Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання icon

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання
Скачати 487.02 Kb.
НазваМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання
Сторінка1/3
Дата23.04.2013
Розмір487.02 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра бухгалтерського обліку


Фінансовий облік в галузях народного господарства


Методичні вказівки

для виконання контрольної роботи

студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету

заочної форми навчання

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»


Миколаїв

2013

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства» підготували:


Чебан Юлія Юріївна - асистент кафедри бухгалтерського обліку.


Протокол № від « » ______________ 200_ р.


Рецензенти:


Потриваєв І. І. – начальник відділу економічного розвитку фінансово-кредитного забезпечення бухгалтерського обліку і звітності Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Кузьома В.В. - кандидат економічних наук, доцент, декан факультету перепідготовки га підвищення кваліфікації Миколаївського національного аграрного університету


Відповідальний за випуск – завідувач кафедри бухгалтерського обліку МНАУ кандидат економічних наук, доцент Дубініна М.В.


Друкується за рішенням науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету МНАУ


Протокол № від « » ______________ 2013 р.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Дисципліна “Фінансовий облік в галузях народного господарства” деталізує загальний порядок фінансового обліку та формування фінансової звітності на підприємствах окремих галузей економіки, що викликано особливостями господарських операцій та відмінностями в оподаткуванні.

Мета курсу “Фінансовий облік в галузях народного господарства” полягає у вивченні студентами методики організації синтетичного і аналітичного обліку господарських засобів, джерел їх утворення, господарських процесів у підприємствах різних форм власності та галузей економічної діяльності, зокрема будівельних, транспортних, торговельних.

Завданням контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» є вивчення галузевих особливостей побудови обліку в окремій галузі та ведення бухгалтерського обліку в торговельних, будівельних організаціях, автотранспортних господарствах, аналіз обліку витрат, доходів, фінансових результатів; організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають вміти здійснити документальне оформлення господарських операцій; визначити фінансовий результат діяльності підприємства; скласти бухгалтерську звітність.

Найменування підприємств, цифрові та інші дані, приведені в завданнях, умовні.


^ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота виконується відповідно до навчального плану з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства» на 5 курсі обліково-фінансового факультету спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» студентами заочної форми навчання.

У ході написання контрольної роботи передбачається використання матеріалу різних літературних джерел, у тому числі підручників, нормативних і законодавчих актів.

Контрольна робота виконується на листах формату А-4, міжстроковий інтервал 1,5, шрифт 14 або оформлюється рукописно.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та двох практичних завдань; виконується за варіантом, який визначається останніми двома цифрами залікової книжки студента. Нижче подається таблиця, за допомогою якої кожний студент обирає свій варіант теоретичного питання і задачі для розв’язку.

Робота подається у деканат не пізніше як за 10 днів до початку сесії.

За відсутності контрольної роботи студент не допускається до складання заліку.

^ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ


 1. Торговельна діяльність: основні поняття.

 2. Предмет і функції торговельної справи.

 3. Нормативна база торговельної діяльності.

 4. Правила торговельного обслуговування населення.

 5. Товарообіг торговельного підприємства.

 6. Порядок ціноутворення в торгівлі та контроль за дотриманням цін.

 7. Порядок формування первісної вартості товарів відповідно до П(С)БО 9 «Запаси».

 8. Документальне оформлення товарних операцій.

 9. Облік придбання товарів.

 10. Надходження товарів від вітчизняних постачальників.

 11. Надходження товарів від іноземних постачальників.

 12. Надходження товарів з інших джерел.

 13. Облік тари та інших операцій у торгівлі.

 14. Безоплатна передача товарів.

 15. Передача товарів як внеску до статутного капіталу іншого підприємства.

 16. Списання товарів на власні потреби підприємства.

 17. Правила здійснення комісійної торгівлі.

 18. Облік операцій у комісійній торгівлі.

 19. Оподаткування комісійної торгівлі.

 20. Облік придбання товарів по імпорту.

 21. Методи оцінки вибуття (реалізації) товарів.

 22. Облік реалізації товарів у розстрочку.

 23. Будівництво: основні поняття та завдання обліку .

 24. Облік некапітальних робіт.

 25. Порядок проведення ремонтно-будівельних робіт.

 26. Документування руху запасів будівельних підприємств.

 27. Облік наявності та руху запасів на складі та в бухгалтерії будівельного підприємства

 28. Склад і кваліфікація витрат, що включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт.

 29. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві.

 30. Облік і розподіл виробничих накладних витрат.

 31. Облік витрат підсобних і допоміжних виробництв.

 32. Незавершене будівельне виробництво.

 33. Зведений облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт.

 34. Облік виконаних робіт і розрахунків із замовниками.

 35. Облік розрахунків із субпідрядниками підприємствами.

 36. Облік витрат, які не включають до собівартості будівельно-монтажних робіт.

 37. Облік будівельних робіт у замовника.

 38. Формування та облік доходів будівельного підприємства за видами діяльності.

 39. Автотранспорт: основні поняття та завдання обліку.

 40. Бухгалтерський облік рухомого складу автотранспортних підприємств

 41. Облік паливно-мастильних матеріалів.

 42. Облік запасних частин і МШП.

 43. Бухгалтерський облік доходів, витрат та порядок формування фінансових результатів автотранспортних підприємств.

 44. Документальне оформлення операцій автомобільних перевезень, робіт і послуг.

 45. Облік наявності та руху автотранспортних засобів

 46. Облік витрат на експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

 47. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості автотранспортних послуг.

 48. Облік обсягу автотранспортних послуг і виконання робіт та їх реалізації.

 49. Облік пасажирських перевезень.

 50. Облік експедиційних послуг.  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання iconС. О. Обухов Ю. М. Півненко методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання по дисципліні “Цивільна оборона” (ЦО)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання по дисципліні «Цивільна оборона» (ЦО) (для студентів...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «спеціалізований рухомий склад» для студентів та заочної форм навчання зі спеціальності
Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Метою контрольної роботи є закріплення знань, отриманих студентами при...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «спеціалізований рухомий склад» для студентів та заочної формы навчання зі спеціальності
Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Метою контрольної роботи є закріплення знань, отриманих студентами при...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «спеціалізований рухомий склад» для студентів заочної формы навчання зі спеціальності
Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Метою контрольної роботи є закріплення знань, отриманих студентами при...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання фпо І зн...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання бакалаврів...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни,,Міжнародні стандарти аудиту" студентами фінансово-облікового факультету заочної форми навчання спеціальності 050106,,Облік і аудит" підготували
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни,,Міжнародні стандарти аудиту” студентами фінансово-облікового факультету...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання iconО. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інноваційний менеджмент» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу “організація будівництва”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Організація будівництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи