Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати icon

Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати
Скачати 117.04 Kb.
НазваАспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати
Дата15.04.2013
Розмір117.04 Kb.
ТипДокументи
Зміст звіту аспіранта по річній атестації

Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати:

 • чи затверджена тема дисертації

 • підготовлені публікації

 • підготовка й здача кандидатських іспитів

 • виступ на конференціях, круглих столах, симпозіумах

 • стан роботи над теоретичною частиною дисертації

 • стадія експериментальної роботи й т.ін.

 • викладацька  робота аспіранта

Аспірантам 2 року очного навчання й аспірантам 3 року заочного навчання.

У звіті необхідно вказати:

 • чи затверджена тема дисертації

 • підготовлені публікації

 • підготовка й здача кандидатських іспитів

 • виступ на конференціях, круглих столах, симпозіумах

 • стан роботи над теоретичною частиною дисертації

 • стадія експериментальної роботи й т.д.

 • викладацька й консультаційна робота аспіранта
  до звіту необхідно прикласти План-Проспект дисертаційного дослідження (затверджений на кафедрі).

Аспірантам 3 року очного навчання й аспірантам 4 року заочного навчання.

У звіті необхідно вказати:

 • чи затверджена тема дисертації

 • підготовлені публікації

 • підготовка й здача кандидатських іспитів

 • виступ на конференціях, круглих столах, симпозіумах

 • стан роботи над теоретичною частиною дисертації

 • стадія експериментальної роботи й т.д.

 • викладацька й консультаційна робота аспіранта
  до звіту необхідно прикласти Текст дисертації (з авторефератом)

^ Аспірант 1-го року очного навчання атестується, якщо:

- прослухано курс лекцій і семінарів зі спеціальних дисциплін (затверджені Навчальним планом  факультету), філософії, відвідувалися практичні заняття з іноземної мови;
- затверджено тему дисертаційного дослідження;
- складено один іспит кандидатського мінімуму;
- опубліковано тези по темі дисертаційного дослідження;
- виконано 30% загального обсягу дисертаційного дослідження.

 

^ Аспірант 1-го року заочного навчання атестується, якщо:

- прослухано курс лекцій і семінарів зі спеціальних дисциплін (затверджені Навчальним планом  факультету), філософії, відвідувалися практичні заняття з іноземної мови;
- затверджено тему дисертаційного дослідження;
- складено один іспит кандидатського мінімуму;
- виконано теоретичний огляд по темі дисертаційного дослідження.


 

^ Аспірант 2-го року заочного навчання  атестується, якщо:


- прослухано курс лекцій і семінарів зі спеціальних дисциплін (затверджені Навчальним планом  факультету), філософії, відвідувалися практичні заняття з іноземної мови;
- складено два іспити кандидатського мінімуму;
- опубліковані тези по темі дисертаційного дослідження;
- виконано 30% загального обсягу дисертаційного дослідження.

 

^ Аспірант 2-го року очного навчання й 3-го року навчання заочного відділення атестується, якщо:

- прослухано курс лекцій, семінарів, затверджений Навчальним планом факультету;
- складено всі кандидатські іспити;
- опубліковано наукову статтю по темі дисертаційного дослідження;
- відпрацьовано 30 годин педагогічної практики;
- виконано 70% загального обсягу дисертаційного дослідження;
- написано  і затверджено на кафедрі план-проспект дисертаційного дослідження.


 

^ Аспірант 3-го року очного навчання й 4-го року заочного навчання атестується, якщо:

- складено всі іспити кандидатського мінімуму;
- опубліковано наукову статтю за результатами дисертаційного дослідження у фахових журналах;
- зроблено виступ на науковій конференції (регіонального або всеукраїнського рівня);
- завершено експериментальну роботу з дисертаційного дослідження;
- текст дисертаційного дослідження обговорений на засіданні кафедри, до якої прикріплений аспірант.


Матеріали, які необхідно надати до відділу аспірантури після атестації

 

^ Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання 


1. Характеристика за минулий рік за підписом наукового керівника (містить оцінні компоненти наукової й навчальної діяльності аспіранта) – підпис наукового керівника

2. Звіт самого аспіранта за весь минулий період навчання (за 1 курс, за 1 і 2 рік) за підписом самого аспіранта (додаток 2).


У звіті необхідно вказати:

 • чи затверджена тема дисертації

 • підготовлені публікації

 • підготовка й складання кандидатських іспитів

 • виступ на конференціях, круглих столах, симпозіумах

 • стан роботи над теоретичною частиною дисертації

 • стадія експериментальної роботи й т.д.

3.Текст плану-проспекту дисертації: 50-60 сторінок тексту (без списку використаної літератури), де одна із глав на вибір аспіранта, представлена повністю, а всі іншого глави – тезисно.

4.Витяг з протоколу засідання кафедри (додаток 1)

5. Витяг з протоколу вченої ради факультету

6. Атестаційний лист (додаток 3).

7.Індивідуальний план роботи


Витяг

із протоколу № ___ засідання вченої ради ____________ факультету
від ДД.ММ.ГГ.

 

ПРИСУТНІ: ____ (із ___ ) членів вченої ради (прізвища вказуються, якщо присутніх менше 15 осіб)


СЛУХАЛИ:

Звіт аспіранта (ПІБ.) за ___________ рік навчання в очній/заочній аспірантурі. Тема дисертації «_________________», спеціальність ____________________, науковий керівник (ПІБ, учений ступінь) (звіт додається)


ВИСТУПИЛИ: науковий керівник (характеристика додається)

(далі: ПІБ присутнього і його питання, побажання й відповідь аспіранта)


УХВАЛИЛИ:

 1. Вважати індивідуальний план роботи аспіранта (ПІБ) за ______ курс виконаним.

 2. Атестувати аспіранта (ПІБ) і перевести його на _____ курс очної/заочної аспірантури.

 

Голова                                                              підпис                                                    ПІБ

 

Секретар                                                           підпис                                                    ПІБ

 


Матеріали, які необхідно надати до відділу аспірантури після атестації

 

^ Аспірантам 2 року очного навчання й аспірантам 3 року заочного навчання 

 1. Характеристика за минулий рік за підписом наукового керівника (містить оцінні компоненти наукової й навчальної діяльності аспіранта) ) – підпис наукового керівника.

 2. Звіт самого аспіранта за весь минулий період навчання за підписом самого аспіранта (додаток.

У звіті необхідно вказати:

 • чи затверджена тема дисертації

 • підготовлені публікації

 • підготовка й здача кандидатських іспитів

 • виступ на конференціях, круглих столах, симпозіумах

 • стан роботи над теоретичною частиною дисертації

 • стадія експериментальної роботи й т.д.

 • викладацька й консультаційна робота аспіранта

 1. Текст плану-проспекту дисертації: 50-60 сторінок тексту (без списку використаної літератури), де одна із глав на вибір аспіранта, представлена повністю, а всі іншого глави – тезисно.

 2. Витяг з протоколу засідання кафедри

 3. Витяг з протоколу вченої ради факультету

 4. Атестаційний лист

 5. Індивідуальний план роботиВитяг

із протоколу № ___ засідання вченої ради ____________ факультету
від ДД.ММ.ГГ.

 

ПРИСУТНІ: ____ (із ___ ) членів вченої ради (прізвища вказуються, якщо присутніх менше 15 осіб)


СЛУХАЛИ:

Звіт аспіранта (ПІБ.) за ___________ рік навчання в очній/заочній аспірантурі. Тема дисертації «_________________», спеціальність ____________________, науковий керівник (ПІБ, учений ступінь) (звіт додається)

Представлення плану-проспекту дисертації як основи дисертації (додається).


ВИСТУПИЛИ: науковий керівник (характеристика додається)

(далі: ПІБ присутнього і його питання, побажання й відповідь аспіранта)


УХВАЛИЛИ:

  1. Вважати індивідуальний план роботи аспіранта (ПІБ) за ______ курс повністю виконаним.

  2. Атестувати аспіранта (ПІБ) і перевести його на _____ курс очної/заочної аспірантури.

  3. Затвердити план-проспект (тема, спеціальність) як основу дисертації (на цьому етапі тема може бути змінена, уточнена)

 

Голова                                                                  підпис                                                                 ПІБ

 

Секретар                                                              підпис                                                                  ПІБ

 


Матеріали, які необхідно надати до відділу аспірантури після атестації

 

^ Аспірантам 3 року очного навчання й аспірантам 4 року заочного навчання 

1. Характеристика наукового керівника за минулий рік (містить оцінні компоненти наукової й навчальної діяльності аспіранта) – підпис наукового керівника

2. Звіт самого аспіранта за весь минулий період навчання за підписом самого аспіранта.

У звіті необхідно вказати:

 • чи затверджена тема дисертації

 • підготовлені публікації

 • підготовка й здача кандидатських іспитів

 • виступ на конференціях, круглих столах, симпозіумах

 • стан роботи над теоретичною частиною дисертації

 • стадія експериментальної роботи й т.д.

 • викладацька й консультаційна робота аспіранта

3.Текст дисертації (з авторефератом)

4.Витяг з протоколу засідання кафедри

5. Витяг з протоколу вченої ради факультету

6. Атестаційний лист

7.Індивідуальний план роботи

:

 

Витяг

із протоколу № ___ засідання вченої ради ____________ факультету
від ДД.ММ.ГГ.

 

ПРИСУТНІ: ____ (із ___ ) членів вченої ради (прізвища вказуються, якщо присутніх менше 15 осіб)


СЛУХАЛИ:

Звіт аспіранта (ПІБ.) за ___________ рік навчання в очній/заочній аспірантурі. Тема дисертації «_________________», спеціальність ____________________, науковий керівник (ПІБ, учений ступінь) (звіт додається).

Представлення плану-проспекту дисертації як основи дисертації (додається).


ВИСТУПИЛИ: науковий керівник (характеристика додається)

(далі: ПІБ присутнього і його питання, побажання й відповідь аспіранта)


УХВАЛИЛИ:  (можливі варіанти постанови)

 1. Вважати таким, що закінчив навчання без подання дисертації до захисту;

 2. Вважати таким, що закінчив навчання з виконаним індивідуальним планом, з поданням дисертації до спецради;

 3. Якщо захист відбувся до закінчення строку навчання, то у витягу пишуть: уважати таким, що закінчив навчання із захистом дисертації в строк.

Голова                                                             підпис                                                                    ПІБ

Секретар                                                         підпис                                                                    ПІБ

 

 

^ Строки проведення річної атестації затверджуються ректором, річна атестація аспірантів проводиться щорічно з 20 жовтня по 20 листопада, докторантів – з 20 листопада по 20 грудня.

Атестація аспірантів і докторантів проводиться у формі наукової доповіді й містить у собі перевірку виконання індивідуального плану дисертаційної роботи, що представляється на засіданні кафедри (для аспірантів) і на засіданні розширеного засідання кафедр факультету менеджменту (для докторантів).


Додаток 1


Витяг

із протоколу №

засідання кафедри __________

_________________________ факультету

від дд.мм.рр.

 

ПРИСУТНІ: ____ (із ___ ) членів вченої ради (прізвища вказуються, якщо присутніх менше 15 осіб)

СЛУХАЛИ: звіт аспіранта (П.І.Б.) за ___________ рік навчання в очній/заочній аспірантурі. Тема дисертації «_________________», спеціальність _______________, науковий керівник (П.І.Б., учений ступінь) (звіт додається).

ВИСТУПАЛИ:

                        Науковий керівник (характеристика додається).

^ Далі: П.І.Б. присутнього і його питання, побажання й відповідь аспіранта.

УХВАЛИЛИ:

Вважати індивідуальний план роботи аспіранта ___________________ за ___ рік навчання виконаним.

 


Голова                                 підпис                                П.І.Б.

 

Секретар                             підпис                                 П.І.Б.


Додаток 2


^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Миколаївський ДЕРЖАВНИЙ аграрний УНІВЕРСИТЕТ

А С П І Р А Н Т У РА


^ ЗВІТ АСПІРАНТА

про виконання індивідуального плану роботи


за період з ________________ 2010 р. по ________________ 2011 р.

Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________

Факультет ______________________________________________________________

Кафедра ________________________________________________________________

Спеціальність __________________________________________________________

Тема дисертації: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Науковий керівник ___________________________________________________

_______________________________________________________________________

(ПІБ, вчений ступінь)

Звіт на ____ стор. представлений «___» ________________ 2011 р.


Зав. кафедрою (підпис) __________________

Наук. керівник. (підпис)__________________

Аспірант (підпис) ______________________


Миколаїв

2011

Додаток 3

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Миколаївський державний аграрний університет


А Т Е С Т А Ц І Я

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

_____________________Д.В. Бабенко

"___"_____________ 2011 р.

Аспіранта __________________________ року ______________________ навчання

(першого/другого/третього/четвертого) (денного/заочного)

Кафедра ________________________________________________________________

(назва кафедри)

_______________________________________________________________________

(П.І.Б. аспіранта)

спеціальність __________________________________________________________


Науковий керівник___________________________________________________


^ 1. Виконання аспірантом індивідуального плану 

Складено кандидатські екзамени з наступних дисциплін:

іноземна мова з оцінкою______________ _____________

(дата)

філософія з оцінкою______________ _____________

(дата)

спеціальність з оцінкою______________ _____________

(дата)

^ 2. Педагогічна практика

Кількість годин: _______________________________________________________

3. Робота над дисертацією

Тема дисертації ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підготовлено ________ глав дисертації.

За темою дисертації опубліковано:

_____ статей у фахових наукових журналах і виданнях переліку ВАК

_____ статей у закордонній пресі

_____ статей за матеріалами конференцій

_____ тез у збірниках наукових конференцій всеукраїнського й міжнародного рівня

^ 4. Відгук наукового керівника


 1. Роботу завершено. Дисертацію буде представлено спеціалізованій вченій раді.

Передбачуваний строк захисту _______________.

Місце захисту _____________________________________________________.

 1. Роботу буде завершено до моменту закінчення навчання в аспірантурі й представлено на розширеному засіданні кафедри у встановлений термін.

Строк захисту _____________________________.

Місце захисту _____________________________________________________.

 1. Роботу не буде завершено до моменту закінчення аспірантури через ___________________________________________________________________________________________________________________________________.

Вважаю за доцільне продовження роботи над дисертацією протягом _________________________________________________________________, тому що більша частина роботи виконана й повністю складено кандидатські іспити.

Строк захисту ____________________.

Місце захисту _______________________.

 1. Робота не може бути завершена у встановлений термін у зв'язку з __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вважаю за необхідне відрахувати ___________________________ у зв'язку з невиконанням індивідуального плану. *


Науковий керівник __________________________ дата ____________________

(підпис)

Атестація проведена на засіданні кафедри _______________________________

Протокол №_____________ від _________________________________________

Завідувач кафедри ___________________________________________________

(підпис)

Висновок вченої ради факультету:

Протокол №____________ від ________________________ 2011 р.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Декан факультету ____________________________


* - для аспірантів 1-го, 2-го років навчання.

Схожі:

Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати iconНадалі Центр) надає стипендії молодим науковцям (аспірантам, кандидатам наук) усіх країн світу для навчання або проведення досліджень у вищих навчальних закладах Фінляндії
Термін подання документів – необмежений (проте аплікаційні форми необхідно подавати щонайменше за 3 місяці до можливого початку навчання...
Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати iconНаказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1
З метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам і докторантам університету
Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати iconНавчальний процес факультету психології, історії та соціології заочна та екстернатна форми навчання
Складання індивідуальних планів екстернів (з другого року навчання І до випускного року навчання)
Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати iconМіжнародні стипендії
Центр міжнародної мобільності «Centre for International Mobility – cimo» (надалі Центр) надає стипендії молодим науковцям (аспірантам,...
Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати iconЗвіт про поточні результати виконання експериментальної Програми впровадження дистанційного навчання в Сумському державному університеті Звітний період 2007 р. I основні результати
Підготовлено методичне забезпечення для навчального процесу п’ятого року навчання за напрямом підготовки «Інформатика», третього...
Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати iconЗразки оформлення звітних документів за результатами поетапного контролю (травень – червень) для аспірантів першого, другого року та заочників третього року навчання витяг з протоколу № засідання кафедри
Слухали: звіт аспіранта року навчання з(без) відривом(у) від виробництва за період
Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати iconПрес-реліз перебігу змагання та урочистого закриття ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» та проведення очного етапу», у період з 3 січня по 7 лютого 2013 проведено ІІ (обласний)...
Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати iconГранти на навчання магістрам та аспірантам
Загальний бюджет фонду складає 1448000 євро І буде розподілений на 400 семестрових навчань протягом 2012-2013 н р. Для українських...
Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати iconГранти на навчання магістрам та аспірантам
Загальний бюджет фонду складає 1448000 євро І буде розподілений на 400 семестрових навчань протягом 2012-2013 н р. Для українських...
Аспірантам 1 року очного навчання й аспірантам 1 і 2 року заочного навчання у звіті необхідно вказати iconI основні результати Підготовлено методичне забезпечення для навчального процесу п’ятого року навчання за напрямом підготовки «Інформатика»
Підготовлено методичне забезпечення для навчального процесу п’ятого року навчання за напрямом підготовки «Інформатика», третього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи