Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р. icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р.
Скачати 69.61 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р.
Дата23.06.2013
Розмір69.61 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05070103, 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.

1 Вимоги до систем електропостачання


Вимоги до ЕП. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність струму.

Надійність і безперервність електропостачання. Категорії відповідальності. Допустимі перерви в електропостачанні. Загальні принципи резервування. Роль експлуатації в забезпеченні надійності. Збитки від перерви живлення.

Джерела живлення. Власні джерела. Зв’язок з енергосистемою. Приклади порушень незалежності джерел живлення. Застосування одно- та дволанцюгових ЛЕП. Питання екології при проектуванні ЕП. Електромагнітна сумісність. Показники якості електроенергії, їх нормування в Україні та за її межами.

Вплив відхилень напруги на освітлювальні і силові електроприймачі. Нормування відхилень. Вплив відхилень частоти на електроприймачі і пристрої автоматики. Доза коливань і доза флікера. Несинусоїдальність і несиметрія.


^ 2 Електричні навантаження


Задачі розрахунку навантажень. Ефекти нагріву провідника. Рівняння нагріву. Поняття розрахункового електричного навантаження. Напівгодинний максимум.

Характеристики навантажень електроприймачів. Середня потужність, коефіцієнт використання, їх зв’язок з витратами електроенергії. Характеристики групового графіку навантаження. Середня потужність і коефіцієнт застосування. Ефективна потужність. Дисперсія навантаження. Коефіцієнт форми.

Ефективне число електроприймачів. Сутність методу впорядкованих діаграм. Модифікований статистичний метод: сутність, переваги, недоліки, методика розрахунку. Розрахунок однофазних навантажень.

Емпіричні методи розрахунку навантажень.

Методи розрахунку річного розходу електроенергії. Витрати електроенергії на освітлення. “Витрати” реактивної енергії. Річні втрати активної енергії в мережах та реакторах. Розрахунок по максимальному навантаженню. Втрати електроенергії в трансформаторах.


^ 3 Системи низьковольтного електропостачання


Рід струму і частота. Мережі постійного струму. Принципи вибору напруги до 1000В. Трьох- і чотирьохпровідні мережі. Технічне призначення нульового проводу. Режими нейтралі у чотирьох провідних системах. Захисне заземлення в чотирьохпровідних мережах. Умови використання окремого заземлення корпусів.

Роль опору нульового проводу. Запобіжники в нульовому проводі однофазних відгалужень. Ємнісні струми замикання в трьохпровідних мережах.

Контроль ізоляції в трьохпровідних мережах. Захисне заземлення. Пробивний запобіжник. Надійність електропостачання трьох- та чотирьохпровідних мереж.

Класифікація приміщень. Засоби проводки ізольованими проводами. Принцип індустріалізації монтажу, його переваги.

Конструктивне виконання магістральних мереж. Проводка відкритими шинопроводами. Магістральні і розподільчі закриті шинопроводи. Засоби прокладки закритих шинопроводів. Переваги і недоліки шинопроводів. Магістральні кабелі.

Схеми електропостачання до 1000 В. Порівняння магістральних і радіальних схем. Схема блоку “трансформатор-магістраль”. Схеми резервування. Живлення освітлювальних мереж.

Види пошкоджень в низьковольтних мережах. Особливості розрахунків струмів короткого замикання. Вибір запобіжників по номінальним параметрам, по тривалому і піковому струмам та іншим показникам. Вибір запобіжників для магістральних мереж. Переваги і недоліки запобіжників.

Захисти, які відтворюються магнітним пускачем. Захист мереж автоматами. Переваги і недоліки автоматів. Груповий захист одним автоматом.


^ 4 Принципи високовольтного електропостачання


Принципи побудови схем електропостачання високої напруги. Порівняння паралельної і роздільної роботи по безперервності, якості напруги, втратам електроенергії, струмам КЗ, релейному захисту, ємніснім струмам. Випадки паралельної роботи.

Глибокий ввід, його переваги. Вибір числа цехових трансформаторів та їх потужності.


^ 5 Каналізація електроенергії


Конструкція кабелів різної напруги. Масло- та газонаповнені кабелі. Кабелі з пластмасовою ізоляцією. Засоби прокладки кабелів: вимоги, переваги і недоліки, область застосування. Допустимі навантаження і перенавантаження.

Конструкція і засоби прокладки жорстких і гнучких струмопроводів. Переваги і недоліки струмопроводів. Цехові підстанції. Питання екології в проектуванні підстанцій.


^ 6 Системи високовольтного електропостачання


Вибір напруги 6-10 кВ. Схеми внутрішнього електропостачання 6-10 кВ. Радіальні схеми, їх резервування. Переваги і недоліки радіальних схем.

Магістральні схеми з кабелями. Магістралі для електроприймачів третьої, другої та першої категорії. Магістральні схеми з струмопроводами.

Вибір кількості і потужності трансформаторів ГЗП і ПГВ. Однотрансформаторні ГЗП і їх резервування. Відкриті та закриті ГЗП.

Схеми комутації цехових підстанцій. Глухе приєднання. Схеми з запобіжниками і роз’єднувачами, з вимикачами навантаження, з вимикачами. Запобіжники ПК. Схеми з одною системою шин.

Схеми комутації ГЗП на стороні нижчої напруги. Одинарна система шин. Схема з розщепленими обмотками. Застосування вакумних та інших вимикачів.

Схеми комутації ГЗП на стороні вищої напруги. Схема з роз’єднувачами і вимикачами. Недоліки схем з короткозамикачами і відокремлювачами. Застосування елегазових вимикачів.


^ 7 Компенсація реактивної потужності


Недоліки споживання реактивної потужності: збільшення завантаження мереж, втрати напруги і потужностей, вплив на генератори.

Коєфіцієнт потужності та засоби його збільшення. Принцип компенсації реактивної потужності. Економічна ефективність компенсації. Оптимізація компенсації. Розподіл конденсаторів в мережах. Області застосування індивідуальної компенсації. Регулювання реактивної потужності.

Застосування конденсаторів, їх переваги і недоліки. Особливості роботи конденсаторних устроїв.

Сучасні тарифи на електроенергію. Електронні лічильники. Ефективність одноставочного та трьохзонного тарифів.


^ 8 Замикання в мережах електропостачання


Розрахунок струмів короткого замикання (КЗ). Засоби зменшення струмів КЗ. Індивідуальне і групове реактування. Здвоєні реактори. Безреакторні схеми. Компенсація струмів замикання на землю.

Особливості релейного захисту від замикань на землю. Розрахунковий метод визначення струмів замикання на землю.

Поточний контроль струму замикання. Автоматичне регулювання струму замикання.


^ 9 Поліпшення якості напруги і електрозбереження


Основні показники якості напруги в електричних мережах. Регулювання напруги. Схемні засоби покращення якості напруги. Особливості зменшення несинусоїдальності і несиметрії напруги. Застосування з’єднання “зигзаг”.

Задача зменшення витрат електроенергії в ринкових умовах. Питомі норми розходу, їх обґрунтування. Зменшення втрат потужності – комплексна проблема.


^ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


 1. Шестеренко В.Е. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 656с.

 2. Рудницький В.Г. Внутрішньоцехове електропостачання. Курсове проектування . Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 280 с.

 3. Справочник по проектированию электроснабжения // Под ред. Ю.Г. Барыбина, А.Е.Федорова. – М.: Энергоатомиздат, 1990 – 430 с.

 4. Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий. – М.: Энергатомиздат, 1984. - 473 с.

 5. Федоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 235 с.

 6. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий: Учеб. для студ. вузов по спец. "Электропривод и автоматизация промышленных установок" – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986.

 7. Блок В.М. Электрические системы и сети: Учеб.пособие для электроенерг. спец. вузов. – М.: Высш.шк., 1986.

 8. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – 3–е изд.. – М., Энергоатомиздат, 1987– 648 с.

 9. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. - М.:Энергатомиздат, 1989. - 608 с.

 10. Правила устройства электроустановок. – Х.: Изд-во «Форт», 2009. – 704 с.

 11. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Затверджені наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року № 258. Правила користування електричною енергією, Харків, «Індустрія», 2009.-120 с.

 12. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 N 4.

 13. Синягин Н.Н. и др. Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики – М., Энергоатомиздат, 1984. – 448 с.

 14. Чернобровов В.А. Релейная защита. - М.: Высш. Шк., 1989. – 652 с.

 15. Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей – Л., Энергатомиздат, 1985 - 295 с.

 16. Зюзин А.Ф. Поконов Н.З. Антонов М.В. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: Учеб. для учащихся электротехнических спец. Техникумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986.

 17. Охрана труда в электроустановках: учебник для вузов/ Под ред. Б.А.Князевского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1983.

 18. Шидловский А.К., Куренный Э.Г. Введение в статистическую динамику систем электроснабжения. - К.: Наукова думка, 1984. - 271 с.

 19. Шидловский А.К., Вагин Г.Я., Куренный Э.Г. Расчеты электрических нагрузок систем электроснабжения промышленных предприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1992. - 224 с.

 20. Кузнецов В.Г., Куренный Э.Г. Лютый А.П. Электромагнитная совместимость. Несимметрия и несинусоидальность напряжения. Донецк.: Норд-Пресс, 2005. – 250 с.

 21. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – Введ. в Украине 01.01.2000.Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р. iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2012р.
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р. iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Вимоги до систем електропостачання
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р. iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р. iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05100304, 05100304 Прилади І системи екологічного моніторингу Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
«Пристрої і системи екологічного моніторингу» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напрямку «Приладобудування»...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р. iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р. iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 18010010, 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація Донецьк, Доннту, 2013р. 1 Загальні положення
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р. iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р. iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р. iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація і загальне призначення електротехнічних систем і мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р. iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ
«Електронна техніка», який визначає зміст та порядок атестації студентів, що закінчили повний курс підготовки за програмою бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи