Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж
Скачати 40.29 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж
Дата23.06.2013
Розмір40.29 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05070102, 8.05070102 Електричні системи і мережі


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.


 1. Основні питання з теорії електричних мереж


Класифікація і загальне призначення електротехнічних систем і мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний). Методи розрахунку режимів. Режими роботи нейтралі трансформаторів.

Метод зустрічного регулювання. Регулювання напруги. Вибір засобів регулювання напруги. Регулювання напруги зміненням коефіцієнту трансформації (РПН, ПБЗ), за допомогою компенсації реактивної потужності, змінення параметрів мережі.

Економічний режим роботи трансформаторів. Визначення умови відключення одного з трансформаторів на підстанції.

Однорідна мережа. Економічний потокорозподіл в замкнених мережах. Визначення доцільності розмикання замкненої мережі. Визначення зрівняльної потужності.

Визначення втрат потужності і електроенергії в елементах мережі. Кількість годин максимального навантаження, максимальних втрат. Графіки навантаження і їх використання при розрахунку режимів.

Вплив компенсувальних пристроїв на параметри режиму.


 1. ^ Елементи проектування електричних мереж


Методи виконання техніко-економічних розрахунків. Критерії оптимальності при обранні кращого з варіантів електричних мереж. Капіталовкладення, експлуатаційні витрати. Приведені витрати. Умови зіставлення варіантів.

Вибір номінальної напруги. Вибір перетинів проводів. Нагрівання проводів в післяаварійному режимі. Втрати напруги. Механічна міцність проводів. Втрати потужності на корону.

Вибір кількості і потужності трансформаторів споживчих підстанцій. Перевірка завантаження трансформаторів у нормальному і післяаварійному режимах.

Компенсувальні пристрої. Їх конструкція і використання в електричних мережах. Вибір типу і потужності компенсувальних пристроїв. Розподіл потужності компенсувальних пристроїв між секціями трансформаторних підстанцій. Перевірка завантаження трансформаторів за умови компенсації реактивної потужності.


 1. ^ Розрахунок струмів короткого замикання


Усталений режим трифазного короткого замикання. Вплив навантаження та дії АРЗ на значення струмів КЗ. Параметри схем заміщення окремих послідовностей. Правило еквівалентності прямої послідовності. Дослідження струмів короткого замикання для довільного моменту часу. Порівняння струмів різних видів КЗ. Встановлення доцільності розземлення нейтралей трансформаторів в мережі 110 кВ.


 1. ^ Вибір і перевірка високовольтного обладнення підстанцій


Основні типи вимикачів, їх принципи дії і конструкції. Виникнення електричної дуги в апаратах. Принцип їх гасіння. Дугогасійні пристрої камери, їх призначення, класифікація і принцип дії.

Конструкції олійних, повітряних, електромагнітних та елегазових вимикачів. Умови вибору вимикачів. Приводи вимикачів.

Роз’єднувачі, короткозамикачі, відокремлювачі, заземлювачі, їх призначення. Приводи для роз’єднувачів, короткозамикачів і відокремлювачів. Блокіровки в розподільчих пристроях від неправильних операцій з роз’єднувачами.

Перевірка вимикачів і роз’єднувачів на стійкість дії струмам короткого замикання.


^ ВИМОГИ ДО ОЦІНКИ З ІСПИТУ


Оцінка “відмінно” – якісні теоретичні знання, рішення задач без похибок.

Оцінка “добре” – мають місце незначні похибки, які не привели до знетворення суті.

Оцінка “добре” – мають місце суттєві похибки, хід рішення вірний.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Электрические системы и сети [Текст] / Н.В. Буслова, В.Н. Вино-славский, Г.И. Денисенко, В.С. Перхач. – К.: Вища школа, 1986. – 584 с.Ульянов С.А.

 2. Идельчик, В.И. Электрические системы и сети [Текст] / В.И. Идельчик. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.

 3. Правила устройства электроустановок [Текст]. – Харьков : Изд-во Индустрия, 2007. – 416 с.

 4. Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования [Текст]: учеб. пособие / Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.

 5. Справочник по проектированию электросистем/ И.Г. Карапетян, Д.Л. Файбисович, И.М. Шапиро; под ред. Д.Л. Файбисовича. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 352 с.

 6. Баумштейн, И.А. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения [Текст] / И.А. Баумштейн, М.В. Хомяков. – М.: Энергоиздат, 1981. – 656 с.

 7. Переходные процессы в системах электроснабжения [Текст]: учебник / В.И. Винославский, Г.Г. Пивняк, Л.И. Носен и др.; под ред. В.И. Винославского. - К.: Выща шк. Головне видавництво, 1989. - 422 с.

 8. Ульянов, С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах [Текст] / С.А. Ульянов. – М.: Энергия, 1970. – 520 с

 9. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций [Текст]: учеб. / Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергия, 1980. – 600 с.

 10. Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций [Текст] / под ред. Б.Н. Неклепаева. – М.: Энергия, 1978. – 456с.


Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація І загальне призначення електротехнічних систем І мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація І загальне призначення електротехнічних систем І мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р.
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання
Основні поняття, терміни і визначення, що відносяться до обробки різанням. Предмет теорії обробки матеріалів. Основні поняття і визначення...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05100304, 05100304 Прилади І системи екологічного моніторингу Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
«Пристрої і системи екологічного моніторингу» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напрямку «Приладобудування»...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05040102, 05040102 Металургія кольорових металів Донецьк, Доннту, 2013р. Зміст програми вступ
До програми включено питання теорії та технології виробництва кольорових металів із рудо-мінеральної та техногенної сировини, питання...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 18010010, 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація Донецьк, Доннту, 2013р. 1 Загальні положення
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи