Форма додатку 11 список icon

Форма додатку 11 список
НазваФорма додатку 11 список
Сторінка1/4
Дата19.06.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Форма додатку 11

СПИСОК


наукових та навчально–методичних праць

Гиль Михайла Івановичап\п

Назва

Харак-тер роботи


Вихідні дані

Обсяг, стор.

Співавтори

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту докторської дисертації

1

Ефективність голштинізації червоної степової породи півдня України

Друк.

Зб. тез доповідей МСГІ: Наук.-практ. конференція «Перспективи розвитку АПК Причорноморського регіону», Миколаїв, 1996. — фахова

2/1,5

Бесараб О.П.

2

Характеристика популяції нюфаундлендів і лендсирів України

Друк.

Збірник доповідей: Матеріали Світового Конгресу з розведення собак, CIT FCI, Турін (Італія), 1996. — фахова

4

-

3

Ефективність використання червоно-рябих голштинів для покращення продуктивних якостей тварин червоної степової породи

Друк.

Зб.наукових праць Херсонського ДСГІ: Таврійський науковий вісник, Вип.1, Херсон, 1996. — фахова

2/1,5

Бесараб О.П.

4

Особливості змін лінійного росту південно-російської (таврійської) вівчарки у постнатальний період

Друк.

Зб.наукових праць НАУ: Проблеми індивідуального розвитку сільськогосподарських тварин, Київ, 1997. — фахова

4

-


5

Оцінка відтворювальної функції корів червоної степової породи в залежності від розвитку і рівня продуктивності

Друк.

Зб.наукових праць ЛДАВМ: Сучасні проблеми ветеринарної медицини, зооінженерії та технології продуктів тваринництва, Львів, 1997. — фахова

3-


6

Ефективність поєднання спадковості основних структурних одиниць стада великої рогатої худоби агрофірми "Дружба народів" Баштанського району

Друк.

Зб.наукових праць МДСГІ: Вісник аграрної науки Причорноморя, Вип.1, Миколаїв, 1997. — фахова

4

-


7

Оцінка комбінаційної здатності провідних ліній червоної степової породи дніпропетровського зонального типу

Друк.

Зб.наукових праць МДСГІ: Вісник аграрної науки Причорноморя, Вип. 4, Миколаїв, 1998. — фахова

3
8

Вплив ступеню інбридингу на основні селекційні ознаки корів англерської породи

Друк.

Зб.наукових праць МДСГІ: Вісник аграрної науки Причорноморя, Вип. 3, Миколаїв, 1997. — фахова

4/3

Бесараб О.П.

9Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи

Друк.

Зб.наукових праць ХДСГІ: Таврійський науковий вісник, Вип. 2, Херсон, 1998. — фахова

4

-

10

Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутришьопородного розведення

Друк.

Зб.наукових праць ХДСГІ: Таврійський науковий вісник, Вип. 3, Херсон, 1998. — фахова

5

-

11

Ефективність різних варіантів схрещування червоної степової породи в умовах племзаводу Миколаївської ДСГДС

Друк.

Зб.наукових праць ХДСГІ: Таврійський науковий вісник, Вип. 5, Херсон, 1998. — фахова

3

Бесараб О.П.,

Мельник О.А.

12Дискретність генетичного потенціалу молочної продуктивності корів червоної степової породи різних ліній

Друк.

Зб.наукових праць МДАА: Вісник агарарної науки Причорноморя, Вип. 6, Миколаїв, 1999.—– фахова

4

-13

Робочий зошит лабораторно-практичних занять з дисципліни "Тваринництво" для студентів спеціальності 7.1302102-"Агрономія"

Друк.

Миколаїв, Миколаївський СГІ, 1996. — 61с.

61

-

14

Робочий зошит лабораторно-практичних занять з дисципліни "Тваринництво" для студентів спеціальності 7.091901-"Механізація сільського господарства"

Друк.

Миколаїв, Миколаївський СГІ, 1996. — 39с.

39

-

15

Робочий зошит по навчальній практиці студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 7.091901-"Механізація сільського господарства"

Друк.

Миколаїв, Миколаївський СГІ, 1996. — 18с.

18

-

16

Порадник "Елементи наукової організації праці" (для студентів сільськогосподарських вузів, фермерів, фахівців вищої кваліфікації)

Друк.

Миколаїв, Миколаївськиї СГІ, 1997. — 13с.

13

Давиденко В.М.

17

Програма виробничої (зоотехнічної) практики студентів 3-го курсу зооінженерного факультету спеціальності 7.130201-"Зооінженерія"

Друк.

Миколаїв, Миколаївський СГІ, 1997. — 11с.

11

Давиденко В.М.,

Кот С.П.

18

Порівняльна оцінка поживності раціонів службових собак

Друк.

Зб.наукових праць НАУ: Науковий вісник НАУ, № 34, Київ, 2001. — фахова

6

Панасенко Ю.О., Юлевич О.І., Калиниченко І.Т., Ставничий В.О.

19

"Біологія собаки"

Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 7.130201 «ТВППТ» (спеціалізація «Кінологія»)

Друк.

Київ, "Аграрна освіта", 2004. — 7 с.

7

Трофименко О.Л.,

Поліщук Ф.Й.

20

"Відтворення собак"

Програма д навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 7.130201 «Зооінженерія» (спеціалізація «Кінологія»)

Друк.

Київ, "Аграрна освіта", 2004. — 7 с.

7

Шеремет В.І.,

Журавель М.П.,

Трофименко О.Л.

21

"Утримання та годівля собак"

Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 7.130201 «Зооінженерія» (спеціалізація «Кінологія»)

Друк.

Київ, "Аграрна освіта", 2003. — 6 с.

6

Ібатуллін І.І.,

Панасенко Ю.О., Чигирин А.І.

22

"Дресирування собак"

Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів в аграрних вищи х навчальних закладах ІІІ-ІV рівнв акредитації із спеціальності 7.130201-"ТВППТ" (спеціалізаціі "Кінологія")

Друк.

Київ, "Аграрна освіта", 2004. — 10 с.

10

Трофименко О.Л.,

Шевчук В.М.,

Поліщук Ф.Й., Каплунов В.В.,

Грінчак В.І.

23

"Породи та селекція собак"

Програма д навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 7.130201 «Зооінженерія» (спеціалізація «Кінологія»)

Друк.

Київ, "Аграрна освіта", 2004. — 7 с.

7

Трофименко О.Л.,

Поліщук Ф.Й.

24

"Спеціальне собаківництво"

Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 7.130201 «Зооінженерія» (спеціалізація «Кінологія»)

Друк.

Київ, "Аграрна освіта", 2003. — 7 с.

8

Трофименко О.Л.,

Гринчак В.І., Лисенко Ю.Л., Поліщук Ф.Й.

25

«Вступ до спеціальності»

Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 1302 «Зооінженерія» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України

Друк.

Київ, "Аграрна освіта", 2006. — 8 с.
Давиденко В.М., Журавель М.П.,

Сичов М.Ю.

26Гетерозис за полігенними ознаками у молочному скотарстві

Друк.

Зб.наукових праць: ЛНУ ім.І.Франка, Львів, 2000. — С.125—126. — фахова

Конференція з генетики і молекулярної біології студентів і молодих вчених присвячена 100-річчю генетики,

3

-

27

Ефективність стабілізуючого відбору для підвищення молочної продуктивності корів червоної степової породи

Друк.

Зб.наукових праць: Науковий вісник ЛДАВМ ім.С.З.Гжицького, Львів, 2000, Том 2, №2, Частина 3. — С.20—23. — фахова

Матеріали міжнародної конференції до 100-річчя від дня народження

Гжицького С.З.

4

-

28

Ефективність міжлінійних кросів при створенні високопродуктивних стад червоної степової породи в популяції тварин запорізького зонального типу

Друк.

Зб.наукових праць: Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф.Іванова „Асканія-Нова” УААН, Київ, Вид-во „Аграрна наука”, 2000. — С.54—58. — фахова

Матеріали Міжн.конференції молодих вчених – вихованців шкіл видатних академіків М.Ф.Іванова і Л.К.Гребня,

4


-

29

Ефективність використання стабілізуючого відбору в популяціях корів з пластичними генотипами

Друк.

Зб.наукових праць Херсонського ДАУ: Таврійський науковий вісник, Вип. 19, Херсон, 2001. — С.100—104. — фахова

3/1


Юлевич О.І.,

Антонов Є.В.

30

Ефективність використання генетико-математичної моделі Т.Бріджеса в прогнозуванні рівнів надоїв корів пластичних генотипів в сучасних умовах організації тваринницьких підприємств

Друк.

Зб.наукових праць: Науковий вісник ЛДАВМ ім.С.З.Гжицького, Т.3 (№ 4), Вип. 1, Львів, 2001. — С.9—12. — фахова

3/1

Антонов Є.В.

31

Клітинні фактори неспецифічної резистентності організму у корів і нетелей

Друк.

Зб.наукових праць Миколаївської ДАА: Вісник аграрної науки Причорномор’я, Вип. 2 (1), Миколаїв, 2001. — С.94—99. — фахова

2/2


Кот С.П.,

Рожков І.М.

32

Адитивний, материнський і гетерозисний ефекти в успадкуванні ознак молочної продуктивності

Друк.

Зб.наукових праць Миколаївського ДАУ: Вісник аграрної науки Причорномор’я, Вип. 1 (21), Миколаїв, 2003. — С.136—146. — фахова

6/2

Коваленко В.П.,

Мельник Ю.Ф.

33

Молочна продуктивність корів різних класів розподілу за ознаками тілобудови

Друк.

Науково-виробничий журнал „Тваринництво України”, №3, Київ, 2003. — С.17—20. — фахова

6

-

34

Ретроспективна оцінка генотермодинамічної рівноваги у популяціях тварин

Друк.

Зб.наукових праць Миколаївського ДАУ: Вісник аграрної науки Причорномор’я, Вип. 3 (27), Миколаїв, 2004. — С.165—170. — фахова

2/3

Кучин В.Д.,

Трофименко О.Л.,

Теодорович В.Н.

35

Адаптивна здатність червоної степової породи великої рогатої худоби та її помісей з англерською, червоною датською і голштинською породами в умовах племзаводів Дніпропетровської області

Друк.

Зб.наукових праць: Науковий вісник НАУ, Вип. 85, Київ, 2005. — С.63—69. — фахова

Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку генетики с.-г. тварин» (20-22.12.2004 р.)

7/2

Прут А.О.

36

Екологічна та генераційна здатності корів англерської породи в умовах взаємодії „генотип-середовище” при аутбредному і спорідненому розведенні

Друк.

Зб.наукових праць: Науковий вісник ЛДАВМ ім.С.З.Гжицького, Том 7, № 4 (27), Частина 2, Львів, 2005. — C.177—185. — фахова

Матеріали міжнародної наукової конференції „Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (до 100-річчя народження Д.Я.Василенка;

20-21.10.2005 р.)

9

-

37

Використання сучасного програмного забезпечення для статистичного аналізу в тваринництві

Друк.

Зб.наукових праць Миколаївського ДГУ ім. Петра Могили: Матеріали науково-практичної конференції „Стан та перспективи розвитку новітніх науково-освітніх комп’ютерних технологій», Миколаїв, 2003. — C.82—84. — фахова

1/1

Крамаренко С.С.

38

Екологічна та генераційна здатності корів червоної степової породи в умовах взаємодії „генотип-середовище” при різних типах підбору

Друк.

Зб.наукових праць Херсонського ДАУ: Таврійський науковий вісник, Херсон, Вип. 40, 2005. — С.119—128. — фахова

8/1

Коваленко В.П.

39

Компоненти фенотипової мінливості основних селекційних ознак корів різних заводських ліній червоної степової породи дніпропетровського зонального типу в умовах взаємодії „генотип-середовище”

Друк.

Науково-теоретичний, науково-практичний журнал: Вісник Дніпропетровського ДАУ, Дніпропетровськ, Вип. 1, 2006. — С.155—157. — фахова

4

-

40

Компоненти фенотипової мінливості основних селекційних ознак корів червоної степової породи при різних типах підбору в умовах взаємодії „генотип-середовище”

Друк.

Зб.наукових праць Луганського НАУ, Луганськ, №58 (81), 2006. — С.204—207. — фахова

4

-

41

Оцінка ліній запорізького зонального типу великої рогатої худоби червоної степової породи за еколого-генетичними параметрами

Друк.

Зб.наукових праць: Науковий вісник НАУ, Вип. 100, Київ, 2006. — С.168—172. — фахова

4

-

42

Оцінка пластичності і стабільності основних селекційних ознак корів англерської породи різних прийомів розведення

Друк.

Зб.наукових праць Одеського ДАУ: Аграрний вісник Причорномор’я, Одеса, Вип. 32, 2006. — С.21—23. — фахова

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми та ефективність сучасної селекції в тваринництві” (15-16.09.2006 р.)

5

-

43

Генетичний аналіз ознак молочної продуктивності в системі діалельного схрещування

Друк.

Зб.наукових праць: Науковий вісник НАУ, Вип. 118, Київ, 2008. — С.22—28. — фахова

12

-

44

Екологічна та генераційна здатності корів різних ліній червоної степової породи в умовах взаємодії „генотип-середовище”

Друк.

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин» Інституту розведення і генетики тварин УААН, Вип. 41 — К.: Аграрна наука, 2007. — С.51—62. — фахова

Матеріали міжн.науково-практичної конференції „Проблеми сучасної генетики та селекції с.-г. тварин” (12-13.10.2006 р.)

9

-
  1   2   3   4

Схожі:

Форма додатку 11 список iconФорма додатку 11
Ставлення україн-ського селянства до ліквідації «куркуль-ства як класу» та суцільної колекти-візації сільського господ-дарства (1930...
Форма додатку 11 список iconФорма додатку 11 списо к
Ставлення україн-ського селянства до ліквідації «куркуль-ства як класу» та суцільної колекти-візації сільського господ-дарства (1930...
Форма додатку 11 список iconФорма додатку 11 списо к
Ставлення україн-ського селянства до ліквідації «куркуль-ства як класу» та суцільної колекти-візації сільського господ-дарства (1930...
Форма додатку 11 список iconЗразок заяви на видачу дублікату додатку до диплома
Прошу видати мені дублікат додатку до диплома, з в казанням кількості годин, у зв’язку з втратою оригіналу, завершено навчання в...
Форма додатку 11 список iconФорма технологічної пропозиції щодо комерціалізації завершеної несекретної науково-дослідної, дослідно-конструкторської, дослідно-технологічної роботи
Виберіть з додатку 2 І впишіть 5 ключових слів 2,3 рівня з «Класифікатора технологічних ключових слів»
Форма додатку 11 список iconІ.І. Іванов, студент
Розміри полів: ліве, верхнє, праве І нижнє по 20 мм. Формули (якщо вони є) повинні бути створені у Microsoft Equation. Список використаних...
Форма додатку 11 список iconФорма 26 Список

Форма додатку 11 список iconФорма 26 Список
move to 0-19723930
Форма додатку 11 список iconДокументи
1. /заочна форма/metod_zao_право2012.doc
2. /заочна...

Форма додатку 11 список iconДокументи
1. /Денна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /Денна...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи