Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» icon

Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Скачати 44.15 Kb.
НазваЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Дата28.10.2014
Розмір44.15 Kb.
ТипДокументи

Зразок типової

посадової інструкції

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»


«Погоджено»

«Затверджено»

Голова профкому

________________В.Г.Гайдук

Начальник юридичного відділу

________________ А.М. Мороз

Начальник відділу охорони праці

________________В.Б.Шепітчак

Проректор з наукової роботи

Національного університету

“Львівська політехніка”

_________________З.Г.Піх
«___» ______________20 р^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПРОВІДНОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА  1. загальні положення


Посадову інструкцію для провідного наукового співробітника розроблено науково-дослідною частиною Національного університету “Львівська політех-ніка” на підставі «Положення про атестацію наукових працівників», затверд-женого Постановою Кабінету Міністрів № 1475 від 13.08.1999 р. та відповідно до Постанови Держкомпраці СРСР № 416 від 30.12.1988 р., довідника кваліфі-каційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мініс-терства праці та соціальної політики України № 336 від 29.12.2004 р., а також Статуту Національного університету "Львівська політехніка”, Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом та “Положення про атес-тацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів, фахівців та робітників науково-дослідної частини” Національного університету “Львівська політехніка”, затвердженого наказом № 58-2-10 від 06 жовтня 2011р.

Посадову інструкцію розроблено з метою встановлення типових посадових обов'язків та кваліфікаційних вимог до наукового працівника, який обіймає по-саду провідного наукового співробітника науково-дослідної частини у Націо-нальному університеті «Львівська політехніка».

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ`ЯЗКИ
2.1. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з окремих про-блем (тем, завдань) науки і техніки й очолює групу зайнятих ними пра-цівників або є відповідальним виконавцем окремих завдань науково-технічних програм.

2.2. Займається науково-технічним розв'язанням найскладніших проблем, обирає методи проведення досліджень та необхідні для цього засоби.

2.3. Обгрунтовує напрями нових досліджень та розробок і методи їх ви-конання, вносить пропозиції до планів науково-дослідних робіт.

2.4. Організує формування програми робіт, координує діяльність спів-виконавців при спільному виконанні робіт з іншими організаціями у доручених йому завданнях, узагальнює отримані результати.

2.5. Визначає сферу застосування результатів наукових досліджень та роз-робок й організує практичну реалізацію цих результатів.

2.6. Здійснює підготовку наукових кадрів та бере участь у підвищенні їх

кваліфікації.

2.7. Дбає про особисту безпеку і здоровя, а також про безпеку і здоровя оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території університету. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.3. ПОВИНЕН ЗНАТИ
3.1. Наукові проблеми у відповідній галузі знань, науки і техніки.

3.2. Напрями розвитку відповідної галузі науки.

3.3. Чинне законодавство у відповідній галузі науки.

3.4. Сучасні досягнення у відповідній галузі науки.

3.5. Новітні методи, засоби планування, організації, проведення і впровад-ження наукових досліджень і розробок (аналіз, патентно-інформаційне за-безпечення, випуск науково-технічної документації).

3.6. Основи наукової організації праці, виробництва і керування.

3.7. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони пра-ці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуаль-ного захисту.4. Права
4.1. Має право у визначених законодавством межах отримувати інформа-цію від бухгалтерії, планово-фінансового відділу, відділу кадрів та інших під-розділів науково-дослідної частини та університету, яка стосується організації і виконання НДР та оплати праці, а також вносити свої пропозиції щодо організації і вдосконалення виконання НДР до будь-яких служб і посадових осіб університету.

4.2. Має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася вироб-нича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобовязаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця.

4.3. Має право на пільги та компенсацію за роботу в шкідливих умовах або за особливий характер праці (ст.8 Закону про відпустки).
5. Відповідальність
5.1. Несе відповідальність за невиконання своїх посадових обов'язків від-повідповідно до чинного законодавства.

5.2. Несе безпосередню відповідальність за порушення вимог чинного за-конодавства з охорони праці та пожежної безпеки.6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ Вимоги
6.1. Науковий ступінь доктора або кандидата наук.

6.2. Наявність наукових праць або авторських свідоцтв (патентів) на вина-ходи, великих проектів та розробок.


Директор інституту: __________ __________________

«____» __________ р. (підпис) (прізвище, ініціали)
Науковий керівник: __________ __________________

«____» __________ р. (підпис) (прізвище, ініціали)

З посадовою інструкцією

ознайомлений: __________ _________________

«____» __________р. (підпис) (прізвище, ініціали)

Схожі:

Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Завідувача науково-дослідним відділом ( лабораторією) науково-дослідної частини у складі університету
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атес-тацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підроз-ділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Завідувача науково-дослідного сектора (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи