Перелік наукових праць асистента Марченко Д. Д icon

Перелік наукових праць асистента Марченко Д. Д
Скачати 102.2 Kb.
НазваПерелік наукових праць асистента Марченко Д. Д
Дата23.04.2013
Розмір102.2 Kb.
ТипДокументи


Перелік наукових праць асистента Марченко Д.Д.


1. Бутаков Б.И. Электромеханическое упрочнение деталей вращения / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Оборудование и инструмент для профессионалов. – Харьков, 2006.– № 5. – С. 44 – 46.

2. Бутаков Б.И. Разработка способа для электромеханического упрочнения деталей вращения / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Украинский информационный ценр «Наука, техника, технология», Материалы шестой промыш. междун. научн.–техн. конф.: “Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях” – К.: Славское, Карпаты, 2006. – С. 49 – 52.

3. Бутаков Б.І. Дослідження ступеня зміцнення та дифузії хімічних елементів в поверхневому шарі в процесі поверхневого деформування / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко // Матеріали ІІ–ої Міжнародної студентів і молодих учених науково–практичної конференції ”Перспективна техніка і технології – 2006”. – Миколаїв, 2006. – С. 113 – 116.

4. Бутаков Б.І. Розробка технології та пристрою для електромеханічної обробки валів / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко // Тези доповідей 18–ої студентської науково–теоретичної конференції – 2006. – Миколаїв: МДАУ. – С. 15 – 17.

5. Бутаков Б.И. Упрочнение деталей с помощью ППД с целью повышения их контактной прочности и износостойкости / Б.И. Бутаков, С.И. Пастушенко, В.А. Артюх, Д.Д. Марченко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. Науково–виробничий фаховий журнал. – Полтава, 2006. – №4, – С. 28 – 30.

6. Бутаков Б.І. Технологія обкатування роликами деталей складної форми / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2007. – Випуск 1 (39) – С. 242 – 251.

7. Бутаков Б.І. Розробка технології обкатування клиновим роликом канатних блоків та її впровадження / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2007. – Спеціальний випуск 2 (41) – С. 142 – 146.

8. Бутаков Б.І. Разработка технологии обкатывания роликами стальных деталей с целью повышения их контактной прочности / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь, 2007. – Випуск 7, том 5 – С. 138 – 150.

9. Бутаков Б.И. Разработка способа и технологии для обкатывания клиновым роликом канатних блоков / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Украинский информационный ценр «Наука, техника, технология», Материалы седьмой промыш. междун. научн.–техн. конф.: “Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях”. – Киев: Славское, Карпаты, 2007. – С. 48 – 51.

10. Бутаков Б.І. Розробка технології зміцнення профілю канатних блоків / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко // Тези доповідей 19–ої студентської науково–теоретичної конференції. – Миколаїв: МДАУ, 2007. – С.14 – 17.

11. Бутаков Б.І. Разработка технологии упрочнения профиля канатных блоков / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко // Наука – виробництву, Збірник доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів. – Кіровоград, 2007. – С. 6 – 7.

12. Бутаков Б.И. Дослідження та впровадження технології обкатування роликами складної форми сільськогосподарських машин з метою підвищення їх контактної міцності / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Наука–виробництву, Збірник доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів. – Кіровоград, 2007. – С. 9 – 11.

13. Бутаков Б.И. Повышение контактной прочности стальных деталей с помощью поверхностного пластического деформирования / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Проблеми трібології, 2008. – № 1. – С. 14 – 23.

14. Бутаков Б.И. Разработка способа и технологи для обкатывания клиновым роликом канатних блоков / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Сборник материалов Международной научно–практической интернет–конференции, 17–18 марта 2008 г. – Орел, 2008. – С. 193 – 196.

15. Бутаков Б.І. Исследование поверхностного слоя стальных деталей, упрочненных обкатыванием роликами / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко // Украинский информационный ценр «Наука, техника, технология», Материалы восьмой научн.–техн. конф.: «Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях». – Киев: Славское, Карпаты, 2008. – С. 290 – 293.

16. Бутаков Б.И. Разработка способа обкатывания роликами стальных деталей с целью повышения их контактной прочности / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // MOTROL. Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture Polish Academy of Sciences Branch of Lublin Ropczyce School of Engineering and Management. – Lublin, 2008. – Vol. 10В. – Р.15 – 28.

17. Бутаков Б.И. Разработка технологии обкатывания роликами стальных деталей с целью повышения их контактной прочности / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Тези доповідей причорноморської регіональної науково–практичної конференції професорського викладацького складу – 2008. – Миколаїв: МДАУ, 2008. – С. 28 – 33.

18. Бутаков Б.И. Разработка технологии обкатывания роликами стальных деталей с целью повышения их контактной прочности / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Наука–виробництву Збірник доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів. – Кіровоград, 2008. – С. 11 – 13.

19. Бутаков Б.И. Исследование степени упрочнения и диффузии химических элементов в поверхностном слое в процессе поверхностной деформации / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко, А.И. Тесля // Матеріали V–ої Міжнародної студентів і молодих учених науково–практичної конференції ”Перспективна техніка і технології – 2009”. – Миколаїв: 2009. – С. 119 – 123.

20. Бутаков Б.І. Технологія обкатування роликами деталей складної форми / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково–практичної конференції професорського викладацького складу. – Миколаїв: 2009. – С. 28 – 33.

21. Бутаков Б.И. Технология обкатывания клиновым роликом канатных блоков / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко, О.В. Наприенко // Тези доповідей 21–ої студентської науково–теоретичної конференції – 2009. – Миколаїв: МДАУ, 2009. – С. 45 – 51.

22. Бутаков Б.И. Разработка способа и технологи для обкатывания клиновым роликом канатных блоков / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Матеріали V Всеукраїнської науково–практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Агропромислове виробництво України – стан та перспективи розвитку». Вісник Степу, Науковий збірник. – Кіровоград: Кіровоградський інститут агро промислового виробництва УААН, 2009. – Вип. 6 – С. 157 – 162.

24. Бутаков Б.И. Влияние поверхностной пластической деформации на степень упрочнения и диффузию химических элементов в поверхностном слое / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Вестник Харьковского национального автомобильно–дорожного университета. Сборник научных трудов. Северо–восточный научный центр. Транспортная академия Украины. – Харьков, 2009. – Выпуск 46. – С. 17 – 21.

25. Бутаков Б.И. Обкатывание роликами как метод повышения качества деталей машин / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко, А.В. Зубехина // Загальнодержавний міжвідомчий науково–технічний збірник „Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин”. – Кіровоград, 2010. – Випуск 40, частина 1. – С. 287 – 295.

26. Бутаков Б.И. Способ и технология для электромеханического упрочнения деталей вращения / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко, С.Г. Лаврик // Збірник тез. доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та викладачів на 4 ій Всеукраїнській науково–практичній конференції студентів та аспірантів «Підвищення надійності машин і обладнання». – КНТУ, 2010. – С. 121 – 127.

27. Бутаков Б.И. Технология обкатывания роликами галтелей валов / Бутаков Б.И., Марченко Д.Д., Бондар П.А. // Материалы десятой юбилейной международной промышленной конференции 18 – 22 февраля 2010 г., п. Славское, Карпаты. – С. 125 – 131.

28. Бутаков Б.И. Оптимизация параметров поверхностного упрочнения обкатыванием роликами канатных блоков с целью повышения их контактной прочности / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // MOTROL. Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture Polish Academy of Sciences Branch in Lublin Mykolayiv state agrarian university Ukraine. – Lublin, 2010. – Vol. 12A. – Р. 118 – 129.

29. Бутаков Б.І. Розробка способу і технології для обкатування клиновим роликом канатних блоків / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково–практичної конференції професорсько–викладацького складу. – Миколаїв, 2010. – С. 28 – 33.

30. Бутаков Б.И. Повышение контактной прочности стальных деталей обкатыванием их роликами / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Міжнародна науково–технічна конференція «Сучасні проблеми трибології», 19 – 21 травня, 2010. – Київ: НАНУ, 2010. – С. 74.

31. Бутаков Б.И. Исследование влияния поверхностного пластического деформирования на контактную прочность / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Матеріали VІ–ої Міжнародної науково–практичної конференції студентів і молодих учених «Перспективна техніка і технології – 2010». – Миколаїв: МДАУ, 2010. – С. 113 – 121.

32. Бутаков Б.И. Исследование на контактную прочность стальных деталей с помощью обкатывания их роликами / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Тези, том 11 Міжнародної науково–практичної конфе–ренції «Ольвійський форум – 2010: стратегії України в геополітичному просторі», секція «Трибологія та ресурсозбереження» 11 – 15 червня 2010 р. – Ялта, Крим, Україна. – Миколаїв: Вид–во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 48 – 50.

33. Бутаков Б.И. Способ и технология для электромеханического упрочнения деталей вращения / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко, С.Г. Лаврик // Всеукраїнській науково–практичній конференції «Підвищення надійності машин і обладнання» 9 квітня 2010 р. – Кіровоград: КНТУ, 2010. – С. 94 – 100.

34. Бутаков Б.И. Оптимизация параметров поверхностного упрочнения обкатыванием роликами канатных блоков с целью повышения их контактной прочности / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Проблеми трибології, 2010 – №3. – С. 99 – 107.

35. Бутаков Б.И. Способ и технология для электромеханического упрочнения деталей вращения / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко, С.Г. Лаврик // Студентський науковий вісник. – Миколаїв: МДАУ, 2010. – Випуск 1(2). – Том 1. Технічні науки. – С. 33 – 41.

36. Бутаков Б.И. Разработка устройства для раскатывания внутренних винтовых поверхностей / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко, А.Н. Сидоренко // Студентський науковий вісник, МДАУ, 2010. – Випуск 1(2). – Том 1. Технічні науки, 2010. – С. 58 – 60.

37. Попов А.П. Контактная задача напряженно – деформированного состояния тел при работе стального канатного блока и троса / Попов А.П., Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Проблеми трибології, 2011. – №1. – С. 29 – 36.

38. Бутаков Б.І. Методичні рекомендації до теоретичного курсу по дисципліні «Надійність технологічних систем» для студентів спеціальностей 7.091902 «Механізація с.г.», 7.010104 «Професійне навчання» / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко. – Миколаїв: МДАУ, 2007. – 93 стор.

39. Артюх В.О. Методичні рекомендації до теоретичного курсу з дисципліни «Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва» для студентів спеціальності 6.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / В.О. Артюх, В.В. Мамарін, Д.Д. Марченко. – Миколаїв: МДАУ, 2007. – 105 стор.

40. Мамарін В.В. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт з дисципліни “Основи екології” для студентів за напрямком підготовки 6.091900 „Енергетика сільськогосподарського виробництва” та 6.100202 „Процеси, машини та обладнання в агропромисловому виробництві / В.В. Мамарін, Д.Д. Марченко. – Миколаїв: МДАУ, 2009. – 55 стор.

41. Мамарін В.В. Методичні рекомендації для самостійного вивчення розділу “Технологія відновлення деталей при ремонті машин” з дисципліни “Ремонт машин” для студентів за напрямом підготовки 6.010100 „Професійне навчання. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт” / В.В. Мамарін, Д.Д. Марченко. – Миколаїв: МДАУ, 2009. – 111 стор.

42. Мамарін В.В. Методичні рекомендації для самостійного вивчення розділу “Охорона навколишнього середовища” з дисципліни “Основи екології” для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.100101 „Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі” / В.В. Мамарін, Д.Д. Марченко. – Миколаїв: МДАУ, 2010. – 97 стор.

43. Мамарін В.В. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту за тематикою “Організація ремонту МТП з технологічною розробкою ЦРМ господарства”, з дисципліни “Ремонт машин” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.010104 – “Професійна освіта” / В.В. Мамарін, Д.Д. Марченко. – Миколаїв: МДАУ, 2010. – 64 стор.

44. Бутаков Б.И. Разработка устройства для раскатывания внутренних винтовых поверхностей / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко, А.Н. Сидоренко // Материалы одиннадцатой международной промышленной конференции 10 – 14 февраля 2011 г. – п. Плавья, Карпаты. – С.130 – 131.

45. Мамарін В.В. Сучасні методи очищення забрудненої води у сільськогосподарському виробництві / В.В. Мамарін, Д.Д. Марченко / Материалы одиннадцатой международной промышленной конференции 10 – 14 февраля 2011 г. – п. Плавья, Карпаты. – С.148 – 150.

46. Патент України на винахід UA 93252 МПК В24В 39/04 (2011.01) Спосіб чистової та зміцнюючої обробки поверхонь тіл обертання складного профілю і пристрій для його здійснення / Б.І. Бутаков, В.С. Шебанін, Г.С. Бутакова, Д.Д. Марченко – Опубліковано 25.01.2011, Бюл. №2.

47. Гріпачевський М.С. Вдосконалення конструкції вузлів гідросистеми тракторів / М.С. Гріпачевський, Д.Д. Марченко, О.Ф. Донець, О.О. Смирнов // Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірант–ських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів за матеріалами на V–ої Всеукраїнській науково–практичної конференції «Підвищення надійності машин і обладнання». – КНТУ, 2011. – С. 111 – 116.

48. Патент України на корисну модель UA 60682 МПК В24В 39/02 (2006.01) Пристрій для розкочування внутрішніх гвинтових поверхонь роликами / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко – Опубліковано 25.06.2011, Бюл. №12.

49. Патент України на корисну модель UA 60903 МПК G01D 3/00 (2011.01) Стенд для випробування підшипників ковзання / В.В. Мамарін, Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко – Опубліковано 25.06.2011, Бюл. №12.

50. Бутаков Б.И. Технология обкатывания роликами галтелей валов / Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко // Мир техники и технологий. – Харьков, 2011. – №6 (115). – С. 58 – 61.

51. Бутаков Б.И. Поверхностное пластическое деформирование как метод повышения качества деталей машин / Б.И. Бутаков, В.С. Шебанин, В.А. Артюх, Д.Д. Марченко, А.В. Зубехина // Государственное научное учреждение Всероссийский научно–исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно–тракторного парка Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии). – Труды ГОСНИТИ, 2011. – Том 107, часть 2. – С. 85 – 87.

52. Бутаков Б.І. Впровадження способу і технології обкатування роликами стальних деталей у виробництво і оцінка його економічної ефективності / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2011. – Випуск 2 (59). – С. 177 – 185.

53. Бутаков Б.І. Дослідження мікроструктури зразків після поверхневого пластичного деформування / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко // Матеріали VІІ–ої Міжнародної науково–практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Перспективна техніка і технології – 2011». – Миколаїв: МДАУ, 2011. – С. 25 – 33.

54. Гріпачевський М.С. Пристрій для випробування робочих органів сільськогосподарських машин / М.С. Гріпачевський, Д.Д. Марченко, П.М. Гаєвський, Р.В. Резніченко // Матеріали VІІ–ої Міжнародної науково–практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Перспективна техніка і технології – 2011». – Миколаїв: МДАУ, 2011. – С. 41 – 45.

55. Мамарін В.В. Технологія ремонту машин. Методичні рекомендації для самостійного вивчення теоретичного курсу студентами денної форми навчання з дисципліни спеціальностей 7.10010201 „Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств”, 7.01010401 „Професійна освіта (за профілем)” / В.В. Мамарін, Д.Д. Марченко – Миколаїв, МДАУ. 2011. – 109 стор.

56. Мамарін В.В. Основи екології. Методичні рекомендації до вивчення курсу (лекцій) для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.100101 „Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі” / В.В. Мамарін, Д.Д. Марченко – Миколаїв, МДАУ. 2011. – 62 стор.

57. Патент України на корисну модель UA 63593 МПК В62D 17/00 (2011.01) Пристрій для вимірювання величини розвалу і сходження коліс автомобілів / М.С. Гріпачевський, Д.Д. Марченко – Опубліковано 10.10.2011, Бюл. №19.

58. Патент України на корисну модель UA 63594 МПК А01В 71/00 (2011.01) Пристрій для випробування робочих органів сільськогосподарських машин / М.С. Гріпачевський, Д.Д. Марченко – Опубліковано 10.10.2011, Бюл. №19.

59. Марченко Д.Д. Экологические проблемы аграрного производства Николаевской области: состояние и перспективы / Д.Д. Марченко, А.Ю. Приймак // Тези доповідей 3–го Міжнародного Екологічного Форуму «Чисте МІСТО. Чиста РІКА. Чиста ПЛАНЕТА» (17 – 18 листопада 2011). – Херсон: 2011. – С. 433 – 437.

60. Патент України на корисну модель UA 65181, МПК В24В 39/04 (2006.01) Пристрій для обкатування роликами бокових поверхонь шківів клиноремених передач / Б.І. Бутаков, Д.Д. Марченко, В.В. Мамарін – Опубліковано 25.11.2011, Бюл. №22.


Схожі:

Перелік наукових праць асистента Марченко Д. Д iconНаукових та навчально-методичних праць асистента кафедриЕіс фсу іесу

Перелік наукових праць асистента Марченко Д. Д iconНаукових та навчально-методичних праць асистента кафедриЕіс фсу іесу

Перелік наукових праць асистента Марченко Д. Д iconПерелік наукових праць асистента Артюха В. О
Пат. 54425 на корисну модель, мпкв24В39/00. Пристрій для чистової обробки поверхонь тіл обертання / Б. І. Бутаков, В. О. Артюх, М....
Перелік наукових праць асистента Марченко Д. Д iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
Перелік наукових праць асистента Марченко Д. Д iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
Перелік наукових праць асистента Марченко Д. Д iconПерелік наукових праць асистента Зубєхіної О. В
Бутаков Б. И. Повышение точности обработки стальних деталей с помощью обкатывания их роликами. / Б. И. Бутаков, А. В. Зубехина //...
Перелік наукових праць асистента Марченко Д. Д iconНаукових та навчально-методичних праць асистента кафедриЕіс фсу іесу
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інституту денної форми навчання спеціальності 090605 «Світлотехніка...
Перелік наукових праць асистента Марченко Д. Д iconПерелік наукових праць за 2001-2005 р

Перелік наукових праць асистента Марченко Д. Д iconПерелік опублікованих наукових праць за 2008-2012 рр

Перелік наукових праць асистента Марченко Д. Д iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи