Календарний план практичних занять з технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність „клінічна фармація icon

Календарний план практичних занять з технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність „клінічна фармація
НазваКалендарний план практичних занять з технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність „клінічна фармація
Дата20.04.2013
Розмір89.1 Kb.
ТипДокументи

«Затверджую»

Проректор з навчальної роботи

__________________ Гумінський Ю.Й.

підпис

« »КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з технології лікарських засобів

для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету

на VІ семестр 2012–2013 н. р.

спеціальність — „клінічна фармація”
Тема

Дата

Викладач

^ МОДУЛЬ 1. РІДКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ
Змістовий модуль 3. Гетерогенні рідкі лікарські форми
1

Розчини високомолекулярних сполук (ВМС), колоїдні розчини. Приготування, оцінка якості, упакування, оформлення до відпуску, зберігання колоїдних розчинів розчинів ВМС.

06-07.02.13

к. фарм. н., доц. Кривов’яз О.В.,

ст. викл. Слюсар О.А.,

ас. Голод А.С.,

ас. Томашевська Ю.О.,

ас. Тозюк О.Ю.,

ас. Юрченко Г.І.,

ас. Ковальська Л.В.
2

Характеристика суспензій як лікарської форми i дисперсної системи; вимоги до них. Технологiя суспензiй гiдрофiльних та гідрофобних речовин: використання ефекту П.А.Ребіндера та правила Б.В.Дерягiна. Дисперсiйний метод приготування суспензій. Сутність прийому скаламучення.

06-07.02.13
3

Конденсацiйний метод приготування суспензiй (хiмiчне диспергування, замiна розчинника). Мікстури опалесціюючі та каламутні. Оцінка якості, упакування, оформлення до відпуску, зберігання суспензій відповідно вимогам ДФ та інших НД.

11-15.02.13
4

Характеристика емульсiй як лікарської форми і дисперсної системи, їх класифiкацiя. Вимоги ДФ до олiйних емульсiй. Типи олiйних емульсiй i методи їх визначення. Насінні емульсії.

20-21.02.13
5

Олійні емульсії. Характеристика емульгаторiв, їх класифiкацiя i механiзм дiї. Розрахунок кiлькостi емульгатора, води i олiї. Стадії технологічного процесу приготування емульсій. Введення лікарських речовин до складу емульсій. Оцінка якості, упакування, оформлення до відпуску, зберігання емульсiй відповідно вимогам ДФ та інших НД.

20-21.02.13

6

Контроль змістового модуля 3

25.02-01.03.13
Змістовий модуль 4. Екстракційні препарати з лiкарської рослинної сировини (ЛРС)

7

Настої та відвари. Характеристика. Теоретичні основи процесу екстракції ЛРС. Апаратура. Приготування водних витягів з ЛРС, яка містить сильнодіючі та несильнодіючі речовини: алкалоїди та серцеві глікозиди, ефірні олії, дубильні речовини, антрахінони, сапоніни. Контроль якості, зберігання і відпуск водних витягів.

06-07.03.13

к. фарм. н., доц. Кривов’яз О.В.,

ст. викл. Слюсар О.А.,

ас. Голод А.С.,

ас. Томашевська Ю.О.,

ас. Тозюк О.Ю.,

ас. Юрченко Г.І.,

ас. Ковальська Л.В.

8

Приготування водних витягів з ЛРС, яка містить слизи. Технологія настоїв та відварів з використанням екстрактів-концентратів.

Технологія складних лікарських форм, які містять водні витяги. Авторські прописи. Оцінка якості, упакування, оформлення до відпуску, зберігання водних витяжок відповідно вимогам ДФ та інших НД.

06-07.03.13

9

Контроль змістового модуля 4

11-15.03.13

10

Підсумковий модульний контроль 2

20-21.03.13

^ МОДУЛЬ 2. М’ЯКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ І СУПОЗИТОРІЇ.

СТЕРИЛЬНІ ТА АСЕПТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ

Змістовий модуль 5. М’які лікарські форми та супозиторії

11

Характеристика лініментів як лікарської форми та дисперсних систем; їх класифікація. Приготування гомогенних та гетерогенних (суспензійних, емульсійних та комбінованих) лініментів. Утруднені випадки приготування лініментів, їх технологія. Оцінка якості, упакування, оформлення до відпуску, зберігання лініментів відповідно вимогам ДФ та інших НД.

20-21.03.13

к. фарм. н., доц. Кривов’яз О.В.,

ст. викл. Слюсар О.А.,

ас. Голод А.С.,

ас. Томашевська Ю.О.,

ас. Тозюк О.Ю.,

ас. Юрченко Г.І.,

ас. Ковальська Л.В.

12

Мазі. Мазеві основи: вимоги до них, класифікація, характеристика. Основні технологічні стадії і правила приготування гомогенних мазей – розчинів та сплавів. Відхилення, допустимі в загальній масі мазей.

25-29.03.13

13

Приготування суспензійних та емульсійних мазей. Характеристика дифільних (гiдрофiльно-лiпофiльних) мазевих основ та емульгаторів для їх приготування. Офiцинальні прописи суспензiйних мазей. Пасти, їх класифiкацiя. Особливостi складу та технології охолоджуючих мазей (кольдкремiв).

03-04.04.13

14

Характеристика комбінованих мазей і загальні правила їх приготування. Стадії технологічного процесу приготування багатофазних мазей з урахуванням фізико-хімічних властивостей лікарських речовин. Приготування мазей із застосуванням внутрішньоаптечних заготовок (концентратів і напівфабрикатів). Оцінка якості, упакування, оформлення до відпуску, зберігання мазей відповідно вимогам ДФ та інших НД.

03-04.04.13

15

Супозиторії. Вимоги ДФ до них. Основи для супозиторiїв; вимоги, що висуваються до них, та їх характеристика. Приготування супозиторіїв методом викачування. Введення до їх складу різних лікарських речовин.

08-12.04.13

16

Приготування супозиторіїв методом виливання. Поняття про коефіцієнти заміщення. Особливості прописування паличок і розрахунок основи для них. Основні ознаки нестабільності супозиторіїв. Оцінка якості, упакування, оформлення до відпуску, зберігання супозиторіїв відповідно вимогам ДФ та інших НД

17-18.04.13

17

Пiлюлі. Характеристика. Вимоги до них. Допомiжнi речовини, що використовуються в технології пілюль, їх характеристика. Методи приготування пілюль. Власна технологія пілюль. Оцінка якості, упаковка, умови зберігання.

17-18.04.13

18

Контроль змістового модуля 5

22-26.04.13

Змістовий модуль 6. Лікарські форми, що потребують асептичних умов приготування
19.

Характеристика стерильних лікарських форм і лікарських форм, які готуються в асептичних умовах. Номенклатура. Вимоги до них. Система заходів, які забезпечують їх стерильність. Види і методи стерилізації.

01-02.05.13

к. фарм. н., доц. Кривов’яз О.В.,

ст. викл. Слюсар О.А.,

ас. Голод А.С.,

ас. Томашевська Ю.О.,

ас. Тозюк О.Ю.,

ас. Юрченко Г.І.,

ас. Ковальська Л.В.

20

Характеристика iн’єкцiйних лiкарських форм; вимоги, що висуваються до них ДФ. Технологiчнi стадiї приготування розчинiв для iн’єкцiй.

Приготування розчинів для ін’єкцій без стабілізаторів. Асептичний метод приготування розчинів термолабільних та самостерилізуючих речовин.

01-02.05.13

21

Приготування розчинів для ін’єкцій зі стабілізаторами. Характеристика стабiлiзаторiв, що застосовуються для приготування iн’єкцiйних розчинів; їх класифікація. Стабілізація кислотами та лугами.

06-10.05.13

22

Приготування розчинів для ін’єкцій зі стабілізаторами. Стабілізація антиоксидантами. Особливостi приготування iн’єкцiйних розчинiв глюкози i натрiю гiдрокарбонату. Оцінка якості розчинів для ін’єкцій, закупорювання, оформлення їх до відпуску та зберігання згідно вимог НД.

15-16.05.13

23

Приготування ізотонічних розчинів. Способи розрахунку iзотонiчних концентрацiй. Принципи пiдбору iзотонуючих речовин.

15-16.05.13

24

Приготування інфузійних розчинів. Розчини для ін’єкцій на неводних розчинниках. Суспензії для ін’єкцій. Оцінка якості розчинів для ін’єкцій.

20-24.05.13

25

Очні лікарські форми. Приготування очних крапель розчиненням сухих лікарських речовин та із концентратів. Приготування очних примочок і мазей. Оцінка якості очних лікарських форм.

29-30.05.13

26

Лікарські форми з антибіотиками. Лікарські форми для новонароджених та дітей до 1 року.

29-30.05.13

27

Внутрішньоаптечні заготовки. Застосування врнутрішньоаптечних заготовок в технології твердих, рідких, м’яких, стерильних та асептичних лікарських форм. Напівфабрикати. Лікарські засоби, виготовлені про запас. Функції та обов’язки провізора з приготування внутрішньоаптечних заготовок. Технологічна інструкція. Вимоги ДФУ до її структури

03-07.06.13

28

Контроль змістового модуля 6

12-13.06.13

29

Підсумковий модульний контроль

12-13.06.13Зав. кафедрою фармації доц. В.П.Бобрук


Схожі:

Календарний план практичних занять з технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність „клінічна фармація iconКалендарний план практичних занять з предмету аптечна технологія лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність -фармація
Модуль м’які та асептичні лікарські форми. Утруднені прописи. Фармацевтичні несумісності
Календарний план практичних занять з технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність „клінічна фармація iconКалендарний план практичних занять з промислової технології лікарських засобів для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету на vii1 семестр 2012-2013 н р. спеціальність фармація
Фізико-хімічні та технологічні властивості порошків і гранулятів,їх вплив на технологію одержання твердих лікарських форм. Виробництво...
Календарний план практичних занять з технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність „клінічна фармація iconКалендарний план виробничої практики з аптечної технології лікарських засобів для студентів IV курсу фармацевтичного факультету спеціальність "фармація" на VIII семестр 2012-2013 н р
Приготування м'яких лікарських форм. Приготування лініментів та гомогенних мазей за рецептами лікарів і вимогам лікарняних установ....
Календарний план практичних занять з технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність „клінічна фармація iconКалендарний план лекційних занять з предмету «Аналіз фінансово-господарської діяльності» Для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету спеціальність»фармація» на X семестр 2012-2013 н р
Для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету спеціальність фармація на X семестр 2012-2013 н р
Календарний план практичних занять з технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність „клінічна фармація iconКалендарно-тематичний план практичних занять з аптечної технології ліків для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р
Модуль Нормування виробництва лікарських засобів в умовах аптеки. Порошки. Рідкі лікарські форми
Календарний план практичних занять з технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність „клінічна фармація iconГрафік консультацій та відробок з фармакогнозії на VI семестр 2012-2013 н р. для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання Спеціальність „Фармація”, „Клінічна фармація”

Календарний план практичних занять з технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність „клінічна фармація iconТематичний план практичних занять Модуль Фізична хімія для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету IV семестр 2012-2013 н р. спеціальність “Клінічна фармація” 110206
Хімічна рівновага, її принципи та практичне використання закономірностей Тестовий контроль засвоєння змістового модулю 1
Календарний план практичних занять з технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність „клінічна фармація iconКалендарний план лекцій І практичних занять з фармакології для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету спеціальності «Клінічна фармація» на осінній семестр 2008-09 н р
Загальна фармакологія. Предмет, завдання. Види дії ліків. Фактори, що обумовлюють дію ліків на організм
Календарний план практичних занять з технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність „клінічна фармація iconТематичний план практичних занять з основ клінічної медицини для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету внму (спеціальність клінічна фармація) на 1V семестр 2012 -2013 навчальний рік
Модуль Основи клінічної медицини (гастроентерологія, пульмонологія, нефрологія)
Календарний план практичних занять з технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність „клінічна фармація iconКалендарний план з іноземної мови для студентів IІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» на 2012-2013 навчальний рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи