Перелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету icon

Перелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету
Скачати 33.34 Kb.
НазваПерелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету
Дата21.04.2013
Розмір33.34 Kb.
ТипРозрахунок

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ


«Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету

 • Етіологія і патогенез цукрового діабету.

 • Цукровий діабет тип 1: роль вірусної інфекції та автоімунних процесів, генетичної схильності.

 • Цукровий діабет тип 2: роль генетичної схильності, ожиріння, зовнішніх факторів. Класифікація порушень глікемії (ВООЗ, 1999 p.), клінічні форми цукрового діабету. Клініка цукрового діабету.

 • Основні клінічні симптоми цукрового діабету.

 • Характеристика уражень внутрішніх органів за цукрового діабету: серцево-судинної системи, гепатобіліарної системи, органів сечовиділення, діабетичні остеоартропатії. Критерії діагностики цукрового діабету та інших категорій гіперглікемії (ВООЗ, 1999 p.).

 • Основні методи лікування ЦД, дієтотерапія, дозоване фізичне навантаження, цукрознижувальна фармакотерапія, навчання хворого самоконтролю.

 • Пероральні цукрознижувальні препарати.

 • Інсулінотерапія.

 • Класифікація препаратів інсуліну, препарати короткої та тривалої дії, аналоги інсуліну ультракороткої та тривалої дії.

 • Розрахунок добової потреби в інсуліні.

 • Режим інсулінотерапії: традиційна та інтенсифікована інсулінотерапія.

 • Ускладнення інсулінотерапії: гіпоглікемічні стани, алергія до інсуліну, постін'єкційні ліподистрофії, інсулінорезистентність, хронічне передозування інсуліну (синдром Сомоджі), інсулінові набряки.

 • Діабетична нефропатія, стадії розвитку, діагноз, диференційний діагноз, лікування та профілактика.

 • Діабетична ретинопатія: стадії процесу, діагноз, профілактика та лікування.

 • Діабетична нейропатія, класифікація, діагностика та лікування.

 • Синдром діабетичної стопи: класифікація діагностика, алгоритм лікування. Гіпоглікемічна кома, гіпоглікемічні стани. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 • Кетоацидотичні стани з діабетичною (гіперкетонемічною) комою. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційний діагноз, лікування.

 • Гіперосмолярна (неацидотична) діабетична кома.

 • Молочнокислий ацидоз і кома.

 • Прояви йодного дефіциту.

 • Визначення розмірів щитоподібної залози. Вікова динаміка об'єму залози.

 • Означення - «зоб». Поняття про простий нетоксичний та вузлові форми зоба.

 • Йодна профілактика: масова, групова, індивідуальна.

 • Етіологія, патогенез, клінічні прояви дифузного токсичного зоба, тиреотоксична та ендокринна офтальмопатія.

 • Медикаментозне, хірургічне лікування токсичного зоба, використання 131-йоду з лікувальною метою.

 • Гіпотиреоз, етіологія, патогенез та клінічні ознаки. Обґрунтування діагнозу.

 • Лікування гіпотиреозу.

 • Тиреоїдити, класифікація, етіологія, клінічний перебіг, діагностика, лікування. Патоморфологічна класифікація пухлин щитоподібної залози.

 • Сучасна схема лікування, реабілітації та диспансерного спостереження хворих на рак щитоподібної залози.

 • Гіперпаратиреоз. Клініка, клінічні форми. Показання до хірургічного лікування. Медикаментозна терапія.

 • Гіпопаратиреоз. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування.

 • Хронічна недостатність надниркових залоз (хвороба Аддісона). Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування.

 • Гостра недостатність надниркових залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування.

 • Синдром Іценка-Кушинга (кортикостерома, глюкостерома). Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування.

 • Андростерома, кортикостерома. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування.

 • Первинний гіперальдостеронізм (синдром Кона). Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування.

 • Феохромоцитома. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування.

 • Акромегалія. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика та диференційна діагностика. Лікування.

 • Хвороба Іценка-Кушинга. Етіологія і патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика та диференційна діагностика. Лікування.

 • Синдром гіперпролактинемії. Класифікація. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика, диференційна діагностика. Лікування.

 • Гіпопітуітаризм. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика і диференційна діагностика. Лікування.

 • Нецукровий діабет. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика та диференційна діагностика. Лікування.

 • Ожиріння. Етіологія та патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування.

Схожі:

Перелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету iconПерелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету
Цукровий діабет тип 1: роль вірусної інфекції та автоімунних процесів, генетичної схильності
Перелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету iconТематичний план самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету №2 на 2012-2013 н р. Модуль 2 «Основи внутрішньої медицини»
Змістовий модуль 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи кровообігу»
Перелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету iconТематичний план практичних занять з дисципліни „Внутрішня медицина для студентів IV курсу медичного факультету №2, спеціальність «Педіатрія»
Змістовий модуль Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів травлення
Перелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи кровообігу
Перелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету iconПерелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2,
Навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2, що...
Перелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету iconКалендарний план лекцій з курсу інфекційних хвороб для студентів 5-го курсу медичних психологів на 9 семестр 2012-2013 навчального року
Введення в курс інсектології. Поняття про інфекційні хвороби. Особливості інфекційних хвороб. Класифікація. Принципи діагностики,...
Перелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету icon" Затверджено "
За підсумками вивчення курсу нервових хвороб найбільш важливим критерієм для оцінки знань та вмінь є курація І оформлення історії...
Перелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету iconПерелік питань диференційованого заліку з виробничої практики лікарської з медичної психології для студентів 6 курсу медичного факультету №1 зі спеціальності “Медична психологія”
Предмет та завдання психотерапії. Сучасний стан психотерапевтичної служби в Україні та перспективи подальшого розвитку
Перелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету iconПерелік основних питань для підготовки до заліку

Перелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету iconПерелік основних питань для підготовки до заліку

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи