Кафедра медичної І біологічної фізики “затверджено” календарно-тематичний icon

Кафедра медичної І біологічної фізики “затверджено” календарно-тематичний
Скачати 94.31 Kb.
НазваКафедра медичної І біологічної фізики “затверджено” календарно-тематичний
Дата17.06.2013
Розмір94.31 Kb.
ТипДокументи

Кафедра медичної і біологічної фізики


ЗАТВЕРДЖЕНО” КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНий ПЛАН

Проректор з навчальної практичних занять по курсу

роботи ВНМУ “Інформаційні технології у фармації”

проф. Гумінський Ю.Й. для студентів I курсу фармацевтичного факультету, “___”_____________р. (спеціальність – фармація) на ІІ семестр 2012/2013 н. р.


№№ з/п

Дата заняття
^

Теми занять


Кількість годин

Модуль 1

1.

09.01.12 –

13.01.12
    1. ^

      Практичне заняття № 1


Вступ. Організація роботи в комп’ютерних класах і техніка безпеки. Створення робочого середовища і знайомство з ресурсами робочих станцій і локальної мережі.

Стандартні програми ОС Windows. Виконання хіміко-фармацевтичних розрахунків за допомогою Калькулятора. Архівація файлів. Службові програми ОС Windows.

Вхідний контроль знань.

2

2.

16.01.12 –

20.01.12

Практичне заняття № 2

Використання текстового процесора MS Word для роботи з документами. Робота з таблицями. Графічні функції текстового процесора і редактор формул. Створення документів з вмонтованими і зв'язаними об'єктами. Використання функціональних полів, гіперпосилань. Налаштування параметрів робочого середовища текстового процесора. Організація друку документів.

2

3.


23.01.12 –

27.01.12

Практичне заняття №3.

Використання процесора електронних таблиць MS Excel для роботи з документами. Створення формул та діаграм. Застосування функцій у формулах. Форматування документів MS Excel. Налаштування робочого середовища процесора електронних таблиць MS Excel.

2

4.

30.01.12 –

03.02.12

Практичне заняття №4.

Використання процесора електронних таблиць MS Excel для роботи з документами. Сортування і фільтрація даних. Умовне форматування. Створення прогресій, форм, груп і структур. Зведені таблиці та їх використання.

2

5.

06.02.12 –

10.02.12

Практичне заняття №5.

Вільне і відкрите програмне забезпечення. Робота з документами за допомогою програм пакету Open Office.

2

6^

Практичне заняття №6.


Автоматизація роботи з документами. Створення і використання електронних форм і бланків документів засобами текстових процесорів і електронних таблиць. Елементи автоматизації документів.
7.

13.02.12 –

17.02.12
^

Практичне заняття №7.


Засоби автоматизації роботи з документами. Оцифровування та розпізнавання текстів. Використання програм перекладу текстів. Організація електронного документообігу засобами комп´ютерних мереж.

2

8.

20.02.12 –

24.02.12

Практичне заняття№ 8

Фармацевтичні ресурси мережі Інтернет та їх використання. Пошук медичної та фармацевтичної інформації за допомогою сервісів мережі Інтернет.

2

9.

27.01.12 –

02.03.12

Практичне заняття№ 9

Інформаційно-довідкові та інформаційно-пошукові системи у фармації. Системи класифікації у фармації. Анатомо-терапевтична хімічна класифікація лікарських препаратів (АТС).

2

10.

05.03.12 –

09.03.12
^

Практичне заняття №10


Створення фармацевтичної презентації за допомогою програми MS Power Point.

2

11.^

Практичне заняття №11

Спеціальні програмні засоби хіміко-фармацевтичного призначення. Створення структурних хімічних формул. Математичні моделі молекул.

12.

12.03.12 –

16.03.12
^

Практичне заняття №12


Підсумковий модульний контроль №1..

2

Модуль 2

13.

19.03.12 –

23.03.12
^

Практичне заняття №13


Розробка інформаційної моделі аптечного підприємства і структури аптечної інформаційно-довідкової системи. Знайомство з системою керування базами даних MS Access.

2

14.

26.03.12 –

30.03.12

Практичне заняття №14.

Знайомство з СКБД MS Access. Створення аптечної бази даних (створення структури БД, створення таблиць, введення даних до БД). Створення і використання форм для введення і отримання даних.

2

15.

02.04.12 –

06.04.12

Практичне заняття №15.

Робота з аптечною базою даних. Створення і використання запитів. Створення допоміжних форм.

2

16.

09.04.12 –

13.04.12

Практичне заняття №16.

Робота з аптечною базою даних. Створення і використання звітів. Створення електронних форм документів на основі звітів.

2

17.

16.04.12 –

20.04.12

Практичне заняття №17.

Створення керуючих елементів аптечної інформаційної системи на основі бази даних. Створення оболонки аптечної інформаційної системи. Використання засобів офісного програмування.

2

18

23.04.12 –

27.04.12

Практичне заняття №18.

Мережева реалізація аптечної бази даних. Використання таблиць із зовнішнього джерела та імпорт об’єктів.

2

19.
Практичне заняття №19.

Хімічні та фармацевтичні бази даних. Організація і використання хімічних і фармацевтичних баз даних.
20.

30.04.12 –

03.05.12

Підсумковий модульний контроль №4..

2


Склав доц. Теренчук А.Т.

Зав. кафедрою МБФ проф. Хаїмзон І.І.

Голова метод. ради ЗОД доц. Король А.П.


Затверджено на засіданні каф. МБФ 30.08.2012 протокол № 1.


Кафедра медичної і біологічної фізики

^ ЗАТВЕРДЖЕНО” КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНий ПЛАН

Проректор з навчальної лекцій по курсу

роботи ВНМУ “Інформаційні технології у фармації”

проф. Гумінський Ю.Й. для студентів I курсу фармацевтичного факультету, “___”_____________р. (спеціальність – фармація) на ІІ семестр 2012/2013 н. р.
^ ТЕМА ЛЕКЦІЇ

Дата


ЛЕКТОР

1.

Вступ до курсу. Основні поняття інформаційних технологій (ІТ). Подання інформації у комп'ютері. Інформаційні процеси та їх організація. ІТ у фармації і медицині.

Технічні і програмні засоби ІТ. Організація інформаційних систем на основі персонального комп’ютера (ПК). Архітектура ПК. Медико-фармацевтичні інформаційні системи.
Доц.

А.Т. Теренчук

2.

Комп'ютерні технології у фармації. Комп'ютерна хімія. Сучасні методи розробки і дослідження лікарських препаратів. Дослідження кількісного зв'язку між структурою і властивостями хімічних сполук.3.

Системи підтримки прийняття рішень у фармації та медицині. Елементи фармакоекономіки. Комп'ютерні засоби фармакоекономічного аналізу.4.

Комп'ютерні засоби аналізу даних та їх застосування у фармації.5.

Алгоритмізація медико-фармацевтичних задач. Автоматизація задач у фармації. Засоби офісного програмування та їх використання.6.

Математичне моделювання у фармації. Матричні математичні моделі та їх застосування.7.

Подання даних в інформацйіних системах. Типи даних.

Основи технології баз даних (БД). Моделі даних. Бази даних і системи керування базами даних (СКБД). Реляційна модель даних.8.

Основи організації інформаційних систем на основі баз даних. Організація аптечної інформаційної системи на основі бази даних. Проектування фармацевтичної бази даних. Реляційна СКБД MS Access.9.

Інформаційні системи підприємств. Медичні і фармацевтичні інформаційні системи.

Електронний документ. Електронний документообіг у медицині і фармації. Автоматизовані робочі місця (АРМ) у фармації.10.

Комп'ютерні мережеві технології у фармації. Фармацевтичні ресурси мережі Інтернет. Поняття про мета-аналіз. Засоби підтримки мета-аналізу.

Електронна комерція у фармації.
Склав доц. Теренчук А.Т.

Зав. кафедрою МБФ проф. Хаїмзон І.І.

Голова метод. ради ЗОД доц. Король А.П.


Затверджено на засіданні каф. МБФ 30.08.2012 протокол № 1.

Схожі:

Кафедра медичної І біологічної фізики “затверджено” календарно-тематичний iconКафедра медичної та біологічної фізики
Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних
Кафедра медичної І біологічної фізики “затверджено” календарно-тематичний iconКафедра медичної і біологічної фізики
Гумінський Ю. Й. для студентів ІI курсу фармацевтичного факультету, “ ” р. (спеціальність – клін фармація) на І семестр 2012/2013...
Кафедра медичної І біологічної фізики “затверджено” календарно-тематичний iconКафедра біологічної фізики та медичної інформатики
Багаторiвнева пiдготовка найважливiший принцип засвоєння практичних навичок лiкарями-iнтернами /Б. О. Ребров, О. О. Реброва, Н. Г....
Кафедра медичної І біологічної фізики “затверджено” календарно-тематичний iconМ.І. Пирогова затверджено на методичній нараді кафедри медичної та біологічної фізики Завідувач кафедри проф. Хаїмзон І.І. 20 р. Методичні вказівки
Це відбувається по певних законах. Знаючи ці закони, особливості будови біологічних тканин та їх властивості в нормі та патології,...
Кафедра медичної І біологічної фізики “затверджено” календарно-тематичний iconКалендарно-тематичний план лекцій з біологічної хімії для студентів ІІ курсу медичного інституту на 3 семестр 2012-2013 навч року
Біоенергетика: загальні шляхи катаболізму. Цикл три-карбонових кислот. Регуляція реакцій цтк. Біоенерге-тика цтк
Кафедра медичної І біологічної фізики “затверджено” календарно-тематичний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
Програма дек з фізики складена на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання з фізики
Кафедра медичної І біологічної фізики “затверджено” календарно-тематичний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
Програма дек з фізики складена на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання з фізики
Кафедра медичної І біологічної фізики “затверджено” календарно-тематичний iconКалендарно-тематичний план практичних занять з медичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2010 – 2011 н р
...
Кафедра медичної І біологічної фізики “затверджено” календарно-тематичний iconКалендарно-тематичний план практичних занять з медичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2010 – 2011 н р
...
Кафедра медичної І біологічної фізики “затверджено” календарно-тематичний iconНапн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив
Програма розроблена на кафедрі медичної І біологічної фізики Національного медичного університету імені О. О. Богомольця під загальною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи