Перелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка» icon

Перелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Скачати 69.33 Kb.
НазваПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Дата08.08.2012
Розмір69.33 Kb.
ТипДокументи

Перелік документів,

необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури)

у Національному університеті «Львівська політехніка»


(документи необхідно подавати до відділу докторантури і аспірантури на паперовому та електронному носіях не пізніше ніж за два тижні до проведення планового засідання Вченої ради університету)


Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні Вченої ради університету, необхідно подати такі документи:
Назва документу

Кількість примірників

1.

^ Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту з рішенням (ухвалою) про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за даною спеціальністю.

1 примірник

2.

^ Обґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*).

3 примірники

(1 примірник - за підписом директора інституту та завідувача відповідної кафедри;

2 примірники оформлені для підпису ректора (проректора))

3.

^ Відомості про наукове забезпечення спеціальності (за формою 1, що додається), на кожну спеціальність оформляється окремо (необхідно подати відомості про 3 (та більше) докторів наук та 2-3 (не більше) кандидатів наук, трудові книжки яких знаходяться у відділі кадрів університету).

4.

^ Відомості про напрями наукових досліджень інституту та кафедр зі спеціальності, за якою пропонується відкриття аспірантури (докторантури), (за формою 2, що додається)

5.

^ Список штатних працівників університету, що забезпечать підготовку фахівців за даною спеціальністю, трудові книжки яких знаходяться у відділі кадрів університету (за формою 3, що додається). У цьому списку наводяться відомості про тих працівників, що й у п.3. – «Відомості про наукове забезпечення спеціальності».

2 примірники

(за підписом начальника відділу кадрів)

6.

Ксерокопії першої та останньої сторінок трудових книжок, а також дипломів усіх науково-педагогічних працівників, прізвища яких зазначені у «Відомостях про наукове забезпечення спеціальності», завірені у відділі кадрів університету.

по 2 примірники


7.

Копії ліцензій про акредитацію спеціальностей, за якими ведеться підготовка спеціалістів та магістрів, що відповідають науковій спеціальності, за якою пропонується відкриття аспірантури

2 примірники

В обґрунтуванні щодо відкриття аспірантури (докторантури) необхідно вказати :


 1. За якими спеціальностями ведеться підготовка спеціалістів і магістрів, підкресливши при цьому спеціальності, що відповідають науковій спеціальності, за якою пропонується відкриття аспірантури. При відкритті докторантури – відповідно зазначаються спеціальності аспірантури.

 2. Кількість працівників в інституті та на кафедрах, в тому числі конкретно:

 • докторів наук (в дужках вказати, скільки з них мають вчене звання професора, доцента, старшого наукового співробітника + скільки з них є штатними працівниками університету з відповідним записом у трудовій книжці, а також - скільки на засадах сумісництва);

 • кандидатів наук (в дужках вказати, скільки з них мають вчене звання професора, доцента, старшого наукового співробітника + скільки з них працюють у штаті установи з відповідним записом у трудовій книжці і скільки на засадах сумісництва).

 1. З якого року відкрита в інституті аспірантура і докторантура та за скількома спеціальностями, (зазначити шифри і назви), якщо йдеться про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі або докторантурі.

 2. Мету відкриття.

 3. Чому виникла потреба у підготовці кандидатів (докторів) наук саме з цієї наукової спеціальності.

 4. Для кого будуть готуватися фахівці вищої кваліфікації з цієї спеціальності.

 5. Обґрунтувати реальну потребу у підготовці фахівців вищої кваліфікації саме за цією науковою спеціальністю.

 6. Напрями наукових досліджень інституту та кафедр за спеціальністю, що відкривається.

 7. Наявність наукової школи за даним науковим напрямом.

 8. Наявність експериментальної бази для проведення наукових досліджень за даним науковим напрямом.

 9. Плановий обсяг прийому за даною науковою спеціальністю.

 10. Наявність спеціалізованих вчених рад в університеті за спеціальністю, що відкривається.

 11. Наявність фахових видань.

 12. Наукове забезпечення даної спеціальності:

 • кількість штатних докторів і кандидатів наук за даною спеціальністю,

 • скільки аспірантів, докторантів і здобувачів - як за державним замовленням, так і на контрактній основі - має кожен із зазначених в таблиці (форма 1) науково-педагогічних працівників і з яких спеціальностей.

Форма 1

Відомості

про наукове забезпечення спеціальності (вказати шифр і назву спеціальності та галузь наук)

для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури)

у Національному університеті “Львівська політехніка”


№ п/п

Прізвище,

ім’я, по батькові

Місце основної роботи (установа, її відомча підпорядкованість)

Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація

Шифр спеціальності, за якою може здійснюватися кваліфіковане наукове керівництво або консультування

Основні праці (2-3 назви) за спеціальністю, з якою пропонується відкриття аспірантури (докторантури)

1

2

3

4

5

6

1
Форма 2

^ Напрями наукових досліджень

Інституту (вказати назву інституту)

Національного університету “Львівська політехніка”

за спеціальністю (вказати шифр і назву спеціальності)№ п/п

Шифр та назва спеціальності, за якою пропонується відкриття аспірантури (докторантури)


Назва вищого навчального закладу (наукової установи),

інститут, кафедра,

підготовка спеціалістів та магістрів за даною спеціальністюНапрями наукових досліджень вищого навчального закладу (наукової установи) за спеціальністю, за якою пропонується відкриття аспірантури (докторантури)


Наукове забезпечення

(науковий ступінь, прізвище, ім’я, по-батькові доктора наук (кандидата наук), шифр та назва спеціальності, за якою захищена дисертація)

1

2

3

4

5


Форма 3

^ Список штатних працівників

Національного університету «Львівська політехніка»,

які забезпечать наукове керівництво роботою аспірантів за спеціальністю (вказати шифр і назву спеціальності), трудові книжки яких знаходяться у відділі кадрів університету


№ п/п

Прізвище,

ім’я, по батькові

Науковий ступінь,

вчене звання

Шифр та назва спеціальності,

за якою здійснюватиметься наукове керівництво

1

2

3

4
Проректор з наукової роботи

Національного університету “Львівська політехніка”

З. Г. ПіхНачальник відділу кадрів


Д. В. Кожуров

Схожі:

Перелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка» iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Перелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка» iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Перелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка» iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Перелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка» iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Перелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка» iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Перелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка» iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Перелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка» iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Перелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка» iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Перелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка» iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Перелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка» iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи