Академічна відпустка icon

Академічна відпустка
НазваАкадемічна відпустка
Дата14.04.2013
Розмір34.9 Kb.
ТипДокументиОсоби, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.

^ Академічна відпустк — це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання.

Максимальна тривалість академічної  відпустки  встановлюється до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік. Академічна відпустка студентам першого курку надається виключно за станом здоров’я.

Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки з догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, — до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).

Академічна відпустка за медичними показаннями надається студентам наказаом ректора ДонНМУза рішенням ректората. Підставою для надання академічної відпустки за станом здоров’я є висновки лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки, а там, де вона відсутня, — головного лікаря лікувально-профілактичної установи (ЛПУ), яка проводить медичне обслуговування студентів з подальшим розглядом ЛКК студентської поліклініки. У висновку ЛКК зазначається  рекомендована тривалість академічної відпустки.

Надання академічної відпустки оформляється відповідним наказом ректора університету із зазначенням підстави надання відпустки та її термінів.

Для вирішення питання про допуск до навчання студентів, у яких завершується термін академічної відпустки, необхідно за два тижні до початку семестру подати до лікувально-профілактичної установи, яка проводить медичне обслуговування студентів, довідку про стан здоров'я з лікувально-профілактичного закладу, який спостерігав за хворим під час академічної відпустки, і пройти комплексне медичне обстеження. На підставі цього студентам видається висновок лікарсько-консультативної комісії для подання його до вищого закладу освіти.

Допуск до навчання студентів, у яких завершився термін академічної відпустки, здійснюється наказом ректора на підставі заяви студента та висновку лікарсько-консультативної комісії про стан здоров'я, які подаються не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру.

Студенти, які не надали документи в установлений термін, відраховуються з вищого закладу освіти.

Студенти, яким академічна відпустка надавалась не за станом здоров’я, допускаються до занять наказом ректора на підставі їх заяви.

За весь період навчання студент може скористатися  правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз.

Усі суперечливі питання з приводу надання академічної відпустки розглядаються безпосередньо керівництвом вищого закладу освіти разом з лікувально-профілактичними установами.

Повторне навчання — це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за сімейними обставинами або медичними показаннями) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин:

  1. через тривалі захворювання (понад один місяць за семестр), пов'язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання;

  2. службові відрядження;

  3. складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо.

Студенти першого курсу вищих закладів освіти правом на повторне навчання не користуються.

Підставою для надання студентам права на повторне навчання може бути невиконання ними навчального плану до завершення поточного семестру, невідпрацьовані у визначені терміни пропуски аудиторних занять обсягом більше 120 годин з поважних причин, підтверджених відповідними документами. Довідки про захворювання студента під час семестру завіряються в лікувально-профілактичній установі, яка його обслуговує, і подаються до вищого закладу освіти протягом тижня після закінчення лікування.

Питання про надання студенту права на повторне навчання вирішується ректоратом за поданням декана факультету до початку відповідного семестру і оформляється наказом ректора..

Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не виконав.

Студентам, які залишились на повторне навчання, можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони отримали залік або оцінку не нижче "добре". Перезарахування здійснює декан факультету за погодженням з завідувачами відповідних кафедр на підставі заяви студента. За наявності академічної різниці студент ліквідує її за розпорядженням декана факультету.

За весь період навчання студент може скористатися  правом на повторний курс навчання не більше двох разів.


Схожі:

Академічна відпустка iconАкадемічна відпустка
Прошу надати мені академічну відпустку для догляду за дитиною (у зв‘язку з вагітністю, народженням дитини, у зв‘язку з хворобою),...
Академічна відпустка iconАкадемічна відпустка
Прошу надати мені академічну відпустку для догляду за дитиною (у зв‘язку з вагітністю, народженням дитини, у зв‘язку з хворобою),...
Академічна відпустка iconЗапрошення студентська науково-практична конференція-дебати: академічна мобільність студентів І викладачів у контексті
Оргкомітет запрошує вас взяти участь у роботі студентської науково-практичної конференції «Академічна мобільність студентів І викладачів...
Академічна відпустка iconСписок осіб, які навчаються станом на 01. 01. 2011
Відпустка по догляду за ди-тиною до 3-х років до 22. 11. 12 р. Н. №194-в від 20. 04. 10 р
Академічна відпустка iconСписок осіб, які навчаються станом на 01. 01. 2011
Відпустка по догляду за ди-тиною до 3-х років до 22. 11. 12 р. Н. №194-в від 20. 04. 10 р
Академічна відпустка iconПоложення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково
Положення про конкурс «Кращу академічна група внту» розроблено відповідно до закону України "Про вищу освіту", Національної доктрини...
Академічна відпустка iconАкадемічна група бс-91

Академічна відпустка iconАкадемічна група п-11

Академічна відпустка iconШтатний розпис кафедри іноземних мов для природничих факультетів на 05. 09. 2012
Відпустка по догляду за дитиною з 23. 03. 11 по 22. 03. 13 без збереження заробітної плати
Академічна відпустка iconАкадемічна група бс-91
move to 0-21409793
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи