Вимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень icon

Вимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень
Скачати 49.57 Kb.
НазваВимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень
Дата23.04.2013
Розмір49.57 Kb.
ТипВимоги до оформлення

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

При оформленні необхідно дотримуватися наступних положень. Тези необхідно готувати за допомогою текстового редактора МS Word 2003. Шрифт тез – Times New Roman, інтервал – 1,5 рt, розмір – 14 рt.

Розміри полів аркуша: ліве – 30 мм, решта – по 20 мм. На сторінці має бути до 30 рядків.

Назва тез має бути короткою (5–9 слів), адекватно відбивати їх зміст, відповідати суті проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації набирати курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…».

Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних, тощо) ставити нерозривний пробіл (ctrl+shift+пробіл).

Скорочення грошових одиниць (грн), а також скорочення млн, млрд, метричних (т, ц, м, км тощо) писати без крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології (див. держстандарти). Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6].

Усі цитати, мова яких є іншою, подавати мовою оригіналу і обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело й конкретну сторінку. Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті.

Література, що приводиться наприкінці публікації повинна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті тез й бути оформлена у відповідності зі зразками. Номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу. Список літератури оформлюється відповідно до державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

Електронний варіант з текстом тез називати прізвищем автора (Стаття_Прізвище).

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення.


Зразок оформлення тез


УДК (номер УДК)


^ НАЗВА ТЕЗ


В.В. Славко, студент ІІІ курсу факультету ТВППТСБ

Миколаївський національний аграрний університет, Україна


Текст анотації (українською мовою)

Ключові слова: слово, словосполучення…


Текст тез…


Література

1. Зубець М. Селекція молочної худоби за типом будови тіла / М. Зубець, В. Власов, А. Вишневський // Тваринництво України. – 1995. – № 3. – С. 10-12.

2. Лакин Г. Ф. Биометрия : учеб. пособие для биол. спец. Вузов / Г. Ф. Лакин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1990. – 352 с. : ил.


Название статьи. Фамилия И.О.

Текст аннотации (російською мовою)

Ключевые слова: слово, словосочетание…


^ Name of article. Soname N.

Annotation (англійською мовою)

Key words: word, phrase…


Міністерство аграрної політики та продовольства України


Міністерство освіти і науки,

молоді та сПорту УКРАЇНИ


Національна академія аграрних

наук України


Академія наук вищої освіти України


Миколаївська обласна державна адміністрація


Миколаївський національний аграрний університет
Міжвузівська студентська конференція

«Сталий розвиток сільських територій»


21 березня 2013 року


Запрошення


Конференцію зареєстровано в Українському ІНТЕІ

(свідоцтво № 647 від 31 жовтня 2012 р.)


Миколаїв-2013


Шанов (ний/на),


Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжвузівської студентської конференції «Сталий розвиток сільських територій», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету.


^ Мета конференції: визначення ключових елементів розвитку сільських населених пунктів у контексті змін інфраструктури та залучення бізнес-інвесторів.


^ Робочі мови конференції – українська, російська та англійська.


Для участі у роботі конференції запрошуються: студенти вищих навчальних закладів.


^ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:


  1. Розвиток інфраструктури та соціально-побутових умов на селі.

  2. Традиційні і перспективні бізнес-ідеї, спрямовані на підтримання та розвиток села.Тези доповідей конференції буде надруковано у збірнику «Матеріали міжвузівської студентської конференції: «Сталий розвиток сільських територій». Збірник тез буде опубліковано після закінчення конференції.


Інформацію про свою згоду щодо участі в роботі конференції та матеріали просимо надсилати до 15 березня 2013 року (за датою штемпеля почтового відділення) на адресу:
54020 Україна, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9, Миколаївський національний аграрний університет, факультет ТВППТСБ, проф. Гиль М.І.
Матеріали доповідей або повідомлень просимо подавати в друкованому (формат А4) і електронному вигляді (на CD-диску або на вказаний нижче e-mail), обсягом не більше 3-х сторінок. Вимоги щодо оформлення матеріалів наведено на звороті.


Рекламні послуги та вартість презентації продукції фірм – за домовленістю.


^ Довідки за контактами:


Деканат факультету ТВППТСБ

факс / телефон – (0512) 34-30-57


Сметана Олександр Юрійович

моб. тел. – (093) 73-49-249

e-mail – cuznec@meta.ua


Проїзд у м. Миколаїв: від залізничного та автовокзалу – маршрутним таксі № 8, 21 у напрямку «Намив» до зупинки «Водопровідна».


^ Голова організаційного комітету:

Шебанін В.С. – ректор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Миколаївського НАУ, д. техн. н., професор, чл.-кор. НААН України, академік АНВО України


^ Заступник голови організаційного комітету:

Гиль М.І. – декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології Миколаївського НАУ, завідувач кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, д. с.-г. н., професор, член НААН України, академік АНВО України.


Регламент роботи конференції:

Доповіді – до 10 хвилин.

Повідомлення – до 7 хвилин.

Виступи в обговоренні – до 5 хвилин.


ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:


21 березня (четвер)

Реєстрація учасників конференції, пленарне засідання (о 1000), робота в секціях.


СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!

Схожі:

Вимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень iconВимоги до оформлення статей при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень
При оформленні необхідно дотримуватися наступних положень. Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора мs word 2003....
Вимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень iconОсновні вимоги до оформлення тез доповідей
Окрім обов’язкового виконання вимог до оформлення тез доповіді, які викладені в інформаційному повідомленні, необхідно також використовувати...
Вимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень iconВимоги до оформлення списку літератури Оформлення списку використаної літератури в кваліфікаційній роботі повинно
Дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». В процесі складання списку...
Вимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень iconПравила подання та оформлення тез доповідей загальні вимоги до оформлення тексту
Для участі в роботі конференції необхідно до 20 лютого 2012 року надіслати оргкомітету на електронну адресу рivotbi@rambler ru
Вимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень iconВимоги до оформлення тез
Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки
Вимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень iconВимоги до оформлення тез доповідей І наукових публікацій
Рекомендований обсяг тез доповіді разом з ілюстраціями – 2 сторінки. Рукопис підписується автором спів
Вимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень iconВимоги до оформлення тез
Тези повинні бути набрані у текстовому редакторі ms word формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не...
Вимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень iconВимоги до оформлення тез
Необхідно подати файл (документ Місrоsоft Wогd) та роздруківку обсягом 2 повні сторінки (формат – А4, поля – 25 мм з усіх боків,...
Вимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень iconВимоги до оформлення тез доповідей
Через інтервал розміщується текст тез доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, інтервал одинарний, абзацний відступ...
Вимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень iconВимоги до оформлення тез доповідей

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи