Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Скачати 86.97 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Дата23.06.2013
Розмір86.97 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05030102, 8.05030102 Шахтне і підземне будівництво


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.


ВСТУП

Науковий зміст і задачі шахтного будівництва і будівництва транспортних, гідротехнічних та інших підземних споруд. Керівничі документи розвитку підземного будівництва. Основні етапи розвитку підземного будівництва. Роль вітчизняних вчених і інженерів [1].


^ 1. МЕХАНІКА ПІДЗЕМНИХ СПОРУД

Розвиток, сучасний стан і основні положення механіки підземних споруд. Сучасні подумки про процеси, які відбуваються у масиві гірничих порід при проведенні гірничих виробок [2].

Механічні моделі, які описують властивості і стан порід навколо гірничих виробок і підземних споруд. Упруга, жорсткопластична, упругопластична, в’язкоупруга і в’язкопластична моделі. Напружений стан гірничих порід у незайманому масиві та навколо виробок. Стійкість оголень порід при будівництві підземних споруд. Взаємодія порід та кріплення гірничих виробок [2].

Основні розрахункові схеми і методи розрахунку кріплення гірничих виробок та обробок підземних споруд на гірничий тиск, тиск підземних вод, внутрішній напір, сейсмічні дійства [3].

Взаємний вплив групи виробок. Залік впливу очисних робіт [4].

Загальна характеристика сучасних методів експериментальних досліджень. Методи та засоби моделювання підземних споруд, взаємодія кріплення (обробок) з масивами порід при будівництві шахт та підземних споруд. Методи і засоби натурних досліджень.


^ 2. ГІРНИЧЕ КРІПЛЕННЯ, ОБРОБКИ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД

Сучасні способи забезпечення стійкості гірничих виробок і підземних споруд. Загальні вимоги до гірничого кріплення (обробки) та її види. Постійне та тимчасове кріплення. Вибір типу і конструкції кріплення (обробок). Нові прогресивні види кріплення гірничих виробок і обробок підземних споруд [3-4].

Кріплення горизонтальних гірничих виробок. Техніко-економічне обгрунтування конструкцій кріплення. Сучасні конструкції кріплення капітальних гірничих виробок.

Сучасні конструкції кріплення підготовчих виробок, які випробують вплив очисних робіт. Особливості конструювання та розрахунку кріплення.

Кріплення похилих гірничих виробок. Особистості конструкцій та розрахункових схем кріплення.

Кріплення вертикальних виробок. Сучасне представлення про умови роботи та ролі кріплення стволів у різних гірничо-геологічних умовах. Конструкції кріплення вертикальних стволів та їх устів. Особливості конструкцій та методів розрахунку кріплення стволів, які випробують вплив очисних робіт [3-4].

Конструкція армування стволів [5].

Типи та види обробок транспортних тунелів і метрополітенів. Монолітні і збірні обробки. Обробки, які обжимають на породу. Обробки підводних тунелів [6].

Типи і конструкції обробок гідротехнічних тунелів. Обробка напірних тунелів, передчасно напружені обробки. Дренаж підземних гідротехнічних споруд [7].

Обробки колекторних тунелів. Захист обробок від корозії.

Кріплення підземних газонафтосховищ шахтного типу [6].

Основні напрямки покращення конструкцій обробок підземних споруд. Конструкції кріплення станцій метро, підходів до станцій, переходів. Гідроізоляція гірничих виробок і підземних споруд [7].


^ 3. БУДІВНИЦТВО ГІРНИЧИХ ВИРОБОК

Класифікація способів будівництва гірничих виробок. Транспортні машини [8].

Вибір форми і розмірів поперечного перерізу гірничих виробок [5; 9].

Сучасні напрямки організації робіт. Економіко-математичні моделі технологічних процесів будівництва гірничих виробок.


3.1 Будівництво горизонтальних та похилих виробок

Будівництво горизонтальних виробок у міцних однорідних породах. Сучасні способи та засоби ведення буровибухових робіт [5].

Провітрювання, навантаження породи, маневрові і допоміжні операції. Технологія, механізація і організація робіт по взведенні кріплення. Комплексна механізація та організація робіт. Сучасні і перспективні напрямки будівництва гірничих виробок у міцних однорідних породах [10]. Щитовий спосіб будівництва гірничих виробок.

Будівництво горизонтальних виробок у м’яких однорідних породах. Сучасні способи будівництва, область їх застосування. Прохідницькі комбайни і комплекси. Перспектива їх застосування.

Будівництво горизонтальних виробок у неоднорідних породах. Способи будівництва. Комплекси обладнання.

Проведення та кріплення похилих виробок. Проведення та кріплення бремсбергів, скатів та печей. Механізація і організація робіт. Сучасні способи проведення і кріплення востающих. Проведення і кріплення уклонів і похилих стволів. Комплексна механізація і організація робіт, а також організація робіт ергатичною системою «технологія-бригада».

Особливості будівництва виробок у шахтах, які небезпечні по газу або розроблюючих пласти, які небезпечні по вибуху пилу [11].


3.2 Будівництво вертикальних стволів звичайним способом

Роботи підготовчого періоду. Обладнання стволів. Застосовані схеми і сучасні прогресивні напрямки. Устя стволів і технологічні відходи, методи їх будівництва. Сучасне обладнання. Сучасні технологічні схеми прохідки будівництва стволів. Буровибухові роботи і напрямки їх покращення. Провітрювання, вантаження порід, підйом, водовідлив, допоміжні процеси і обладнання [12].

Сучасні способи взведення постійного кріплення.

Прохідницькі комплекси та агрегати. Класифікація і область застосування. Направлення розвитку комплексної механізації і організації робіт. Нові способи руйнування гірничих порід і перспективи їх розвитку. Сучасна технологія армування вертикальних стволів. Проведення сполук стволів з виробками приствольного двора. Сучасні способи поглиблення стволів. Комплекси обладнання [13].

3.3 Будівництво вертикальних стволів спеціальними способами [14]

Інженерно-геологічна характеристика порід, яка визначає необхідність застосування при будівництві підземних споруд спеціальних способів.

Класифікація спеціальних способів.

Способи прохідки шляхом захисту вибою від нестійких порід при допомозі спеціального кріплення, яке випереджає вибій. Штучне водозниження. Кесонний спосіб проходки.

Тимчасове та постійне укріплення порід. Заморожування порід. Основні напрямки розвитку та покращення цього способу.

Тампонаж гірничих порід. Класифікація, область застосування, комплексна механізація. Хімічне та електрохімічне зміцнення нестійких та тріщинуватих порід. Нові способи зміцнення нестійких порід.

Буріння шахтних стволів і свердловин великого діаметру. Аналіз сучасного стону, ведуча роль України в техніці буріння. Технологія ведення робіт. Сучасні способи зведення кріплення.

Бурові установки, їх конструктивні схеми і класифікація.


3.4 Будівництво горизонтальних виробок у нестійких та водоносних породах [14-15]

Проведення виробок у нестійких породах. Класифікація способів і область застосування. Щитовий спосіб. Характеристика щитів. Спосіб заморожування. Штучне водозниження, схеми і область їх застосування.

Тампонаж гірничих порід. Основні напрямки у розвитку та покращеньні способів будівництва.

Будівництво виробок у особистих умовах. Проведення та кріплення виробок по пластам, які небезпечні до раптових викидів вугілля і газу. Проведення і кріплення виробок у масивах, які небезпечні по гірничим ударам і викидам породи і газу. Сучасні способи боротьби з раптовими викидами вугілля, породи і газу.


^ 4. БЕЗПЕКА ВИБУХОВИХ РОБІТ

Основні напрямки забезпечення безпеки вибухових робіт.

Особливості застосування і принципи побудови запобіжних ВР. Рецептури сучасних запобіжних ВР. Параметри і засоби короткосповільненого підривання.

Організація і технологія проведення струсного підривання при розкритті викидонебезпечних пластів, проведенні виробок по викидонебезпечним вугільним пластам та пісковикам, а також при очисних роботах. Сучасні способи вибухозахисту гірничих виробок при вибухових роботах [10; 16-18].


^ 5. ВИБУХОЗАХИСТ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК [19-20]

Запобіжне середовище при вибухових роботах: визначення, призначення, способи утворення, основні параметри, область застосування.

Пасивні заслони. Призначення, види, основні параметри, схема утворення, область застосування.

Принцип дії автоматичної системи локалізації вибухів метану та вугільного пилу. Загальна характеристика сучасних автоматичних систем для вугільних шахт.

Сучасна концепція вибухозахисту вугільних шахт.

Вибуховість метаноповітряних та пило повітряних сумішей.

Загальна характеристика та умови застосування способів попередження вибухів відкладеного вугільного пилу.

Механізм займання газопилоповітряних сумішей при роботі прохідничих комбайнів та загальна характеристика способів попередження.

Основні напрямки по попередженню запалювання метаноповітряних сумішей від статичної електрики.

Вибухозахист гірничих виробок при бурінні свердловин.

Основні принципи вибухозахисту дегазаційних систем підземних споруд та метрополітенів.


Л І Т Е Р А Т У Р А


1. Шевцов Н.Р., Миндюков Ю.И. Основы специальности «Шахтное и подземное строительство»: Учебное пособие. – Донецк: Новый мир, 2000. – 97 с.

2. Булычев Н.С. Механика подземных сооружений. – М.: Недра, 1982. – 270 с.

3. Булычев Н.С., Абрамсон Х.И. Крепь вертикальных стволов шахт. – М.: Недра, 1978. – 301 с.

4. Справочник инженера-шахтостроителя. В 2-х томах. Под общ. ред. В.В. Белого. – М.: Недра, 1983. Том 1. – 439 с. Том 2. – 423 с.

5. Гузеев А.Г. Проектирование и строительство горных предприятий: Учебник. – М.: Недра, 1987. – 232 с.

6. Кауфман Л.Л., Кулдыркаев Н.И., Лысиков Б.А., Строительство туннелей. Монография. Ч. I и II. – Донецк: «Норд-Пресс», 2006. – 361 с.

7. Лысиков Б.А. и др. Строительство метрополитенов. – Донецк: «Норд-Пресс», 2004. – 381 с.

8. Мухопад М.Д. Транспортні машини. – Х.: Вид-во «Основа» при Харк. ун-ті, 1993. – 192 с.

9. УТП 101.00.174131.002-2004. Уніфіковані типові перетини гірничих виробок, закріплених комбінованим арочним кріпленням із взаємозамінного шахтного профілю. Альбом. К., 2004. – 169 с.

10. Шевцов М.Р., Таранов П.Я., Левіт В.В., Ґудзь О.Г. Під заг. ред. М.Р. Шевцова. Руйнування гірських порід вибухом: Підручник для вузів. – 4-е вид. перероб. і доп. – Донецьк: ТОВ „Лебідь”, 2003. – 279 с.

11. Большинский М.И., Большинский И.М. Сооружение выработок в выбросоопасном массиве горных пород. – К.: Техніка, 1989. – 120 с.

12. Тюркян Р.А., Шалагин А.М., Ордов И.В., Иванов В.В., Чичило Г.К., Бурего Н.С., Пулеев С.Ф. Организация работ при сооружении горных выработок из бетона и железобетона – М.: ЦНИЭИуголь, 1988. – 70 с.

13. Стоев И.С., Стоев П.И. Технология и организация строительства вертикальных стволов шахт. – Донецк: ЦБНТИ, 1994. – 212 с.

14. Пшеничный Ю.А., Левит В.В. Конспект лекций по дисциплине «Технология сооружения горных выработок в сложных горно-геологических условиях (специальные способы строительства)»: Учебное пособие. – Донецк: ООО «Лебедь», 1997. – 220 с.

15. Кипко Э.Я., Должиков П.Н., Дудля Н.А. и др. Комплексный метод тампонажа при строительстве шахт: Учеб. пособие – 2-е изд., перераб. и доп. - Днепропетровск: Национальный горный университет, 2004. – 415 с.

16. Александров В.Е., Шевцов Н.Р., Вайнштейн В.И. Безопасность взрывных работ в угольных шахтах. – М.: Недра, 1986. – 150 с.

17. Кутузов Б.Н., Скоробогатов В.М., Ефремов И.Е., Мосинец В.Н., Дубнов Л.В., Фридман Л.Г., Пугачев В.И., Кушнеров П.И., Зенин В.И., Стикачев В.И., Вайнштейн Б.И., Шевцов Н.Р., Глоба В.М./ Под общ.ред. Б.Н. Кутузова. Справочник взрывника – М.: Недра, 1988. – 511 с.

18. Шевцов Н.Р., Калякин С.А., Левит В.В., Борщевский С.В., Антонович Ю.И., Бабичев В.А. Под общ. ред. Н.Р. Шевцова. Практикум по взрывному делу: Учебное пособие для вузов. – Донецк: Норд-Пресс, 2003. - 94 с.

19. Умнов А.Е., Голик А.С., Палеев Д.Ю., Шевцов Н.Р. Предупреждение и локализация взрывов в подземных условиях– М.: Недра, 1990. – 286 с.

20. Шевцов Н.Р. Взрывозащита горных выработок: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Донецк: Норд-Пресс, 2002. – 280 с.

21. Шевцов Н.Р., Калякин С.А., Левит В.В., Борщевский С.В., Антоневич Ю.А., Бабичев В.А. Практикум по взрывному делу: Учебное пособие. - Севастополь: «Вебер», 2004. – 95 с.

22. Шевцов М.Р., Левіт В.В., Рубльова О.І. Промислові вибухові технології: Навчальний посібник для вузів. - Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 283 с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05100304, 05100304 Прилади І системи екологічного моніторингу Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
«Пристрої і системи екологічного моніторингу» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напрямку «Приладобудування»...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р.
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 18010010, 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація Донецьк, Доннту, 2013р. 1 Загальні положення
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ
Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050309, 05050309 Гірничі машини та комплекси Донецьк, Доннту, 2013р зміст тема вступ.
Призначення, класифікація, умови експлуатації, вимоги до обладнання гiрничих машин І комплексів (ГМіК). Класифікація гміК. Види руйнування...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050309, 05050309 Гірничі машини та комплекси Донецьк, Доннту, 2013р зміст тема вступ.
Призначення, класифікація, умови експлуатації, вимоги до обладнання гiрничих машин І комплексів (ГМіК). Класифікація гміК. Види руйнування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи