Наказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік icon

Наказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
НазваНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
Сторінка1/9
Дата28.10.2014
Розмір1.26 Mb.
ТипНаказ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

НАКАЗ

«_23__» ___грудня____ 20__ р. м. Львів № ___42-2-10____
Про підсумки наукової та науково-

технічної діяльності

Національного університету

«Львівська політехніка» у 2013 році


Оголошую наказ Міністерства освіти і науки України від 02.12.2013 1685

Про підсумки наукової та науково- технічної діяльності за 2013 рікМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

02.12. 2013 № 1685

^

Про підсумки наукової та науково-

технічної діяльності за 2013 рік


З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових установ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України,

НАКАЗУЮ:

  1. Вищим навчальним закладам та науковим установам:

1.1. Підвести підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік, у частині виконання науково-дослідних робіт, що фінансувались відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів та наукових установ за рахунок коштів державного бюджету, отримання грантів на наукові дослідження і розробки, які виконувались науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами.

1.2. Подати на державну реєстрацію до Українського інституту науково-технічної і економічної інформації Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України заключні звіти про виконання робіт, які зареєстровано згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 № 977.

1.3. Подати департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименку О. В.) узагальнену інформацію щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності згідно з переліком інформаційних матеріалів щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності, що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ відрядити до Міністерства освіти і науки України проректорів з наукової роботи для звітування про проведену в 2013 році наукову та науково-технічну діяльність відповідно до графіку звітування та презентації вищих навчальних закладів та наукових установ щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік згідно з додатком 1.

3. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.) забезпечити:

3.1. Здійснення організації проведення звітної кампанії;

3.2. Приймання річних звітів у встановленому порядку;

3.3. До 30 березня 2014 року розгляд на засіданнях секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства освіти і науки України анотованих звітів за закінченими у 2013 році науково-дослідними роботами, що виконувались вищими навчальними закладами та науковими установами за рахунок коштів державного бюджету;

3.4. До 15 квітня 2014 року підготовку узагальненої інформації про наукову та науково-технічну діяльність вищих навчальних закладів та наукових установ за 2013 рік та проведення засідання Наукової ради Міністерства освіти і науки України, на якому розглянути результати експертизи анотованих звітів за закінченими у 2013 році науково-дослідними роботами, здійсненої на засіданнях секцій за фаховими напрямами;

3.5. До 30 квітня 2014 року інформування вищих навчальних закладів та наукових установ про результати експертизи анотованих звітів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра Є. М. Суліма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і

науки України

02.12.__ 2013 № _1685______

Перелік

інформаційних матеріалів щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності

1. Річний звіт за формою державної статистичної звітності № 3–наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (річна) згідно з Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 10.08.2010 № 323 «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій».

2. Інформація про виконання показників паспортів бюджетних програм за 2013 рік.

3. Презентація щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік та рекламні матеріали на СD-RW диску до 100 МВ у програмі Power Point.

4. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність вищого навчального закладу або наукової установи за 2013 рік, затверджена їх керівником (за формою згідно з додатком 1).

5. Показники наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи за 2010-2013 роки (за формою згідно з додатком 2).

6. Інформація щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок (за формою згідно з додатком 3).

7. Описи найбільш ефективних розробок (2-3 од.) (за формою згідно з додатком 4).

8. Анотовані звіти за кожною закінченою у 2013 році науково-дослідною роботою, що виконувалась відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів та наукових установ, за кодом програмної класифікації видатків 2201040, 2201290 (за формами згідно з додатками 5, 6).

9. Перелік анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2013 році вищого навчального закладу або наукової установи з результатами експертизи (за формою згідно з додатком 7).

10. Графік звітування та презентації вищих навчальних закладів та наукових установ щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік (згідно з додатком 8).

Звітна документація вводиться до єдиної інформаційної системи «Наука в університетах». Роздруковані звітні документи із системи затверджуються керівником вищого навчального закладу або наукової установи та підписуються проректором із наукової роботи.

^ Доступ до єдиної інформаційної системи «Наука в університетах» для введення звітної інформації буде забезпечено з 20 грудня 2013 року. Звертаємо увагу, що частина звітної інформації буде доступна для громадськості, зокрема підприємцям, інвесторам, бізнесовим структурам з метою ознайомлення та комерціалізації наукових результатів. Персональну відповідальність за якість та достовірність підготовленої звітної інформації несуть керівники вищих навчальних закладів та наукових установ та проректори з наукової роботи.

Директор департаменту наукової діяльності та ліцензування О. В. Якименко

Для підготовки звіту університету з наукової та науково-технічної діяльності за результатами 2013 року
НАКАЗУЮ:

1.Проректору з наукової роботи проф. Піху З.Г.:

1.1. Організувати підготовку звітних матеріалів з наукової та науково-технічної діяльності у звітному році відповідними відділами і службами університету;

1.2. підвести підсумки наукової та науково-технічної діяльності університету за звітний період за результатами заслуховувань звітів з наукової роботи навчально-наукових інститутів та виконання тематичного плану фундаментальних і прикладних досліджень та розробок, що фінансуються за кошти державного бюджету;

1.3. подати узагальнену інформацію щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності університету за 2013 рік департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки України та відзвітувати про проведену наукову та науково-технічну діяльність відповідно до графіку.

2. Вченому секретарю науково-дослідної частини (Ятчишин Ю.Й.) забезпечити своєчасну та якісну підготовку анотованих звітів зі завершених держбюджетних фундаментальних та прикладних досліджень і розробок.

3. Відділу організації наукових досліджень та маркетингу (Віннічек Н.Р.) провести державну реєстрацію в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України заключних звітів і звітних матеріалів.

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор Ю.Я.Бобало

Проект вносить: Погоджено:

Зав.відділом організації наукових Проректор з наукової роботи

досліджень та маркетингу Піх З.Г.

Н.Р.Віннічек Заст. начальника НДЧ

Лозинський А.О.

Заст. начальника НДЧ Жук Л.В.

Нач.юрвідділу

Штибель І.П.

Додаток 1

до Переліку інформаційних матеріалів

щодо підсумків наукової та науково -

технічної діяльності

__02.12.__ 2013 № ___1685_________

ФормаІнформація

про наукову та науково-технічну діяльність вищого навчального закладу або наукової установи за 2013 рік

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):

а) коротка довідка про вищий навчальний заклад або наукову установу (до 7 рядків);

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (до 7 рядків);

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці));

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму:

Категорії

робіт

2010

2011

2012

2013

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

Прикладні

Госпдоговірні

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату).

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати за усіма закінченими у 2013 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942;зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати за усіма закінченими у 2013 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);

^ IV. Розробки, які впроваджено у 2013 році за межами ВНЗ або НУ (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)^ V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок (коротко описати результати діяльності підрозділу у 2013 році, застосовані методи, підходи тощо в організації роботи центру)

^ VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2013 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

2

^ Статті, прийняті редакцією до друку

1

2


^ VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

(відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2009


2010


2011


2012


2013^ VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (центри колективного користування новітнім обладнакнням, центри трансферу технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).

^ IХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Наказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Наказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік iconНаказ №283 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів університету за 2013 рік, та на підставі...
Наказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік iconНаказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік і формування Плану наукової та науково-технічної...
Наказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Наказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік iconНаказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів університету за 2012 рік, та на підставі...
Наказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ
Про підсумки наукової діяльності за 2010 рік та проект тематичного плану науково-дослідних робіт на 2011–2013 роки
Наказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік iconЩодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Наказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік iconПро затвердження порядку визначення обсягів фінансування науково-дослідних робіт
України №293 від 16. 03. 2012 р. «Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Наказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік iconЗвіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених
Наказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік iconНаказ №645 Про результати експертизи анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2011 році
України від 25 серпня 2004 р. №1084, наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 18. 11. 2011 №1327 «Щодо підсумків...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи