівняння І степеня з одним невідомим.

2
15

Системи рівнянь І степеня з двома невідомими.
2

16

Квадратні рівняння. Загальна формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта. Розкладання квадратного тричлена на множники.
2

17

Контрольна робота № 2
2

18

Визначення функції. Методи заdдання функцій. Область визначення та область зміни функції.

2
19

Прямокутна система координат (Система Декарта). Лінійна функція. Графік. Властивості.
2

20

Обернено пропорційна функція. Графік. Властивості.

Квадратна функція. Графік. Властивості.
2

№№


Т Е М А З А Н Я Т И Я

Лекції

(год)

Практ. зан.(год)

21

Визначення логарифма. Натуральні та десяткові логарифми. Властивості логарифмів. Логарифмування і потенціювання.
2

22

Показникова функція. Логарифмічна функція.
2

23

Градусне та радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції довільного кута.
2

24

Графіки і властивості тригонометричних функцій.
2

25

Контрольна робота № 3
2

26


Поняття границі функції. Основні теореми про границі.

2
27


Поняття похідної. Геометрична та фізична суть похідної.

2
28

Формули та правила диференціювання Диференціювання простих функцій.
2

29

Диференціювання складних функцій. Похідні вищих порядків.
2

30

Диференціал функції. Геометрична та фізична суть диференціала.
2

31

Контрольна робота № 4.
2

32

Залік за І семестр
2


ІІ СЕМЕСТР


33


Невизначений інтеграл. Основні формули інтегрування.

2
34

Безпосереднє інтегрування.. Інтегрування методом заміни змінної.
2

35

Інтегрування по частинам.
2

36

Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбниця.
2

37

Геометричний і фізичний зміст визначеного інтеграла.
2

38

Диференційні рівняння І порядку.

2
39

Диференційні рівняння з роздільними змінними.
2

40

Диференційний залік
2


Усього за навчальний рік 16 64


Зав. кафедри доц. П.Г.Рибак


Зав. секції ст. викладач Л.В.Паламарчук

Схожі:

Затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський
Тематичний І календарний план практичних занять з медичної біології для студентів І курсу стоматологічного факультету
Затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський „Медична І біологічна фізика”
Затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський Медична І біологічна фізика”
Затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський
Тематичний І календарний план практичних занять з медичної біології для студентів І курсу медико-психологічного факультету на 2012...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медико-психологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу стоматологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медичного факультету
Затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський
Календарний план лекцій з внутрішньої медицини для студентів 5 курсу медичного факультету №2 (педіатри)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії iconЗатверджую проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й

Затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії iconПроректор з навчальної роботи професор Гумінський Ю. Й
Тематичний та календарний план лекцій з урології для студентів IV курсу медичних психологів на VIII семестр 2012-2013 навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи