Положення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення icon

Положення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення
Скачати 105.16 Kb.
НазваПоложення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення
Дата19.06.2013
Розмір105.16 Kb.
ТипПоложення

“ ПОГОДЖУЮ ”


Голова профспілки студентів КІ СумДУ

______________ Є.Г.Голобородько

“___” ____________ 2012 р.“ ЗАТВЕРДЖУЮ ”


Директор КІ СумДУ

__________________ В.В. Бібик

“___” ____________ 2005 р.Положення


про студентський гуртожиток Конотопського інституту

Сумського державного університету та його структурних підрозділів


І. Загальні положення

 1. Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в студентських гуртожитках КІ СумДУ та його структурних підрозділах (далі Заклад), користування цими гуртожитками та їх утримання.

 2. Студентські гуртожитки Закладу призначаються для мешкання іногородніх студентів та слухачів підготовчих відділень. У гуртожитках можуть передбачатись окремі приміщення, які використовуються як кімнати приїжджих, а також для тимчасового поселення батьків та родичів студентів та студентів заочного факультету. У гуртожитках, де за проектом передбачені секції для малосімейних, виділяються місця для проживання викладачів та співробітників.

 3. Студентські гуртожитки знаходяться в підпорядкуванні Закладу, можуть вести самостійну господарську діяльність у структурі навчального закладу. Бухгалтерія Закладу веде окремі рахунки та фіксує на цих рахунках всі витрати.

 4. Студентські гуртожитки можуть бути об'єднані в студентське містечко згідно з діючим законодавством України.

 5. Гуртожитки можуть бути:

  • для мешкання одиноких осіб (жилі приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться в сімейних стосунках);

  • для мешкання сімей студентів, слухачів підготовчих відділень (жилі приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім'ї).

   1. Гуртожитки, крім основного призначення, – можуть надавати за окрему плату додаткові послуги з харчування, медичного обслуговування, послуги зв'язку телефонного, телефаксного, різноманітні послуги (перукарні, ремонт одягу, взуття і т.д., бібліотечні, копіювання, користування комп'ютерами та інші), за рахунок використання приміщень нежилого фонду (цокольні, підвальні приміщення). Рішення про виділення в гуртожитках приміщень для громадського харчування, пунктів охорони здоров'я, підприємств побутового обслуговування приймається адміністрацією Закладу при погодженні з профкомом студентів.

   2. У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для мешкання, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними правилами утримання гуртожитків, затверджених Головним санітарним лікарем України.

   3. Заселення гуртожитків здійснюється після створення в них необхідних житлово-побутових умов для мешкання і одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції і реєстрації гуртожитку у порядку, встановленому законодавством.

   4. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими адміністрацією Закладу, погодженими із профспілковим комітетом студентів.

   5. Права і обов'язки робітників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими адміністрацією Закладу, погоджуються з профспілковим комітетом Закладу та органами студентського самоврядування.


ІІ. Надання житлового місця в гуртожитку.


   1. Розміщення студентів у гуртожитках здійснюється згідно з цим Положенням із додержанням встановлених санітарних норм. Місце проживання надається на навчальний рік.

   2. Розподіл місць у гуртожитках між факультетами здійснюється спільним рішенням деканату та директора за підпорядкуванням і погоджується зі студентським активом та профкомом студентів. Списки студентів і слухачів підготовчих відділень на проживання в гуртожитку готуються студентським активом та деканатами і погоджуються з студентською профспілкою.

   3. Підставою для поселення в гуртожиток є наказ по Закладу, який вноситься керівником ВПР за підпорядкуванням і погоджується зі студентською радою гуртожитку, адміністрацією, комендантом та відділом позанавчальної роботи. Наказом передбачуються укладення спеціального договору з кожним студентом на період проживання в гуртожитку.

   4. На підставі наказу про надання місця в гуртожитку відділ позанавчальної роботи Закладу видає спеціальний ордер, який є єдиною підставою для мешкання на даному жилому місці. В ордері зазначається номер гуртожитку, його адреса і номер кімнати.

Ордер видається всім першокурсникам, які потребують гуртожитку, а студентам старших курсів – згідно спільного подання студентського самоврядування та адміністрації щодо місця студента у відповідному рейтингу (відповідно до Положення про рейтинг на поселення у гуртожиток). Окрім типового ордера, що видається студентам Закладу можуть видаватись ордери з печаткою приймальної комісії абітурієнтам на час вступних іспитів та тимчасові ордери студентам заочного факультету, учасникам конференцій, олімпіад тощо.

   1. Облік ордерів та мешканців у гуртожитках, оформлення необхідних документів, контроль прописки і виписки здійснюються призначеною для цього особою.


^ III. Користування житловою площею в гуртожитках.


   1. Вселення в студентський гуртожиток студентів та слухачів підготовчих відділень здійснюється комендантом гуртожитку або працівником, який його заступає, згідно наказу про поселення на підставі виданого ордеру та договору, який передбачає матеріальну відповідальність мешканців гуртожитку та їх згоду виконувати правила проживання у гуртожитку.

Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надане житлове місце та надається необхідний інвентар. Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

Тим, хто поселяється в гуртожиток на навчальний рік видається перепустка на право входу до гуртожитку встановленого зразка. Для поселених тимчасово перепусткою служить ордер-квитанція.

   1. Тимчасове переселення мешканців, з одного гуртожитку до іншого здійснюється згідно з наказом по Закладу, а із однієї кімнати в другу в одному гуртожитку – за рішенням адміністрації гуртожитку, погодженим з заступником директора з ВР, при цьому без погіршення умов проживання і, як виняток, в особливих випадках.

   2. Користування гуртожитком студентами, які знаходяться на канікулах, визначається за їх письмовою заявою при умові, що є достатня кількість місць для поселення абітурієнтів.

До початку літніх канікул готується наказ про виселення з гуртожитку і наказ про поселення станом на новий навчальний рік. В даному наказі, відповідно до Положення про рейтинг на поселення у гуртожиток, передбачається декілька категорій студентів: ті, хто буде поселений обов'язково, і ті, хто рекомендований на поселення, при умові, що будуть вільні місця.


^ IV. Виселення із студентських гуртожитків.


   1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, залишають місце в гуртожитку протягом трьох діб із дня оголошення результатів іспитів; ті, які подали апеляцію, в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки. Абітурієнти, не зараховані до навчального закладу за конкурсом – протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

   2. Виселення мешканців із гуртожитку проводиться наказом по Закладу.

При відрахуванні з Закладу, при його закінченні, при відмові (згідно рейтингу) у поселенні на наступний рік студенти зобов'язані залишити гуртожиток у тижневий термін від дня виходу відповідного наказу.

   1. У випадках, коли з поважних причин студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням адміністрації, студентського самоврядування і профкому студентів Закладу цей термін може бути продовженим.

   2. Громадяни, які проживають у гуртожитку без відповідного наказу, виселяються в адміністративному порядку без надання їм іншого жилого приміщення.


^ V. Плата за житло та послуги.


   1. Вартість місця проживання у гуртожитку щорічно до 15 серпня обраховується планово-фінансовим відділом у відповідності з нормативною базою і затверджується наказом по Закладу.

   2. Плата за житло та послуги здійснюється залежно від їх вартості та проводиться, як правило, за півроку. Плата за користування гуртожитком стягується із студентів, за весь час проживання і період канікул.

   3. Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканців гуртожитку, оплачуються окремо.


^ VI. Порядок надання місць у гуртожитках студентським сім'ям.


   1. Місця в студентських гуртожитках для розміщення сімейних студентів визначаються спільним рішенням адміністрації Закладу і профкому студентів навчального закладу, виходячи з наявного житлового фонду, для проживання сімей з додержанням санітарних норм мешкання.

   2. Заселення студентських родин здійснюється за ордерами.

   3. Адміністрація гуртожитку при розміщенні студентських родин з дітьми визначає місце зберігання дитячих колясок, приміщення для тимчасового перебування дітей і їх ігор.

   4. Місця в гуртожитках надаються, як правило, тим родинам, де чоловік і дружина є студентами. Списки сімейних студентів, які потребують гуртожитку, затверджуються спільним рішенням адміністрації, студентського активу та профкому студентів Закладу. Коли студентська родина складається із студентів різних вузів міста, тоді надання жилої площі таким особам в гуртожитках Закладу може здійснюватися за домовленістю між цими навчальними закладами.

   5. Сімейні студенти, що проживають у гуртожитках керуються цим Положенням та загальними Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках. Плата за користування гуртожитком встановлюється в кожному окремому випадку залежно від комфортності житла.


^ VII. Обов'язки адміністрації Закладу та адміністрації гуртожитку.


   1. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитків, організацією побуту мешканців, додержанням встановленого порядку здійснюється керівництвом АГЧ, адміністраторами відповідно до функціональних обов'язків, комендантом, вихователем.

   2. Адміністрація Закладу зобов’язана:

    • утримувати приміщення гуртожитків у відповідності з встановленими санітарними правилами;

    • укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням та іншим інвентарем згідно діючих "Типових норм обладнання гуртожитків меблями та іншим, інвентарем";

    • забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та прибиранню гуртожитку і прилеглої території;

    • своєчасно проводити ремонт гуртожитків, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

    • забезпечувати проведення відповідних оформлювальних робіт будинків, приміщень гуртожитків, території;

    • надавати мешканцям гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;

    • переселяти в разі необхідності при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;

    • укомплектовувати штати гуртожитків у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;

    • сприяти радам студентських гуртожитків у розвитку студентського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців;

    • здійснювати заходи по покращенню житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно вживати заходів по реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;

    • забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;

    • забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків;

    • у разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитках їдалень і буфетів, оснащувати їх торгово-технологічним обладнанням, меблями і посудом.

   3. Штатні працівники гуртожитку Закладу несуть відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.

   4. Матеріально відповідальними особами гуртожитку є: комендант гуртожитку, завідуюча камерою схову.

   5. Адміністратор гуртожитку, його заступник зобов'язаний:

  • проводити вселення в гуртожиток на підставі ордера виданого поза навчальним відділом і паспорта;

  • надавати мешканцям необхідне обладнання й інвентар у відповідності з Типовими нормами;

  • ознайомлювати при вселенні в гуртожиток з "Положенням про гуртожиток", "Правилами внутрішнього розпорядку", правилами пожежної і техніки безпеки;

  • своєчасно виселяти студентів у відповідності з наказами по Закладу;

  • вести облік зауважень і пропозицій мешканців по утриманню гуртожитку та покращенню житлово-побутових умов;

  • подавати адміністрації університету або уповноваженому ним органу Закладу пропозиції щодо покращення умов мешкання в гуртожитку;

  • забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та на його території, а також додержуватися правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, своєчасну видачу інвентарю для прибирання і матеріалів, охорону гуртожитку.

   1. Вихователь гуртожитку або комендант спільно з радою гуртожитку або при необхідності з адміністраторами, профком студентів розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.

   2. Адміністрація Закладу відповідає за збереження майна студентів, що здане до камери схову гуртожитку.


^ VIII. Експлуатація гуртожитку, його утримання та ремонт.


   1. Експлуатація гуртожитків здійснюється керівництвом гуртожитку згідно з правилами і нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.

   2. Поточний ремонт гуртожитків здійснюється відповідними службами Закладу і полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт по збереженню конструктивних елементів, інженерного обладнання і елементі в зовнішнього благоустрою відносного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання кімнат.

   3. Директор, адміністрація Закладу несуть відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.
Керівник ВПР
Т.В.Грищенко
Схожі:

Положення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Положення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Положення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Положення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
Положення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення iconПоложення про Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету загальна частина
move to 0-15611528
Положення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення iconПоложення Про приймальну комісію Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011
Це положення регламентує вимоги щодо організації прийому до Національного університету харчових технологій та його відокремлених...
Положення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення iconПоложення Про Апеляційну комісію Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011
Це положення регламентує вимоги щодо вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань при...
Положення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення iconПоложення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі "Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Положення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення iconПоложення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету " " 20 р. Суми № загальні положення
Центр) є структурним підрозділом Сумського державного університету (далі СумДУ) та проводить свою діяльність відповідно до чинної...
Положення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи