Програма вступних іспитів до аспірантури icon

Програма вступних іспитів до аспірантури
Скачати 94.47 Kb.
НазваПрограма вступних іспитів до аспірантури
Дата23.04.2013
Розмір94.47 Kb.
ТипДокументи

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ПРОГРАМА

вступних іспитів до аспірантури

зі спеціальності 06.01.09 – «Рослинництво»Програму розглянуто і схвалено вченою радою агрономічного факультету протокол № _1___

від «_09_»__жовтня__2012 р.
Голова вченої ради факультету

_______________________Миколаїв 2012


^ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОСЛИННИЦТВА

Розвиток рослинництва як науки і галузі сільськогосподарського виробництва. Стан сучасного рослинництва в Україні і світі. Основні проблеми рослинництва. Поняття про культуру рослин. Пріоритет видатних вчених вітчизняної агрономії у розвитку наукових основ рослинництва.

Екологічні та економічні принципи розміщення польових культур. Основні групи польових культур.

Розміщення культур на грунтах із різними властивостями та рівнями родючості. Динаміка росту, фази, етапи, періоди, тривалість вегетаційного періоду рослин, теорія водоспоживання. Біологічний і агрономічний контроль за ростом і розвитком посівів.


^ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Зернові культури – основа сільськогосподарського виробництва.

Озимі хліба. Попередники озимої пшениці. Ефективність розміщення озимої пшениці по зайнятих парах, особливо в районах недостатнього зволоження і умовах, при яких необхідне введення чистих парів. Застосування добрив. Проведення ретельного і своєчасного обробітку грунту. Способи сівби і норми висіву. Однофазний і двофазний способи збирання урожаю. Сортові технології вирощування культур.

Причини загибелі озимих і агротехнічні прийоми, направлені на збереження посівів.

Ярі зернові хліба першої групи (пшениця, ячмінь, жито, овес). Народногосподарське значення, посівні площі, перспективи розвитку в загальному плані зернового виробництва на найближчі роки. Обробіток грунту, підготовка насіння, сівба, застосування добрив. Особливості ярих культур відносно вимог до агротехніки. Значення вузькорядного способу сівби ярих культур.

Ярі зернові хліба другої групи (кукурудза, просо, сорго, рис, гречка). Господарське значення проса і кукурудзи. Вимоги кукурудзи до тепла і світла, а також поживних речовин.

Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи на зерно і нова технологія вирощування її на силос із застосуванням гідрофобіозованого насіння.

Переваги сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами порівнянно з чистими посівами. Особливості біології рису. Технологія вирощування рису.

Одно – і двофазний збір врожаю залежно від забур'яненості.


^ ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Особливості біології і технології вирощування гороху, віки, сочевиці, кормових бобів, люпину, сої.

Інтенсивна технологія вирощування гороху, цукрового буряку:

- розміщення цукрового буряку в сівозміні;

- внесення науково-обгрунтованих норм органічних та мінеральних добрив;

- система основного обробітку грунту;

- удосконалення системи ранньовесняної і передпосівної підготовки грунту;

- посів одноростковим, добре відкаліброваним насінням зі схожістю не нижче 80,5%;

- застосування комплексної системи заходів боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами, з використанням високоефективних пестицидів;

- до і післясходове боронування посівів.


БУЛЬБОПЛОДИ

Значення картоплі для продовольчого, технічного та кормового використання. Температурний фактор, його вплив в період бульбоутворення на насінневі якості бульб картоплі, виродження картоплі.

Інтенсивна технологія вирощування картоплі відповідно до основних зон її вирощування.

Зрошення картоплі в степових районах, одержання двох урожаїв бульб, особливості агротехніки ранньої картоплі.

Земляна груша як технічна кормова культура.

Кормові коренеплоди

Кормові буряки і морква – цінні кормові культури. Біологічні особливості коренеплодів, хімічний склад і порівняльна кормова цінність, технологія вирощування. Однорічні і багаторічні бобові трави. Їх продуктивність, біологічні особливості, технологія вирощування люцерни, еспарцету, вики.


^ ОДНОРІЧНІ ЗЛАКОВІ ТРАВИ

Видовий склад. Біологічні особливості та технологія вирощування на зелений корм, силос і сіно.


ОЛІЙНІ ТА ЕФІРООЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

Соняшник як основна олійна культура.

Інтенсивна технологія вирощування соняшнику, ріпаку, гірчиці, льону олійного і ефіроолійних культур. Використання комплексної механізації при вирощуванні цих культур, значення десикації коріандру і інших ефіроолійних культур.


^ ПРЯДИВНІ І ЛІКАРСЬКІ КУЛЬТУРИ

Льон, бавовник, коноплі – народногосподарське значення, райони розповсюдження, біологічні особливості, сортовий склад, якість урожаю.

Лікарські рослини. Видовий склад вирощування в Україні.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алімов Д.М., Шелестов Ю.В. Технологія виробництва продукції рсолинництва. К.: Вища школа, 1995.

 2. Аніканова З.Ф., Тарасова Л.Е. Рис. Сорт, урожай, якість. М.: Агропромвидав, 1988.

 3. Білоножко М.А. Рослинництво і інтенсивна технологія вирощування польових і кормових культур. Навчальний посібник. К.: Вища школа, 1990.

 4. Бляхерова Р.М. та інші. Пшениця. М.: Колос, 1973.

 5. Борисонік З.Б. та інші Соняшник. К.: Урожай, 1985.

 6. Бугай С.М. Рослинництво. К.: Вища школа, 1978.

 7. Вавілов П.П. Рослинництво. Підручник для вузів. М.: Агропромвидав, 1986.

 8. Вітенко В.А. та інші Картопля. К.: Урожай, 1990.

 9. Воробйов С.А. Агрономічні основи спеціалізації сівозмін. М.: Агропромвидав, 1987.

 10. Городній Н.Г. Рослинництво. Лабораторно-практичні заняття для вузів. К.: Вища школа, 1981.

 11. Губанов Я.В., Іванов Н.Н. Озима пшениця. М.: Агропровидав, 1988.

 12. Єлагін І.М. Агротехніка проса. М.: Россільгоспидав, 1987.

 13. Єфіменко Д.Я., Троценко В.В. Сумісне вирощування сільськогосподарських культур. К.: Урожай, 1992.

 14. Єфіменко Д.Я., Барабаш Г.І. Індустріальна технологія виробництва гречки. М.: Россільгоспвидав, 1986.

 15. Єфіменко Д.Я. та інші. Круп'яні культури. К.: Урожай, 1982.

 16. Жатов О.Г. та інші. Рослинництво з основами програмування урожаю.Урожай, 1995.

 17. Зінченко О.І., Карасюк І.М. Інтенсивна технологія виробництва зернових і технічних культур. К.:Вища школа, 1988.

 18. Зубенко В.Ф. Цукровий буряк. Основи агротехніки. К.: Урожай, 1979.

 19. Кириченко В.П. та інші. Довідник по інтенсивному польоводству півдня України. К.: Урожай, 1994.

 20. Клименко П.Д., Сікан Л.З. Індустріальна технологія вирощування кукурудзи на зерно. К.: Вища школа, 1986.

 21. Кононюк В.А. та інші. Ячмінь. К.: Урожай, 1986.

 22. Коренев Г.В. та інші. Рослинництво з основами селекції та насінництва. М.: Колос, 1983.

 23. Кумаков В.Д. Біологічні основи вирощування ярової пшениці по індустріальній технології. М.: Росагропромвидав, 1988.

 24. Лук'яненко П.П. Прийоми і методи підвищення зимостійкості озимих культур. М.: Колос, 1968.

 25. Озиме жито. Інтенсивна технологія. Госагропромвидат. ВАСГНІЛ, М.: ВО Агропромвидав, 1988.

 26. Практичне керівництво по вивченню інтенсивної технології вирощування вівса. М.: ВО Агропровидав, 1987.

 27. Практичне керівництво по освоєнню інтенсивної технології гороху. М.: ВО Агропромвидав, 1986.

 28. Рекомендації по вирощуванню квасолі. Госагропромисловий комітет СРСР. К.: Урожай, 1987.

 29. Розвадовський А.М. Інтенсивна технологія вирощування гороху. К.: Урожай, 1988.

 30. Соя. Інтенсивна технологія. Госагропромисловий комітет. ВАСГНІЛ. М.: ВО Агропромивдав, 1988.

 31. Циков В.С. Прогресивна технологія вирощування кукурудзаи. К.: Урожай, 1984.

 32. Цукровий буряк Інтенсивна технологія. Госагропромисловий комітет СРСР. ВАСГНІЛ. М.: ВО Агропровидав, 1988.

 33. Чайка В.В. та інші. Каталог сортів зернових та зернобобових культур в селекції СГІ. Одеса, 1994.

 34. Шкрудь Р.І. Операційні технології вирощування олійних культур. К.: Урожай, 1993.
«Затверджую»

Проректор з наукової роботи Миколаївського ДАУ


«_____»_______________2012 р.


Перелік основних питань

для підготовки до здачі вступних іспитів в аспірантуру

з дисципліни «Рослинництво»

із спеціальності 06.01.09 – рослинництво


1. Світові ресурси рослинництва. Сучасний стан та перспективи розвитку галузі рослинництва.

2. Стан та перспективи розвитку рослинництва в Україні.

3. Основи досліджень в галузі рослинництва.

4. Еколого-біологічні основи рослинництва.

5. Агротехнічні основи рослинництва.

6. Основи програмування врожайності польових культур.

7. Основи насіннєзнавства польових культур.

8. Стан та перспективи розвитку виробництва зерна в Україні і зокрема в Степовій зоні.

9. Сучасний стан і перспективні напрями у виробництві білку рослинного походження.

10. Сучасний стан і розвиток польового кормовиробництва.

11. Озима пшениця. Сортовий склад, біологічні особливості розвитку посівів та технологія вирощування в Степу України.

12. Яра пшениця. Біологічні властивості розвитку посівів та технологія вирощування в Степовій зоні. Сортовий та видовий склад.

13. Ярий ячмінь. Сортовий склад культури. Біологічні властивості розвитку та технологія вирощування.

14. Озимий ячмінь. Біологічні властивості розвитку та технологія вирощування в Степових районах.

15. Тритиале (кормова пшениця). Сортовий склад. Біологічні особливості розвитку посівів. Технологія вирощування на зерно та зелений корм.

16. Кукурудза. Біологічні та екологічні особливості формування урожаю Продуктивність гібридів. Технологія вирощування на зерно і корм.

17. Сорго. Видовий склад та сорти, гібриди. Біологічні особливості розвитку. Технологія вирощування на зерно, кормові та технічні цілі.

18. Гречка. Біологічні та екологічні особливості формування урожаю зерна. Технологія вирощування основних та проміжних посівів в Степу України.

19. Просо. Біологічні особливості розвитку та технологія вирощування в Степу України.

20. Рис. Біологічні особливості розвитку та екологічні умови рисосіяння. Екологічно безпечна технологія вирощування культури.

21. Горох. Сортовий склад за призначенням використання. Біологічні особливості розвитку посівів. Технологія вирощування на зерно.

22. Соя. Біологічні особливості та інтенсивна технологія вирощування на зерно в Степових районах України.

23. Квасоля. Види та сортовий склад культури. Біологічні особливості розвитку культури. Технологія вирощування.

24. Соняшник. Технологічна оцінка якості олії. Технологічні особливості розвитку посівів та технологія вирощування в Степу України.

25. Озимий та ярий ріпак. Біологічні особливості та технологія вирощування на насіння, кормові цілі.

26. Ефіроолійні культури. Видовий склад. Біологічні особливості та технологія вирощування коріандру.

27. Багаторічні бобові трави. Видовий склад та технологічна оцінка. Кормові маси. Продуктивність. Біологічні особливості, технологія вирощування люцерни, еспарцету на кормові цілі, насіння.

28. Однорічні бобові трави. Біологія розвитку та технологія вирощування вики ярої та озимої.

29. Однорічні злакові трави. Видовий склад. Біологічні особливості та технологія вирощування суданської трави на корм.

30. Цукровий буряк. Біологічні особливості та технологія вирощування на цукор та насінневих посівів.

31. Кормовий буряк. Особливості росту та розвитку рослин першого, другого років життя. Технологія вирощування буряків в Степовій зоні при зрошенні.

32. Картопля. Морфобіологічні особливості культури. Сучасний сортовий склад. Технології вирощування.

33. Кавун. Морфобіологічні особливості культури. Сучасний сортовий склад. Технології вирощування.

34. Гірчиця. Морфобіологічні особливості культури. Сучасний сортовий склад. Технології вирощування.

35. Льон олійний. Морфобіологічні особливості культури. Сучасний сортовий склад. Технології вирощування.

36. Створення пасовищ на зрошувальних ділянках

37. Суданська трава. Морфобіологічні особливості культури. Технології вирощування.

38. Вика яра. Морфобіологічні особливості культури. Сучасний сортовий склад. Технології вирощування.

39. Еспарцет. Морфобіологічні особливості культури. Сучасний сортовий склад. Технології вирощування.

40. Лікарські рослини. Видовий склад вирощування лікарських рослин в Україні.

41. Люцерна. Біологічні особливості вирощування люцерни на зелений корм в Степу при зрошенні. Технологія вирощування на насіння.


Перелік приведених питань, складений відповідно до затвердженої учбової програми (Рослинництво) для вивчення навчальної дисципліни «Рослинництво» для агрономічного факультету


Склала Л.Г. Хоненко


Погоджено:


Декан агрономічного факультету В.В. Гамаюнова


Зав.кафедри рослинництва та СПГ О.А. Коваленко

Схожі:

Програма вступних іспитів до аспірантури iconПро призначення комісій для прийому вступних іспитів до аспірантури університету у 2011р., провести прийом вступного іспиту зі спеціальності 05. 09. 03 Електротехнічні комплекси та системи 24 жовтня 2011р. 3
На часткову зміну до наказу по університету №351-5-03 від 10. 10. 2011р. “Про призначення комісій для прийому вступних іспитів до...
Програма вступних іспитів до аспірантури iconПро призначення комісій для прийому вступних іспитів до аспірантури університету у 2011р., провести прийом вступного іспиту зі спеціальності 05. 09. 03 Електротехнічні комплекси та системи 24 жовтня 2011р. 3
На часткову зміну до наказу по університету №351-5-03 від 10. 10. 2011р. “Про призначення комісій для прийому вступних іспитів до...
Програма вступних іспитів до аспірантури iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 01. 09 «Рослинництво»
Програму розглянуто і схвалено вченою радою агрономічного факультету протокол №
Програма вступних іспитів до аспірантури iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 03. 00. 13 «Фізіологія людини І тварин»
Деканом факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології
Програма вступних іспитів до аспірантури iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 03. 00. 15 «Генетика (сільськогосподарські науки)»
Деканом факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології
Програма вступних іспитів до аспірантури iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 01 «Розведення та селекція тварин»
Деканом факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології
Програма вступних іспитів до аспірантури iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 03. 00. 15-„Генетика (сільскогосподарські науки)
Професором кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, доктором біологічних наук, професорм І. Ю. Горбатенко
Програма вступних іспитів до аспірантури iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності
Підприємство як суб’єкт господарювання. Поняття, цілі і напрями діяльності, правові основи функціонування. Класифікація та структура...
Програма вступних іспитів до аспірантури iconСписок осіб, допущених до складання вступних іспитів до аспірантури з філософії

Програма вступних іспитів до аспірантури iconРеферат за темою
Прошу допустити мене до складання вступних іспитів до аспірантури за спеціальністю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи