Строки проведення icon

Строки проведення
Скачати 110.3 Kb.
НазваСтроки проведення
Дата15.04.2013
Розмір110.3 Kb.
ТипДокументи

Строки проведення річної атестації затверджуються ректором, річна атестація аспірантів проводиться щорічно з 20 жовтня по 20 листопада, докторантів – з 20 листопада по 20 грудня.

Атестація аспірантів і докторантів проводиться у формі наукової доповіді й містить у собі перевірку виконання індивідуального плану дисертаційної роботи, що представляється на засіданні кафедри (для аспірантів) і на засіданні розширеного засідання кафедр факультету менеджменту (для докторантів).


Зміст звіту аспіранта по річній атестації

Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати:

 • чи затверджена тема дисертації

 • підготовлені публікації

 • підготовка й здача кандидатських іспитів

 • виступ на конференціях, круглих столах, симпозіумах

 • стан роботи над теоретичною частиною дисертації

 • стадія експериментальної роботи й т.ін.

 • викладацька  робота аспіранта

Аспірантам 2 року очного навчання й аспірантам 3 року заочного навчання.

У звіті необхідно вказати:

 • чи затверджена тема дисертації

 • підготовлені публікації

 • підготовка й здача кандидатських іспитів

 • виступ на конференціях, круглих столах, симпозіумах

 • стан роботи над теоретичною частиною дисертації

 • стадія експериментальної роботи й т.д.

 • викладацька й консультаційна робота аспіранта
  до звіту необхідно прикласти План-Проспект дисертаційного дослідження (затверджений на кафедрі).

Аспірантам 3 року очного навчання й аспірантам 4 року заочного навчання.

У звіті необхідно вказати:

 • чи затверджена тема дисертації

 • підготовлені публікації

 • підготовка й здача кандидатських іспитів

 • виступ на конференціях, круглих столах, симпозіумах

 • стан роботи над теоретичною частиною дисертації

 • стадія експериментальної роботи й т.д.

 • викладацька й консультаційна робота аспіранта
  до звіту необхідно прикласти Текст дисертації (з авторефератом)

^ Аспірант 1-го року очного навчання атестується, якщо:
- прослухано курс лекцій і семінарів зі спеціальних дисциплін (затверджені Навчальним планом  факультету), філософії, відвідувалися практичні заняття з іноземної мови;
- затверджено тему дисертаційного дослідження;
- складено один іспит кандидатського мінімуму;
- опубліковано тези по темі дисертаційного дослідження;
- виконано 30% загального обсягу дисертаційного дослідження.

 

^ Аспірант 1-го року заочного навчання атестується, якщо:
- прослухано курс лекцій і семінарів зі спеціальних дисциплін (затверджені Навчальним планом  факультету), філософії, відвідувалися практичні заняття з іноземної мови;
- затверджено тему дисертаційного дослідження;
- складено один іспит кандидатського мінімуму;
- виконано теоретичний огляд по темі дисертаційного дослідження.

 

^ Аспірант 2-го року заочного навчання  атестується, якщо:

- прослухано курс лекцій і семінарів зі спеціальних дисциплін (затверджені Навчальним планом  факультету), філософії, відвідувалися практичні заняття з іноземної мови;
- складено два іспити кандидатського мінімуму;
- опубліковані тези по темі дисертаційного дослідження;
- виконано 30% загального обсягу дисертаційного дослідження.

 

^ Аспірант 2-го року очного навчання й 3-го року навчання заочного відділення атестується, якщо:
- прослухано курс лекцій, семінарів, затверджений Навчальним планом факультету;
- складено всі кандидатські іспити;
- опубліковано наукову статтю по темі дисертаційного дослідження;
- відпрацьовано 30 годин педагогічної практики;
- виконано 70% загального обсягу дисертаційного дослідження;
- написано  і затверджено на кафедрі план-проспект дисертаційного дослідження.

 

^ Аспірант 3-го року очного навчання й 4-го року заочного навчання атестується, якщо:
- складено всі іспити кандидатського мінімуму;
- опубліковано наукову статтю за результатами дисертаційного дослідження у фахових журналах;
- зроблено виступ на науковій конференції (регіонального або всеукраїнського рівня);
- завершено експериментальну роботу з дисертаційного дослідження;
- текст дисертаційного дослідження обговорений на засіданні кафедри, до якої прикріплений аспірант.


Матеріали, які необхідно надати до відділу аспірантури після атестації

 

^ Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання 


1. Характеристика за минулий рік за підписом наукового керівника (містить оцінні компоненти наукової й навчальної діяльності аспіранта) – підпис наукового керівника

2. Звіт самого аспіранта за весь минулий період навчання (за 1 курс, за 1 і 2 рік) за підписом самого аспіранта (додаток 4).


У звіті необхідно вказати:

 • чи затверджена тема дисертації

 • підготовлені публікації

 • підготовка й складання кандидатських іспитів

 • виступ на конференціях, круглих столах, симпозіумах

 • стан роботи над теоретичною частиною дисертації

 • стадія експериментальної роботи й т.д.

3.Текст плану-проспекту дисертації: 50-60 сторінок тексту (без списку використаної літератури), де одна із глав на вибір аспіранта, представлена повністю, а всі іншого глави – тезисно.

4.Витяг з протоколу засідання кафедри (додаток 1)

5. Витяг з протоколу вченої ради факультету (додаток 2)

6. Атестаційний лист (додаток 3).

7.Індивідуальний план роботи


Матеріали, які необхідно надати до відділу аспірантури після атестації

 

Аспірантам 2 року очного навчання й аспірантам 3 року заочного навчання 

 1. Характеристика за минулий рік за підписом наукового керівника (містить оцінні компоненти наукової й навчальної діяльності аспіранта) ) – підпис наукового керівника.

 2. Звіт самого аспіранта за весь минулий період навчання за підписом самого аспіранта (додаток.


У звіті необхідно вказати:

 • чи затверджена тема дисертації

 • підготовлені публікації

 • підготовка й здача кандидатських іспитів

 • виступ на конференціях, круглих столах, симпозіумах

 • стан роботи над теоретичною частиною дисертації

 • стадія експериментальної роботи й т.д.

 • викладацька й консультаційна робота аспіранта

 1. Текст плану-проспекту дисертації: 50-60 сторінок тексту (без списку використаної літератури), де одна із глав на вибір аспіранта, представлена повністю, а всі іншого глави – тезисно.

4.Витяг з протоколу засідання кафедри (додаток 1)

5. Витяг з протоколу вченої ради факультету (додаток 2)

6. Атестаційний лист (додаток 3).

7. Індивідуальний план роботи


Матеріали, які необхідно надати до відділу аспірантури після атестації

 

Аспірантам 3 року очного навчання й аспірантам 4 року заочного навчання 

1. Характеристика наукового керівника за минулий рік (містить оцінні компоненти наукової й навчальної діяльності аспіранта) – підпис наукового керівника

2. Звіт самого аспіранта за весь минулий період навчання за підписом самого аспіранта.

У звіті необхідно вказати:

 • чи затверджена тема дисертації

 • підготовлені публікації

 • підготовка й здача кандидатських іспитів

 • виступ на конференціях, круглих столах, симпозіумах

 • стан роботи над теоретичною частиною дисертації

 • стадія експериментальної роботи й т.д.

 • викладацька й консультаційна робота аспіранта

3.Текст дисертації (з авторефератом)

4.Витяг з протоколу засідання кафедри (додаток 1)

5. Витяг з протоколу вченої ради факультету (Додаток 2а)

6. Атестаційний лист (додаток 3)

7.Індивідуальний план роботи

:

Додаток 1


ВИТЯГ

із протоколу № ___ засідання кафедри ____________ факультету
від ДД.ММ.ГГ.

 

ПРИСУТНІ: ____ (із ___ ) членів кафедри (прізвища вказуються, якщо присутніх менше 15 осіб)


СЛУХАЛИ:

Звіт аспіранта (ПІБ.) за ___________ рік навчання в очній/заочній аспірантурі. Тема дисертації «_________________», спеціальність ____________________, науковий керівник (ПІБ, учений ступінь) (звіт додається)


ВИСТУПИЛИ: науковий керівник (характеристика додається)

(далі: ПІБ присутнього і його питання, побажання й відповідь аспіранта)


УХВАЛИЛИ:

 1. Вважати індивідуальний план роботи аспіранта (ПІБ) за ______ курс виконаним.

 2. Рекомендувати вченій раді факультету затвердити атестацію аспіранта (ПІБ) і перевести його на _____ курс очної/заочної аспірантури.

 


Голова                                    підпис                                  ПІБ


Секретар                                підпис                                   ПІБ


 

Додаток 2


ВИТЯГ

із протоколу № ___ засідання вченої ради ____________ факультету
від ДД.ММ.ГГ.

 

ПРИСУТНІ: ____ (із ___ ) членів вченої ради (прізвища вказуються, якщо присутніх менше 15 осіб)


СЛУХАЛИ:

Звіт аспіранта (ПІБ.) за ___________ рік навчання в очній/заочній аспірантурі. Тема дисертації «_________________», спеціальність ____________________, науковий керівник (ПІБ, учений ступінь) (звіт додається)

Представлення плану-проспекту дисертації як основи дисертації (додається).


ВИСТУПИЛИ: науковий керівник (характеристика додається)

(далі: ПІБ присутнього і його питання, побажання й відповідь аспіранта)


УХВАЛИЛИ:

1. Вважати індивідуальний план роботи аспіранта (ПІБ) за ______ курс повністю виконаним.

2. Атестувати аспіранта (ПІБ) і перевести його на _____ курс очної/заочної аспірантури.

3.Затвердити план-проспект (тема, спеціальність) як основу дисертації (на цьому етапі тема може бути змінена, уточнена)

 


Голова                                    підпис                                  ПІБ


Секретар                                підпис                                   ПІБ

Додаток 2а


 

ВИТЯГ

із протоколу № ___ засідання вченої ради ____________ факультету
від ДД.ММ.ГГ.

 

ПРИСУТНІ: ____ (із ___ ) членів вченої ради (прізвища вказуються, якщо присутніх менше 15 осіб)


СЛУХАЛИ:

Звіт аспіранта (ПІБ.) за ___________ рік навчання в очній/заочній аспірантурі. Тема дисертації «_________________», спеціальність ____________________, науковий керівник (ПІБ, учений ступінь) (звіт додається).

Представлення дисертації.


ВИСТУПИЛИ: науковий керівник (характеристика додається)

(далі: ПІБ присутнього і його питання, побажання й відповідь аспіранта)


УХВАЛИЛИ:  (можливі варіанти постанови)

 1. Вважати таким, що закінчив навчання без подання дисертації до захисту;

 2. Вважати таким, що закінчив навчання з виконаним індивідуальним планом, з поданням дисертації до спецради;

 3. Якщо захист відбувся до закінчення строку навчання, то у витягу пишуть: уважати таким, що закінчив навчання із захистом дисертації в строк.

Голова                                    підпис                                  ПІБ


Секретар                                підпис                                   ПІБ


 

 


Додаток 3

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Миколаївський державний аграрний університет


А Т Е С Т А Ц І Я

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з НР

_____________________О.Є. Новіков

"___"_____________ 2012 р.

Аспіранта __________________________ року ______________________ навчання

(першого/другого/третього/четвертого) (денного/заочного)

Кафедра ________________________________________________________________

(назва кафедри)

_______________________________________________________________________

(П.І.Б. аспіранта)

спеціальність __________________________________________________________


Науковий керівник___________________________________________________


^ 1. Виконання аспірантом індивідуального плану 

Складено кандидатські екзамени з наступних дисциплін:

іноземна мова з оцінкою______________ _____________

(дата)

філософія з оцінкою______________ _____________

(дата)

спеціальність з оцінкою______________ _____________

(дата)

^ 2. Педагогічна практика

Кількість годин: _______________________________________________________

3. Робота над дисертацією

Тема дисертації ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підготовлено ________ глав дисертації.

За темою дисертації опубліковано:

_____ статей у фахових наукових журналах і виданнях переліку ВАК

_____ статей у закордонній пресі

_____ статей за матеріалами конференцій

_____ тез у збірниках наукових конференцій всеукраїнського й міжнародного рівня

^ 4. Відгук наукового керівника


 1. Роботу завершено. Дисертацію буде представлено спеціалізованій вченій раді.

Передбачуваний строк захисту _______________.

Місце захисту _____________________________________________________.

 1. Роботу буде завершено до моменту закінчення навчання в аспірантурі й представлено на розширеному засіданні кафедри у встановлений термін.

Строк захисту _____________________________.

Місце захисту _____________________________________________________.

 1. Роботу не буде завершено до моменту закінчення аспірантури через ___________________________________________________________________________________________________________________________________.

Вважаю за доцільне продовження роботи над дисертацією протягом _________________________________________________________________, тому що більша частина роботи виконана й повністю складено кандидатські іспити.

Строк захисту ____________________.

Місце захисту _______________________.

 1. Робота не може бути завершена у встановлений термін у зв'язку з __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вважаю за необхідне відрахувати ___________________________ у зв'язку з невиконанням індивідуального плану. *


Науковий керівник __________________________ дата ____________________

(підпис)

Атестація проведена на засіданні кафедри _______________________________

Протокол №_____________ від _________________________________________

Завідувач кафедри ___________________________________________________

(підпис)

Висновок вченої ради факультету:

Протокол №____________ від ________________________ 2012 р.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Декан факультету ____________________________


* - для аспірантів 1-го, 2-го років навчання.

Додаток 4


^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Миколаївський ДЕРЖАВНИЙ аграрний УНІВЕРСИТЕТ

А С П І Р А Н Т У РА


^ ЗВІТ АСПІРАНТА

про виконання індивідуального плану роботи

за період з ________________ 2011 р. по ________________ 2012 р.


Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________

Факультет ______________________________________________________________

Кафедра ________________________________________________________________

Спеціальність __________________________________________________________

Тема дисертації: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Науковий керівник ___________________________________________________

_______________________________________________________________________

(ПІБ, вчений ступінь)

Звіт на ____ стор. представлений «___» ________________ 2012 р.


Зав. кафедрою (підпис) __________________

Наук. керівник. (підпис)__________________

Аспірант (підпис) ______________________


Миколаїв

2012

Схожі:

Строки проведення iconОсновні строки проведення вступної кампанії
move to 0-3601260
Строки проведення iconСтроки прийому заяв і документів, проведення фахового випробування, конкурсного відбору та зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Прийом заяв І документів, вступні випробування, що проводить двнз «Криворізький національний університет», конкурсний відбір та зарахування...
Строки проведення iconР в залежності від міста проведення (субота неділя). Відповідно до Умов проведення Конкурс
Строки проведення: 18 лютого – 18 березня 2012 р в залежності від міста проведення (субота – неділя)
Строки проведення iconОсновні строки проведення вступної кампанії
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» у 2012 році
Строки проведення iconОсновні строки проведення вступної кампанії 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчі конкурси у внз
Строки проведення iconОсновні строки проведення вступної кампанії
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах
Строки проведення iconОсновні строки проведення вступної кампанії 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчі конкурси у внз
Строки проведення iconДодаток Вимоги до оформлення тез
Після тексту тез з нової строки напівжирним пишеться слово Література (якщо є посилання). З наступної строки друкується список літератури...
Строки проведення iconПоложення про проведення конкурсу «Кращий бізнес-проект» зміст стор. Загальні положення 3 Строки та місце проведення конкурсу 3
Конкурс «Кращий бізнес-проект» проводиться для виявлення кращих науково-проектних робіт у розробці бізнес-проектів (далі Бізнес-проекти)...
Строки проведення iconПоложення про проведення практики студентів Вищих навчальних закладів України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України №93 від 8 квітня 1993 року
З цією метою наскрізною програмою передбачене безперервне практичне навчання студентів, починаючи з 1-го курсу і до випуску. Строки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи