Інструкція з проведення диференційованого заліку на стоматологічному та фармацевтичному факультетах Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.) icon

Інструкція з проведення диференційованого заліку на стоматологічному та фармацевтичному факультетах Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.)
Скачати 30.29 Kb.
НазваІнструкція з проведення диференційованого заліку на стоматологічному та фармацевтичному факультетах Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.)
Дата15.04.2013
Розмір30.29 Kb.
ТипДокументи
ІНСТРУКЦІЯ


з проведення диференційованого заліку на стоматологічному та фармацевтичному факультетах Доннму ім. М.Горького (обговорена на Вченій Раді 21.02.2008 р.)


Завдання диференційованого заліку полягає в тому, щоб оцінити ступінь засвоєння предмета студентом в процесі занять. Це відрізняє його від іспиту, завдання якого: оцінити ступінь засвоєння предмета за результатами підсумкового контролю.

Виходячи з викладеного, загальна оцінка з предмета в рамках  диференційованого заліку виставляється на підставі якості навчання (оцінок) на заняттях, тобто обчислюється середнє арифметичне всіх оцінок з предмета. Диференційований залік не припускає підсумкового заняття або інших підсумкових заходів типу іспиту.

Кафедри, що мають стандартизовані тести, проводять тестовий контроль на практичних заняттях (поточний, рубіжний), решта кафедр роблять це традиційно:

  • у разі стрічкової системи — не менше 1 разу в 2 заняття,

  • при рубіжному контролі — має бути не менше 5 рубіжних оцінок за предмет.

Практичні навички оцінюються також на заняттях за розробленою в університеті шкалою відповідно до алгоритму їх виконання. У таких випадках загальна оцінка заняття виставляється як середнє арифметичне тестового (або усного) контролю й оцінки за оволодіння навичками.

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (затверджене МО України в листопаді 1993р.) диференційований залік виставляється викладачем. При цьому присутність студента не є обов’язковою умовою.

Написання й захист історії хвороби, як і курсової роботи, оцінюється за таким принципом: якщо під час вивчення предмета  проводиться не більше 5 практичних занять, то враховується одна оцінка з історії хвороби.

Якщо цикл становить не більше 10 занять, то оцінка за історію хвороби подвоюється, якщо більше 10 занять — оцінка помножується на 3.

^ Підсумкова оцінка з предмета виставляється як середнє арифметичне всіх оцінок на практичних заняттях і сумарної оцінки з історії хвороби (курсової).

Наприклад, на циклі з госпітальної терапії, де більше 10 занять, студентом отримано такі оцінки: 3, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 4, 4, 3;  з історії хвороби отримано оцінку 4. Підсумкова оцінка дорівнює сумі оцінок, отриманих на заняттях (39), плюс оцінка за історію хвороби (4+4+4=12). Загальна сума оцінок — 51, середнє арифметичне в цьому випадку дорівнює 51, поділене на кількість оцінок, тобто 10 — на заняттях плюс 3 оцінки з історії хвороби — 13, 51:13=3,92, тобто студент одержує 4.

При річній (семестровій) незадовільній оцінці з предмета (бал нижче 2,6) студент повинен відпрацювати певну кількість занять із оцінкою «2», достатню для підняття власного рейтингу вище 2,6.

Щоб розрахувати мінімальну кількість занять, які необхідно відпрацювати, варто скористатися наведеною нижче формулою:

Х=(2,6-R) х n / ( r - 2), де

Х - шукане число занять, що підлягають відпрацьовуванню,

^ R - річна (семестрова) оцінка студента з предмета,

n - загальне число занять з предмета,

r - оцінка, отримана при відпрацьовуванні заняття.

Наприклад, у студента К. середній річний (семестровий) рейтинг дорівнює 2,3 при 10 заняттях з предмета:

Х=(2,6-2,3) х 10 / (r - 2)=0,3 х 10 / (r - 2)= 3 / ( r - 2)

Якщо оцінка на першому відпрацьовуванні (і наступних) становить 3, то в знаменнику буде одиниця, тобто 3/1=3, студентові необхідно відпрацювати 3 заняття, на яких він одержав «2».

Якщо оцінка на першому відпрацьовуванні дорівнює «4», то 3/ (4-2)=1,5, тобто йому потрібно відпрацювати ще 2 заняття, які оцінені на «2».

Якщо всі заняття відпрацьовуються на «3» , то в знаменнику завжди буде «1», а чисельник відразу покаже число занять, які необхідно відпрацювати (Х). Якщо по ходу відпрацьовувань трапляється оцінка «4», потрібно знову зробити розрахунок за формулою.

При цьому кожне заняття, оцінене на «2», студент може відпрацьовувати двічі. Якщо після повторних відпрацьовувань він одержує знову бал нижче 2,6, то постає питання про повторний курс з предмета.

З огляду на те, що відпрацювати велику кількість занять перед закінченням семестру неможливо, варто заздалегідь виявити осіб з передбачуваною підсумковою “двійкою,” домагаючись відпрацьовування достатнього числа занять завчасно: при цикловій системі — по закінченні циклу, при стрічковій - не пізніше, ніж за місяць до сесії.

Викладене свідчить про те, що в основу оцінки при диференційованому заліку покладений принцип рейтингової оцінки.

Диференційований залік виставляється студентові після курсу лекцій і за умови виконання всієї навчальної програми.

Схожі:

Інструкція з проведення диференційованого заліку на стоматологічному та фармацевтичному факультетах Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.) iconІнструкція з проведення іспитів в Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.) Загальні методичні принципи проведення іспиту
На першому етапі здійснюється тестування за допомогою наборів тестів, що охоплюють основні цілі предмета. При цьому кожний набір...
Інструкція з проведення диференційованого заліку на стоматологічному та фармацевтичному факультетах Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.) iconІнструкція з рейтингового контролю навчання в Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.)
При цьому цілком зрозуміло, що якість знань не може бути однаковою. Відомо також, що іспит до певної міри носить випадковий характер,...
Інструкція з проведення диференційованого заліку на стоматологічному та фармацевтичному факультетах Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.) iconПроект положения
Настоящее Положение определяет общий порядок организации программы международного обмена в Доннму им. М. Горького и разработано в...
Інструкція з проведення диференційованого заліку на стоматологічному та фармацевтичному факультетах Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.) iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Інструкція з проведення диференційованого заліку на стоматологічному та фармацевтичному факультетах Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.) iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Інструкція з проведення диференційованого заліку на стоматологічному та фармацевтичному факультетах Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.) iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Інструкція з проведення диференційованого заліку на стоматологічному та фармацевтичному факультетах Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.) iconГрафік прийому диференційованого заліку з дитячих хвороб в осінньому семестрі 2009/2010 н р. VI курс, спеціальність «Лікувальна справа»
Графік прийому диференційованого заліку з дитячих хвороб в осінньому семестрі 2009/2010 н р
Інструкція з проведення диференційованого заліку на стоматологічному та фармацевтичному факультетах Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.) iconБілетна програма диференційованого заліку з основ сексології та сексопатології для студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія” на 2007/2008 навчальний рік
Структура сексології, її окремі розділи та їх взаємовідносини в системі сексологічних знань
Інструкція з проведення диференційованого заліку на стоматологічному та фармацевтичному факультетах Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.) iconПрограммой внутреннего аудита в Доннму им. М. Горького на 2012-2013 уч г
Внутренний аудит ск доннму был проведен в соответствии с утвержденной ректором Программой внутреннего аудита в Доннму им. М. Горького...
Інструкція з проведення диференційованого заліку на стоматологічному та фармацевтичному факультетах Доннму ім. М. Горького (обговорена на Вченій Раді 21. 02. 2008 р.) iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2009 році
Наказами вак україни №343 від 30. 05. 2007 р., №871 від 14. 12. 2007 р., №116 від 19. 02. 2008 р та №642 від 12. 11. 2008 р спеціалізованій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи